Stavební inženýrství (SI)
Konstrukce pozemních staveb (C)
Bakaláři
6 sem
7 sem
Z,L sem
Magistři
1 sem
Konstrukce a dopravní stavby (K)
Bakaláři
5 sem
Materiálové inženýrství (M)
Bakaláři
6 sem
Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
Bakaláři
8 sem
Příprava, realizace a provoz staveb (L)
Bakaláři
5,6 sem
7,8 sem
L sem
Magistři
1 sem
2 sem
3 sem
Architektura a stavitelství (AS)
Architektura a stavitelství (A)
Bakaláři
7,8 sem
Bezpečnostní a rizikové inženýrství (BR)
Rizika ve výstavbě (R)
Bakaláři
6 sem
7 sem
Civil engineering (CE)
Building structures (D)
Bakaláři
6 sem
7 sem
Volitelné předměty (F)
Bakaláři
Z sem
L sem
Magistři
Z sem
L sem
122SPRO - Stavební procesy
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : Pospíchal : 
122PROB - Příprava a real. objektu a stav.
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122SPRO
Vyučující: Jarský : Popenková : 
122YBPP - Bezpečnost pracovního prostředí
Typ předmětu: Povinně volitelný / Zimní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122YMKS - Manažerství kvality ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinně volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122XZST - Zvláštní stavby a speciální technologie
Typ předmětu: Volitelný / Zimní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122XSSM - Stavební stroje a mechanizace
Typ předmětu: Volitelný / Zimní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: K122 : 
122XVTR - Výpočetní technika při přípr.a real.staveb
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Neumann : 
122XSZC - Soudně znalecká činnost
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122XSDS - Strategie dodavatele stavby
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122XSTP - Stavebně technologické projektování
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Jarský : Neumann : 
122TS1 - Technologie staveb L1
Typ předmětu: Povinný / 5 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122TPS - Technologie a provoz stavby
Typ předmětu: Povinný / 5 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122PRJ1 - Projekt 1
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 0+3 / Zakončení: kz / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: K122 : 
122TS2 - Technologie staveb L2
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122TS1
Vyučující: Popenková : 
122MKS - Manažerství kvality ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122PRJ2 - Projekt 2
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 0+3 / Zakončení: kz / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122PRJ1
Vyučující: K122 : 
122SME - Stavební mechanizace
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122TS3 - Technologie staveb L3
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122TS2
Vyučující: Jarský : 
122ZOV - Zásady organizace výstavby
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122BOZ1 - BOZP při práci ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinný / 8 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122PSB - Provozování a správa budov
Typ předmětu: Povinný / 8 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : Štrup : 
122ITS - Informační technologie
Typ předmětu: Povinný / 8 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z, zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : Hampl : 
122YTPP - Technologie přípravných procesů
Typ předmětu: Povinně volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122YZST - Zvláštní stavby a technologie
Typ předmětu: Povinně volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122TS1A - Technologie staveb 1
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+1 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : Svoboda : 
122TS2A - Technologie staveb A
Typ předmětu: Povinný / 8 semestr
Rozsah: 2+1 / Zakončení: kz / Kreditů: 3
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Jarský : Popenková : 
122SPRO - Stavební procesy
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : Svoboda : 
122RISP - Rizika stavebních procesů
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122SPRO
Vyučující: Doležal : Neumann : 
122TSV - Technologie staveb
Typ předmětu: Povinný / 8 semestr
Rozsah: 1+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122TVSD - Technologie výroby stavebních dílců
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Tobolka : 
122TSK - Technologie staveb - K
Typ předmětu: Povinný / 5 semestr
Rozsah: 2+0 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122COP1 - Construction processes 1
Typ předmětu: Povinný / 6 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: c / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122CPLO - Construction planning and operation
Typ předmětu: Povinný / 7 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: c,ex / Kreditů: 4
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122COPR
Vyučující: Jarský : 
122YRIL - Rizikové inženýrství
Typ předmětu: Povinně volitelný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Doležal : Neumann : 
122YTSD - Technologie výroby stavebních dílců
Typ předmětu: Povinně volitelný / 1 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Tobolka : 
122XZST - Zvláštní stavby a speciální technologie
Typ předmětu: Volitelný / Zimní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122XSSM - Stavební stroje a mechanizace
Typ předmětu: Volitelný / Zimní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122XVTR - Výpočetní technika při přípr.a real.staveb
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Neumann : 
122XSDS - Strategie dodavatele stavby
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Pospíchal : 
122XSTP - Stavebně technologické projektování
Typ předmětu: Volitelný / Letní semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 1
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Jarský : 
122KRJS - Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122PRP - Příprava a řízení projektů
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Doležal : Neumann : 
122RSPB - Řízení správy, provozu a údržby budov
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : Štrup : 
122STPL - Stavebně technologické projektování L
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 0+2 / Zakončení: kz / Kreditů: 3
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Neumann : 
122SZC - Soudně znalecká činnost
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122STE - Speciální technologie
Typ předmětu: Povinný / 1 semestr
Rozsah: 2+0 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : 
122BOZ - Řízení BOZP ve stav.firmě a na staveništi
Typ předmětu: Povinný / 2 semestr
Rozsah: 2+2 / Zakončení: z,zk / Kreditů: 5
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Svoboda : 
122PRJ - Projekt
Typ předmětu: Povinný / 2 semestr
Rozsah: 0+3 / Zakončení: kz / Kreditů: 3
Podrobný popis předmětu : / Návaznost: 122STPL
Vyučující: K122 : 
122VPS - Využití výp. techniky při přípravě staveb
Typ předmětu: Povinný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: kz / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Neumann : 
122DPM - Diplomová práce
Typ předmětu: Povinný / 3 semestr
Rozsah: +24 / Zakončení: z / Kreditů: 30
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: K122 : 
122YTSD - Technologie výroby stavebních dílců
Typ předmětu: Povinně volitelný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Tobolka : 
122YASP - Automatiz. stav.-technol. projektování
Typ předmětu: Povinně volitelný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Jarský : 
122YTRH - Technologie rekonstr. historic. objektů
Typ předmětu: Povinně volitelný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Popenková : Solař : 
122YDTC - Dřevostavby - technologie CAD/CAM
Typ předmětu: Povinně volitelný / 2 semestr
Rozsah: 1+1 / Zakončení: z / Kreditů: 2
Podrobný popis předmětu :
Vyučující: Krov : 
Legenda předmětů: 5 kreditů a více 3 až 4 kredity 1 až 2 kredity Povinně volitelný Volitelný
Filtr dle vyučujících: