Brazílie (Brazil): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Brazílie je jeden z největších států světa s nejdelší řekou Amazonkou a celosvětově známým karnevalem v Riu…

ÚvodBrazílie
Země:

Brazílie
Brazil

Dějiny:

Po více než tři staletí pod portugalské pravidlo, Brazílie pokojně získal jeho nezávislost v 1822, udržení monarchický systém vlády až do zrušení otroctví v roce 1888 a následné vyhlášení v republice vojenskou v roce 1889. Brazilská káva vývozců politicky dominují země do populistického vůdce Getúlio Vargas rose k moci v roce 1930. Zdaleka největší a nejlidnatější země Jižní Ameriky, Brazílie prošlo více než půl století populistické a vojenské vlády až 1985, kdy vojenský režim nenásilnou postoupených moc civilním vládcům. Brazílie i nadále pokračovat v průmyslu a zemědělství, růst a vývoj jeho interiéru. Využití obrovské přírodní zdroje a velké pracovní skupiny, je dnes Jižní Ameriky vedoucí ekonomické síly a regionálního vůdce. Velmi nerovnoměrné rozdělení příjmů a trestné činnosti zůstávají problémy.

GeografieBrazílie
Umístění:

Východu Jižní Ameriky, které hraničí s Atlantikem

Zeměpisné souřadnice:

10°00´ jižní zeměpisné šířky, 55°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Brazílie :
Rozloha:

celkem: 8.511.965 čtv. km
pevnina: 8.456.510 čtv. km
voda: 55.455 čtv. km

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než v USA

Hranice:

celkem: 16885 km
sousední země: Argentina 1261 km, 3423 km Bolívie, Kolumbie 1644 km, Francouzská Guyana 730 km, Guyana 1606 km, Paraguay 1365 km, Peru 2995 km, Surinam 593 km, Uruguay 1068 km, Venezuela 2200 km

Pobřežní linie:

7491 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil , nebo na hraně kontinentálního rozpětí

PodnebíBrazílie
Podnebí:

převážně tropické, ale v mírném jižním

Povrch:

většinou ploché kolejových nížinách na severu, někteří pláně, kopce, hory, a úzký pobřežní pás

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico da Neblina 3014 m

Přírodní zdroje:

bauxit, zlato, železná ruda, mangan, nikl, fosfáty, platina, cín, uran, ropy, vodní energie, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 6,93%
trvalých kultur: 0,89%
ostatní: 92,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

29.200 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

8233 cu km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 59,3 km3/ rok (20% / 18% / 62%)
Na jednoho obyvatele: 318 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

opakujících se období sucha na severovýchodě, záplavy a příležitostné mrazy v jižním

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování v Amazonii pánve ničí stanoviště a ohrožuje velké množství rostlinných a živočišných druhů, které jsou v této oblasti, je zde i lukrativní nelegálním obchodu s volně žijícími zvířaty, znečištění ovzduší a vody v Rio de Janeiro, Sao Paulo, a několika dalších velkých městech, znehodnocování půdy a znečištění vod způsobené nesprávným hornické činnosti; degradaci mokřadů; těžké ropné skvrny

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ochrana ozonové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

největší země Jižní Ameriky, má společné hranice s každým jihoamerických zemí kromě Chile a Ekvádoru

ObyvatelstvoBrazílie
Obyvatelstvo:

196.342.592

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27% (muži 26986909 / ženy 25961947)
15-64 let: 66,8% (muži 64939225 / ženy 66157812)
65 let a více: 6,3% (muži 5182987 / ženy 7113707) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 28,3 let
Muži: 27,5 let
Ženy: 29 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.228% (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

18.72 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,35 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.09 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,73 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 23,33 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 26,95 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 19.53 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,71 let
Muži: 68,15 let
Ženy: 75.45 let (2008)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,22 narozených dětí na 1 ženu (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2003)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

660.000 (2003)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

15.000 (2003)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Brazilský (y)
Adjektivem: Brazilská

Etnické skupiny:

