Finsko (Finland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jde o moderní průmyslový stát. Inflace je zdravě nízká, nezaměstnanost od zač. 90. let klesá a v současné době dosahuje 8%.

ÚvodFinsko
Země:

Finsko
Finland

Dějiny:

Finsko bylo provincií a pak velkovévodstvím pod Švédskem od 12. do 19. století a autonomním velkovévodstvím v rámci Ruska od roku 1809. Úplnou nezávislost získalo v roce 1917. Během druhé světové války, bylo schopno úspěšně bránit svoji svobodu a ubránilo se invazi Sovětského svazu - i když ztrátilo část území. V následujícím půlstoletí prošlo Finsko pozoruhodnou transformací z ekonomiky zavislé na zemědělství a lesním hospodářství k moderní průmyslové ekonomice. Příjem na obyvatele patří v současné době k nejvyšším v zemích západní Evropy. Jako člen Evropské unie od roku 1995, je Finsko jediným severským statem, který se připojil k euro zóně od jejího založení v lednu 1999.

GeografieFinsko
Umístění:

V severní Evropě, ležící na pobřeží Baltského moře, Botnického zálivu a Finského zálivu, mezi Švédskem a Ruskem

Zeměpisné souřadnice:

64°00´severní zeměpisné šířky, 26°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Finsko :
Rozloha:

celkem: 338.145 čtv. km
pevnina: 304.473 čtv. km
voda: 33.672 čtv. km

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Montana

Hranice:

celkem: 2654 km
sousední země: Norsko 727 km, Švédsko 614 km, Rusko 1313 km

Pobřežní linie:

1250 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil (ve Finském zálivu - 3 mořských mil )
Sousedící zóna: 24 mořských mil
výlučná rybolovná oblast: 12 mořských mil ; rozšiřuje na kontinentálním šelfu hranici se Švédskem
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíFinsko
Podnebí:

studeného mírného; potenciálně subarktické poměrně mírné, ale z důvodu zmírnění vlivu Severoatlantické Aktuální, Baltské moře, a více než 60.000 jezer

Povrch:

většinou nízké, ploché kolejových roztroušený pláně s jezery a nízkými pahorky

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Baltské moře 0 m
Nejvyšší bod: Haltiatunturi 1328 m

Přírodní zdroje:

dřeva, železné rudy, mědi, olova, zinku, chromit, nikl, zlato, stříbro, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 6,54%
Trvalé kultury: 0,02%
ostatní: 93,44% (2005)

Zavlažovaná půda:

640 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

110 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,33 km3/ rok (14% / 84% / 3%)
Na jednoho obyvatele: 444 m3 / rok (1999)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z výroby a elektrárny přispívají ke kyselé deště, znečištění vod z průmyslových odpadů, zemědělské chemikálie, hrozí ztráta přirozeného prostředí volně žijících živočichů populace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida Smlouvy, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94 , mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

dlouhá hranice s Ruskem; Helsinkách je nejsevernější národní kapitál na evropském kontinentě; obyvatelstva soustředěna na malé jihozápadní pobřeží holý

ObyvatelstvoFinsko
Obyvatelstvo:

5244749 (červenec 2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,6% (muži 443738 / ženy 427875)
15-64 let: 66,8% (muži 1773232 / ženy 1731808)
65 let a více: 16,6% (muži 349826 / ženy 518270) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 41,8 let
Muži: 40,3 let
Ženy: 43,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.112% (2008)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.39 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,04 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,68 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 3,5 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 3,81 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,17 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,82 let
Muži: 75,31 let
Ženy: 82.46 let (2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,73 narozených dětí na 1 ženu (2008)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2003)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1500 (2003)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Fin(ové)
Přívlastek: finský

Etnické skupiny:

Finn 93,4%, Švéd 5,6%, 0,5% ruské, estonské 0,3%, Roma (cikánské) 0,1%, Sami 0,1% (2006)

Náboženství:

Luteránské církve ve Finsku 82,5%, církev 1,1%, ostatní křesťanské 1,1%, ostatní 0,1%, nemá 15,1% (2006)

Jazyky:

Finské 91,5% (úřední), švédský 5,5% (úřední), další 3% (malé a Sami-rusko-mluvící menšiny) (2006)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100% (2000)

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:17 let
Ženy: 18 let (2006)

Školství - výdaje:

6,4% HDP (2005)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaFinsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Finsko
krátká forma: Finsko
místní dlouhá forma: Suomen tasavalta / Republiken Finland
místní krátká forma: Suomi / Finsko

