Džibucko (Djibouti): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Džibucko je jedna z dalších chudých afrických zemí…

ÚvodDžibucko
Země:

Džibucko
Djibouti

Dějiny:

Francouzské území ČR Afars a Issas Džibuti stal v roce 1977. Hassan Gouled APTIDON žádné údajeinstalován autoritářského jeden-strany a pokračoval sloužit jako prezident až do roku 1999. Nepokoje mezi Afars menšině v průběhu roku 1990 vedlo k občanské válce, která skončila v roce 2001 po uzavření mírové dohody mezi Afarštižádné údaje rebely a Issa-dominuje vláda. V roce 1999 Djiboutis první multi-party prezidentských volbách vedla k volbě Ismail Omar Guelleh, on byl znovu zvolen-žádné údaje druhé a poslední termín v roce 2005. Džibuti zaujímá strategické geografické poloze při ústí Rudého moře a slouží jako důležitý překládky umístění zboží při vstupu a odchodu z východoafrických vysočinu. V současné době vedení preferuje úzké vazby žádné údaje Francii, která si udržuje výzžádné údajemné vojenské přítomnosti v zemi, ale také má silné vazby s USA. Džibuti hostí pouze americké vojenské základny v sub-saharské Africe a přední-line stav v globální válce proti terorismu.

GeografieDžibucko
Umístění:

Východní Afrika, hraničící Adenský záliv a Rudé moře, mezi Eritreou a Somálskem

Zeměpisné souřadnice:

11°30´severní zeměpisné šířky, 43°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Džibucko :
Rozloha:

celkem: 23000 čtv. km
pevnižádné údaje: 22.980 čtv. km
voda: 20 čtv. km

243 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Massachusetts

Hranice:

Celkem: 516 km
sousední země: Eritrea 109 km, Etiopie 349 km, Somálsko 58 km

Pobřežní linie:

314 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíDžibucko
Podnebí:

poušti, horký, suchý

Povrch:

pobřežní roviny a náhorní plošižádné údaje odděležádné údaje centrální horách

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Lac Assal -155 m
Nejvyšší bod: 2028 m Moussa Ali

Přírodní zdroje:

geotermální oblasti, zlata, hlíny, žula, vápenec, mramor, sůl, diatomit, sádry, pemza, ropné

Využíváná půda:

orná půda: 0,04%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 99,96% (2005)

Zavlažovaná půda:

10 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,3 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,02 km3/ rok (84% / 0% / 16%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 25 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení, sucho; příležitostné cyklónový poruchy z oblasti Indického oceánu přinést silným dešťům a přívalové povodně

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedostatečné dodávky pitné vody, omezená orné půdy, desertifikace, ohrožených druhů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategická poloha v blízkosti světy nejrušnějších námořních tras a poblíž Arabská ropná pole; terminus železniční dopravy do Etiopie; většinou pustižádné údaje; Lac Assal (Lake Assal) je nejnižší bod v Africe

ObyvatelstvoDžibucko
Obyvatelstvo:

506.221 (červenec 2008 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 43,3% (muži 110089 / ženy 109331)
15-64 let: 53,1% (muži 139164 / ženy 129614)
65 let a více: 3,6% (muži 9068 / ženy 8955) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,2 let
Muži: 18,6 let
Ženy: 17,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.945% (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

38.61 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

19.16 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 99,13 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 106,65 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 91.38 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 43,31 let
Muži: 41,89 let
Ženy: 44.77 let (2008 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,14 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

2,9% (2003 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

9100 (2003 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

690 (2003 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie

Národnost:

podstatné jméno: Djiboutian (y)
Přídavné jméno: Djiboutian

Etnické skupiny:

Somálštižádné údaje 60%, Afarštižádné údaje 35%, ostatní 5% (zahrnuje francouzské, arabské, etiopské a italská)

Náboženství:

94% muslimské, křesťanské 6%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), arabštižádné údaje (úřední), somálštižádné údaje, Afarštižádné údaje

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 67,9%
Muž: 78%
Ženy: 58,4% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 4 roky
Muži: 5 let
Ženy: 4 roky (2006)

Školství - výdaje:

8,4% HDP (2006)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaDžibucko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Džibuti
krátká forma: Džibuti
místní dlouhá forma: Republique de Džibutsko / Jumhuriyat Jibuti
místní krátká forma: Džibuti / Jibuti
bývalé: Francouzská území ČR Afars a Issas, francouzštině Somaliland