53.7% bílý, mulat (směs bílých a černých) 38,5%, černé 6,2%, ostatní (včetně japonské, arabské, indiánské) 0,9%, nespecifikované 0,7% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické (nominální) 73,6%, protestanti 15,4%, spiritualista 1,3%, bantusko / voodoo 0,3%, ostatní 1,8%, nespecifikované 0,2%, žádné 7,4% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Portugalština (úřední a nejčastěji mluví jazykem);

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 88,6%
Muži:88.4%
Ženy: 88,8% (2004)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2005)

Školství - výdaje:

4% HDP (2004)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBrazílie
Země - jméno:

dlouhá forma: Brazilská federativní republika
krátká forma: Brazílie
místní dlouhá forma: Republica Federativa do Brasil
místní krátká forma: Brasil

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Brasilia
Zeměpisné souřadnice: 15 47 S, 47 55 W
časový rozdíl: UTC-3 (2 hodiny před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná třetí neděli v říjnu, končí třetí neděli v únoru

Zobrazit největší města státu: Brazílie :
Administrativní rozdělení:

26 států (Estados, singulární - estado) a 1 federální okres * (distrito federální), Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal * Espirito Santo, Goias, Maranh

Zobrazit všechna města státu: Brazílie :
Nezávislost:

7. září 1822 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 7. září (1822)

Ústava:

5. října 1988

Právní systém:

založené na Roman kódy nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

dobrovolné mezi 16 a 18 let a nad 70; povinné nad 18 a pod 70 let,

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Luiz Inácio Lula da Silva (od 1. ledna 2003), Vice President Jose ALENCAR (od 1. ledna 2003);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Národní kongres nebo Congresso Nacional se skládá ze spolkového Senátu nebo Senado Federal (81 míst, 3 členy z každého státu a federálního okresu zvolen podle zásady většinového sloužit osm-rok výrazy, jeden-třetí a dvou-třetin voleni každé čtyři roky, střídavě) a Poslanecké sněmovny nebo Camara dos Deputados (513 křesel, členové jsou voleni podle poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Spolková Senát - naposledy konala 1. října 2006 pro jeden-třetina Senátu (vedle, která se bude konat v říjnu 2010 za dva-třetiny Senátu); Poslanecká sněmovna - poslední konat 1. října 2006 (příští, který se bude konat v říjnu 2010) volby Výsledky: Spolková Senát - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - PFL 6, PSDB 5, PMDB 4, PTB 3, PT 2, PDT 1, PSB 1, PL 1, PPS 1, PRTB 1, PP 1, PCdoB 1, Poslanecká sněmovna - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - PMDB 89, PT 83, PFL 65, PSDB 65, PP 42, PSB 27, PDT 24, PL 23, PTB 22, PPS 21, PCdoB 13, PV 13, PSČ 9, ostatní 17,

Soudní moc:

Nejvyššího spolkového soudu nebo STF (11 ministři jsou jmenováni na doživotí, které prezident a potvrdil i Senát); Vyšší tribunálu spravedlnosti; Regionální Federální soudy (soudci jsou jmenováni na doživotí),

Politické strany a jejich vůdci:

Brazilský demokratické strany, hnutí nebo PMDB [náměstek spolkového Michel TEMER]; brazilské labouristickou nebo PTB [Roberto Jefferson]; brazilské Obnova dělnická strana nebo PRTB [Jose Levy FIDELIX da Cruz]; brazilské republikánské strany nebo PRB [Paulo Vitor Araujo DOS SANTOS]; Brazilský sociální demokracie stranou nebo PSDB [Senátor Sergio GUERRA]; Brazilská socialistická strana nebo PSB [Guvernére Eduardo Henrique Accioly CAMPOS]; křesťanské Labour Party nebo PTC [Daniel TOURINHO] Komunistická strana Brazílie nebo PCdoB [Jose Renato RABELO]; demokratická dělnická strana nebo PDT [Carlos Roberto LUPI]; demokraté nebo DEM (dříve Svobodná Přední strana nebo PFL) [náměstek spolkového Rodrigo MAIA], svobodu a socialismus strana nebo PSOL [Heloísa Helena], Strana zelených, nebo PV [Jose Luiz de Franca PENžádné údaje]; Humanistické strany solidarity nebo PHS [Paulo Roberto Matos]; labouristickou z Brazílie nebo PTdoB [Luis Henrique de Oliveira RESENDE]; Liberální Přední strana nebo PFL (dnes známý jako demokraté nebo DEM), Národní strany nebo mobilizace PMN [Oscar Noronha Filho ]; straně republiky nebo PR [Sergio krotitel]; Lidová socialistická strana nebo PPS [náměstek spolkového Fernando CORUJA]; Progressive Party nebo PP [Francisco DORNELLES]; sociální křesťanské strany nebo PSČ [Vitor Jorge Abdala NOSSEIS]; pracovníků strany nebo PT [Ricardo Jose Ribeiro BERZOINI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Bezzemek Pracovníci hnutí nebo MST
další: odbory a svazy, velká sdružení zemědělců, náboženských skupin, včetně křesťanských církví evangelickou a katolickou církví

Mezinárodní organizace - účast:

AfDB (nonregional členů), BIS, CAN (spolupracovníka), CPLP, FAO, G-15, G-20, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD , IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, Mercosur, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MINUSTAH, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Latina unie, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO , WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Antonio de Aguiar PATRIOTA
adresa: 3006 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 238-2700
FAX: [1] (202) 238-2827
konzulát obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Clifford M. Sobelova metoda
velvyslanectví: Avenida das Nacoes, Quadra 801, Lote 3, Distrito Federal Cep 70403-900, Brasilia
Korespondenční adresa: Jednotka 3500, APO AA 34030
Telefon: [55] (61) 3312-7000
FAX: [55] (61) 3225-9136
konzulát obecně: Rio de Janeiro, Sao Paulo
Konzulát : Recife

Vlajka - popis:

zelená s velkým žlutým diamant v centru ložiska modré vesmírná světa s pěti-27 bílé špičaté hvězdy (jeden pro každý stát a federální okruh) uspořádány ve stejné struktuře jako noční nebe nad Brazílie; světě má bílý rovníkové pásmo s mottem Ordem E PROGRESSO (pořádek a pokrok)

EkonomikaBrazílie
Ekonomický přehled:

Charakteristický velký a dobře-rozvinuté zemědělství, těžbu, zpracovatelský průmysl, a odvětví služeb, Brazils hospodářství převažuje že všechny ostatní země Jižní Ameriky a Brazílie se rozšiřuje svou přítomnost na světových trzích. S zvětralý 2001-03 finanční otřesy příliv kapitálu opět sílu a měna pokračovala docenit. Zhodnocení zpomalil růst objemu vývozu, ale od roku 2004, Brazils růstu přinesl zvýšení zaměstnanosti a reálných mezd. Odolnost v ekonomice stemed z komoditních-poháněn přebytky běžného účtu a zdravé makroekonomické politiky, které posílena mezinárodní rezervy na historicky vysoké úrovni, snížení státního dluhu, a umožnil významný pokles reálných úrokových sazeb, které však zůstávají vysoké ve světovém měřítku. A plovoucí měnový kurz, je-režimu cílování inflace, a přísné fiskální politiky jsou tři pilíře ekonomický program. Od roku 2003 do roku 2007, Brazílie běžela rekordní obchodní přebytky a zaznamenají své první přebytkům běžného účtu od roku 1992. Nárůst produktivity vázanou s vysokým cenám komodit přispěly k nárůstu vývozů. Brazílie zlepšila svůj dluh profilu v roce 2006 tím, že přesouvá své zadlužení vůči reálné denominovaným a na domácím trhu v držení přístroje. Lula da Silva zopakovala svůj závazek k fiskální zodpovědnosti zachováním země primární přebytek během 2006 voleb. Po své druhé inauguraci v říjnu téhož roku, Lula da Silva oznámil balík dalších ekonomických reforem na snížení daní a zvýšení investic do infrastruktury. Brazils dluhu dosáhla investičního stupně stavu na počátku roku 2008, ale pokus vlády dosáhnout silného růstu a zároveň snížit zadluženost vytvořen inflačním tlakům. Po většinu roku 2008 se centrální banka pustila na restriktivní měnovou politikou zastavit tyto tlaky. Vzhledem k tomu, že propuknutí globální finanční krize v září, Brazils měně a její akciový trh - Bovespa - výrazně ztratila hodnotu, -41% u Bovespa za rok končící 30. prosincem 2008. Brazílie vznikly další deficit běžného účtu platební bilance v roce 2008, ve světové poptávky a cen komodit klesly-v druhém pololetí tohoto roku.

HDP (v paritě kupní síly):

2,03 biliony dolarů (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,665 bilionu amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5,2% (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 10.300 (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5,5%
Průmysl: 28,5%
Služby: 66% (2008)

Pracovní síly:

100,9 mil. (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 20%
Průmysl: 14%
Služby: 66% (2003)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2008)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,9%
Nejvyšší 10%: 44,8% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

56,7 (2005)

Investice (hrubé):

18,6% HDP (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: žádné údaje
Výdaje: žádné údaje

Státní dluh:

40,7% HDP (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,8% (2008)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

17,85% (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

43,72% (k 31. prosinci 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

131,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

792,8 miliard dolarů (31. prosince 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,377 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, sojové boby, pšenice, rýže, kukuřice, cukrová třtina, kakao, citrusové plody, hovězí

Průmysl:

textil, obuv, chemikálie, cement, dřevo, železná ruda, cín, ocel, letadel, motorových vozidel a jejich částí, strojů a zařízení

Elektřina - výroba:

437,3 mld. kWh (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

402,2 mld. kWh (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,034 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

40,47 miliardy kWh,

Ropa - výroba:

2,277 milionu barelů / den (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,372 milionu barelů / den (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,37 biliony dolarů (k 31. prosinci 2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

481.100 barelů / den (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

648.800 barelů / den (2005)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

12,18 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

9,8 miliard m3 (2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

19,8 miliard m3 (2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10 miliard m3 (2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

347,7 miliard m3 (1. ledna 2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 27,33 mld. dolarů (2008)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

200 miliard dolarů (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

dopravních prostředků a zařízení, železné rudy, sójové boby, obuv, káva, AUTOS

Export - partneři:

USA 16.1%, Argentina 9.2%, Čína 6,8%, Nizozemsko 5,6%, Německo 4,6% (2007)

Import:

176 miliard dolarů (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů, elektrických a dopravních zařízení, chemické výrobky, oleje, automobilové díly, elektronika

Import - partneři:

USA 15,7%, Čína 10.5%, Argentina 8.6%, Německo 7,2%, Nigérie 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

197,4 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

236,6 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

280,9 mld. amerických dolarů (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

119,1 mld. dolarů (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

reals (BRL) na americký dolar - 1.8644 (2008), 1,85 (2007), 2.1761 (2006), 2.4344 (2005), 2,9251 (2004)

Komunikace / internetBrazílie
Telefony - pevné linky:

39,4 mil. (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

120,98 mil. (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobrá pracovní systém, pevné-line spojení zůstal poměrně stabilní, v posledních letech a stojí asi 20 100 osob; levnější mobilní buňkové technologie je hlavní hnací silou v rozšiřování telefonní služby s nízkými příjmy-segment obyvatelstva mobil-mobil hustota dosahuje téměř 65 100 osob
domácí: rozsáhlých mikrovlnných rádiových relé systému a domácí satelitní systém s 64 pozemských stanic, mobilní-buněčné používání více než ztrojnásobil, v posledních 5 letech
International: kód země - 55; přistávací místo pro několik podmořských kabelů, včetně Atlantis 2, které zajišťují přímé spojení do Jižní a Střední Americe, Karibiku, USA, Africe a Evropě; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (Atlantský oceán ), 1 Inmarsat (Atlantského oceánu východně), které jsou propojeny mikrovlnnou relé systém pro Mercosur Brazilsat B3 družicových pozemských stanic (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1365, FM 296, krátkovlnný 161 (z toho 91 jsou umístěny s AM stanic) (1999)

Televizní stanice:

138 (1997)

Internet - kód země:

.br

Internet - host:

9,573 mil. (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

50 mil. (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBrazílie
Letiště:

4.263 (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 718
Nad 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 25
1524 až 2437 m: 167
914 až 1523 m: 467
Pod 914 m: 52 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3545
1524 až 2437 m: 83
914 až 1523 m: 1555
Pod 914 m: 1.907 (2007)

