Cestování se psy a kočkami do zahraničí (Traveling with a dog, a trip abroad)

Cestování se psy a kočkami do zahraničí (Traveling with a dog, a trip abroad)
Zvětšit :::
Cestování se psy, kočkami a fretkami (zvířata v zájmovém chovu) podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady.

Cestování se psy, kočkami a fretkami 01.10.2004 Cestování se psy, kočkami a fretkami (zvířata v zájmovém chovu) podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003 1). mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře. 2). očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. 3). identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem. 4). sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. 5). ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. 6). schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení. 7). subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům - po přidělení číselných řad bude seznam subjektů zveřejněn na těchto webových stránkách. 8). dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině. Požadavky pro cestování se zvířetem: I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty Musí být splněny tyto požadavky: - pas - identifikace zvířete mikročipem - očkování proti vzteklině - sérologické vyšetření na vzteklinu - ošetření proti echinokokóze - ošetření proti klíšťatům - Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku. Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států Musí být splněny tyto požadavky: - pas - identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním - očkování proti vzteklině Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: - Andorra - Island - Lichtenštejnsko - Monako - Norsko - San Marino - Švýcarsko - Vatikán Členské státy, které si stanovily další podmínky: - Kypr - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům - Finsko - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: - Finsko - Itálie Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí. Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: - veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas - identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním - očkování proti vzteklině Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES). Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska,San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře,že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: - veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas - identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním - očkování proti vzteklině - sérologické vyšetření na vzteklinu Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Zdroj: Státní veterinární správa ČR. Více na www.svscr.cz...


Více na www:
 Www.celysvet.cz
 Zobrazit článek
 Zobrazit forum
 Psi plemena (486)