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Helsinky
Zeměpisné souřadnice: 60 10 N, 24 56 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Finsko :
Administrativní rozdělení:

6 provincií (laanit, singulární - lääni); Ahvenanmaan lääni (

Zobrazit všechna města státu: Finsko :
Nezávislost:

6. prosince 1917 (z Ruska)

Národní svátek:

Den nezávislosti 6. prosince (1917)

Ústava:

1. března 2000

Právní systém:

občanského práva, systém založený na švédského práva; prezident může požádat Nejvyšší soud o přezkum zákonů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Tarja Halonen (od 1. března 2000)
předsedy vlády: ministerský předseda Matti Vanhanen (od 24. června 2003), místopředseda vlády Jyrki KATAINEN (od 19. dubna 2007)
kabinet: Rada státu nebo Valtioneuvosto jmenuje prezident, odpovědná parlamentu
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o šesti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); zvolení poslední konat 15 ledna 2006 (další, která se bude konat v lednu 2012), prezident jmenuje premiéra a místopředsedy vlády od většiny strany nebo koalice, většinou po parlamentních volbách a Parlament musí schválit jmenování; premiér VANHANEN opětovně zvolen 17. dubna 2007
volební výsledky: procento hlasů - Tarja Halonen (SDP) 46,3%, Sauli Niinistö (KOK) 24,1%, Matti Vanhanen (Kesk) 18,6%, Heidi HAUTALA (VIHR) 3,5%, a odtok volby mezi Halonen a Niinistö konala 29. leden 2006 - Halonen 51,8%, 48,2% Niinistö; Matti Vanhanen opětovně zvolen premiérem; volební výsledky 121-71

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Eduskunta (200 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním na poměrném základě, který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: naposledy konala 18 března 2007 (který se bude konat příští březen 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - Kesk 23,1%, 22,3% Kokova, SDP 21,4%, 8,8% VAS, VIHR 8,5%, KD 4,9%, 4,5% SFP, True Finové 4,1%, ostatní 3,4%; sedadel strana -- Kesk 51, Kokova 50, SDP 45, VAS 17, VIHR 15, SFP 9, KD 7, True Finové 5, ostatní 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Korkein oikeus (soudců jmenovaných prezidentem)

Politické strany a jejich vůdci:

Center strana nebo Kesk [Matti Vanhanen]; křesťanští demokraté nebo KD [Päivi RASANEN] Strana zelených nebo VIHR [Tarja Cronberg]; Levá aliance nebo VAS [Martti Korhonen] (složený ze Lidově demokratická League a demokratické Alternativní); Národní koalice (konzervativní ) strana nebo Kokova [Jyrki KATAINEN]; strany sociálně demokratické a SDP [Jutta URPILAINEN]; Švédské lidové strany nebo SFP [Stefan WALLIN]; Pravda Finové [Timo Soini]

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arktické rady, Australská skupina, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host) , NC, NEA, NIB, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNTSO, UPU, WCO, WEU (pozorovatel), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Pekka LINTU
adresa: 3301 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 298-5800
FAX: [1] (202) 298-6030
konzulát obecně: Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Barbara Barrett
velvyslanectví: Itainen Puistotie 14B, 00140 Helsinki
Korespondenční adresa: APO AE 09723
Telefon: [358] (9) 616250
FAX: [358] (9) 6162 5800

Vlajka - popis:

bílá s modrou kříž s rozšířením i na okraje vlajky; svislá část kříže se posune na výtah straně ve stylu z Dannebrog (dánské vlajky)

EkonomikaFinsko
Ekonomický přehled:

Finsko má velmi průmyslov

HDP (v paritě kupní síly):

201,2 miliard dolarů (2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

287,6 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2,4% (2008)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 38.400 (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,8%
Průmysl: 33,2%
Služby: 64% (2008)

Pracovní síly:

2,71 mil. (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství a lesnictví 4,4%, průmysl 18,6%, stavebnictví 6%, obchod 16,3%, finančnictví, pojišťovnictví a obchodní služby 13,9%, doprava a spoje 7,6%, veřejné služby, 33,2% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

6,5% (2008)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4%
Nejvyšší 10%: 22,6% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2005)

Investice (hrubé):

19,9% HDP (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 62,02 mld.
Výdaje: 58,16 mld. $ (2007)

Státní dluh:

32,2% HDP (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,2% (2008)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,62% (k 31. prosinci 2007)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

240,7 miliard dolarů (31. prosince 2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ječmen, pšenice, cukrová řepa, brambory, mléčný skot, ryby

Průmysl:

kovů a kovových výrobků, elektronika, stroje, přístroje a nástroje vědecké, stavba lodí, celulózy a papíru, potraviny, chemikálie, textil, oděvy

Elektřina - výroba:

77,02 mld. kWh (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

86,04 mld. kWh (2006)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,86 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

15,42 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

8951 barelů / den (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

228.200 barelů / den (2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

369,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

126300 barelů / den (leden až září 2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

281300 barelů / den (leden až září 2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje barelů

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,581 miliard m3 (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

4,576 miliard m3 (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 10,63 mld. (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

104,3 mld. dolarů (2008)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

elektrických a optických přístrojů a zařízení, strojů, dopravních prostředků a zařízení, papíru a celulózy, chemické látky, základních kovů, dřeva

Export - partneři:

Německo 10,9%, ve Švédsku 10,7%, Rusko 10.3%, USA 6,4%, Velká Británie 5,8%, Nizozemsko 5,6% (2007)

Import:

$ 93,28 miliard (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, ropy a ropných produktů, chemikálie, dopravní prostředky, železo a ocel, stroje, textilní příze a tkaniny, obilí

Import - partneři:

Německo 15,8%, Rusko 14%, Švédsko 13,7%, Nizozemsko 6,8%, Čína 5,5%, Velká Británie 4,9% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 8,535 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

271,2 miliard dolarů (30. června 2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

94,57 mld. dolarů (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

121,9 mld. dolarů (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6799 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetFinsko
Telefony - pevné linky:

1,74 mil. (2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

6,08 mil. (2007)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní systém s vynikající servis
domácí: digitálních optických vláken-pevnou-line sítě a rozsáhlé celulární sítě poskytují domácí potřeby
International: kód země - 358; podmořské kabely poskytují odkazy na Estonsko a Švédsko; družicových pozemských stanic, - přístup k Intelsat přenosové služby přes švédský družicové pozemské stanice, 1 Inmarsat (Atlantik a Indický oceán regiony);

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 59, krátkovlnný 2 (2008)

Televizní stanice:

120 (plus 431 opakovačky) (1999);

Internet - kód země:

.fi

Internet - host:

3,877 mil. (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,6 mil. (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaFinsko
Letiště:

148 (2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 76
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 27
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 22
Pod 914 m: 15 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 72
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 68 (2007)

Potrubní systém:

plyn 694 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5741 km
široký rozchod kolejí: 5741 km 1.524-m rozchod (2619 km elektrizovaných) (2006)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 78821 km
silnice: 50.854 km (včetně 700 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 27.967 km (2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

7.842 km

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 98
podle typu: hromadný dopravce 3, náklad 28, nosič 1, chemický tanker 6, kontejner 3, 5 cestujících, osobní / nákladní 18, ropný tanker 5, najet na / drmolit 27 vozidel dopravce 2
cizí-vlastnil: 8 (Estonsko 2, Německo 1, 3 Norsko, Švédsko 2)
registrovaná v jiných zemích: 47 (Bahamy 9, Německo 4, 3 Gibraltar, Holandsko 14, Norsko 1, Panama 2, Svatý Kryštof a Nevis 1, Švédsko 12, UK 1) (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Hamina, Helsinki, Kokkola, Kotka, Naantali, Pori, Raahe, Rauma, Turku

ObranaFinsko
Obrana - složky:

Finské obranné síly (FDF): armáda, námořnictvo (zahrnuje pobřežních obranných sil), Air Force (Suomen Ilmavoimat) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro muže a dobrovolné povinné vojenské a národní nevojenský službu; služby 6-12 měsíců (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1169910
ženy 16-49 let: 1121187 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 965131
ženy 16-49 let: 923224 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 34152
ženy: 32.870 (2008)

Výdaje na obranu:

2% HDP (2005)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéFinsko

Zobrazit všechny obrázky: Finsko

Diskuze k článku: Finsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Finsko Příspěvek k článku: Finsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Finsko
 Poradna k článku Finsko
Diskuze k článku: Finsko
 Diskuze k článku Finsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Finsko
Finsko


Finsko
Finsko


Finsko
Finsko


Finsko
Finsko


Finsko
Finsko


Fotogalerie (17)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Finsko, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Michal, zítra Jeroným