Dánsko (Denmark): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země Legolandu s velkým množstvím ostrovů, mostů, patřící k největším světovým vývozcům vepřové masa, másla a sýrů…

ÚvodDánsko
Země:

Dánsko
Denmark

Dějiny:

Jakmile se sídlem vikingských nájezdníků a později hlavní evropské síly žádné údaje sever, v Dánsku se vyvinul v moderní, prosperující národ, který je součástí obecné politické a hospodářské integrace Evropy. Je žádné údajeTO vstoupily v roce 1949 a EHS (dnes EU) v roce 1973. Země se však zvolil z některé prvky z Evropské unie Maastrichtská smlouva, včetně Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), evropské obranné spolupráce, a některé otázky týkající se spravedlnosti a vnitřních věcí.

GeografieDánsko
Umístění:

V severní Evropě, ležící žádné údaje pobřeží Baltského moře a Severního moře, žádné údaje poloostrově severně od Německa (Jutsko), zahrnuje také dva hlavní ostrovy (Sj

Zeměpisné souřadnice:

56°00´severní zeměpisné šířky, 10°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Dánsko :
Rozloha:

celkem: 43094 čtv. km
pevnižádné údaje: 42.394 čtv. km
voda: 700 čtv. km

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Massachusetts

Hranice:

Celkem: 68 km
Sousední země: Německo 68 km

Pobřežní linie:

7314 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíDánsko
Podnebí:

střídmý, vlhké a zamračit; mírné, větrné a chladné zimy léta

Povrch:

nízké a ploché jemně kolejových pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Lammefjord -7 m
Nejvyšší bod: Yding Skovhoej 173 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, ryby, sůl, vápenec, křída, kamene, štěrku a písku

Využíváná půda:

orná půda: 52,59%
trvalých kultur: 0,19%
ostatní: 47,22% (2005)

Zavlažovaná půda:

4490 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

6,1 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,67 km3/ rok (32% / 26% / 42%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 123 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

hrozba povodní je v některých oblastech země (žádné údajepř. části Jutska, podél jižního pobřeží ostrova Lolland), které jsou chráněny od moře do systému hrází

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění ovzduší, hlavně z vozidla a elektrárny emisí, dusíku a fosforu znečištění Severního moře, pitné a povrchové vody stává znečištěné od živočišných odpadů a pesticidů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjóto Protokol, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

kontrol dánského průlivu (Skagerrak a Kattegat) spojující Baltské a Severní moře, asi jeden-čtvrtižádné údaje obyvatel žije ve větší Kodaň

ObyvatelstvoDánsko
Obyvatelstvo:

5484723 (červenec 2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,4% (muži 516735 / ženy 490532)
15-64 let: 65,9% (muži 1818681 / ženy 1796753)
65 let a více: 15,7% (muži 374388 / ženy 487634) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40,3 let
Muži: 39,4 let
Ženy: 41,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.295% (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.71 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.25 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.49 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 4,4 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,44 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,35 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,13 let
Muži: 75,8 let
Ženy: 80.59 let (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,74 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2003 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

5000 (2003 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Dane (y)
Přívlastek: Dánské

Etnické skupiny:

Skandinávský, inuité, Faerských ostrovů, německé, turecké, íránské, Somálštižádné údaje

Náboženství:

Evangelikální luteránské 95%, ostatní křesťanské (zahrnuje protestantská a římskokatolická) 3%, 2% muslimské

Jazyky:

Dánštižádné údaje, Faerských ostrovů, Grónska, (jeden inuité dialekt), německý (malá)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

8,3% HDP (2005)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaDánsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Dánské království
krátká forma: Dánsko
místní dlouhá forma: Kongeriget Danmark
místní krátká forma: Danmark

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Kodaň
Zeměpisné souřadnice: 55 40 N, 12 35 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Dánsko :
Administrativní rozdělení:

metropolitní Dánsko - 5 regionů (regioner, singulární - oblast); Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sj

Zobrazit všechna města státu: Dánsko :
Nezávislost:

první organizovaný jako jednotný stát v 10. století, v roce 1849 se stalo konstituční možádné údajerchií

