Dodací podmínky.

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATELE CELYSVET


SPOLEČNOSTI Bobr-Stav Alfa, s.r.o., Korunní 30, 120 00 PRAHA 2; IČO 26763010

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností Bobr-Stav Alfa, s.r.o. a zákazníky. Dodávky společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o. se uskutečňují výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na Internetu a jsou k dispozici v obchodním oddělení společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami odběratele. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, použity. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, pokud jsou písemně oboustranně potvrzeny.


2. Požadavky odběratele se uskutečňují pomocí objednávky. Zboží a služby lze objednat E-shopem, vyplněním objednávacího formuláře na stránkách www.celysvet.cz. Každá takto dodaná objednávka je považována za závaznou. Pouze na písemné přání odběratele vystaví společnost Bobr-Stav Alfa, s.r.o. potvrzení objednávky.


3. Objednávky musí obsahovat následující základní informace
3.1 Název objednaného zboží
3.2 Množství objednaného zboží
3.3 Adresa příjemce zboží
3.4 Kontaktní osoba, tel., fax


4. Zrušení objednávky odběratelem
4.1 Odběratel není oprávněn jednostranně odvolat svoji objednávku doručenou dodavateli, objednávka může být zrušena pouze dohodou obou stran. Smlouva o konkrétní dodávce (kupní smlouva) se považuje za uzavřenou, jakmile společnost Bobr-Stav Alfa, s.r.o. objednávku odběratele akceptuje. Objednávka zůstává závazná až do úplného vyřízení, bez ohledu na dobu trvání, nebo počtu dílčích dodávek.
4.2 Společnost Bobr-Stav Alfa, s.r.o. je oprávněna konkrétní objednávku odmítnout.


5. Dodací lhůty
5.1 Dodávka do 5. pracovního dne, pokud je objednávka doručena do 12:00 hodin daného dne.


6. Další informace
6.1 Již jednou odebrané zboží nelze vrátit.


7. Způsob dodání
Společnost Bobr-Stav Alfa, s.r.o. zajišťuje dodání zboží na přání odběratele, a to Poštou ČR. Náklady na poštovné a dopravu jsou již zahrnuty v ceně. V případě, že odběratel nepřevezme dodávku, je povinen uhradit náklady, které tak společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o. vznikly. Je-li uplatněna reklamace z důvodu neúplnosti dodávky nebo záměny zboží oprávněná, jsou další takto způsobené přepravní náklady hrazeny společností Bobr-Stav Alfa, s.r.o.


8. Platební podmínky
Platby odběratele za služby a zboží společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o.. se uskutečňují na základě faktury, dodané v zásilce spolu s objednaným zbožím, prostřednictvím poštovní poukázky Pošty ČR nebo na bankovní účet společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o.


9. Ceny
Všechny ceny uvedené v materiálech společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o. se rozumí s daní z přidané hodnoty, dopravy a poštovného, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou fakturovány dle ceníku platného v době plnění. Společnost Bobr-Stav Alfa, s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v rámci prodejních akcí, nebo v důsledku změn cen od dodavatelů.


10. Reklamace
Odběratel je povinen písemně oznámit společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o. do sedmi kalendářních dnů poté, kdy mu bylo společností Bobr-Stav Alfa, s.r.o. zboží dodáno, že plnění je vadné nebo neúplné. Pokud odběratel svoje oznámení ve sjednané lhůtě neučiní, veškeré jeho případné nároky z neúplného nebo vadného plnění tím zanikají.


11. Způsob reklamace
11.1 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.
11.2 Závada musí být specifikována co nejpřesněji, musí být doloženy případné předchozí opravy mající vliv na záruku.
11.3 Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné.
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží, nebo dobropisem. V případě sporu je místně příslušným soudem soud dle sídla společnosti Bobr-Stav Alfa, s.r.o.


Bobr-Stav Alfa, s.r.o. (portal WWW.CelySvet.CZ)
IČO: 26763010,
DIČ: CZ 26763010,
Adresa Korunní 30, 120 00, Praha 2
Bankovní spojení: 182709714/0300, ČSOB.
Tel: +420 776 076 889
e-mail: celysvet@email.cz
WWW: www.celysvet.cz
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2018 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Marcela, zítra Alexandra