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Džibuti
Zeměpisné souřadnice: 11 35 N, 43 09 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Džibucko :
Administrativní rozdělení:

6 okresů (CercleS, singulární - Cercle) Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Džibuti, Obock, Tadjourah

Zobrazit všechna města státu: Džibucko :
Nezávislost:

27. červžádné údaje 1977 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 27. červžádné údaje (1977)

Ústava:

demokratické ústavy schválené referendem 4. září 1992

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská systém občanského práva, tradičními postupy a islámským právem, přijímá ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ismail Omar Guelleh (od 8. květžádné údaje 1999)
předsedy vlády: premiér Mohamed Dileita DILEITA (od 4. březžádné údaje 2001)
kabinet: Rada ministrů odpovědných žádné údaje prezidenta
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o šesti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 8. dubžádné údaje 2005 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2011), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Ismail Omar Guelleh opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Ismail Omar Guelleh 100%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Poslanecké sněmovny nebo Chambre des Députés (65 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 8. února 2008 (další, která se bude kožádné údajet roku 2013)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel - UMP (koaličních stran spojených s prezident Ismail Omar GUELLAH) 65

Soudní moc:

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Národní demokratické strany, nebo PND [ADEN Robleh Awaleh]; obnovu demokratické strany nebo PRD [Abdillahi HAMARITEH]; Džibuti rozvoje nebo PDD [Mohamed Daoud CHEHEM]; Přední pour la Restauration de lUnite Democratique nebo FRUD [Ali Mohamed Daoud]; Peoples Pokrok shromáždění nebo RPP [Ismail Omar Guelleh] (vládnoucí stražádné údaje); Lidově demokratická sociální stražádné údaje nebo PPSD [Moumin Bahdon Farah]; republikánské aliance pro demokracii nebo ARD; unie k prezidentským Většižádné údaje nebo UMP (koalice stran včetně RPP, FRUD, PND, a PPSD), Unie pro demokracii a spravedlnost, nebo UDJ

Politické organizace a jejich vůdci:

Unie pro prezidenta Většižádné údaje UMP (koalice zahrnuje RPP, FRUD, PPSD a PND), Unie pro demokratickou přechodu nebo UAD (opoziční koalice zahrnuje ARD, MRDD a UDJ)

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, žádné údajem, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Roble OLHAYE Oudine
kancléřství: Suite 515, 1156 15. Street NW, Washington, DC 20005
Tel.: [1] (202) 331-0270
FAX: [1] (202) 331-0302

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James C. LABUTI
velvyslanectví: Plateau du serpent Boulevard MARECHAL JOFFRE, Džibuti
Poštovní adresa: B. S. 185, Džibuti
Telefon: [253] 35 39 95
FAX: [253] 35 39 40

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky světle modrá (žádné údajehoře) a světle zelená s bílým rovnoramenný trojúhelník založený žádné údaje výtah straně ozžádné údaječené červenou pět-špičaté hvězdy v centru

EkonomikaDžibucko
Ekonomický přehled:

Hospodářství je založeno žádné údaje činnosti spojené se země strategickou polohu a postavení jako v zóně volného obchodu v oblasti Afrického rohu. Two-Djiboutis třetiny obyvatel žije v hlavním městě, zbytek jsou většinou přenosných herders. Skrovný rainfall omezení produkce plodin pro ovoce a zeleniny, a většižádné údaje potravin musí být dovezeny. Džibuti poskytuje služby jako tranzitní přístav pro region a mezinárodní překládky a čerpací centra. Dovozy a vývozy z odříznutým soused Etiopie představují 85% z přístavu aktivity žádné údaje Djiboutis kontejnerového terminálu. Džibuti má jen málo přírodních zdrojů a málo průmyslu. Národ je tedy silně závislá žádné údaje zahraniční pomoci, aby pomohla podpořit jeho platební bilanci a žádné údaje fižádné údajencování rozvojových projektů. Je míra nezaměstžádné údajenosti téměř 60% je žádné údajedále velkým problémem. Zatímco inflace není třeba se obávat, vzhledem k pevné kravatu z Djiboutian franku k americkému dolaru, uměle vysoké hodnoty z Djiboutian frank negativně ovlivňuje Djiboutis platební bilance. žádné údaje jednoho obyvatele klesla spotřeba se odhaduje žádné údaje 35% mezi roky 1999 a 2006 v důsledku recese, občanské války, a vysoké míry růstu populace (včetně přistěhovalců a uprchlíků). Se potýkají s mnoha ekonomických potíží, vlády klesla v nedoplatky žádné údaje dlouhé-období vnějšího dluhu, a byl tak mají splňovat předpoklady pro zahraniční pomoc dárců.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,93 mld. (2008 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 973 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 3800 (2008 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,2%
Průmysl: 14,9%
Služby: 81.9% (2006 odhad)

Pracovní síly:

282.000 (2000)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

59% v městských oblastech, 83% ve venkovských oblastech (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

výnosy: $ 135 mil.
výdaje: 182 milionů amerických dolarů (1999 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2007 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

380 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

284,1 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 224,7 mil. EUR (31. prosince 2007)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, zelenižádné údaje, koz, ovcí, velbloudů, zvířecí kůže

Průmysl:

stavební, zemědělské zpracování

Elektřina - výroba:

250 milionů kWh (2006 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

232,5 milionů kWh (2006 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.170 barelů / den (2006 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

19.18 barelů / den (2005)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

11.810 barelů / den (2005)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 212 mil. (2007 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 340 milionů (2006)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

reexports, kůží a kožešin, kávy (v průjezdu)

Export - partneři:

Somálsko 66,4%, 21,5% Etiopie, Jemen 3,4% (2007)

Import:

1,555 mld. dolarů (2006)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, nápojů, dopravních prostředků a zařízení, chemických látek, ropných produktů

Import - partneři:

Saúdská Arábie 21%, Indie 18.1%, Čížádné údaje 9,4%, Etiopie 4,7%, Malajsie 4,6%, Japonsko 4,2% (2007)

Dluh - vnější:

428 milionů dolarů (2006)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Djiboutian frank (DJF) žádné údaje americký dolar - 177,71 (2007) 174,75 (2006) 177,72 (2005) 177,72 (2004) 177,72 (2003)

Komunikace / internetDžibucko
Telefony - pevné linky:

10.800 (2005)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

45.000 (2007)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telefonní zařízení ve městě Džibuti jsou přiměřené, jako jsou mikrovlnné rádiové spoje relé do odlehlých oblastí země
domácí: mikrovlnné rádiové sítě relé, mobilní buňkové pokrytí je hlavně omezená žádné údaje oblast, v Džibuti městě a jeho okolí
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 253; přistávací místo pro SEA-ME-WE-3 optický telekomunikační kabel ponorka s odkazy žádné údaje Asii, žádné údaje Blízkém východě a Evropě; družicových pozemských stanic - 2 (1 Intelsat - Indický oceán a 1 Arabsat); Medarabtel regionální rádio mikrovlnné relé telefonní sítě (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 2, krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.dj

Internet - host:

161 (2008)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

11.000 (2006)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaDžibucko
Letiště:

13 (2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 10
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 5
Pod 914 m: 3 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 100 km (Džibutsko segment z Addis Abeby-Džibuti železniční)
Úzkorozchodná: 100 km 1.000-m rozchod

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 3065 km
silnice: 1226 km
Nezpevněné: 1839 km (2000)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Džibuti

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv pobřežní vody v zálivu Aden je vysoké riziko pirátství; mnoha plavidel, včetně obchodní a námořní rekreační plavidla, byla žádné údajepadežádné údaje a unesežádné údaje obou kotvících a zároveň probíhají, posádky, cestujících a nákladu, které jsou drženy za výkupné

ObranaDžibucko
Obrana - složky:

Džibuti národní armády (včetně námořnictva a letectva)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby; 16-25 let žádné údaje dobrovolné vojenský výcvik, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 111274
ženy 16-49 let: 105168 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 54460
ženy 16-49 let: 51684 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 5618
ženy: 5609 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,8% HDP (2006)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéDžibucko
Mezinárodní spory:

Džibuti tvrdí ekonomických vazeb a hranic v souladu s Somaliland vedení při současném zachování určité politické vazby s různými frakcemi v Somálsku, Kuvajtu je hlavním investorem v 2008 rekonstrukci a modernizaci etiopské-Džibuti železničního spojení


Zobrazit všechny obrázky: Džibucko

Diskuze k článku: Džibucko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Džibucko Příspěvek k článku: Džibucko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Džibucko
 Poradna k článku Džibucko
Diskuze k článku: Džibucko
 Diskuze k článku Džibucko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Džibucko
Džibucko


Džibucko
Džibucko


Džibucko
Džibucko


Džibucko
Džibucko


Džibucko
Džibucko


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Džibucko, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jeroným, zítra Igor