Burundi (Burundi): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Téměř nejchudší země světa, jež je turisty teprve objevována.

ÚvodBurundi
Země:

Burundi
Burundi

Dějiny:

Burundis prvním demokraticky zvoleným prezidentem byl zavražděn v říjnu 1993 po pouhých 100 dnech ve funkci, čímž vyvolali rozsáhlé etnické násilí mezi Hutu a Tutsi frakcemi. Více než 200.000 Burundians zahynuli během konfliktu, aby trvala téměř dvanáct let. Statisíce Burundians byli vnitřně vysídlených nebo se staly uprchlíky v sousedních zemích. Mezinárodně zprostředkovaná-dohody o rozdělení moci mezi Tutsi-dominovala vláda a Hutu rebelové v roce 2003 připravila cestu pro transformační proces, který vedl k integrované obrany platnost, vytvořila novou ústavu, v roce 2005, a zvolen většinou Hutu vláda v roce 2005. Nová vláda pod vedením prezidenta Pierre Nkurunziza, podepsali jihoafrický zprostředkovala příměří s poslední země povstalecké skupiny v září roku 2006, ale stále čelí mnoha problémům.

GeografieBurundi
Zeměpisné souřadnice:

3°30´ jižní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Burundi :
Rozloha:

celkem: 27830 čtv. km
pevnina: 25.650 čtv. km
voda: 2180 čtv. km

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

Celkem: 974 km
sousední země: Demokratická republika Kongo 233 km, Rwanda 290 km, Tanzanie 451 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBurundi
Podnebí:

rovníkové vysoké plató se značnými odchylkami výšce (772 m do 2670 m nad mořem), průměrná roční teplota se pohybuje v nadmořské výšce 23 až 17 stupňů Celsia, ale je obecně mírný jako průměrná nadmořská výška je asi 1700 m, průměrný roční úhrn srážek je asi 150 cm, dvě mokré sezóny (od února do května a od září do listopadu), a dvě suchá sezony (červen až srpen a prosinec-leden)

Povrch:

kopcovitý a hornatý, pád na plató ve východní, některé pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: jezero Tanganyika 772 m
Nejvyšší bod: Heha 2670 m

Přírodní zdroje:

nikl, uran, oxidy vzácných zemin, rašelina, kobalt, měď, platina, vanad, orné půdy, vody, niob, tantal, zlato, cín, wolfram, kaolin, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 35,57%
trvalých kultur: 13,12%
ostatní: 51,31% (2005)

Zavlažovaná půda:

210 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3,6 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,29 km3/ rok (17% / 6% / 77%)
Na jednoho obyvatele: 38 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

záplavy, sesuvy půdy, sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy v důsledku nadměrné a rozšíření zemědělství do okrajových pozemcích; odlesňování (málo zalesněné půdy zůstává kvůli nekontrolovanému dělení stromů na palivo), hrozí ztráta přirozeného prostředí volně žijících živočichů populace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým; straddles hřebenu Nilu-Kongu rozvodí, a Kagera, která kanalizace do Viktoriina jezera, je nejvzdálenější headstream z Bílého Nilu

ObyvatelstvoBurundi
Obyvatelstvo:

8.691.005

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46,3% (muži 2021320 / ženy 1998502)
15-64 let: 51,2% (muži 2210157 / ženy 2240921)
65 let a více: 2,5% (muži 87600 / ženy 132505) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 16,7 let
Muži: 16,4 let
Ženy: 17 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

3.443% (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

41.72 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.91 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.62 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 60,77 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 67,6 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 53.73 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 51,71 let
Muži: 50,86 let
Ženy: 52,6 let (2008)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,4 narozených dětí na 1 ženu (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

6% (2003)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

250.000 (2003)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

25.000 (2003)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Burundian (y)
Přídavné jméno: Burundian

Etnické skupiny:

Hutu (bantusko) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, TWA (trpaslík) 1%, Evropané 3000, jižní Asie 2000

Náboženství:

Křesťanské 67% (římskokatolické 62%, protestanti 5%), domorodé víry 23%, muslimské 10%

Jazyky:

Kirundi (úřední), francouzština (úřední), svahilština (podél jezera Tanganyika a v oblasti Bujumbura)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 59,3%
Muži:67.3%
Ženy: 52,2% (2000)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 8 let
Ženy: 7 let (2006)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBurundi
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Burundi
krátká forma: Burundi
místní dlouhá forma: Republique du Burundi / Republika yu Burundi
místní krátká forma: Burundi
bývalé: Urundi

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Bujumbura
Zeměpisné souřadnice: 3 22 S, 29 21 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Burundi :
Administrativní rozdělení:

17 provincií, Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi

Zobrazit všechna města státu: Burundi :
Nezávislost:

1. červenec 1962 (od OSN opatrovnictví podle belgického správa)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. července (1962)

Ústava:

28. února 2005; ratifikována lidovým referendem

Právní systém:

založeny na německých a belgických občanské kódy a zvykového práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

žádné údaje let; univerzální (pro dospělé)

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pierre Nkurunziza (od 26. srpna 2005); První Vice President Yves SAVINGUVU - Tutsi (od 9. listopadu 2007), Druhá Vice President Gabriel NTISEZERAžádné údaje - Hutu (od 9. února 2007);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo parlament, se skládá z Národního shromáždění nebo Assemblée Nationale (minimálně 100 míst, 60% a 40% Hutu Tutsi s minimálně 30% jsou ženy; další sedadel jmenovaný Národní nezávislé volební komise, aby bylo zajištěno zastoupení etnických, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a Senátu (54 míst, 34 členů volených nepřímou volit slouží pět-rok pojmy, s zbývajících míst přiřazena k etnickým skupinám a bývalých šéfů států)
volby: Národní shromáždění - poslední konat 4. červenec 2005 (vedle, která se bude konat v roce 2010); Senát - naposledy konala 29. července 2005 (další, které se budou konat v roce 2010)
volební výsledky: Národní shromáždění - procenta hlasů party - CNDD-FDD 58,6%, 21,7% FRODEBU, UPROžádné údaje 7,2%, 4,1% CNDD, MRC-Rurenzangemero 2,1%, ostatní 6,2%; sedadel party - CNDD FDD-59, FRODEBU 25, UPROžádné údaje 10, CNDD 4, MRC-Rurenzangemero 2; Senát - procenta hlasů party - žádné údaje%; sedadel party - CNDD FDD-30, FRODEBU 3, CNDD 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Nejvyšší soud, Ústavní soud, High Court of Justice (ve složení Nejvyššího soudu a Ústavního soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

upravující stran: Burundi a Demokratické fronty FRODEBU [Leonce NGENDAKUMAžádné údaje], Národní rada pro obranu demokracie - Přední pro obranu demokracie nebo CNDD-FDD [Jeremie NGENDAKUMAžádné údaje]; Jednota pro národní pokrok nebo UPROžádné údaje [Aloys RUBUKA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Observatoire de la boje proti korupci et les malversations ekonomických nebo OLUCOME [Gabriel RUFYIRI] (anti-korupce tlaku skupiny)
ostatní: Hutu a Tutsi milice (volně organizované)

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, CEPGL, COMESA, EAC, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO ( účastníka), ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Celestin NIYONGABO
kancléřství: Suite 212, 2233 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 342-2574
FAX: [1] (202) 342-2578

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Patricia Newton M

Vlajka - popis:

dělený bílou diagonální kříž na červeném panely (nahoře a dole) a zelené panely (výtah straně a letět straně) s bílou disk překrývají ve středu nesoucí tři červené šest-špičaté hvězdy je uvedeno v zelené uspořádány v trojúhelníkovém designu (jedna hvězdička nad dvě hvězdy níže)

EkonomikaBurundi
Ekonomický přehled:

Burundi je vnitrozemský, zdroj-chudé země s nedostatečně výrobních odvětví. Ekonomika je převážně zemědělská s více než 90% obyvatelstva závisí na obživu zemědělství. Hospodářský růst je závislý na vývoz kávy a čaje, které představují 90% devizových příjmů. Schopnost zaplatit za dovoz, tedy spočívá především na povětrnostních podmínkách a mezinárodních cen kávy a čaje. V Tutsi menšině, 14% populace, dominuje vláda a obchodu s kávou na účet Hutu většina, 85% obyvatel. Etnický-založené válka, která trvala více než deset let vedlo k více než 200.000 úmrtí, nucené více než 48.000 uprchlíků v Tanzánii, a 140.000 dalších vnitřně vysídlených. Pouze jeden ze dvou dětí chodit do školy, a zhruba jednou za 15 dospělých je HIV / AIDS. Potraviny, léky, a elektřiny, zůstává nedostatek. Burundis HDP vzrostl přibližně o 5% ročně v 2006-07, před zvýšením až 6% v roce 2008. Politické stability a skončení občanské války se zlepšila pomoc a hospodářskou činnost se zvýšila, ale základní nedostatky - vysoká míra chudoby, špatná vzdělávací kurzy, slabý právní systém a nízké administrativní kapacita - riziko ohrožení plánovaných hospodářských reforem. Burundi se bude nadále silně závislé na podpoře z bilaterální a multilaterální dárce; zpoždění prostředků po korupčního skandálu vyobcován bilaterální pomoci v roce 2007 sníží příjmy vlády a její schopnost vyplácet mzdy.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 3,215 mld. (2008)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 903 mil. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 400 (2008)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 32,9%
Průmysl: 21,3%
Služby: 45.8% (2008)

