Guatemala (Guatemala): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země kávy, bavlny, banánů a žvýkaček a velkého množství ne příliš využívaných nerostných surovin…

ÚvodGuatemala
Země:

Guatemala
Guatemala

Dějiny:

V Mayský civilizace vzkvétala v Guatemale a přilehlých oblastech v průběhu prvního tisíciletí AD Po téměř tři století jako španělské kolonie, Guatemala získala nezávislost v 1821. Během druhé poloviny 20. století, je zkušený nejrůznější vojenské a civilní vlády, stejně jako 36-leté partyzánskou válku. V roce 1996, vláda podepsala mírovou dohodu formálně skončil konflikt, který opustilo více než 100.000 lidí, mrtví a vytvořila podle některých odhadů přibližně 1 milion uprchlíků.

GeografieGuatemala
Umístění:

Střední Amerika, které hraničí se Severním Tichém oceánu, mezi Salvadorem a Mexikem a hraničí zálivu Honduras (Karibské moře) mezi Hondurasu a Belize

Zeměpisné souřadnice:

15°30´severní zeměpisné šířky, 90°15´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Guatemala :
Rozloha:

celkem: 108.890 čtv. km
pevnina: 108.430 čtv. km
voda: 460 čtv. km

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Tennessee

Hranice:

celkem: 1687 km
sousední země: Belize 266 km, Salvador 203 km, 256 km Honduras, Mexiko 962 km

Pobřežní linie:

400 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíGuatemala
Podnebí:

tropické, horké, vlhké v nížinách, chladnější v vysočina

Povrch:

většinou pohoří s úzkým pobřežních nížin a kolejových vápencové plató

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Volcan Tajumulco 4211 m

Přírodní zdroje:

ropa, nikl, vzácné dřevo, ryby, sapota, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 13,22%
Trvalé kultury: 5,6%
ostatní: 81,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

1300 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

111,3 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,01 km3/ rok (6% / 13% / 80%)
Na jednoho obyvatele: 160 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

četné sopky v horách, s občasnými násilné zemětřesení, karibské pobřeží velmi náchylné k hurikánů a jiných tropických bouří

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování v Peten pralesem, eroze půdy, znečištění vody

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

žádná fyzická přístavů na západním pobřeží

ObyvatelstvoGuatemala
Obyvatelstvo:

13002206 (červenec 2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 40,1% (muži 2653915 / ženy 2565841)
15-64 let: 56,2% (muži 3539874 / ženy 3762471)
65 let a více: 3,7% (muži 222303 / ženy 257802) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 19,2 let
Muži: 18,6 let
Ženy: 19,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2,11% (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

28.55 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,19 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-2.26 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,94 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,86 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 28,79 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 31,21 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 26.24 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 69,99 let
Muži: 68,22 let
Ženy: 71.86 let (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,59 narozených dětí na 1 ženu (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,1% (2003)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

78.000 (2003)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

5800 (2003)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárii (2008)

Národnost:

podstatné jméno: guatemalská (y)
Přívlastek: guatemalská

Etnické skupiny:

Mestic (směs indiánské-španělština - v místní španělské nazývá ladino) a Evropských 59,4%, Kiche 9,1%, 8,4% Kaqchikel, mami 7,9%, Qeqchi 6,3%, ostatní Mayský 8,6%, domorodé non-Mayský 0,2%, ostatní 0,1% ( 2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické, protestantské, domácí Mayský přesvědčení

Jazyky:

Španělština 60%, indiánské jazyky, 40% (23 oficiálně uznaných indiánské jazyky, včetně Mayského kmene v Guatemale, Cakchiquel, Kekchi, Mama, Garifuna a Xinca)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 69,1%
Muži:75.4%
Ženy: 63,3% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:11 let
Ženy: 10 let (2006)

Školství - výdaje:

2,6% HDP (2006)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGuatemala
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Guatemala
krátká forma: Guatemala
místní dlouhá forma: Republica de Guatemala
místní krátká forma: Guatemala

Vláda - typ:

ústavní demokratické republiky

Hlavní město:

