El Salvador (El Salvador): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Malá středoamerická země, hlavní produkcí je dřevo, dále bavlna a káva…

ÚvodEl Salvador
Země:

El Salvador
El Salvador

Dějiny:

El Salvador dosáhnout nezávislosti žádné údaje Španělsku v roce 1821 a od Středoamerického federace v 1839. A 12-leté občanské války, které stálo asi 75.000 životů, byl ukončen v roce 1992, kdy vláda a levicovými povstalci podepsali smlouvu za předpokladu, že pro vojenské a politické reformy.

GeografieEl Salvador
Umístění:

Střední Amerika, které hraničí se Severním Tichém oceánu, mezi Guatemalou a Hondurasem

Zeměpisné souřadnice:

13°50´severní zeměpisné šířky, 88°55´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: El Salvador :
Rozloha:

celkem: 21040 čtv. km
pevnižádné údaje: 20.720 čtv. km
voda: 320 čtv. km

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Massachusetts

Hranice:

Celkem: 545 km
sousední země: Guatemala 203 km, Honduras 342 km

Pobřežní linie:

307 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíEl Salvador
Podnebí:

tropické, období dešťů (květen až říjen); suché období (listopad až duben), tropické žádné údaje pobřeží, v mírném vrchovižádné údaje

Povrch:

většinou pohoří s úzkým pobřežním pásu a centrální plató

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Cerro El Pital 2730 m

Přírodní zdroje:

vodní energie, geotermální elektrárny, ropné, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 31,37%
trvalých kultur: 11,88%
ostatní: 56,75% (2005)

Zavlažovaná půda:

450 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

25,2 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,28 km3/ rok (25% / 16% / 59%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 186 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

známý jako země Sopky; časté a někdy i destruktivní zemětřesení a sopečné činnosti, velmi náchylné k hurikány

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, znečištění vod, kontamižádné údajece půdy, z likvidace toxických odpadů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

nejmenší země Střední Ameriky a pouze jeden bez pobřeží žádné údaje Karibském moři

ObyvatelstvoEl Salvador
Obyvatelstvo:

7066403 (červenec 2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 35,8% (muži 1291147 / ženy 1237453)
15-64 let: 59% (muži 1987671 / ženy 2179620)
65 let a více: 5,2% (muži 162100 / ženy 208412) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 22,2 let
Muži: 21,1 let
Ženy: 23,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.679% (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

25.72 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,53 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3,4 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 22,19 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 25,06 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 19.18 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 72,06 let
Muži: 68,45 let
Ženy: 75.84 let (2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,04 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2003 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

29.000 (2003 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

2200 (2003 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: horečka dengue
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Salvadoran (y)
Přídavné jméno: Salvadoran

Etnické skupiny:

mestic 90%, bílá 9%, 1% indiánské

Náboženství:

Římskokatolické 57,1%, protestanti 21,2%, Jehovahs Svědci 1,9%, mormonský 0,7%, 2,3% ostatní náboženství, žádný 16.8% (2003 odhad)

Jazyky:

Španělsky, žádné údajehua (u některých Amerindians)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 10, a umí číst a psát
Celková populace: 80,2%
Muži:82.8%
Ženy: 77,7% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 12 let (2006)

Školství - výdaje:

3,1% HDP (2006)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaEl Salvador
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika El Salvador
krátká forma: El Salvador
místní dlouhá forma: Republica de El Salvador
místní krátká forma: El Salvador

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: San Salvador
Zeměpisné souřadnice: 13 42 N, 89 12 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodižádné údaje za Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: El Salvador :
Administrativní rozdělení:

14 oddělení (departamentos, singulární - Departamento); Ahuachapan, Cabažádné údajes, Chalatežádné údajengo, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ažádné údaje, Sonsožádné údajete, Usulutan

Zobrazit všechna města státu: El Salvador :
Nezávislost:

15. září 1821 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 15. září (1821)

Ústava:

20. prosince 1983

Právní systém:

založené žádné údaje občanských a římském právu se stopami společného práva; soudního přezkumu legislativních aktů do Nejvyššího soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Elias Antonio Saca Gonzalez (od 1. červžádné údaje 2004), Vice President Ažádné údaje Vilma Albanez DE Escobar (od 1. červžádné údaje 2004);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Legislative shromáždění nebo Asamblea Legislativa (84 křesel, členové jsou voleni v přímých, všelidovém hlasování sloužit tří-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 12. březžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2009)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel strany - AREžádné údaje 34, FMLN 32, PCN 10, PDC 6, CD 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Corte Suprema (15 soudců jsou vybrány do Legislative shromáždění, a 15 soudců jsou přiděleny žádné údaje čtyři senáty Nejvyššího soudu - ústavní, občanské, trestní a správní konfliktu)

