Guinea (Republique de Guinee)

státní vlajka

Guinea (Republique de Guinee)
Zvětšit :::
Guinea po Austrálii patří k největším vývozcům bauxitu.

Název CZ: Guinejská republika
Název ENG: Guinea
Originální název: Republique de Guinee
Hlavní město: Konakry (951 000 obyv.)
Počet obyvatel: 9 250 300
Rozloha (km2): 245 857
Hustota osob/km2: 37,6
Umístění: západní Afrika
Sousedi: Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone
Úřední jazyk: francouzština
Gramotnost: 35,9 %
Náboženství: muslimové (87%), animisté (5%), křesťané (4,5%)
Národnostní složení: Fulbové (39%), Mandingové (23%), Susové (11%)
Politický stav: republika
Členství v mezinárodních organizacích: OSN, ECOWAS
Měna: guinejský frank (GNF) = 100 centimů
Kurz (Kč): 1000 franků = 6,886 (25. 8. 2005)
Časové pásmo: UTC 0, GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)
Mezinárodní zkratka: GIN
Doména (internet): .gn
Předvolba (telefon): 00224
Ekonomika: V zemědělství pracuje téměř 80% obyv. a podílí se na tvorbě HDP z více jak 1/3. Inflace dosahuje 8%, zahr. dluh 3,4 mld. USD.
Hlavní odvětví ekonomiky: zemědělství
HDP (USD): 18,87 mld.
HDP (na 1 obyv. v USD): 2 100
Vodní plocha (km2): 0
Velká města: Boké, Labé, Kankan, Siguiri
Hlavní řeky: Niger, Bafing, Milo, Tinkisso
Moře: Atlantský oceán
Podnebí: tropický pás
Úhrn srážek: období dešťů duben-listopad; pobřežní oblasti, jihovýchod průměrně 2800-3800 mm; severovýchodní až východní oblasti 1300-2100 mm
Roční teploty: v pobřežní oblasti 24-27 stupňů (malé roční výkyvy); ve vnitrozemí jsou teplotní rozdíly větší; extrémně může teplota vystoupit i na 40 stupňů Celsia
Reliéf: od pobřežní nížina stoupá stupňovitě na severovýchod k horskému masivu (kolem 1500 m); na jihu a jihovýchodě země hornatá krajina k severu pozvolna klesající k pánevní oblasti (400-500 m); na severovýchodě plošina (300 m); na samé hranici s Libérií a Pobřeží slonoviny na jihovýchodě – nejvyšší vrchol Nimba (1752 m n. m.)
Flora: savany
Fauna:
Využití plochy: lesy (60%), pastviny (28%), orná půda (3%), ostatní (9%)
Zajímavosti (architektura):
Zajímavosti (příroda):
Popis státu:
Historie:
V období 9.-13. stol. území součástí ghanské říše. Portugalci v 15. stol. a Francouzi koncem 19. stol. na tomto území zakládali první obchodní stanice.
V 15.-19. stol. bylo území centrem obchodu s otroky. Poč. 18. stol. založena vojensko-teokratická říše Futa Džalon.
Od 1882 francouzská kolonie. O dva roky později získala Francouzská Guinea vlastní správu. V letech 1904-58 statut francouzského zámořského území.
Roku 1958 odmítlo obyvatelstvo v referendu novou francouzskou ústavu a vyslovilo se pro úplnou nezávislost země.
V 60. letech došlo v zemi k silným politickým represím a k úpadku hospodářství. Roku 1961 vytvořen Svaz afrických států (Guinea, Ghana, Mali).
Od roku 1978 nesla země nový název Guinejská lid. rev. rep. V pol. 80. let vyhlášena 2. guinejská republika.
V roce 1990 rozhodlo obyvatelstvo o ukončení vojenské vlády a o nové ústavě. Koncem následujícího roku vyhlášena nová ústava, zrušen zákaz politických stran. Od zač. 90. let se země snaží o obnovu země.


Administrativně se Guinea dělí na 4 supraregiony s 33 oblastmi.
Země má mnoho nerostných surovin. Ve vývozu bauxitu patří na 2. místo ve světě (po Austrálii) a disponuje téměř 30% jeho celosvětových zásob. Dále vyváží zlato a diamanty.
Dále těží uran, mangan, chrom, železnou rudu, měď, ropu, zemní plyn aj.
Síť silnic je poměrně řídká, ve výstavbě. Část krátké železniční tratě je mimo provoz.
Hlavními zemědělskými plodinami jsou káva, ananas, banány, palmová jádra, dále tabák, bavlna, kukuřice, proso, maniok, podzemnice olejná, citrusové plody, zelenina, cukrová třtina. Chová se skot, ovce, kozy. Významný je též rybolov.
Vývoz: bauxit, zlato, diamanty (tvoří dohromady 90% vývozu); káva, ryby
Dovoz: ropa, textil, potraviny, spotřební zboží, stroje a zařízení, automobily
Hlavními obchodními partnery jsou Francie, Španělsko, USA, Kamerun, Jižní Korea, Belgie, Pobřeží slonoviny.


Více na www:
 Www.celysvet.cz
 Zobrazit článek
 Zobrazit forum
 Psi plemena (486)