Guinea (Guinea): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Guinea po Austrálii patří k největším vývozcům bauxitu.

ÚvodGuinea
Země:

Guinea
Guinea

Dějiny:

Guinea má historii autoritářskou vládu od získání jeho nezávislosti na Francii v roce 1958. Lansana Conté se dostal k moci v roce 1984, kdy vojenské chopil vlády po smrti prvního prezidenta, Sekou Toure. Guinea nemá demokratické volby do roku 1993, kdy Gen CONTE (šéf vojenské vlády) byl zvolen prezidentem civilní vládě. On byl opětovně zvolen v roce 1998 a znovu v roce 2003, když všechny ankety byly stiženy nesrovnalostí. Historie opakovat sám v prosinci 2008, kdy po smrti prezidenta contes, Capt Moussa Dadis CAMARA vedl vojenský převrat, se chopí moci a pozastavení ústavu, jakož i politické a činnosti Unie. Guinea má zachovány některé zdání vnitřní stabilitu navzdory efekty přelévání z konfliktu v Sieře Leone a Libérii. Stejně jako tyto země přestavěnými však mince guiney vlastní zranitelnosti k politické a hospodářské krize vzrostla. Upadajících hospodářských podmínek a populární nespokojenost s korupcí a špatné správě věcí veřejných vyzváni dva mohutné stávky v roce 2006, a třetí celostátní stávku na začátku roku 2007.

GeografieGuinea
Umístění:

Západní Afrika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Guinea-Bissau a Sierrou Leone

Zeměpisné souřadnice:

11°00´severní zeměpisné šířky, 10°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Guinea :
Rozloha:

celkem: 245.857 čtv. km
pevnina: 245.857 čtv. km
voda: 0 čtv. km

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Oregon

Hranice:

celkem: 3399 km
sousední země: Cote dIvoire 610 km, Guinea-Bissau 386 km, Libérie 563 km, Mali 858 km, Senegal 330 km, Sierra Leone 652 km

Pobřežní linie:

320 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíGuinea
Podnebí:

obvykle horké a vlhké; monzunový-typ období dešťů (červen až listopad) se na jihozápad winds; suchá sezóna (prosinec až květen) s severovýchod Harmattan winds

Povrch:

Obecně ploché pobřežní roviny, kopcovité až hornaté vnitrozemí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mont Nimba 1752 m

Přírodní zdroje:

bauxit, železná ruda, diamanty, zlato, uran, vodní, ryby, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 4,47%
trvalých kultur: 2,64%
ostatní: 92,89% (2005)

Zavlažovaná půda:

950 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

226 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,51 km3/ rok (8% / 2% / 90%)
Na jednoho obyvatele: 161 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

teplé a suché, prašné Harmattan opar může snížit viditelnost během suchého období

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování; nedostatečné dodávky pitné vody, desertifikaci; kontaminaci půdy a eroze; nadměrný, přelidněnost v lesní oblasti, chudé těžební postupy vedly k poškození životního prostředí

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

v Nigeru a jeho významným přítokem je Milo mají své zdroje v guinejským vysočina

ObyvatelstvoGuinea
Obyvatelstvo:

9806509 (červenec 2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 42,9% (muži 2126575 / ženy 2080048)
15-64 let: 53,7% (muži 2628675 / ženy 2633876)
65 let a více: 3,4% (muži 148159 / ženy 189176) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 18,4 let
Muži: 18,2 let
Ženy: 18,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.492% (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

37.84 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.29 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-1.63 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 67,41 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 71,02 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 63.69 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 56,58 let
Muži: 55,12 let
Ženy: 58.08 let (2008)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,25 narozených dětí na 1 ženu (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

3,2% (2003)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

140.000 (2003)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

9000 (2003)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a žlutá zimnice
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida
aerosolu nebo prachu půdy kontakt onemocnění: Lassa horečka (2008)

Národnost:

podstatné jméno: guinejským (y)
Přívlastek: guinejským

Etnické skupiny:

Peuhl 40%, Malinke 30%, Soussou 20%, menší etnické skupiny 10%

Náboženství:

85% muslimské, křesťanské 8%, domorodé víry 7%

Jazyky:

Francouzština (úřední);

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 29,5%
Muži:42.6%
Ženy: 18,1% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži:10 let
Ženy: 7 let (2006)

Školství - výdaje:

1,6% HDP (2005)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGuinea
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Guinea
krátká forma: Guinea
místní dlouhá forma: Republique de Guinee
místní krátká forma: Guinee
bývalé: Francouzská Guinea

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Conakry
Zeměpisné souřadnice: 9 33 N, 13 42 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Guinea :
Administrativní rozdělení:

