Co dělat, když kočka nebo jiné zvíře poraní (Injuries)

Naše Fili. Majitelka: Žaneta

Co dělat, když kočka nebo jiné zvíře poraní (Injuries)
Zvětšit :::
Pokousání člověka kočkou či jiným teplokrevným živočichem je vždy nepříjemná věc pro obě strany.

Pokousání člověka psem či jiným teplokrevným živočichem je vždy nepříjemná věc pro obě strany. Podívejme se na tuto nemilou věc z obou pohledů. Majitel psa, který pokousal nebo jakkoli jinak způsobil otevřené poranění na kůži člověka je povinen takového psa nechat do 24 hod. vyšetřit veterinárním lékařem bez ohledu na to, zda byl či nebyl v posledních 12 měsících očkován. Pokud se toto dozví později, musí vyšetření zajistit neprodleně. Výsledek vyšetření poskytne poraněnému nebo přímo jeho ošetřujícímu lékaři. Za pět dní po prvním vyšetření je nutné provést ještě druhé a poslední vyšetření. Tím pozorovací doba daného zvířete končí a u nevakcinovaných jedinců je možné je teprve nyní očkovat. Pětidenní pozorovací lhůta je stanovena cíleně. Pečlivým studiem průběhu onemocnění bylo, že virus se ve slinách nakaženého zvířete vylučuje teprve posledních pět dní před jeho úhynem, v tzv. terminálním stadiu. Pokud jste pokousanými vy nebo někdo ve vaší péči, vyzvěte majitele, aby opět ve stanovené 24 hod. lhůtě vyhledal veterináře bez ohledu na to, že vás ujišťuje o skvělém zdraví a správném očkování psa. Odmítne-li majitel nebo se nepodaří zjistit jeho totožnost, je nutné obrátit se na policii. Nezajistíme-li vyšetření zvířete u veterináře, ošetřující lékař nás pravděpodobně "ubytuje" na týden na infekčním oddělení. Článek poskytla Veterinární klinika Jičín-VET: www.jicinvet.cz


Více na www:
 Www.celysvet.cz
 Zobrazit článek
 Zobrazit forum
 Psi plemena (486)