Austrálie (Australia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Austrálie je největší ostrov světa a zároveň nejmenší kontinent, jehož hustota osídlení dosahuje pouze 2,5 obyv. na km2.

ÚvodAustrálie
Země:

Austrálie
Australia

Dějiny:

Austrálská osadníci dorazili na kontinent z jihovýchodní Asie asi 40.000 let před první Evropané začali průzkum v 17. století. Žádné oficiální územní nároky byly provedeny až 1770, kdy kapitán James Cook opanovali ve jménu Velké Británii. Šest kolonie byly vytvořeny na konci 18. a 19. století, ale federované a stal společenství Austrálie v roce 1901. V nové zemi využili svých přírodních zdrojů k rychlému rozvoji zemědělství a zpracovatelského průmyslu a významným způsobem přispět k britské úsilí v první i druhou světovou válkou. V posledních desetiletích se Austrálie transformovala sám do mezinárodně konkurenceschopné, moderní tržní ekonomiky. Je holedbají OECDs jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v průběhu roku 1990, představení z velké části na ekonomické reformy přijaté v roce 1980. Dlouho-termín obavy patří-otázky týkající se změny klimatu, jako je ztenčování ozonové vrstvy a častější období sucha a správu a ochranu pobřežních oblastech, zejména Velkého bariérového útesu.

GeografieAustrálie
Umístění:

Oceánie, kontinent mezi Indickým oceánem a na jihu Tichého oceánu

Zeměpisné souřadnice:

27°00´ jižní zeměpisné šířky, 133°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Austrálie :
Rozloha:

celkem: 7.686.850 čtv. km
pevnina: 7.617.930 čtv. km
voda: 68.920 čtv. km

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Spojené státy sousedící 48 států

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

25.760 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíAustrálie
Podnebí:

obvykle do suchých semiaridní; střídmý v jihu a východě, na severu tropické

Povrch:

většinou nízká plošina s pouštěmi, úrodné roviny v jihovýchodním

Výškové extrémy:

nejnižší bod: Lake Eyre -15 m
Nejvyšší bod: Mount Kosciusko 2229 m

Přírodní zdroje:

bauxit, uhlí, železné rudy, mědi, cínu, zlato, stříbro, uran, nikl, wolfram, minerální písky, olovo, zinek, diamanty, zemního plynu, ropy

Využíváná půda:

orná půda: 6,15% (obsahuje asi 27 milionů hektarů obdělávané louky a pastviny)
Trvalé kultury: 0,04%
ostatní: 93,81% (2005)

Zavlažovaná půda:

25.450 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

398 km3 (1995)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 24,06 km3/ rok (15% / 10% / 75%)
na jednoho obyvatele: 1193 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

cyklóny podél pobřeží, velká sucha, lesní požáry

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy z nadměrná, průmyslový rozvoj, urbanizace a chudé farmářské praxe, půdy slaností stoupá v důsledku používání nekvalitní vody, desertifikaci; zúčtování pro zemědělské účely ohrožuje přírodní stanoviště mnoha jedinečných živočišných a rostlinných druhů; Velké bariérový útes vypnutí severovýchodní pobřeží, největší korálový útes na světě, je ohrožen zvýšenou přepravní a jeho popularita jako turistické lokality; omezené přírodní zdroje sladké vody

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, mořský život Zachování, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

světy nejmenší kontinent, ale šestý-největší země; obyvatelstva soustředěna podél východního a jihovýchodního pobřeží; na osvěžujícího moře vítr známý jako Fremantle doktor ovlivňuje města Perth na západním pobřeží, a je jednou z nejvíce konzistentní winds na světě

ObyvatelstvoAustrálie
Obyvatelstvo:

21007310 (červenec 2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,8% (muži 2022151 / ženy 1919002)
15-64 let: 67,9% (muži 7233555 / ženy 7038722)
65 let a více: 13,3% (muži 1266166 / ženy 1527714) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 37,1 let
Muži: 36,4 let
Ženy: 37,9 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.221% (2008)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.55 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,68 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

6.34 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,83 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,82 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 5,15 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 4,47 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 81,53 let
Muži: 79,16 let
Ženy: 84.02 let (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,78 narozených dětí na 1 ženu (2008)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

14.000 (2003)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Australian (y)
Přídavné jméno: Australian

Etnické skupiny:

bílé 92%, Asie 7%, prapůvodní a ostatní 1%

Náboženství:

Katolické 26,4%, anglikánský 20,5%, ostatní křesťanské 20,5%, 1,9% buddhistické, muslimské 1,5%, ostatní 1,2%, nespecifikované 12,7%, nemá 15,3% (2001 Census)

Jazyky:

Angličtina 79,1%, čínský 2,1%, italský 1,9%, ostatní 11,1%, nespecifikovaný 5,8% (2001 Census)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 20 let
Muži:20 let
Ženy: 21 let (2006)

Školství - výdaje:

4,5% HDP (2005)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAustrálie
Země - jméno:

dlouhá forma: Commonwealthu v Austrálii
krátká forma: Austrálie

Vláda - typ:

federální parlamentní demokracie

Závislých oblastí:

Ashmore a Cartier ostrovy, Vánoční ostrov, Kokosové (Keelingovy) ostrovy, Korálové moře ostrovy, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Norfolk Island, Macquarie Island

Hlavní město:

Název: Canberra
Zeměpisné souřadnice: 35 17 S, 149 13 E
časový rozdíl: UTC +10 (15 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v říjnu, končí poslední neděli v březnu

Zobrazit největší města státu: Austrálie :
Administrativní rozdělení:

6 států a území, 2 *; australský Capital Territory *, New South Wales, Northern Territory *, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, Victoria, Západní Austrálie

Zobrazit všechna města státu: Austrálie :
Nezávislost:

1. leden 1901 (federace britských kolonií)

Národní svátek:

Austrálie dní, 26. ledna (1788); ANZAC Day (připomíná jako výročí od přistání vojsk z Austrálie a Nový Zéland armádní sbor během druhé světové války v Gallipoli, Turecko), 25. dubna (1915)

Ústava:

9. července 1900, který nabyl účinnosti 1. ledna 1901

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo, přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: královna Austrálie Elizabeth II (od 6. února 1952), zástupci generálního guvernéra Quentin Bryce (od 5. září 2008)
předsedy vlády: ministerský předseda Kevin Rudd (od 3. prosince 2007), místopředseda vlády Julia GILLARD (od 3. prosince 2007)
kabinet: premiéra jmenuje, z řad členů parlamentu, kandidáti, kteří jsou následně složili přísahu do guvernér, který bude sloužit jako vládní ministři
voleb: v monarcha je dědičný; guvernér jmenovaný se Monarch na doporučení předsedy vlády, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny vůdce strany nebo koalice je většinou složili přísahu jako premiér do guvernér

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Federální parlament se skládá ze Senátu (76 míst, 12 členů z každé ze šesti států a 2 z každé ze dvou pevninské území, jeden-polovina státních členové jsou voleni každé tři roky lidovým hlasováním sloužit šest-rok, přičemž jde všechna území členové jsou voleni každé tři roky) a Sněmovny reprezentantů (150 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit preferenčních podmínek až tři-roky, žádný stát nemůže mít méně než 5 zástupců)
volby: Senát - naposledy konala 24. listopadu 2007 (vedle, která se bude konat nejpozději v roce 2010), House of Representatives - last konat 24. listopadu 2007 (další, která by měla být nejpozději v roce 2010)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel strana - liberální strana-Národní koaliční strana 37, australský dělnická strana 32, australský Zelení 5, rodina První strana 1, nezávislé 1; sněmovny - procent hlasů stranou - Na; sedadel party - australský dělnická strana 83, Liberální strana 55 Národní strana 10, nezávislých 2

Soudní moc:

Vrchní soud (šéf spravedlnosti a dalších šesti soudci jsou jmenováni guvernérem obecný)

Politické strany a jejich vůdci:

Australský demokratů [Lyn Allison]; australský Zelených [Bob Brown]; australský dělnická strana [Kevin Rudd]; Země Liberální strana [Terry MLÝNY]; Rodina první strana [Steve poli]; Liberální strana [Malcolm Turnbull]; státními [Warren Truss ]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: podnikatelských skupin, ekologických sdružení, sociální skupiny, odbory

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, ANZUS, sdružení APEC, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupina, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC , IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), NEA, NSG, OECD, OPCW, Paris Club, PCA, PIF , SAARC (pozorovatel), Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNMIS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Dennis J. Richardson
adresa: 1601 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 797-3000
FAX: [1] (202) 797-3168
konzulát obecně: Atlanta, Chicago, Honolulu, Los Angeles, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert D. McCallum, Jr.
velvyslanectví: Moonah Place, Yarralumla, Canberra, Capital Territory 2600 australských
Korespondenční adresa: APO AP 96549
Telefon: [61] (02) 6214-5600
FAX: [61] (02) 6214-5970
konzulát obecně: Melbourne, Perth, Sydney

Vlajka - popis:

modré s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně a velký sedm-hvězda v pravém dolním vlajky-vedlejší kvadrant označovaný jako Commonwealthu či federace Star, zastupující federace kolonií v Austrálii v roce 1901; hvězda znázorňuje jeden bod za každou ze šesti původních států a jeden zastupujících všechny Australias vnitřní a vnější území; o letu polovina je zastoupení v Jižní kříž konstelace v bílém s jedním malým pět-špičaté hvězdy a čtyř větších sedm-špičaté hvězdy

EkonomikaAustrálie
Ekonomický přehled:

Austrálie má záviděníhodné, silnou ekonomikou s HDP na obyvatele na par se čtyřmi dominantní západoevropských ekonomik. Důraz na reformy, nízkou inflaci, což je trh s bydlením boom a rostoucí styky s Čínou jsou klíčové faktory v průběhu tohoto economys 17 pevných letech expanze. Robustní podnikatelské a spotřebitelské důvěry a vysokých vývozních cen surovin a zemědělských produktů a vyvolávaly ekonomika v posledních letech, zejména v hornictví států. Sucha, silné dovozní poptávky a silné měně posunula obchodní deficit se však při slabých míst infrastruktury a napjatý trh práce omezena růst objemu vývozu a stoked inflaci prostřednictvím mid-2008. Ochabování jenu-carry trade založen koncem 2008 přispěla k oslabení australský dolar. Napjaté globální likvidity má napadnout Australias bankovní sektor, který je do značné míry závislá na mezinárodní velkoobchodní trhy pro financování. Ekonomika zůstává relativně zdravá navzdory pádu vývozních cen komodit. Vláda hodlá čelit zpomalení růstu v roce 2009 s fiskální stimul úsilí.

HDP (v paritě kupní síly):

824,9 miliardy dolarů (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,069 bilionů dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2,5% (2008)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 39.300 (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,5%
Průmysl: 26,4%
Služby: 71.1% (2008)

Pracovní síly:

11,21 mil. (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 3,6%
Průmysl: 21,1%
Služby: 75% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

4,5% (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 25,4% (1994)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,5 (2006)

Investice (hrubé):

27,6% HDP (2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 343,6 miliardy dolarů
výdaje: 340,7 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

15,4% HDP

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,7% (2008)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,02% (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

298,5 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

667,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 1,312 bilionu (31. prosince 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmen, cukrová třtina, ovoce, dobytka, ovcí, drůbeže

Průmysl:

důlní, průmyslové a dopravní zařízení, zpracování potravin, chemické látky, ocel

Elektřina - výroba:

244,2 mld. kWh (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

220 mld. kWh (2006)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

600.000 barelů / den (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

966.200 barelů / den (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,298 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

337.400 barelů / den (2005)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

615.000 barelů / den (2005)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,5 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

43,62 miliard m3 (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

29,4 miliard m3 (2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

19,91 miliard m3 (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

5,689 miliard m3 (2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

849,5 miliard m3 (1. ledna 2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 43,84 mld. (2008)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

178,9 mld. amerických dolarů (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

uhlí, železné rudy, zlata, masa, vlny, oxid hlinitý, pšenice, stroje a dopravní prostředky

Export - partneři:

Japonsko 18,9%, Čína 14.2%, Jižní Korea 8%, US 6%, NZ 5,6%, Indie 5,5%, Velká Británie 4,2% (2007)

Import:

187,2 mld. dolarů (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů a dopravních prostředků a zařízení, počítačů a kancelářských strojů, zařízení a části, ropa a ropné produkty

Import - partneři:

Čína 15.5%, USA 12,8%, Japonsko 9,6%, Singapur 5.6%, Německo 5,2%, UK 4.3%, Thajsko 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

25,75 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,032 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

333,1 mld. dolarů (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

301,1 mld. dolarů (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Australský dolar (AUD) na americký dolar - 1.2059 (2008), 1.2137 (2007), 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1,3598 (2004)

Komunikace / internetAustrálie
Telefony - pevné linky:

9,76 mil. (2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

21,26 milionu (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vynikající domácí i mezinárodní služby
domácí: domácí satelitního systému, významný použití radiotelefonními v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva; rychlý růst buňkové mobilní telefony
International: kód země - 61; přistávací místo pro SEA-ME-WE-3 optický telekomunikační kabel ponorka s odkazy na Asii, na Blízkém východě a Evropě, Jižní kříž podmořský kabel z optických vláken poskytuje odkazy na Novém Zélandu a ve Spojených státech ; družicových pozemských stanic - 19 (10 Intelsat - 4 Indickém oceánu a Tichém oceánu, 6, 2 Inmarsat - Indický a Tichého oceánu regiony 2 Globalstar, 5 dalších) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 262, FM 345, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

104 (1997)

Internet - kód země:

.au

Internet - host:

11,134 milionu (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

11,24 milionu (2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAustrálie
Letiště:

461 (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 317
Nad 3047 m: 11
2438 až 3047 m: 12
1524 až 2437 m: 138
914 až 1523 m: 143
Pod 914 m: 13 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 144
1524 až 2437 m: 19
914 až 1523 m: 109
Pod 914 m: 16 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 469 km; 26719 km plyn, zkapalněný plyn 240 km; ropa 3720 km, ropa / plyn / voda 110 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 38550 km
Široký rozchod kolejí: 3.727 km 1.600-m rozchod
normální rozchod: 20519 km 1.435-m rozchod (1877 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 14074 km 1.067-m rozchod (2453 km elektrizovaných)
dvojí rozchod: 230 km dvojí rozchod (2006)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 812.972 km
silnice: 341.448 km
Nezpevněné: 471.524 km (2004)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2000 km (používá hlavně k rekreaci na Murray a Murray-Darling říčních systémů) (2006)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 50 podle typu: hromadný dopravce 12, náklad 5, chemický tanker 1, 1 kontejner, zkapalněný plyn 4, 7 cestujících, cestujících / nákladu 7, ropný tanker 8, najet na / drmolit 5-zahraniční vlastnictví: 24 (Kanada 9, Francie 1, Německo 2, Japonsko 1, 2 Nizozemsko, Norsko 1, Singapur 1, 5 UK, USA, 2) evidovaných v jiných zemí: 28 (Antigua a Barbuda 1, 1 Belize, Bermudy 1, Dominika 2, 1 Fidži, Marshallovy ostrovy 1, NZ 1, Panama 4, Singapur 12, Tonga 1, USA 1, Vanuatu 2) (2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Kembla Port, Port Walcott, Sydney

ObranaAustrálie
Obrana - složky:

Australské obranné síly (ADF): Australská armáda, Královské australské námořnictvo, Královské australské letecké síly, zvláštní provozní Command (2006)

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro dobrovolné vojenské služby (se souhlasem rodičů), ne konskripční; ženám povoleno sloužit v armádě bojových jednotek v non-bojové podpory role (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4999988
ženy 16-49 let: 4870043 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4137176
ženy 16-49 let: 4022588 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 144934
ženy: 137511 (2008)

Výdaje na obranu:

2,4% HDP (2006)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéAustrálie
Mezinárodní spory:

Timor-Leste a Austrálie v roce 2005 dohodly na odložení sporné části hranice padesát let a rozdělit rovnoměrně uhlovodíkových příjmy mimo ropný Společné rozvojové oblasti, na které se vztahuje 2002 Timor moře Smlouvy; sporu s Timor-Leste brání vytvoření revidované námořní hranici s Indonésií v Timor moře, regionální státy, aby vyjádřily znepokojení nad prohlášením Australias 2004 o 1000-námořní míle-široká námořní identifikační pásmo; Austrálie tvrdí, pozemní a námořní nároky na Antarktidu, Austrálii v roce 2004 předložila své pohledávky, aby Komise na Limity z kontinentálního šelfu (CLCS) prodloužit jeho kontinentálního okraje pokrývající více než 3,37 milionu kilometrů čtverečních, rozšiřování mořského dna zhruba třicet procent více, než je jeho tvrdil výlučné ekonomické zóně, od roku 2003, Austrálie vedla Regionální poradní mise na Šalamounových ostrovech (RAMSI) zachovat občanskou a politickou objednávku a posílení regionální bezpečnosti


Zobrazit všechny obrázky: Austrálie

Diskuze k článku: Austrálie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Austrálie Příspěvek k článku: Austrálie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Austrálie
 Poradna k článku Austrálie
Diskuze k článku: Austrálie
 Diskuze k článku Austrálie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Austrálie
Austrálie


Austrálie
Austrálie


Austrálie
Austrálie


Austrálie
Austrálie


Austrálie
Austrálie


Fotogalerie (38)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
24.01: chtela by jsem se zeptat jesli je slozite pracova t v australii brisbane a...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Austrálie , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Slavomír, zítra Zdeněk