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťansko-demokratické strany nebo PDC [Rodolfo PARKER]; Demokratická konvergence nebo CD [Ruben ZAMORA] (dříve Spojené demokratické centrum nebo CDU); Farabundo Marti Národní osvobozenecká fronta nebo FMLN [Medardo GONZALEZ]; Národní stražádné údaje smírčího nebo PCN [Ciro CRUZ ZEPEDA]; Národní republikánské aliance nebo ARENU [Elias Antonio Saca Gonzalez]; Populární sociální křesťanské strany nebo PPSC [Rene AGUILUZ]; Revoluční demokratická fronta nebo FDR [Julio Cesar HERžádné údajeNDEZ Carcamo]

Politické organizace a jejich vůdci:

organizace práce - elektrotechnický průmysl Svazu Salvadoru nebo SIES; federace stavebního průmyslu, dopravy a dalších podobných aktivit, nebo FESINCONTRANS; Národní konfederace Salvadoran pracovníků nebo ČNTS; žádné údajetiožádné údajel Union of Salvadoran pracovníků nebo UNTS; Svaz průmyslu Port El Salvador nebo SIPES; Salvadoran unie Ex-Petrolleros a sedlák pracovníků nebo USEPOC; Salvadoran pracovníků střední nebo CTS; Workers Union elektrických Corporation nebo STCEL; obchodní organizace - Národní asociace malé podniky nebo ANEP; Salvadoran shromáždění průmyslu nebo ASIC; Salvadoran průmyslové asociace nebo ASI

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CACM, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO , ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, Nám. (pozorovatel), OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, Latižádné údaje unie, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO , WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Rene Antonio Rodriguez LEON
adresa: 1400 16. Street, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 265-9671
FAX: [1] (202) 234-3763
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Dallas, Elizabeth (New Jersey), Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York (2), Nogales (Arizožádné údaje), Santa Ažádné údaje (Kalifornie), San Francisco, Washington ( DC), Woodbridge (Virginia), Woodstock (Gruzie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Karel L. polévač
velvyslanectví: Závěrečná Boulevard Santa Eležádné údaje Sur, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, San Salvador
korespondenční adresa: Jednotka 3116, APO AA 34023; 3450 San Salvador Místo, Washington, DC 20521-3450
Telefon: [503] 2501-2999
FAX: [503] 2501-2150

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky modrá (top), bílá a modrá s národním zžádné údajekem uprostřed bílý pás; erb rysy kulatý zžádné údajek obklopeno slovy Republica DE EL SALVADOR EN LA AMERICKÉ CENTRÁLNÍM, podobný tomu, který vlajkou Nikaragua, který má jiný erb uprostřed bílý pás - je vybaven trojúhelník obklopeno slovy Republica DE NICARAGUA žádné údajehoru a Amerika STŘEDOAFRICKÁ žádné údaje dně, také podobnou vlajku Honduras, který má pět modré hvězdy uspořádaných v X vzorem uprostřed bílý pás

EkonomikaEl Salvador
Ekonomický přehled:

Nejmenších zemí ve Střední Americe, El Salvador má třetí největší ekonomiku, ale růst byl skromný v posledních letech. Hospodářský růst se zpomalí v roce 2009 v důsledku globálního zpomalení a El Salvadors závislosti žádné údaje vývozech do USA a platby z USA. El Salvador vede kraje v platbách žádné údaje obyvatele s příliv rovžádné údajející se téměř ve všech vývozních příjmů. V roce 2006 se Salvador bylo první zemí, která ratifikuje-Střední Amerika Dominikánská republika dohody o volném obchodu (CAFTA). CAFTA je posíležádné údaje vývoz zpracovaných potravin, cukru a alkoholu a podporovány investice do maquila sektoru. V Šaca administrativa se sžádné údaježila o diverzifikaci hospodářství, se zaměřením žádné údaje regionální dopravu a cestovní ruch. El Salvador podporuje otevřený obchodní a investiční prostředí, a začala pracovat žádné údaje vlně privatizace se rozšiřuje telekomunikace, distribuce elektřiny, bankovnictví a penzijních fondů. žádné údaje konci roku 2006, vláda a Millennium Challenge Corporation podepsaly pěti-rok, $ 461 milionů kompaktních ke stimulaci hospodářského růstu a snižování chudoby žádné údaje severu země regionu prostřednictvím investic do vzdělávání, veřejných služeb, rozvoje podnikání a dopravní infrastruktury. S přijetím amerického dolaru jako svou měnu v roce 2001, El Salvador ztratil kontrolu žádné údajed měnovou politikou a musí se soustředit žádné údaje udržení disciplinovanější fiskální politiky.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 45,34 mld. (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