Pracovní síly:

2,99 mil. (2002)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 93,6%
Průmysl: 2,3%
Služby: 4,1% (2002)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,7%
Nejvyšší 10%: 32,8% (1998)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

42,4 (1998)

Investice (hrubé):

28,4% HDP (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 292,2 milionů dolarů
výdaje: 351,3 milionů dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

12% (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10,12% (k 31. prosinci 2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

16,84% (k 31. prosinci 2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

208,7 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

141 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

342 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, bavlna, čaj, kukuřice, čirok, sladké brambory, banány, maniok (tapioka), hovězí maso, mléko, kůže

Průmysl:

světle spotřebního zboží, jako jsou deky, boty, mýdlo, montáž dovezených komponentů; stavební práce stavebnictví, potravinářský průmysl

Elektřina - výroba:

87 milionů kWh (2006)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

120,9 milionů kWh (2006)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

40 mil. kWh; (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2956 barelů / den (2006)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2635 barelů / den (2005)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 120 milionů dolarů (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 47 milionů (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, čaj, cukr, bavlna, kůže

Export - partneři:

Německo 31,3%, Pákistán 6,8%, Belgie 5,8%, Švédsko 4,3%, Rwanda 4,3%, Francie 4,2%, Súdán 4% (2007)

Import:

$ 307 milionů (2008)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálu, zboží, ropné produkty, potraviny

Import - partneři:

Saúdská Arábie 17%, Keňa 11,4%, Belgie 8,7%, Francie 6,1%, Uganda 5,4%, Německo 5,4%, Indie 4,8%, Pákistán 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

134 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,2 mld. amerických dolarů (2003)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Burundi frank (BIF) na americký dolar - 1198 (2008), 1065 (2007), 1030 (2006), 1138 (2005), 1100,91 (2004)

Komunikace / internetBurundi
Telefony - pevné linky:

35.000 (2006)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

250.000 (2007)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: primitivní systém, telefonní hustotou jedna z nejnižších na světě, pevné připojení stand-line i na méně než 1 na 100 osob, mobilní-buněčné používání roste, ale zůstává na Skrovný 3 100 osob
domácí: řídkému systém open-drát, radiotelefonní komunikace a nízké-kapacita mikrovlnných rádiových relé
International: kód země - 257; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Indický oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 4, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.bi

Internet - host:

162 (2008)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

60.000 (2006)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBurundi
Letiště:

8 (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
Nad 3047 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 3 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 12322 km
silnice: 1286 km
Nezpevněné: 11.036 km (2004)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

hlavně na Lake Tanganyika (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bujumbura

ObranaBurundi
Obrana - složky:

Národní obrany Force (Síly de obrany nationales, FDN): Armáda (zahrnuje detašovaní a Naval Air Wing), četnická stanice (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let za povinné a dobrovolné vojenské služby; dětí ve věku 10 let byly conscripted do ozbrojených sil, že zápis dětí stále není zakázáno (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1878544
ženy 16-49 let: 1851676 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1083899
ženy 16-49 let: 1062488 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 98105
ženy: 98.533 (2008)

Výdaje na obranu:

5,9% HDP (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBurundi
Mezinárodní spory:

Burundi a Rwanda sporu úseků hranic na Akanyaru / Kanyaru a Kagera / Nyabarongo řeky, které se změnily kurz od 1960s, kdy hranice byly vymezeny; přes-hraniční spory mezi Tutsi, Hutu, dalších etnických skupin, spojené politické rebely, ozbrojené gangy, a různých vládních jednotek přetrvávají v oblasti Velkých jezer

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 9849 (Demokratická republika Kongo)
IDP: 100000 (ozbrojený konflikt mezi vládou a povstalci, většina KDOs v severních a západních Burundi) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Burundi

Diskuze k článku: Burundi

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Burundi Příspěvek k článku: Burundi Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Burundi
 Poradna k článku Burundi
Diskuze k článku: Burundi
 Diskuze k článku Burundi
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Fotogalerie (9)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Burundi, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kryštof, zítra Zita