Heliporty:

16 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 244 km; 12070 km plyn, zkapalněný plyn 351 km; ropa 5214 km; čištěná ropa 4410 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 29295 km
široký rozchod kolejí: 4932 km 1.600-m rozchod (939 km elektrizovaných)
Normální rozchod: 194 km 1.440-m rozchod
úzkorozchodná: 23773 km 1.000-m rozchod (581 km elektrizovaných)
dvojí rozchod: 396 km 1,000 m a 1,600-m Měřidla (tři kolejnice) (78 km elektrizovaná) (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.751.868 km
silnice: 96.353 km
Nezpevněné: 1.655.515 km (2004)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

50.000 km (nejvíce v oblastech vzdálených od průmyslu a populace) (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 136
podle typu: hromadný dopravce 19, náklad 22, dopravce 1, chemický tanker 7, kontejner 11, zkapalněný plyn 12, osobní / nákladní 12, ropný tanker 45, najet na / drmolit 7
cizí-vlastnil: 25 (Chile 1, 2 Dánsko, Německo 6, Řecko 1, Mexiko 1, 5 Norsko, Španělsko 9)
registrovaná v jiných zemích: 8 (Argentina 1, 2 Bahamy, Ghana 1, 3 Libérie, Marshallovy ostrovy 1) (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Guaiba, Ilha Grande, Paranagua, Rio Grande, Santos, Sao Sebastiao, Tubarao

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv územní a pobřežní vody v Atlantském oceánu jako významné riziko pro pirátství a ozbrojená loupež proti lodím, četné obchodní plavidla byla napadena a unesena obou kotvících a zároveň probíhají; posádky byly vykradli a skladů nebo nákladu odcizených

ObranaBrazílie
Obrana - složky:

Brazilská armáda, brazilského námořnictva (Marinha do Brasil (MB), obsahuje Naval Air a námořní pěchoty (Corpo de Fuzileiros Navais)), brazilské Air Force (Forca Aerea Brasileira, FAB) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

21-45 let na povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - od 9 do 12 měsíců, 17-45 let na dobrovolné služby; zvyšující procento z řad jsou dlouhé-službu dobrovolníka odborníků; ženám bylo povoleno sloužit v ozbrojených sil, které začne v raném 1980s když brazilské armády se stal prvním armády v Jižní Americe přijímat ženy do kariéry hodnosti; ženy slouží v námořnictvu a vzdušných sil pouze v Womens rezervního sboru (2001)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 52449957
ženy 16-49: 52375921 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 39263710
ženy16-49: 44109056 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1666791
ženy: 1608363 (2008)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2006)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBrazílie
Mezinárodní spory:

neukáznění regionu na konvergenci Argentina-Brazílie-Paraguay hranice je místem, z praní špinavých peněz, pašování zbraní a nedovoleného obchodování s narkotiky, a fundraising extremistických organizací; nesporné hranice sporu s Uruguayí nad Isla Brasilera na soutoku Quarai / Cuareim a Invernada řek , které tvoří tripoint s Argentinou, na nádrž Itaipu Dam pokrývá více než jednou napadené části Brazílie-Paraguay hranice západně od Guaira Falls na Rio Parana; jeden umístěna v souladu s dlou-sporných Isla Suarez / Ilha de Guajara-Mirim, a fluviálních ostrova na Rio Mamore pod bolívijských správy v roce 1958, ale suverenita zůstává spor


Zobrazit všechny obrázky: Brazílie

Diskuze k článku: Brazílie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Brazílie (cestopis) Příspěvek k článku: Brazílie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Brazílie (cestopis)
 Poradna k článku Brazílie
Diskuze k článku: Brazílie (cestopis)
 Diskuze k článku Brazílie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Fotogalerie (89)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
27.01: Dobrý den, chystám se na pracovní stáž do Brazílie...C ampinas..můžete mi ří...
13.11: Ahoj,chci se zeptat na stav lidských práv v Brazílii. Pokud Vás něco napadn...
20.06: Ahoj, chystám se na dovolenou do Brazílie a rád bych se dozvěděl některé i...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Xenie, zítra René