Arménie (Armenia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Oslabena po rozpadu SSSR a válečným konfliktem.

ÚvodArménie
Země:

Arménie
Armenia

Dějiny:

Arménie je hrdá na to, že byla prvním národem, který formálně přijmul křesťanství (počátek 4. stol.) Přes období samostatnosti, v průběhu staletí byla Arménie okupována římským impériem, byzantynci, araby, peršany a osmany. Během druhé světové války v západní části Arménie, osmanské Turecko zavedlo politiku nuceného přesídlení spolu s dalšími krutými praktikamy, které vedly odhadem ke smrti 1 milionu Arménů. Východní oblast Arménie byla postoupena Osmany Rusku v r. 1828, tato část vyhlásila nezávislost v roce 1918, ale byla dobyta sovětskou Rudou armádou v roce 1920. Arménie zůstává znepokojena dlouhým sporem s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach-, především kraje obydlené Armény-tyto armény obydlené kraje,byly přiděleny sovětskému Ázerbájdžánu v 1920 Moskvou.Mezi Arménií a Ázerbájdžánem začaly boje v oblasti v roce 1988; zápas byl vystupňován poté, co obě země dosáhly nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991. Do května 1994, kdy dobyly arménské síly nejen-Náhorní Karabach, ale i značnou část Ázerbájdžánu. Ekonomiky na obou stranách byly zraněny neschopností učinit podstatný pokrok směrem k mírovému řešení. Turecko započalo hospodářskou blokádu Arménie a ukončilo společné hranice, protože arménci kontrolovali separatisty-Náhorního Karabachu a přilehlých oblastí.

GeografieArménie
Umístění:

Jihozápadní Asie, na východ od Turecka

Zeměpisné souřadnice:

40°00´severní zeměpisné šířky, 45°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Arménie :
Rozloha:

celkem: 29743 čtv. km
pevnina: 28.454 čtv. km
voda: 1289 čtv. km

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

celkem: 1254 km
sousední země: Ázerbájdžán-řádné 566 km, Ázerbajdžán-Naxcivan exclave 221 km, Gruzie 164 km, 35 km Írán, Turecko 268 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíArménie
Podnebí:

Highland kontinentální, horká léta, chladné zimy

Povrch:

Arménské vysočiny s hor, malé lesní půdy, rychle tekoucí řeky, dobrá půda v údolí řeky Aras

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Debed Řeka 400 m
Nejvyšší bod: Aragats Lerrnagagat 4090 m

Přírodní zdroje:

malá ložiska zlata, mědi, molybdenu, zinku, bauxit

Využíváná půda:

orná půda: 16,78%
trvalých kultur: 2,01%
ostatní: 81,21% (2005)

Zavlažovaná půda:

2860 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

10,5 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,95 km3/ rok (30% / 4% / 66%)
Na jednoho obyvatele: 977 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

občas těžké zemětřesení, sucho

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění půdy od toxických chemických látek jako např. DDT, energetické krize v 1990s vedlo k odlesňování, kdy občané scavenged u palivového dříví, znečištění Hrazdan (Razdan) a Aras Rivers, odvádění Sevana Lich (jezero Sevan), v důsledku jeho použití jako zdroj vody, ohrožuje zásoby pitné vody; restartu Metsamor jaderné elektrárny navzdory své poloze v seizmicky aktivní zóně

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látkách

Geografie - poznámka:

odříznutým v Lesser Kavkaz hory; Sevana Lich (jezero Sevan) je největší jezero v tomto pohoří

ObyvatelstvoArménie
Obyvatelstvo:

2968586 (červenec 2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,7% (muži 296401 / ženy 259594)
15-64 let: 70,3% (muži 975438 / ženy 1111989)
65 a více let: 11% (muži 128398 / ženy 196766) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 31,1 let
Muži: 28,4 let
Ženy: 34 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,077% (2008)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.53 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,34 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-4.95 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,15 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,14 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,88 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,65 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,89 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 20,94 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 25,82 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 15.33 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 72,4 let
Muži: 68,79 let
Ženy: 76.55 let (2008)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,35 narozených dětí na 1 ženu (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2600 (2003)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: arménský (y)
Přívlastek: Arménština

Etnické skupiny:

Arménština 97,9%, Yezidi (Kurd) 1,3%, ruský 0,5%, ostatní 0,3% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Arménské apoštolské 94,7%, ostatní křesťanské 4%, Yezidi (monoteista s prvky uctívání přírody) 1,3%

Jazyky:

Arménština 97,7%, Yezidi 1%, ruský 0,9%, ostatní 0,4% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,4%
Muži:99.7%
Ženy: 99,2% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 12 let (2006)

Školství - výdaje:

3,2% HDP (2001)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaArménie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Arménie
krátká forma: Arménie
místní dlouhá forma: Hayastani Hanrapetutyun
místní krátká forma: Hayastan
bývalé: Arménská sovětská socialistická republika, Arménská republika

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Yerevan
Zeměpisné souřadnice: 40 10 N, 44 30 E
časový rozdíl: UTC +4 (9 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Arménie :
Administrativní rozdělení:

11 provincií (marzer, singulární - Marz); Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, Vayots Dzor, Yerevan

Zobrazit všechna města státu: Arménie :
Nezávislost:

21. září 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 21. září (1991)

Ústava:

přijala celostátní referendum 5 července 1995; změny přijaté prostřednictvím celostátní referendum 27. listopadu 2005

Právní systém:

založená na systému občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Serzh SARGSIAN (od 9. dubna 2008)
předsedy vlády: ministerský Tigran SARGSIAN (od 9. dubna 2008)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách konat 19. února 2008 (další, která se bude konat únor 2013), ministerský předseda jmenovaný prezidentem založený na většinovém nebo plurality podporu v parlamentu , premiéra a Rada ministrů musí odstoupit v případě, že Národní shromáždění odmítá přijmout jejich program
volební výsledky: Serzh SARGSIAN zvolen prezidentem; procent hlasů - Serzh SARGSIAN 52,9%, Levon Ter-Petrossian 21,5%, Artur BAGHDASARIAN 16,7%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním (parlamentem), nebo Azgayin Zhoghov (131 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním, 90 členů volených stranických kandidátek a 41 přímým hlasováním; sloužit čtyři-rok výrazy) volby: naposledy konala 12. května 2007 (příští, který se bude konat na jaře 2012) volební výsledky: procento hlasů party - HHK 33,9%, 15,1% Prosperující Arménie, ARF (Dashnak) 13,2%, právní stát 7,1%, dědictví strana 6%, ostatní 24,7 %; sedadel party - HHK 64, Prosperující Arménie 18, ARF (Dashnak) 16, článek 9 zákona, dědictví, strana 7, nezávislé 17

Soudní moc:

Ústavní soud; kasačního soudu (odvolacího soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Arménské národní hnutí nebo ANM [Ararat ZURABYAN]; arménské lidové strany [Tigran KARAPETYAN]; Arménština Ramkavar Azadagan strany aliance nebo HRAK (včetně bývalého Dashink strany, národní obrození strany a Liberální strany Ramkavar); arménské revoluční federace (Dashnak strana) nebo ARF [Hrant MARKARYAN]; dědictví strana [Raffi HOVHANNISYAN]; Národně demokratická strana [Shavarsh KOCHARIAN]; Národní demokratické unie nebo NDU [Vazgen MANUKIAN]; národní jednoty strany [Artashes GEGHAMYAN]; lidová strana Arménie [Štěpán DEMIRCHYAN]; Prosperující Arménie [ Gagik TSAROUKYAN]; republiky strana [Aramova SARKISYAN]; Republikánské strany Arménie nebo HHK [Serzh SARGSIAN]; právního státu Party (Orinats Yerkir) [Artur BAGHDASARIAN]; unie ústavního práva [Hrant KHACHATURYAN]; Spojené dělnická strana [Gurgen ARSENYAN ]

Politické organizace a jejich vůdci:

Aylentrank (obvinění) [Nikol PASHINYAN]; Yerkrapah unie [Manvel GRIGORIAN]

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT (pozorovatel), ADB, BSEC, CE, SNS, CSTO, EAEC (pozorovatel), EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO , IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, MIGA, Nám. (pozorovatel), OAS (pozorovatel), OIF (přidružený člen), OPCW, OBSE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO , UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Tatoul Markarian
adresa: 2225 R Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 319-1976
FAX: [1] (202) 319-2982
konzulát obecně: Los Angeles

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marie L. YOVANOVITCH velvyslanectví: 1 americký Ave. , Yerevan 0082 poštovní adresa: Americké velvyslanectví Yerevan, US Department of State, 7020 Yerevan Místo, Washington, DC 20521-7020 telefon: [374] (10) 464-700 Fax: [374] (10) 464-742

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), modrá, oranžová

EkonomikaArménie
Ekonomický přehled:

Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, Arménie dosáhla pokroku při provádění mnoha hospodářských reforem, včetně privatizace, cenové reformy a obezřetné fiskální politiky. Konfliktu s Ázerbajdžánem o etnické Arménština-dominovala oblast Náhorního Karabachu-přispěly k vážnému hospodářskému poklesu v časných 1990s. Do roku 1994, nicméně, arménská vláda zahájila ambiciózní MMF-sponzorované ekonomické liberalizaci program, který vyústil v pozitivní růst. Hospodářský růst v průměru o více než 10% v posledních letech. Arménie se podařilo snížit chudobu, lomítko inflace stabilizovat svou měnu, a privatizovat většinu malých-a středně-velkých podniků. Podle starého sovětského systému centrálního plánování, Arménie vyvinula moderní průmyslová odvětví, dodává obráběcí stroje, textilní a další výrobky se sestrou republik, výměnou za suroviny a energie. Arménie se od té doby přepne do malého rozsahu-zemědělství a od velkých komplexů agroindustrial sovětské éry. Jaderné elektrárny postavené v Metsamor do 1970 byl uzavřen po zemětřesení 1988 Spitak, když se na ně žádné trvalé poškození. Jeden ze dvou reaktorů byl znovu-zahájena v roce 1995, ale arménské vlády je pod mezinárodní tlak, aby ho zavřít kvůli obavám, že sovětské éry návrhu chybí důležité bezpečnostní opatření. Metsamor poskytuje 40 procent ze země elektřiny - vodní účty-asi jednu čtvrtinu. Hospodářských vztahů s Ruskem zůstává blízko, a to zejména v odvětví energetiky. Elektrizační distribuční soustavy byla zprivatizována v roce 2002 a koupil Russias RAO-JES v roce 2005. Výstavba potrubí dodávat zemní plyn z Íránu do Arménie je termín dokončení na jaře 2009. Arménie má několik ložisek nerostných surovin (měď, zlato, bauxit). Surového železa, surové mědi a dalších neželezných kovů Armenias nejvyšší oceňují vývozy. Armenias těžkou obchodní nerovnováhy byl kompenzován poněkud mezinárodní pomoc, převody z Arménech pracuje v zahraničí, a přímých zahraničních investic. Arménie vstoupily do WTO v lednu 2003. Vláda provedla několik vylepšení v daňové a celní správy v posledních letech, ale anti-korupce opatření bude obtížnější provádět. Navzdory silnému hospodářskému růstu, Armenias nezaměstnanost je stále vysoká. Arménii, budou muset pokračovat dalších hospodářských reforem v zájmu zlepšení své ekonomické konkurenceschopnosti a stavět na nedávná zlepšení v oblasti chudoby a nezaměstnanosti, a to zejména s ohledem na její ekonomickou izolaci od dvou svých nejbližších sousedů, Turecka a Ázerbájdžánu. Narušení železniční tranzitní do Arménie během konfliktu Rusko-Gruzie v srpnu 2008 zdůraznilo jak Armenias dodavatelských řetězců pro klíčové zboží - např. benzínu - byli zranitelní instance regionální nestability.

HDP (v paritě kupní síly):

19,6 miliard dolarů (2008)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

12,07 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

9,4% (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6600 (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 17,2%
Průmysl: 36,4%
Služby: 46.4% (2007)

Pracovní síly:

1,2 mil. (2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 46,2%
Průmysl: 15,6%
Služby: 38.2% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

7,1% (2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,6%
Nejvyšší 10%: 41,3% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

37 (2006)

Investice (hrubé):

34,1% HDP (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,438 miliardy dolarů
Výdaje: 2,696 miliardy dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,2% (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

7,25%

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

17,52% (k 31. prosinci 2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,507 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

765,2 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,256 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce (zejména hrozny), zelenina, živočišné

Průmysl:

kosočtverečných-zpracování kovů-řezací stroj nářadí, kování-lisovací stroje, elektrické motory, pneumatiky, pletené oblečení, punčochové zboží, obuv, hedvábné tkaniny, chemikálie, nákladní automobily, nástroje, mikroelektronika, šperky, výroba, vývoj software, zpracování potravin, brandy

Elektřina - výroba:

5,544 mld. kWh (2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

4,539 mld. kWh (2006)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

322,6 milionu kWh,

Elektřina - dovoz:

400,6 milionu kWh,

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

41.090 barelů / den (2006)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

105 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

44.670 barelů / den (2005)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

2,05 miliard m3 (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

2,05 miliard m3 (2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 877 mil. (2008)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,225 miliard dolarů (2008)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

surového železa, surové mědi, barevných kovů, diamantů, minerální výrobky, potraviny, energie

Export - partneři:

Rusko 17,5%, Německo 14,7%, Nizozemí 13,5%, Belgie 8,7%, Gruzie 7.6%, USA 6,6%, Švýcarsko 4,3%, v Bulharsku o 4,1%, Ukrajina 4% (2007)

Import:

$ 3,546 mld. (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zemní plyn, ropa, tabákových výrobků, potravin, diamanty

Import - partneři:

Rusko 15,1%, Ukrajina 7,7%, Kazachstán 7,4%, Německo 6,8%, Čína 6%, Francie 4,6%, USA 4,5%, 4,3% Iráku (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,954 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 1,372 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