33 prefektur a 1 speciální zóna (zóna speciální) *; Beyla, Boffa, Boke, Konakry * Coyah, Dabola, Dalaba, Dinguiraye, Dubreka, Faranah, Forecariah, Fria, Gaoual, Gueckedou, Kankan, Kerouane, Kindia, Kissidougou, Koubia , Koundara, Kouroussa, Labe, Lelouma, Lola, Macenta, Mali, Mamou, Mandiana, Nzerekore, Pita, Siguiri, Telimele, Tougue, Yomou

Zobrazit všechna města státu: Guinea :
Nezávislost:

2. října 1958 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 2. října (1958)

Ústava:

23. prosince 1990 (Loi Fundamentale)

Právní systém:

založená na francouzská systém občanského práva, zvykové právo a vyhlášky; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Capt Moussa Dadis CAMARA, předseda Národní rady pro demokracii a rozvoj, který vedl vojenský převrat po smrti prezidenta Lansana Conté dne 22. prosince 2008
předsedy vlády: ministerský Kabine KOMARA (od 30. prosince 2008)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období (bez omezení funkčního období), musí kandidát získat většinu odevzdaných hlasů, které mají být zvolen prezidentem, poslední volby konané 21. prosince 2003 (další, která se bude konat v prosinci 2010), na premiér je jmenován prezidentem
volební výsledky: Lansana Conté opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Lansana Conté 95,3%, Mamadou Bhoye BARRY 4,6%

Zákonodárná moc:

Peoples jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée Nationale Populaire (114 křesel, členové jsou voleni smíšený systém přímých všelidovém hlasování a proporcionální stranu listů)
volby: naposledy konala 30. června 2002 (parlamentní volby se mají uskutečnit v roce 2007 byl přeložen v roce 2008, ale opozdila na nespecifikovaný datu)
volební výsledky: procento hlasů party - PUP 61,6%, UPR 26,6%, ostatní 11,8%; sedadel party - PUP 85, UPR 20, ostatní 9

Soudní moc:

Soud prvního stupně, nebo Tribunal de premi

Politické strany a jejich vůdci:

Národní unie pro pokrok nebo UPN [Mamadou Bhoye BARRY]; strany pro jednotu a pokrok nebo PUP (vládnoucí strana) [Lansana Conté]; lidová strana Guineje nebo PPG [UK Pascal TOLNO]; Rally pro guinejským Lidé nebo RPG [Alpha CONDE]; Svazu demokratických sil Guineje nebo UFDG [Cellou Dalein DIALLO]; unie republikánských sil nebo UFR [Sidya Touré], Unie pro pokrok v Guineji nebo UPG [Jean-Marie DORE, sekretář-obecné], Unie pro pokrok a Obnova či UPR [Ousmane Bah]

Politické organizace a jejich vůdci:

Národní konfederace práce-guinejským pracovníků unie guinejským pracovníků nebo CNTG-UStG aliance (zahrnuje Národní konfederace guinejským pracovníků nebo CNTG [Rabiatou Sarah DIALLO] a práce Unie guinejským pracovníků nebo UStG [Dr. Ibrahima FOFAžádné údaje]), Národní rady pro civilní Společnost Organzace Guineje nebo CNOSCG [Ben Sekou SYLLA]; Syndicate guinejským učitelé a vědci nebo SLECG [Dr. Louis MBemba SOUMAH]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent) , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, Nam, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Mory Karamoko Kaba
adresa: 2112 Leroy Místo NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-9420
FAX: [1] (202) 483-8688

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Elizabeth RASPOLIC
velvyslanectví: Koloma, Conakry, východně od Hamdallaye Circle
poštovní adresa: BP 603, transversale č. 2, Centrum administratif de Koloma, Commune de Ratoma, Konakry
Telefon: [224] 65-10-40-00
FAX: [224] 65-10-42-97

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální lotříky červená (výtah straně), žluté a zelené; využívá populární pan-africké barvy Etiopie

EkonomikaGuinea
Ekonomický přehled:

Guinea má významné nerostné, vodní a zemědělské prostředky, a přesto zůstává nedostatečně národa. V zemi žije téměř polovina světa bauxitové rezerv. Odvětví těžby účty pro více než 70% vývozu. Dlouhé-spustit zlepšení vládní daňové úpravy, gramotnost, a právní rámec, je zapotřebí v případě, že země je na tah z chudoby. Důvěra investorů byla sapped by bují korupce, nedostatek elektrické energie a další infrastruktura, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a politické nejistoty, vzhledem k jinak zdraví prezident Lansana Conté. Guinea se snaží reengage s MMF a Světovou bankou, která přerušila většinu pomoci v roce 2003, a úzce spolupracuje s technickými poradci z amerického ministerstva financí odbor, Světová banka a MMF, jejichž cílem je návrat k plně financován programem. Růstu se mírně zvýšil v 2006-08, a to především kvůli zvýšení globální poptávky a cen komodit na světových trzích, ale životní úroveň klesly. Guinea frank devalvoval prudce jako ceny pro základní potřeby, jako jsou potraviny a paliva vzrostla mimo dosah většiny Guineans. Nespokojenosti s ekonomickými podmínkami vyzváni celostátní stávky v únoru a červnu 2006.