Název: Guatemala
Zeměpisné souřadnice: 14 37 N, 90 31 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodina za Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v dubnu, končí poslední pátek v září,

Zobrazit největší města státu: Guatemala :
Administrativní rozdělení:

22 oddělení (departamentos, singulární - Departamento) Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Mayského kmene v Guatemale, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa , Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa

Zobrazit všechna města státu: Guatemala :
Nezávislost:

15. září 1821 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 15. září (1821)

Ústava:

31. května 1985, účinný 14 ledna 1986;

Právní systém:

občanského práva, systém; soudní přezkum aktů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální; vědomí - aktivní cla příslušníků ozbrojených sil, nemohou volit a jsou omezeny na kasárnách den voleb

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Alvaro Colom Caballeros (od 14. ledna 2008), Vice President Jose Rafael Espada (od 14. ledna 2008);

Zákonodárná moc:

jednokomorový kongres republiky nebo Congreso de la Republica (158 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: naposledy konala 9. září 2007 (další, která se bude konat v září 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - UNE 30,4%, 23,4% Gana, PP 18,9%, SRN 9,5%, PU 5,1%, ostatní 12,7%; sedadel party - UNE 48, Gana 37, PP 30, SRN 15, PU 8, CASA 5, EG 4, PAN 4, UCN 4, URNG 2, UD 1

Soudní moc:

Ústavní soud nebo Corte de Constitucionalidad je Guatemalas Nejvyšší soud (pět soudců jsou voleni na dobu pěti-souběžné rok podmínek); Nejvyšší soudní dvůr nebo Corte Suprema de Justicia (13 členů slouží souběžné pěti-rok výrazy a zvolí předsedu Účetního dvora každý rok z jejich počet; prezident Nejvyššího soudního dvora také dohlíží zkušební soudců v celé zemi, kteří se jmenují pěti-leté termíny)

Politické strany a jejich vůdci:

Centrum pro sociální akci nebo CASA [Eduardo SUGER]; demokracii Přední nebo Frente [Alfonso Cabrera]; demokratické unie nebo UD [Manuel CONDE Orellana]; Setkání pro Guatemala nebo EG [devátý MONTENGRO]; Grand Národní aliance nebo Gana [Alfredo VILLA]; guatemalská Revoluční národní jednoty nebo URNG [Hector NUILA]; guatemalská republikánské fronty nebo SRN [Efrain RIOS Montt]; Národní vzestup strany nebo PAN [Juan Guillermo GUTIERREZ]; Národní jednoty pro Hope nebo UNE [Juan Jose Lemus ALFARO]; Nacionalistické Změnit unie nebo UCN [Mario ESTRADA]; Patriot strana nebo PP [Ret. Gen Otto PEREZ Molina]; Unionista strana nebo PU [Fritz GARCIA-GALLONT]

Politické organizace a jejich vůdci:

Agrární Owners Group nebo Užádné údajeGRO; aliance proti beztrestnosti nebo AAI; výboru pro farmě Jednota nebo CUC; Koordinačního výboru zemědělská, obchodní, průmyslové a finanční asociace nebo CACIF; vzájemné podpoře skupiny nebo GAM

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CACM, FAO, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINUSTAH, MONUC, Nam, OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNMIS , UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec VILLAGRAN Francisco de Leon
adresa: 2220 R Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 745-4952
FAX: [1] (202) 745-1908
konzulát obecně: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Providence, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Stephen G. McFarland
velvyslanectví: 7-01 Avenida Reforma, Zone 10, Guatemala City
Korespondenční adresa: APO AA 34024
Telefon: [502] 2326-4000
FAX: [502] 2326-4654

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální lotříky světle modrá (výtah straně), bílá a světle modrá s erb uprostřed bílý pás; erb obsahuje zelené a červené quetzal (národní pták) a přejděte nesoucí nápis Libertad 15 de septiembre DE 1821 (původní datum nezávislosti na Španělsku) všechny překrývající dvojice zkřížených pušek a pár zkříženými meči a rámem a věnec

EkonomikaGuatemala
Ekonomický přehled:

Guatemala je nejlidnatější ze středoamerických zemí, jejichž HDP na obyvatele zhruba jeden-polovina z Argentiny, Brazílie a Chile. Zemědělský sektor připadá asi jedna desetina HDP-, dvou-pětiny vývozu, a polovina z celkové pracovní síly. Káva, cukr a banány jsou hlavní produkty, na něž se vývozu cukru z rostoucí celosvětové poptávce po etanolu. V roce 1996 podepsání mírových dohod, která skončila 36 let trvající občanskou válku, odstranit hlavní překážku pro zahraniční investice, Guatemala a od té doby vykonával důležité reformy a makroekonomickou stabilizaci. Středoamerická dohoda o volném obchodu (CAFTA) vstoupila v platnost v červenci 2006 a od té doby impulsu vyšší investice v exportním sektoru, ale obavy z bezpečnosti, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a špatná infrastruktura nadále bránit zahraniční účastí. Rozdělení příjmů zůstává velmi nerovnoměrné se více než polovina obyvatelstva pod hranicí chudoby vnitrostátní lince. Ostatní současnými výzvami patří zvýšení příjmů veřejných financí, vyjednávání další pomoc od mezinárodních dárců, omezení obchodu s drogami a bují zločin, a zúžení schodku obchodní bilance. Vzhledem k tomu, Guatemalas velké vystěhovalecké komunity ve Spojených státech, je to top poukazování příjemce ve Střední Americe, s přítoky slouží jako hlavní zdroj příjmu zahraniční ekvivalent téměř dva-třetiny vývozu. Dojde ke zpomalení hospodářského růstu v roce 2009 jako vývozní poptávce z USA a dalších středoamerických trzích a pokles zahraničních investic zpomaluje uprostřed globálního zpomalení.

HDP (v paritě kupní síly):

70,19 miliardy dolarů (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 36,28 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,9% (2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5400 (2008)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 13,2%
Průmysl: 25,8%
Služby: 61% (2008)

Pracovní síly:

4,054 mil. (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 50%
Průmysl: 15%
Služby: 35% (1999)

Míra nezaměstnanosti:

3,2% (2005)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,9%
Nejvyšší 10%: 43,4% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

55,1 (2007)

Investice (hrubé):

20,3% HDP (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 4,944 miliardy dolarů
Výdaje: 5,647 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

23,7% HDP (2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

12,2% (2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

12,84% (k 31. prosinci 2007)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 6,227 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 8,928 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

13,96 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

cukrová třtina, kukuřice, banány, káva, fazole, koření, skot, ovce, prasata, kuřata

Průmysl:

cukru, textilních a oděvních výrobků, nábytku, chemikálií, ropy, kovů, gumy, turistika

Elektřina - výroba:

7,643 mld. kWh (2006)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6,617 mld. kWh (2006)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

131,9 milionů kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

8,11 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

15.820 barelů / den (2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

74.230 barelů / den (2006)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

15.560 barelů / den (2006)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

72.960 barelů / den (2006)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

83,07 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,96 miliard m3 (1. ledna 2006)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,316 mld. (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

8,028 miliard dolarů (2008)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, cukr, ropné, oblečení, banány, ovoce a zelenina, kardamom

Export - partneři:

USA 42,2%, 9,6% El Salvador, Honduras 8,6%, 6,5% Mexiko, Kostarika 4,5% (2007)

Import:

$ 15,42 miliard (2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

paliv, strojů a dopravních prostředků a zařízení, stavební materiály, obilí, hnojiva, elektřina

Import - partneři:

USA 34,9%, Mexiko 9.9%, Čína 6,8%, 4,6% El Salvador, Costa Rica 4.1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 4,229 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 6,337 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

quetzales (GTQ) na americký dolar - 7.5895 (2008), 7.6833 (2007), 7.6026 (2006), 7.6339 (2005), 7,9465 (2004)

Komunikace / internetGuatemala
Telefony - pevné linky:

1,355 mil. (2006)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

10,15 milionu (2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: poměrně moderní sítě uprostřed města Guatemala
domácí: state-vlastněná telekomunikační společnost privatizována v pozdních 1990s otevřela cestu k účasti v soutěži; pevné-line teledensity 11 100 osob; pevné-line investice jsou soustředěny na zlepšení venkovských připojení, mobilní-buněčné teledensity 80 na 100 osob
International: kód země - 502; přistávací místo pro obě Ameriky Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1) a SAM-1 podmořský kabel z optických vláken systému, které dohromady poskytují konektivitu do Jižní a Střední Americe, částech Karibiku a USA ; připojen k Středoamerického mikrovlnného systému; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 130, FM 487, krátkovlnný 15 (2000)

Televizní stanice:

26 (plus 27 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.gt

Internet - host:

124.095 (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,32 mil. (2006)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGuatemala
Letiště:

402 (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 12
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 390
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 82
Pod 914 m: 301 (2007)

Potrubní systém:

ropa 480 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 886 km
úzkorozchodná: 886 km 0.914-m rozchod (2006)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 14095 km
silnice: 4863 km (zahrnuje 75 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 9232 km (2000)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

990 km

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Puerto quetzal, Santo Tomas de Castilla

ObranaGuatemala
Obrana - složky:

Armáda, námořnictvo (zahrnuje námořní pěchotu), Air Force

Věk pro vojenskou službu:

všechny občany mužského pohlaví ve věku mezi 18 a 50 jsou odpovědné za vojenskou službu; odvedenec služby se pohybuje od 12 do 24 měsíců; ženy mohou sloužit jako důstojníci (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2861696
ženy 16-49 let: 3062967 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2310272
ženy 16-49 let: 2622450 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 161550
ženy: 159760 (2008)

Výdaje na obranu:

0,4% HDP (2006)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéGuatemala
Mezinárodní spory:

Výroční zasedání ministrů v rámci OAS-iniciovala dohodu o rámci pro jednání a opatření pro budování důvěry nadále zabývat guatemalská pozemních a námořních pohledávek v Belize a Karibské moře; linii přilehlost vytvořena za 2.002 Differendum slouží místo přilehlém mezinárodní hranice k ovládání domu v řídce obydlené deštných pralesů v Belizes hranice regionu, Mexiko musí řešit tisíce zbídačených Guatemalans a ostatní centrální Američané, kteří překračují hranice porézní hledá práci v Mexiku a ve Spojených státech

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: neurčeného (OSN nemá existují KDOs, i když některé nevládní organizace, odhadem přes 200.000 KDOs jako výsledek více než tři desetiletí vnitřního konfliktu, který skončil v 1996) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Guatemala je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro Guatemalans a střední Američané obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucené práce, obchodování s lidmi je významný a rostoucí problém v zemi; guatemalská ženy a děti jsou obchodované v rámci země, pro komerční sexuální zneužívání, a to především do Mexika a Spojených států; guatemalská muže, ženy a děti jsou také obchodované v rámci země, a do Mexika a Spojených států, na nucené práce
stupeň hodnocení: Pozor Seznam Tier 2 - pro druhý rok po sobě, Guatemala je na Tier 2 Pozor List pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi, zejména s ohledem na zajištění toho, že obchod pachatelů vhodně stíhán za své trestné činy, zatímco státní zástupce trestní stíhání zahájeno obchodování se nadále potýkají s problémy u soudu s použitím Guatemalas komplexní proti-obchodování práva; vláda se k mírnému zlepšení jejich ochrany úsilí, ale podpora zůstala nedostatečná celková v 2007 (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Guatemala

Diskuze k článku: Guatemala

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Guatemala (cestopis) Příspěvek k článku: Guatemala (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Guatemala (cestopis)
 Poradna k článku Guatemala
Diskuze k článku: Guatemala (cestopis)
 Diskuze k článku Guatemala
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.




Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




Guatemala (cestopis)
Guatemala (cestopis)


Guatemala (cestopis)
Guatemala (cestopis)


Guatemala (cestopis)
Guatemala (cestopis)


Guatemala (cestopis)
Guatemala (cestopis)


Guatemala (cestopis)
Guatemala (cestopis)


Fotogalerie (57)...


Přidat foto...



Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Guatemala , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla