Indie (India): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Indie je země kávy, tabáku, zlata, diamantů, největšího pomníku lásky Tádžmahalu…

ÚvodIndie
Země:

Indie
India

Dějiny:

Indoevropský kmenů ze severu infiltrováno na indickém subkontinentu kolem roku 1500 př. nl, jejich spojení s dřívějším Dravidian obyvatelé vytvořili klasické indické kultury. V Maurya monarchii na 4. a 3. století př. nl - Který dosáhl svého zenith podle ASHOKA - Spojené mnohem jižní Asie. Zlatý věk ushered ve které Gupta dynastie (4. - 6. století nl) viděl rozkvětu indické vědy, umění a kultuře. Arabské nájezdy začínají v 8. století a Turkic ve 12. následovala těch evropských obchodníků, začínající na sklonku 15. století. Do 19. století, Británie převzala politickou kontrolu prakticky ve všech indických zemí. Indických ozbrojených sil v britské armády, hrál důležitou roli v obou světových válkách. Nenásilný odpor k britské kolonialismu vedené Mohandas Gandhi a Jawaharlal Nehru přinesl nezávislost v roce 1947. Subkontinent byl rozdělen na sekulární stát Indie a menší muslimský stát Pákistán. A třetí válce mezi oběma zeměmi v roce 1971 vyústila ve Východním Pákistánu stává samostatný národ Bangladéše. Indias zkoušek jaderných zbraní v roce 1998 způsobil Pákistánu provést své vlastní testy, které téhož roku. Přes impozantní růst hospodářské investice a výstup, Indie čelí naléhavé problémy, jako jsou významné přelidněnost, zhoršování životního prostředí, rozsáhlé chudoby, a rozsáhlé korupci.

GeografieIndie
Umístění:

Jižní Asii, hraničící s Arabským mořem a Biskajským Bengal, mezi Barmou a Pákistán

Zeměpisné souřadnice:

20°00´severní zeměpisné šířky, 77°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Indie :
Rozloha:

celkem: 3.287.590 čtv. km
pevnina: 2.973.190 čtv. km
voda: 314.400 čtv. km

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než jeden-třetí velikosti USA

Hranice:

celkem: 14103 km
sousední země: 4053 km Bangladéš, Bhútán 605 km, 1463 km Barma, Čína 3380 km, 1690 km Nepál, Pákistán 2912 km

Pobřežní linie:

7000 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíIndie
Podnebí:

pohybuje v rozmezí od tropického monzun v jihu na sever v mírném

Povrch:

hornatými holý (Deccan Plateau) v jihu, plochá kolejových holý podél Gangy, v západní pouště, Himaláje na severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Kanchenjunga 8598 m

Přírodní zdroje:

uhlí (čtvrtý-největší rezervy na světě), železná ruda, mangan, slída, bauxit, ruda titanu, chromit, zemní plyn, diamanty, ropa, vápenec, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 48,83%
Trvalé kultury: 2,8%
ostatní: 48,37% (2005)

Zavlažovaná půda:

558.080 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1,907.8 cu km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 645,84 km3/ rok (8% / 5% / 86%)
Na jednoho obyvatele: 585 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sucha, přívalové povodně, ale i rozsáhlé a ničivou povodní z monzunový deštích; těžkou thunderstorms; zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, nadměrná, pouští, znečištění ovzduší z průmyslových odpadních vod a emisí z motorových vozidel; znečištění vody z kanalizace a odtok syrové zemědělských pesticidů; tekoucí voda není pitná po celé zemi; obrovský a stále rostoucí počet obyvatel overstraining přírodních zdrojů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářské podepsána, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Dominantou Jihoasijského subkontinentu; Indického oceánu v blízkosti důležité obchodní cesty, Kanchenjunga, třetí nejvyšší hora světa, leží na hranici s Nepálem

ObyvatelstvoIndie
Obyvatelstvo:

1147995904 (červenec 2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 31,5% (muži 189238487 / ženy 172168306)
15-64 let: 63,3% (muži 374157581 / ženy 352868003)
65 let a více: 5,2% (muži 28285796 / ženy 31277725) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 25,1 let
Muži: 24,7 let
Ženy: 25,5 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.578% (2008)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

22.22 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,4 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.05 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,12 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,1 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,06 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,9 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,06 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 32,31 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 36,94 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 27.12 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 69,25 let
Muži: 66,87 let
Ženy: 71,9 let (2008)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,76 narozených dětí na 1 ženu (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,9% (2001)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

5,1 mil. (2001)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

310.000 (2001)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne chorob: chikungunya, horečka dengue, japonské encefalitidy, malárie a
Zvířecí choroby kontakt: vzteklina

Národnost:

podstatné jméno: indické (y)
Přívlastek: Indický

Etnické skupiny:

Indo-árijský 72%, Dravidian 25%, Mongoloid a další 3% (2000)

Náboženství:

Hindu 80,5%, 13,4% muslimské, křesťanské 2,3%, Sikh 1,9%, ostatní 1,8%, nespecifikované 0,1% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Hindština 41%, 8,1% Bengali, Telugu 7,2%, Maráthština 7%, 5,9% Tamil, Urdu 5%, Gudžarátština 4,5%, 3,7% Kannada, Malayalam 3,2%, 3,2% Urijština, Punjabi 2,8%, 1,3% ásámsky, Maithili 1,2 %, ostatní 5,9%

Gramotnost:

definici: věku 15 a více let umí číst a psát celková populace: 61% mužů: 73,4% žen: 47,8% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:11 let
Ženy: 9 let (2005)

Školství - výdaje:

3,2% HDP (2005)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIndie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Indie
krátká forma: Indie
místní dlouhá forma: Republika Indie / Bharatiya Ganarajya
místní krátká forma: Indie / Bharat

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Dillí
Zeměpisné souřadnice: 28 36 N, 77 12 E
časový rozdíl: UTC +5,5 (10,5 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Indie :
Administrativní rozdělení:

28 států a 7 území unie *; Andamany a Nikobary *, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh * Chhattisgarh, Dadra a Nagar Haveli * Daman a Diu * Delhi * Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu a Kašmír, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep * Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Puducherry * Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal

Zobrazit všechna města státu: Indie :
Nezávislost:

15. srpna 1947 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den republiky, 26. ledna (1950)

Ústava:

26. ledna 1950, mění několikrát

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo, soudní přezkum aktů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami; samostatný osobní práva kódy platí pro muslimy, křesťany a hinduisty

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pratibha Patil (od 25. července 2007), Vice President Hamid Ansari (od 11. srpna 2007)
předsedy vlády: ministerský předseda Manmohan Singh (od 22. května 2004)
kabinet: kabinet jmenuje prezident na návrh premiéra
volby: prezident volen volební kolegium složené ze zvolených členů obou komor parlamentu a zákonodárce ze států na pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby, která se konala v červenci 2007 (vedle, která se bude konat v červenci 2012) , Vice President volen oběma komorám parlamentu za pěti-leté období, poslední volby, která se konala v srpnu 2007 (která se bude konat příští srpen 2012), ministerský předseda zvolený parlamentní většinu členů strany po volbách do zákonodárného sboru; volby konají poslední duben -- května 2004 (příští, který se bude konat nejpozději do května 2009)
volební výsledky: Pratibha Patil zvolen prezidentem; procent hlasů - 65,8%; Bhairon Singh Shekhawat - 34,2%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Sansad složena ze států nebo Rajya Sabha (tělo se skládá z více než 250 členů do 12 z nich jsou jmenováni prezidentem, zbytek jsou vybíráni z volených členů státní a územní sestavy; členů sloužit šest-rok výrazy) a lidové shromáždění nebo Lok Sabha (545 křesel; 543 voleni lidovým hlasováním 2 jmenuje prezident, členové sloužit pěti-rok podmínek)
volby: lidové shromáždění - poslední koná 20. dubna až 10. května 2004 (další se musí konat do května 2009)
volební výsledky: lidové shromáždění - procenta hlasů stranou - Na; sedadel strana (od července 2008 důvěry hlasování) - INC 153, BJP 122, CPI (M) 42, PS 33, RJD 24, BSP 17, DMK 16, NKM 11, SS 11, BJD 10, CPI 10, SAD 7, JD (U) 6, PMK 6, JMM 5, LJSP 4, TDP 3, MDMK 2, TRS 2, nezávislý 6, ostatní 27, volné 2; note -- 20 členů vyhoštěn ze své strany za to, že nepřijalo hlasovat proti vládě, 6 členů vyhoštěn ze své strany za to, že nepřijalo hlasovat na podporu vlády

Soudní moc:

Nejvyšší soud (jeden šéf justice a 25 přidruženému soudci jsou jmenováni prezidentem a zůstávají ve funkci až do okamžiku, kdy dosáhne věku 65 let nebo jsou odstraněny za neslušné chování prokázáno)

Politické strany a jejich vůdci:

Bahujan Samaj strany nebo BSP [MAYAWATI]; Bharatiya Janata Party nebo BJP [Rajnath Singh]; Biju Janata Dal nebo BJD [Naveen PATžádné údajeIK]; Komunistické strany Indie nebo CPI [Ardhendu Bhushan BARDHAN]; Komunistické strany Indie-marxistická nebo CPI - M [Prakash Karat]; Dravida Munnetra Kazagham nebo DMK [M. Karunanidhi]; Indický národní kongres či INC [Sonia Gandhi]; Janata Dal (Itálie), nebo JD (U) [Sharad YADAV]; Jharkhand Mukti Morcha nebo JMM [Shibu Soren]; Levé fronty (aliance indických levicových stran), Lok Leden Shakti strana nebo LJSP [Ram Vilas Paswan]; Nacionalistické kongresu strany nebo NCP [Sharad Pawar]; Pattali Makkal Katchi nebo PMK [S. Ramadoss]; Rashtriya Janata Dal nebo RJD [Laloo Prasad YADAV]; Samajwadi strana nebo SP [Mulayam Singh Yadav]; Shiromani Akali Dal nebo JSD [Parkash Singh BADAL]; nůž Sena nebo SS [Bal Thackeray];

Politické organizace a jejich vůdci:

Všechny strany Hurriyat konferenci v Kašmíru Valley (separatistické skupiny); Bajrang Dal (náboženské organizace), Národní socialistické Rady Nagaland na severovýchodě (separatistické skupiny); Rashtriya Swayamsevak Sangh (náboženské organizace); Vishwa hinduistické Parishad (náboženské organizace
ostatní: četné náboženské či militantní / šovinistického organizací; různé separatistické skupiny hledají větší komunálními a / nebo regionální autonomii

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregional členů), ARF, ASEAN (partner dialogu), BIMSTEC, BIS, C, CERN (pozorovatel), CP, EAS, FAO, G-15, G-20, G-24, G-77, IAEA , IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS (pozorovatel), MIGA, MONUC, Nam, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, PIF (partner), SAARC, SACEP, SCO (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNWTO , UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ranendra Ronen SEN
adresa: 2107 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008;

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec David C. MULFORD
velvyslanectví: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110021
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [91] (011) 2419-8000
FAX: [91] (11) 2419-0017
konzulát obecně: Chennai (Madras), Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay)

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky šafránovým (zemdlil oranžová) (top), bílá a zelená s modrou chakra (24-spoked kolo) uprostřed bílý pás; podobné vlajky Niger, který má malé oranžové disk uprostřed bílý pás

EkonomikaIndie
Ekonomický přehled:

Indias různorodé ekonomice zahrnuje tradiční vesnice zemědělství, moderní zemědělství, řemesla, širokou škálu moderních průmyslových odvětví, a mnoho služeb. Služby jsou hlavním zdrojem hospodářského růstu, účetnictví pro více než polovinu Indias výstup s méně než třetina jeho pracovní síly. O něco více než polovinu pracovní síly v zemědělství, v čele Spojených Progressive Alliance (UPA) vláda vymezit venkovské ekonomického rozvoje programu, který zahrnuje vytváření základní infrastruktury na zlepšení života chudých venkovských obyvatel a posílení hospodářské výkonnosti. Vláda sníží kontroly zahraničního obchodu a investic. Vyšší limity pro přímé zahraniční investice byly povoleny v několika klíčových odvětvích, jako jsou telekomunikace. Nicméně celní hroty v citlivých kategoriích, včetně zemědělství a dílčího pokroku v oblasti hospodářské reformy stále brání zahraniční Indias přístup k obrovské a rostoucí trh. Privatizace státního vlastnictví-průmysl zůstává zastavil a nadále vytvářet politickou debatu; populistické tlaku zevnitř UPA vláda zadržováno potřebné podněty. Ekonomika posta průměrný růst ve výši více než 7% v desetiletí od roku 1997, snížení chudoby o 10 procentních bodů. Indie dosáhla 8,5% růstu HDP v roce 2006, 9,0% v roce 2007 a 7,3% v roce 2008, významně rozšiřuje vyrábí až koncem roku 2008. Indie je také capitalizing o velké počty i-vzdělaných lidí se zkušenostmi v anglickém jazyce, aby se stala významným vývozcem softwaru, služeb a softwaru pracovníků. Silný růst v kombinaci se snadným spotřebitelských úvěrů, realitní boom a rychle-rostoucích cen komodit a vyvolávaly obavy z inflace mid-2006 do srpna 2008. Zvyšující se příjmy z daní z lepší správu daní a hospodářské expanze pomohla Dillí učinit pokrok ve snižování svého fiskálního deficitu rovnou na tři roky před skyrocketing globálních komoditních cen více než zdvojnásobily náklady na energie a hnojiva vládních dotací. V balonem dotace, navzdory zpomalení růstu, přinesl návrat velké fiskální deficit v roce 2008. V dlouhodobém horizontu, je obrovský a stále rostoucí populace je zásadní sociální, ekonomické a ekologické problémy.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 3,319 bilionu (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,237 bilionů dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

7,3% (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2900 (2008)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 17,2%
Průmysl: 29,1%
Služby: 53,7% (2008)

Pracovní síly:

523,5 mil. (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 60%
Průmysl: 12%
Služby: 28% (2003)

Míra nezaměstnanosti:

6,8% (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,6%
Nejvyšší 10%: 31,1% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36,8 (2004)

Investice (hrubé):

34,6% HDP (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 153,5 miliard dolarů
výdaje: 205,3 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

59% HDP (federální a státní dluh kombinované) (2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7,8% (2008)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6% (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,02% (k 31. prosinci 2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

250,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

647,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

769,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, pšenice, olejnin, bavlna, juta, čaj, cukrová třtina, brambory, cibule, mléčných produktů, ovcí, koz, drůbeže, ryb

Průmysl:

textil, chemikálie, zpracování potravin, oceli, dopravní zařízení, cement, dolování, ropa, stroje, software

Elektřina - výroba:

665,3 mld. kWh (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

517,2 mld. kWh (2006)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

378 milionů kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

3,189 mld. kWh (2006)

Ropa - výroba:

880.500 barelů / den (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,722 milionu barelů / den (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,819 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

450.700 barelů / den (2005)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,159 milionu barelů / den (2005)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

5,625 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

31,7 miliard m3 (2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

41,7 miliard m3 (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10 miliard m3 (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,075 bilionu m3 (1. ledna 2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 38,39 mld. (2008)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

175,7 mld. dolarů (2008)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropné produkty, textilní zboží, klenoty a šperky, strojírenské zboží, chemikálie, kožené výrobky

Export - partneři:

USA 15%, Čína 8,7%, Spojené arabské emiráty 8,7%, Velká Británie 4,4% (2007)

Import:

287,5 mld. dolarů (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, stroje, drahokamy, hnojiv, chemických

Import - partneři:

Čína 10.6%, USA 7,8%, Německo 4,4%, Singapur 4.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

274,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

163,8 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

142,9 mld. dolarů (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

54,21 mld. dolarů (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Indických rupií (INR) na americký dolar - 43,319 (2008), 41,487 (2007), 45,3 (2006), 44,101 (2005), 45,317 (2004)

Komunikace / internetIndie
Telefony - pevné linky:

38,76 milionu (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

296,08 mil. (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: poslední deregulace a liberalizace telekomunikačních zákonů a politik mít výzva rychlý růst, místní a dálkové služby poskytované po všech regionech země, se službami převážně soustředěny v městských oblastech; stálé zlepšování probíhá s nedávným přijetím soukromé -veřejné a soukromé investory, ale v kombinaci pevných a mobilních telefonních nízká hustota zůstává přibližně na úrovni 30 pro 100 osob, celostátní a nižší u osob ve venkovských oblastech; mimořádně rychlým růstem v oblasti buněčné služba s nízkými poklesu pevných linek
domácí: mobilní celulární službu zavedla v roce 1994 a organizuje celostátní do čtyř metropolitních oblastech a 19 telekomunikačních okruhů, každý s asi tři soukromé poskytovatele služeb a jeden stát-vlastnictví poskytovatele služeb, v posledních letech významnou přidanou kufru kapacity v podobě vlákno-optických kabelů a jeden z největších tuzemských světy satelitní systémy, Indický národní satelitní systém (Insat), 6 družic s podporou 33000 zařízení s velmi malou aperturou (VSAT)
International: kód země - 91; řadu významných mezinárodních podmořských kabelových systémů, včetně moře-Me-My-3 s přistáním na stránkách Cochin a Mumbai (Bombay), moře-Me-My-4 s přistávací místa v Chennai, Fiber -Optic Link na celém světě (vlajka) s vykládkou na místě Mumbai (Bombay), Jižní Afrika - Dálný východ (SAFE) na místě přistání v Cochin, i2i kabelové sítě, která propojuje do Singapuru s přistáním lokality Bombaj (Bombay) a Chennai (Madras), a Tata Indicom spojující Singapur a Chennai (Madras), poskytují významné zvýšení pásma je k dispozici pro hlasové i datové komunikaci, družicových pozemských stanic - 8 Intelsat (Indický oceán) a 1 Inmarsat (Indický oceán kraj); 9 portálu výměny provozních od Mumbai (Bombay), Dillí, Kolkata (Calcutta), Chennai (Madras), Jalandhar, Kanpur, Gandhinagar, Hyderabad a Ernakulam (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 153, FM 91, krátkovlnný 68 (1998)

Televizní stanice:

562 (1997)

Internet - kód země:

.in

Internet - host:

2,707 mil. (2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

80 mil. (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIndie
Letiště:

346 (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 250
Nad 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 52
1524 až 2437 m: 75
914 až 1523 m: 84
Pod 914 m: 21 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 96
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 40
Pod 914 m: 47 (2007)

Heliporty:

30 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 9 km, 7488 km plyn, zkapalněný plyn 1861 km; ropa 7883 km; čištěná ropa 6422 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 63221 km
široký rozchod kolejí: 46807 km 1.676-m rozchod (17343 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 13290 km 1.000-m rozchod (165 km elektrizovaných), 3124 km 0.762-m rozchod a 0,610-m rozchod (2006)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 3316452 km (zahrnuje 200 km rychlostních silnic) (2006)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

14.500 km

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 501
podle typu: hromadný dopravce 102, náklad 241, dopravce 1, chemický tanker 19, kontejner 13, zkapalněný plyn 18, osobní 3, osobní / nákladní 11, ropný tanker 92, najet na / drmolit 1
cizí-vlastnil: 12 (Čína 1, Německo 2, Hong Kong 1, SAE 6, UK 2)
registrovaná v jiných zemích: 61 (Barbados 1, Komory 2, Kypr 2, Dominika 2, Libérie 2, 2 Malta, Marshallovy ostrovy 1, Panama 27, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grenadiny 7, Singapur 13, neznámá 1 ) (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Chennai, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mormugao, Mumbai (Bombay), New Mangalore, Vishakhapatnam

ObranaIndie
Obrana - složky:

Armáda, námořnictvo (zahrnuje námořní vzduch paže), Air Force (Bharatiya Vayu Sena), Pobřežní stráž (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční; ženy důstojníků povolen pouze v noncombat role (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 301094084
ženy 16-49: 283047141 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 231161111
ženy16-49: 236633962 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 11592516
ženy: 10636857 (2008)

Výdaje na obranu:

2,5% HDP (2006)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIndie
Mezinárodní spory:

neboť Čína a Indie zahájily bezpečnostní a zahraniční politiky dialogu v roce 2005, konsolidovanou diskuse vztahující se k sporu o většinu své robustní, militarizovaný hranici, regionální šíření jaderných zbraní, Indie tvrdí, že Čína střel převedena do Pákistánu a dalších záležitostech pokračovat, různé rozhovory a -opatření k budování důvěry se začalo opatrně zmírnit napětí přes Kašmír, zejména proto, že v říjnu 2005 zemětřesení v regionu; Kašmíru přesto zůstává místě na světě největší a nejsložitější militarizovaný územní spor s porcí za de facto podání Čína (Aksai Chin) , Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti), Indie a Pákistán se zachovalo 2004 příměří v Kašmíru, a zahájila diskusi o zmírňovali ozbrojených stand-volno na ledovec Siachen regionu; Pákistán protesty Indias oplocení na silně vojensky Line automatizace a budování Baglihar přehrady na řece Chenab v Džammú a Kašmíru, který je součástí většího sporu o rozdělení vody na řece Indu a jeho přítoků, vojenský pozorovatel OSN skupinu v Indii a Pákistán (UNMOGIP) má zachována malá skupina příslušníků mírových sil od roku 1949; Indie nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru přistane do Číny v roce 1964, zmírnit napětí a připravit se na jednání o mořské hranice, Indie a Pákistánu, usilují o technické vyřešení sporné hranice ve Pane potok ústí na ústa se RANN na Kutch v Arabském moři; pákistánskými mapy nadále ukázat svou Junagadh tvrzení v indickém státě Gujarat, diskuse s Bangladéšem zůstávají zablokované, která odděluje malý úsek řeky hranici, na výměnu území, pro 51 bangladéšských exclaves v Indii a 111 Indický exclaves v Bangladéši, přidělit rozděleny vesnicích a na zastavení nelegálního kříž-hraniční obchod, migrace, násilí a tranzitu teroristů přes porézní hranici, Bangladéš protesty Indias pokusy ohradit high-provozních úseků hranic, spor s Bangladéš přes Nový Moore / Jižní Talpatty / Purbasha Island v zálivu Bengal odrazuje námořní hranice vymezení; Indie usiluje o spolupráci z Bhútánu a Barmy, aby indický Sikkim a Assam separatisté z schovává v odlehlých oblastech podél hranic; Smíšenému výboru hranic s Nepálem nadále zkoumat sporné hranice úseků, včetně 400 čtverečných kilometrů spor zdroj z Kalapani River; Indie zachovává přísné hraniční režim, aby se maoistické povstalce a kontroly nedovoleného překročení-hranice činností z Nepálu

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 77200 (Tibet / Čína), 69609 (Srí Lanka), 9472 (Afghánistán)
IDP: nejméně 600000 (asi polovina jsou kašmírského Pandits z Džammú a Kašmír) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Indie je zdrojem, určení a tranzitní země pro muže, ženy i děti obchodování za účelem nucené práce a komerčního sexuálního zneužívání, nucené práce vnitřní Indias mohou představovat největší problém obchodování s lidmi, muži, ženy a děti jsou drženy v dlužní otroctví a nucené práce, pracovní tváří v cihlových pecích, rýže, zemědělství a výšivky továren, ženy a dívky jsou obchodované v zemi za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucená manželství, děti jsou vystaveny na nucené práce ve výrobních pracovníků, domácí služebnictvo, žebráci, zemědělství a pracovníků, a byly použity jako ozbrojených bojovníků v některých teroristů a povstalecké skupiny, Indie je také určení, pro ženy a dívky z Nepálu a Bangladéši obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování; indické ženy jsou obchodované na na Blízkém východě pro komerční sexuální zneužívání, muži a ženy z Bangladéše a Nepálu jsou obchodované přes Indii na nucené práce a komerčního sexuálního zneužívání na Blízkém východě
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Indie je o Tier 2 seznamu pro pátý rok za její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, i přes hlášené rozsah obchodování krize v Indii, vládní úřady učiněna nerovnoměrné úsilí ke stíhání obchodníků s lidmi a ochrany obětí obchodu s lidmi; vládní úřady nadále záchranu obětí komerčního sexuálního zneužívání a nucené dětské práce a dětské ozbrojených bojovníků a začal ukázat pokrok v prosazování práva proti těmto formám obchodování s lidmi, kritickým problémem je celková Nedostatek trest pro obchodníky s lidmi a účinně je výsledkem beztrestnosti činů obchodování s lidmi; Indie neratifikovala 2000 OSN TIP protokol (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Indie

Diskuze k článku: Indie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Indie (cestopis) Příspěvek k článku: Indie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Indie (cestopis)
 Poradna k článku Indie
Diskuze k článku: Indie (cestopis)
 Diskuze k článku Indie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Fotogalerie (35)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.01: Dobrý den, moje dcera Štěpánka cestuj e již 5 měsíc po Jihovýchodní As ii nyn...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Indie, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Berta, zítra Jaromír