DRAMs (AMD) na americký dolar - 303,93 (2008) 344,06 (2007) 414,69 (2006) 457,69 (2005) 533,45 (2004)

Komunikace / internetArménie
Telefony - pevné linky:

603.900 (2006)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1.185.400 (2006)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telekomunikační investice dosáhly významných úspěchů v modernizaci a modernizace zastaralé telekomunikační síti zděděné ze sovětské éry a nyní 100% v soukromém vlastnictví a prochází modernizací a rozšířením;-buňkové mobilní služby monopol ukončen na konci roku 2004 a druhý poskytovatel začal operace v mid-2005
domácí: spolehlivý moderní pevné a mobilní buňkové-služby jsou k dispozici přes Jerevan ve velkých městech, ale stále významné-zmenšuje rozdíly zůstávají v mobilních-buňkové pokrytí ve venkovských oblastech
International: kód země - 374; Jerevan je připojen k Trans-Evropa-Asie-vláknového optického kabelu přes Írán, další mezinárodní služba je dostupná pomocí mikrovln rádio relé a pevné spojení s ostatními zeměmi Společenství nezávislých států, v Moskvě mezinárodním přepnout a satelitní do zbytku světa; družicových pozemských stanic - 3 (2007)

Rozhlasové stanice:

9 AM, FM 16, krátkovlnný 1 (2006)

Televizní stanice:

48 (soukromé televizní stanici vedle 2 veřejným sítím; velkých ruských kanálů široce dostupné) (2006)

Internet - kód země:

.am

Internet - host:

am
26.081 (2008)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

172.800 (2006)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaArménie
Letiště:

12 (2007)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 10
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 2036 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 839 km
široký rozchod kolejí: 839 km 1.520-m rozchod (828 km elektrizovaných)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 7700 km
silnice: 7700 km (zahrnuje 1561 km rychlostních silnic) (2006)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaArménie
Obrana - složky:

Ozbrojené síly: Pozemní síly, Náhorní Karabach sebeobraně-Force (NKSDF), vzdušných sil a protivzdušné obrany (2009)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let na dobrovolné nebo povinné vojenské služby, 2-leté odvedenec služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 809576
ženy 16-49 let: 870864 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 637776
ženy 16-49 let: 729846 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 30548
ženy: 29.170 (2008)

Výdaje na obranu:

6,5% HDP (FY01)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéArménie
Mezinárodní spory:

Arménie podporuje etnické Arménština-secessionists v Náhorním Karabachu a od začátku 1990s, má vojensky obsazena 16% Ázerbájdžán - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nadále zprostředkovávat sporu; přes 800.000 převážně etnickými Azerbaijanis bylo vyhnáno z okupovaných území a Arménie; asi 230.000 etnických Arménů bylo vyhnáno z domovů v Ázerbajdžánu do Arménie a Náhorního Karabachu-; Ázerbájdžán směřuje tranzitní trasy přes Arménii se připojit k Naxcivan exclave, hranice s Tureckem zůstává zavřené o Náhorní Karabach-sporu; etnických skupin v arménské Javakheti regionu Gruzie usilovat o větší autonomii; Arménech nadále vystěhování, především do Ruska, hledání zaměstnání

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 113295 (Ázerbájdžán)
KDOs: 8400 (spor s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach-, většinou se vrátili domů již od roku 1994 příměří) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Arménie je primárně zdrojem země, pro ženy a dívky, obchodované na SAE a Turecko za účelem komerčního sexuálního vykořisťování; Arménština muži a ženy jsou obchodované na Turecko a Rusko, za účelem nucené práce
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Arménie je kladen na úroveň 2 Pozor na Seznam čtvrtiny rok po sobě, ve svém úsilí o zvýšení dodržování minimálních norem byly hodnoceny na základě svých závazků k budoucí činnosti, a to zejména v oblasti zlepšování oběť ochranu a pomoc, zatímco vláda zvýšení proti-obchodování odpovědnosti na ministerské úrovni, přijala nový Národní akční plán, a připravila Národní mechanismus, musí ještě prokázat, hmatatelný pokrok při identifikaci a ochranu obětí, nebo v oblasti boje proti obchodování s lidmi srozuměním vlády úředníků; Arménská vláda učinila některé významné zlepšení v jeho boji proti obchodování s lidmi-donucovací úsilí, ale nepodařilo se mu prokázat doklady o vyšetřování, stíhání, odsouzení a tresty úředníků spoluviníky při obchodování (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Arménie

Diskuze k článku: Arménie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Arménie Příspěvek k článku: Arménie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Arménie
 Poradna k článku Arménie
Diskuze k článku: Arménie
 Diskuze k článku Arménie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Arménie
Arménie


Arménie
Arménie


Arménie
Arménie


Arménie
Arménie


Arménie
Arménie


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Arménie, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Gabriela, zítra Františka