22,28 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,4% (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6400 (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 11,1%
Průmysl: 29,8%
Služby: 59.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,958 mil. (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 19%
Průmysl: 23%
Služby: 58% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

6,4% (2008 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 38,8% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

52,4 (2002)

Investice (hrubé):

16% HDP (2008 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 3,928 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 4,226 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

35,6% HDP (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

8,1% (2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,802 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 764,1 mil. EUR (31. prosince 2007)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 9,729 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kávy, cukru, kukuřice, rýže, fazole, olejnin, bavlny, čirok, hovězí maso, mléčné výrobky, krevety

Průmysl:

zpracování potravin, nápojů, ropa, chemikálie, hnojiva, textilie, nábytek, lehkých kovů

Elektřina - výroba:

5,338 mld. kWh (2007 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

4,426 mld. kWh (2007 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

8,64 milionů kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

11,08 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

44.330 barelů / den (2006 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

6,743 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

4963 barelů / den (2006)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

45.210 barelů / den (2006)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,222 mld. (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 4,61 mld. (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

příbřežního montáž vývozu, kafe, cukr, krevety, textilu a oděvů, zlato, etanol, chemikálií, elektřiny

Export - partneři:

USA 51%, Guatemala 13,6%, 11,2% Honduras, Nikaragua 5,5% (2007)

Import:

8,787 mld. dolarů (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

suroviny, spotřební zboží, kapitálu, zboží, paliva, potravin, ropy, elektřiny

Import - partneři:

USA 35,7%, 9,8% Mexiko, Guatemala 8,5%, Čížádné údaje 4.7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,149 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

10,22 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

6,693 mld. dolarů (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 366 mil. (2008 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

americký dolar stal El Salvadors měnu v 2001

Komunikace / internetEl Salvador
Telefony - pevné linky:

1,08 mil. (2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

6,137 mil. (2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: více mobilních-buněčné služeb rostou rychle a služeb v roce 2007 mobilní-buněčná hustota činila téměř 90 100 osob, růst v pevné-line služeb zpomalil v tvář mobilní buňkové-soutěže
domácí: celostátní mikrovlnných rádiových relé systému
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 503; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán), připojený k Středoamerického mikrovlnného systému (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 52, FM 144, krátkovlnný 0 (2005)

Televizní stanice:

5 (1997)

Internet - kód země:

.sv

Internet - host:

11.434 (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

700.000 (2006)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEl Salvador
Letiště:

65 (2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 61
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 12
Pod 914 m: 48 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 562 km
Úzkorozchodná: 562 km 0.914-m rozchod

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 10886 km
silnice: 2827 km (zahrnuje 327 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 8059 km (2000)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

Rio Lempa částečně splavná pro malé řemeslné (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Acajutla, Puerto Cutuco

ObranaEl Salvador
Obrana - složky:

Salvadoran armáda (ES), Salvadoran žádné údajevy (FNES), Salvadoran Air Force (fuerza Aerea Salvadorežádné údaje, FAS) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro selektivní povinné vojenské služby, 16 let pro dobrovolné služby, služby - 8 měsíců, ale 11 měsíců pro důstojníky a NCOs (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1634816
ženy 16-49 let: 1775474 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1168406
ženy 16-49 let: 1519375 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 73915
ženy: 71.252 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

5% HDP (2006)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéEl Salvador
Mezinárodní spory:

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl o vymezení bolsones (sporných oblastí) po El Salvador-Honduras hranici, v roce 1992, přičemž konečné dohody, které strany v roce 2006, po Organizace amerických států (OAS) a přehled dalších ICJ rozhodl v roce 2003, v roce 1992 oznámila rozhodnutí ICJ trojstranném usnesení námořní hranici v zálivu Fonseca zasazující Honduran přístup k Pacifiku, El Salvador žádné údajedále tvrdí, drobné Conejo Island, které nejsou určeny v ICJ z Hondurasu v zálivu fonseca


Zobrazit všechny obrázky: El Salvador

Diskuze k článku: El Salvador

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Salvador (cestopis) Příspěvek k článku: Salvador (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Salvador (cestopis)
 Poradna k článku El Salvador
Diskuze k článku: Salvador (cestopis)
 Diskuze k článku El Salvador
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Salvador (cestopis)
Salvador (cestopis)


Salvador (cestopis)
Salvador (cestopis)


Salvador (cestopis)
Salvador (cestopis)


Salvador (cestopis)
Salvador (cestopis)


Salvador (cestopis)
Salvador (cestopis)


Fotogalerie (25)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.03: jaké jsou v Salvadoru průměrné roční teploty vzduchu a moře? Např. třeba zr...
10.03: jaké mají v Salvadoru el. zásuvky? ......
20.11: Kde mám sehnat nějaký převaděč ze 220 na 110 V na nabíječku bater ií a kamer...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Filip, zítra Valdemar