HDP (v paritě kupní síly):

11,07 miliardy dolarů (2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 4,454 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,8% (2008)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1100 (2008)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 22,4%
Průmysl: 40,9%
Služby: 36.6% (2008)

Pracovní síly:

3,7 mil. (2006)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 76%
průmyslu a služeb: 24% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,9%
Nejvyšší 10%: 41% (2006)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

38,1 (2006)

Investice (hrubé):

11,7% HDP (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

výnosy: $ 315 mil.
Výdaje: 796,5 mil. $ (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

30% (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

22,25% (k 31. prosinci 2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 309,8 mil. EUR (31. prosince 2005)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 422,1 mil. EUR (31. prosince 2005)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, káva, ananas, palmových jader, kasava (tapioka), banány, sladké brambory, skot, ovce, kozy, dřevo

Průmysl:

bauxit, zlato, diamanty, železa, hliníku rafinace; lehké výroby a zpracování zemědělských produktů

Elektřina - výroba:

800 mil. kWh

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

744 milionů kWh (2006)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

8559 barelů / den (2006)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

8811 barelů / den (2005)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 535 milionů dolarů (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,202 mld. dolarů (2008)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

bauxitové, hliníku, zlato, diamanty, káva, ryby, zemědělské výrobky

Export - partneři:

Rusko 10,8%, Ukrajina 9,6%, Španělsko 8,8%, USA 7,5%, Německo 7,4%, Jižní Korea 7,2%, Francie 7%, Irsko 5,5%, Čína 5% (2007)

Import:

1,392 mld. dolarů (2008)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropných produktů, kovů, strojní zařízení, dopravní prostředky, textil, obilí a jiných potravin

Import - partneři:

Čína 10%, Francie 7%, Nizozemsko 6,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 92 milionů (31. prosince 2008)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

3,529 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Guinejských franků (GNF) na americký dolar - 5500 (2008), 4122,8 (2007), 5350 (2006), 3644,3 (2005), 2225 (2004)

Komunikace / internetGuinea
Telefony - pevné linky:

26.300 (2005)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

189.000 (2005)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečný systém open-vodiče vedení, malé stanici radiotelefonní komunikace a mikrovlnných nové rádio relé systému
domácí: Conakry přiměřeně dobře sloužil, pokrytí jinde zůstává nedostatečná a velké společnosti mají tendenci spoléhat na své vlastní systémy pro celostátní odkazy; kombinované pevnými a mobilními-buněčné teledensity je o 2 100 osob
International: kód země - 224; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 5, krátkovlnný 3 (2006)

Televizní stanice:

6 (2001)

Internet - kód země:

.gn

Internet - host:

16 (2008)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

50.000 (2006)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGuinea
Letiště:

16 (2007)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 11
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 2 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 837 km
Normální rozchod: 175 km 1.435-m rozchod
úzkorozchodná: 662 km 1.000-m rozchod (2006)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 44348 km
silnice: 4342 km
Nezpevněné: 40.006 km (2003)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1300 km (splavnou do mělkých-návrh nativní řemesla) (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Conakry, Kamsar

ObranaGuinea
Obrana - složky:

Ozbrojených sil: armáda, námořnictvo (Marine Guineenne, zahrnuje námořní pěchotu), Air Force, prezidentské stráže (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku pro povinnou vojenskou službu, 2-leté odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2230049
ženy 16-49 let: 2193236 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1268193
ženy 16-49 let: 1259913 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 106967
ženy: 104631 (2008)

Výdaje na obranu:

1,7% HDP (2006)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéGuinea
Mezinárodní spory:

konfliktů mezi povstaleckými skupinami, válečníků a gangy mládeže v sousedních států přes vypuštěné do Guiney, což v domácích nestabilita, Sierra Leone, se domnívá, mince guiney definování povodňových holý omezení definovat levém břehu hranici se Makona a moa řek nadměrné a protesty mince guiney pokračující okupace těchto zemí, včetně vísky Yenga, okupovaných od roku 1998

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 21856 (Libérie), 5259 (Sierra Leone), 3900 (Cote dIvoire)
IDP: 19000 (přes-hraniční nájezdy z Cote dIvoire, Libérie, Sierry Leone) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Guinea

Diskuze k článku: Guinea

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Guinea Příspěvek k článku: Guinea Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Guinea
 Poradna k článku Guinea
Diskuze k článku: Guinea
 Diskuze k článku Guinea
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Guinea
Guinea


Guinea
Guinea


Guinea
Guinea


Guinea
Guinea


Guinea
Guinea


Fotogalerie (10)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Guinea, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Roland, zítra Vít