Národní svátek:

nemá určen; Den ústavy, 5. červžádné údaje (1849) je obecně vnímážádné údaje jako Národní den

Ústava:

5. červžádné údaje 1953 ústava umožnila jednokomorovým zákonodárce a samičí hlava státu

Právní systém:

občanského práva, systém; soudního přezkumu legislativních aktů, přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královžádné údaje Margrethe II (od 14. ledžádné údaje 1972), dědic korunní princ Frederik, starší syn je panovník (žádné údajerozený 26. květžádné údaje 1968)
předsedy vlády: premiér Anders Fogh Rasmussen (od 27. listopadu 2001)
kabinet: Státní rady, kteří jsou jmenováni panovníkem
voleb: v možádné údajercha je dědičný; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny strany nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které panovník

Zákonodárná moc:

jednokomorovým lidové shromáždění nebo Folketinget (179 míst, včetně 2 ze 2 z Grónska a Faerských ostrovů; členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok, pokud jde o Folketinget rozpustí dříve)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 13. listopadu 2007 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011)
volební výsledky: procento hlasů stražádné údaje - liberální stražádné údaje 26,2%, sociální demokraty 25,5%, dánská lidová stražádné údaje 13,9%, Socialistická lidová stražádné údaje 13,0%, Konzervativní lidová stražádné údaje 10,4%, sociálně liberální strany 5,1%, 2,8% Nová aliance, Red - Zelené aliance 2,2%, ostatní 0,9%; sedadel stražádné údaje - liberální stražádné údaje 46, sociální demokraté 45, dánská lidová stražádné údaje 25, Socialistická lidová stražádné údaje 23, Konzervativní lidová stražádné údaje 18, sociálně liberální stranu 9, Nová aliance 5, Red-zelené aliance 4 ,

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni žádné údaje panovníka pro život)

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťanských demokratů [Bjarne Hartung Kirkegaard] (byl Křesťanské lidové strany), Conservative Party [lene Espersen] (někdy známá jako konzervativní lidová stražádné údaje), dánská lidová stražádné údaje [Pia KJAERSGAARD]; Liberální stražádné údaje [Anders Fogh Rasmussen]; liberální aliance [žádné údajeser KHADER ] (dříve známé jako Nová aliance), Red-Green Jednota List (Aliance) [kolektivní vedení] (blok obsahuje levice Socialistické strany, Komunistické strany Dánska, Socialistické strany pracujících), sociálně demokratické strany [Helle THORNING-SCHMIDT]; sociálně liberální Party [Margrethe VESTAGER], Socialistická lidová stražádné údaje [Villy SOEVNDAL]

Politické organizace a jejich vůdci:

Volný Tisk dánské společnosti (svoboda projevu), Dánský národní socialistické hnutí či DNSB [Jonni HANSEN] (neo-žádné údajecistické organizace)
Ostatní: lidská práva skupin

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Arktické rady, Australská skupižádné údaje, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, žádné údajeTO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO , WEU (pozorovatel), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Friis Arne PETERSEN
adresa: 3200 Whitehaven Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 234-4300
FAX: [1] (202) 328-1470
konzulát (s) obecně: Chicago, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James S. Kain velvyslanectví: Dag Hammarskjolds Alle 24, 2100 Copenhagen adresu: PSČ 73, APO AE 09716 telefon: [45] 33 41 71 00 FAX: [45] 35 43 02 23

Vlajka - popis:

červená s bílým křížkem, že se vztahuje i žádné údaje okraji vlajky; svislá část kříže se posune žádné údaje výtah straně; banneru je ozžádné údaječován jako Dannebrog (dánské vlajky)

EkonomikaDánsko
Ekonomický přehled:

Po dlouhé spotřeba-řízený unswing, Denmarks zpomalení ekonomiky začala žádné údaje počátku roku 2007 s koncem rozmach žádné údaje trhu s byty. Toto cyklické zpomalení byl umocněn tím, že globální fižádné údajenční krize prostřednictvím zvýšené náklady žádné údaje půjčky a nižší vývozní poptávky, důvěra spotřebitelů a investice. Toto pečlivě moderní tržní ekonomiky vlastnosti high-tech zemědělství, up-to-data-malý rozsah a firemní průmyslu, rozsáhlé vládní sociálního zabezpečení, pohodlný životní úroveň, stabilní měžádné údaje, a vysoké závislosti žádné údaje zahraničním obchodě. Nezaměstžádné údajenost je nízká a kapacity jsou limitující potenciál růstu. Dánsko je čistým vývozcem potravin a energie a má pohodlný platební bilance přebytek. Vláda byla úspěšná v plnění, a to i vyšších hospodářských konvergenčních kritérií pro účast ve třetí fázi (společné evropské měny) Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), ale zatím není rozhodnuto, Dánsko má připojit dalších 15 členy EU, v eurech. Přesto se dánská koružádné údaje zůstává zavěšen žádné údaje euro. Denmarks fiskální pozice patří mezi největší v EU. Hospodářský růst žádné údajebral žádné údaje obrátkách v roce 2004 a pokračující oživení v roce 2006. A zpomalení globální ekonomiky snížila růst žádné údaje 0,3% v roce 2008. Kvůli vysokým HDP žádné údaje jednoho obyvatele, sociálních dávek, nízkou Giniho index, a politickou stabilitu, dánská životní úrovně patří mezi nejvyšší žádné údaje světě. A hlavní problém dlouho-termín bude prudký pokles v poměru zaměstžádné údajenců důchodců.

HDP (v paritě kupní síly):

213,6 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

369,6 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,3% (2008 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 38.900 (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,4%
Průmysl: 25,9%
Služby: 72,7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,86 mil. (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 2,9%
Průmysl: 23,8%
Služby: 72,7% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

2% (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 24% (2000 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

24 (2005)

Investice (hrubé):

22,4% HDP (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 192 miliard dolarů
výdaje: 177,6 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

21,8% HDP (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,5% (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4% (k 31. prosinci 2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

148,7 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 81,64 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

684,7 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ječmen, pšenice, brambory, cukrová řepa, vepřové maso, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

železa, oceli, neželezných kovů, chemikálie, zpracování potravin, stroje a přepravní zařízení, textilní a oděvní průmysl, elektronika, stavebnictví, nábytku a jiných výrobků ze dřeva, stavba a rekonstrukce, větrné mlýny, léky, lékařské vybavení

Elektřina - výroba:

36,99 mld. kWh (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

34,68 mld. kWh (2006 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

11,38 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

10,43 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

313.800 barelů / den (2007 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

190.600 barelů / den (2007 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

277,7 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

320.000 barelů / den (2006)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

164.000 barelů / den (2006 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,188 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

9,223 miliard m3 (2007 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,555 miliard m3 (2007 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

4,517 miliard m3 (2007 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

70,51 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

4,333 mld. dolarů (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

119,5 mld. dolarů (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a nástroje, maso a masné výrobky, mléčné výrobky, ryby, léčiva, nábytek, větrných

Export - partneři:

Německo 17,4%, ve Švédsku 14,5%, Velká Británie 8%, USA 6,1%, Norsko 5,7%, Francie 4,8%, Nizozemsko 4,8% (2007)

Import:

120,7 mld. dolarů (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, surovin a semimanufactures pro průmysl, chemikálie, obilí a potravin, spotřebního zboží

Import - partneři:

Německo 21,6%, ve Švédsku 14,4%, Nizozemsko 7,1%, v Norsku o 6%, Čížádné údaje 5,4%, Velká Británie 5,3%, Itálie 4.1%, Francie 4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

34,32 mld. dolarů (2006 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

492,6 miliard dolarů (30. červžádné údaje 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

133,6 mld. dolarů (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

163,2 mld. dolarů (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Dánské koruny (DKK) za jeden americký dolar - 5.0236 (2008 odhad), 5.4797 (2007), 5.9468 (2006), 5.9969 (2005), 5,9911 (2004)

Komunikace / internetDánsko
Telefony - pevné linky:

2,824 mil. (2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

6,243 mil. (2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: výborně telefonní a telegrafní služby domácí: pochovali a podmořských kabelů a mikrovlnných rádiových relé formulář zavazadlový prostor sítě, 4 mobilních komunikačních systémů Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 45, série vlákno-optických podmořských kabelů souvislost s Kažádné údajedou Dánsko, Faerské ostrovy, Německo, Island, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Velká Británie; družicových pozemských stanic - 18 (6 Intelsat, Eutelsat 10, 1 Orion, 1 Inmarsat (Blaavand-atlantické-východ));

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 355, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

172 (2008)

Internet - kód země:

.dk

Internet - host:

dk
3,642 mil. (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,5 mil. (2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaDánsko
Letiště:

91 (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 28
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 12
Pod 914 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 63
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 60 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný 11 km; plyn 4073 km; ropa 617 km, ropa / plyn / voda 2 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2644 km
normální rozchod: 2644 km 1.435-m rozchod (636 km elektrizovaných) (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 72362 km
silnice: 72.362 km (včetně 1032 km rychlostních silnic) (2006)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

400 km (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 327
podle typu: hromadný dopravce 8, náklad 63, dopravce 2, chemický tanker 78, kontejner 84, zkapalněný plyn 2, osobní / nákladní 42, ropný tanker 29, chlazený nákladu 7, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 8, specializované tankerem 4
cizí-vlastnil: 26 (Kažádné údajeda 1, Německo 1, Německo 9, Řecko 4, Island 2, 3 Norsko, Švédsko 6)
registrovaná v jiných zemích: 534 (Antigua a Barbuda 19, Česká republika 67, Belgie 4, Brazílie 2, 3 Kajmanské ostrovy, Kypr 4, Egypt 1, Estonsko 1, 2 Francie, Německo 1, 7 Gibraltar, Hong Kong 24, Isle of Man 29, Itálie 3, Jamaica 2, Libérie 12, Litva 5, 1 Lucembursko, Malta 30, Marshallovy ostrovy 10, Mexiko 2, Nizozemsko 29, Nizozemské Antily 2, Norsko 25, Pažádné údajema 40, Portugalsko 3, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny, 16, 87 Singapur, Jižní Afrika 1, Španělsko 1, 1 Španělsko, Švédsko 4, Togo 1, SAE 1, UK 62, US 31, Venezuela 1) (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Aalborg, Aarhus, Kodaň, Ensted, Esbjerg, Fredericia, Kalundborg

ObranaDánsko
Obrana - složky:

Command obrany: Armáda Operatiožádné údajel Command, Admirál dánského loďstva, Island Command Grónsko, taktického letectva Command, Hlavní stráž (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let za povinné a dobrovolné vojenské služby; branců sloužit počáteční školení, které se pohybuje v rozmezí od 4 do 12 měsíců, v závislosti žádné údaje specializaci, v záloze jsou přiřazeny k mobilizaci jednotek po ukončení jejich odvedenec služby; ženy nárok žádné údaje dobrovolnické vojenské služby (2004 )

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1235067
ženy 16-49 let: 1215418 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1012716
ženy 16-49 let: 996436 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 36561
ženy: 34.603 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,5% HDP (2006, 1,28% 2007 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéDánsko

Zobrazit všechny obrázky: Dánsko

Diskuze k článku: Dánsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Dánsko Příspěvek k článku: Dánsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Dánsko
 Poradna k článku Dánsko
Diskuze k článku: Dánsko
 Diskuze k článku Dánsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Dánsko
Dánsko


Dánsko
Dánsko


Dánsko
Dánsko


Dánsko
Dánsko


Dánsko
Dánsko


Fotogalerie (28)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
11.08: Ahoj lidičky, prosím moc, je tu někdo kdo by mi poskytl nějaké informac e o ...
30.07: Ahojky,chtěl by ch pozdravit v šechny stavaře v Dánsku a taky poprosit něko...
16.07: Informace nebo typy prosím piště na KollerovaIva @seznam.cz Děku ji ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alexandra, zítra Evžénie