Itálie (Italy): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Turisticky velmi navštěvovaná země, má velké množství památek; je to země sýru, vína, oliv, pizzy, mramoru, značek FIAT a FERRARI …

ÚvodItálie
Země:

Itálie
Italy

Dějiny:

Itálie se stala národem-stát v roce 1861, kdy se regionální stavy poloostrova spolu s Sardinie a Sicílie, byli jednotní za krále Victor Emmanuel II. Éře parlamentní vlády přišli do blízkého v časném 1920s, kdy Benito Mussolini založil fašistické diktatuře. Jeho spojenectví s nacistickým Německem vedlo k Italys porážka v první světové válce. Demokratická republika nahrazuje monarchie v roce 1946 a hospodářské oživení následuje. Itálie byla zakládající člen žádné údajeTO a Evropské hospodářské společenství (EHS). Byl v čele Evropského hospodářského a politického sjednocení, vstup do Hospodářské a měnové unie v roce 1999. Přetrvávající problémy patří ilegální imigrace, organizovaný zločin, korupce, vysoká nezaměstnanost, stagnující hospodářský růst, a nízkými příjmy a technických norem, na jihu Itálie ve srovnání s prosperující severu.

GeografieItálie
Umístění:

Jižní Evropa je poloostrov prodlužuje do centrálního Středozemního moře, severovýchodně od Tunisko

Zeměpisné souřadnice:

42°50´severní zeměpisné šířky, 12°50´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Itálie :
Rozloha:

celkem: 301.230 čtv. km
pevnina: 294.020 čtv. km
voda: 7210 čtv. km

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Arizona

Hranice:

celkem: 1,899.2 km
sousední země: Rakousko 430 km, Francie 488 km, Svatý stolec (Vatikán) 3,2 km, 39 km San Marino, Slovinsko 199 km, Švýcarsko 740 km

Pobřežní linie:

7600 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíItálie
Podnebí:

převážně středomořské; Alpské v daleko na sever, teplé a suché na jihu

Povrch:

většinou drsné a hornaté, některé pláně, pobřežní nížiny

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur 4748 m (sekundární vrchol Mont Blanc)

Přírodní zdroje:

uhlí, rtuť, zinek, draslík, mramor, baryt, azbest, pemza, kazivec, živec, pyrit (síra), zemního plynu a ropy rezervy, ryby, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 26,41%
trvalých kultur: 9,09%
ostatní: 64,5% (2005)

Zavlažovaná půda:

27.500 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

175 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 41,98 km3/ rok (18% / 37% / 45%)
Na jednoho obyvatele: 723 m3 / rok (1998)

Přírodní nebezpečí:

regionální rizika zahrnují sesuvy půdy, mudflows, laviny, zemětřesení, sopečné erupce, záplavy, sesuvem nebo poklesem půdy v Benátkách

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z průmyslových emisí, jako je oxid siřičitý, pobřežní a vnitrozemské vodní toky znečištěné od průmyslových a zemědělských odpadních vod, kyselé deště poškozují jezer; nedostatečné průmyslové zpracování a likvidaci odpadů zařízení

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřady, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu dominantou centrálního Středomoří, stejně jako jižní námořní a letecké přístupů do západní Evropy

ObyvatelstvoItálie
Obyvatelstvo:

58145320 (červenec 2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,6% (muži 4086951 / ženy 3842765)
15-64 let: 66,3% (muži 19534247 / ženy 19024776)
65 a více let: 20% (muži 4864189 / ženy 6792393) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 42,9 let
Muži: 41,4 let
Ženy: 44,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,019% (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,36 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.61 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.06 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,07 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,61 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 6,19 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,07 let
Muži: 77,13 let
Ženy: 83,2 let (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,3 narozených dětí na 1 ženu (2008)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,5% (2001)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

140.000 (2001)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: italské (y)
Přídavné jméno: Italská

Etnické skupiny:

Italsky (včetně malých center německo-, francouzsko-a-slovinské Italové v severní a albánskou-Italové a řecko-Italové na jihu)

Náboženství:

Římskokatolické 90% (přibližně, asi jeden-třetí praktikujících), dalších 10% (zahrnuje vyspělý protestantské a židovské komunity a rostoucí muslimské komunity přistěhovalců)

Jazyky:

Italsky (oficiální), německý (části Trentino-Alto Adige region jsou převážně německy mluvících), francouzština (malé francouzské-mluvící menšina ve Valle dAosta kraj), slovinština (slovinsky-mluvící menšina v Trieste-Gorizia oblast)

Gramotnost:

definici: věku 15 a více let umí číst a psát celkem obyvatelstva: 98,4% mužů: 98,8% žen: 98% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

4,5% HDP (2005)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaItálie
Země - jméno:

dlouhá forma: Italská republika
krátká forma: Itálie
místní dlouhá forma: Repubblica Italiana
místní krátká forma: Italia
bývalé: království Itálie

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Rome
Zeměpisné souřadnice: 41 54 N, 12 29 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Itálie :
Administrativní rozdělení:

15 krajů (regioni, singulární - regione) a 5 autonomních regionů * (regioni Autonome, singulární - regione autonoma); Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia *, Lazio (Latium), Liguria, Lombardia , Marche, Molise, Piemonte (Piemont), Apulie (Puglia), * Sardegna (Sardinie), * Sicilia, Toscana (Toskánsko), Trentino-Alto Adige * (Trentino-Jižní Tyrolsko), Umbria, Valle dAosta * (Aosta Valley) , Veneto (Benátsko)

Zobrazit všechna města státu: Itálie :
Nezávislost:

17. březen 1861 (království Itálie vyhlášenou; Itálie nebyla nakonec sjednoceny až 1870)

Národní svátek:

Den republiky, 2. června (1946)

Ústava:

složili 11 prosince 1947, který nabyl účinnosti 1. ledna 1948, mění několikrát

Právní systém:

založená na systému občanského práva; odvolání zacházet jako nové zkoušky; soudní přezkum za určitých podmínek v Ústavního soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální (kromě v senátních volbách, kde je minimální věk 25)

Výkonná moc:

šéfa státu: prezident Giorgio Napolitano (od 15. května 2006) hlava vlády: ministerský předseda Silvio Berlusconi (v Itálii jako předseda Rady ministrů) (od 8. května 2008)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Parlamento se skládá ze Senátu nebo Senato della Repubblica (315 křesel; členů volených poměrným hlasováním s vítěznou koalici v každém regionu, obdrží 55% křesel z tohoto regionu, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny, nebo Camera dei Deputati (630 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním s vítěznou národní koalice dostávají 54% z komory sedadla; sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - naposledy koná 13-14 dubna 2008 (která se bude konat příští duben 2013); Poslanecká sněmovna - poslední koná 13-14 dubna 2008 (příští, který se bude konat v dubnu 2013)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel party - S. Berlusconiho koalici 174 (PDL 147, LN 25, MPA 2), W. Veltroni koaliční 132 (PD 118, IDV 3), MDT 3, ostatní 6; Poslanecká sněmovna - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - S. Berlusconiho koalici 344 (PDL 276, LN 60, MPA 8), W. Veltroni koaliční 246 (PD 217, IDV 29), MDT 36, ostatní 4

Soudní moc:

Ústavní soud nebo Corte Costituzionale (složený ze 15 soudců: jeden-třetí jmenovaný prezidentem, jeden-třetí volený parlament, jeden-třetí zvolen řádným a Nejvyššího správního soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Silvio Berlusconi koalice: Lidé svobody nebo PDL [Silvio Berlusconi] Lega Nord nebo LN [Umberto BOSSI], hnutí za autonomii nebo MPA [Raffaele LOMBARDO]
Walter Veltroni koalice: Demokratická strana nebo PD [Walter Veltroni]; Itálie hodnot nebo IDV [Antonio DI PIETRO]
jiné non-příbuzné strany: Unie v centru nebo MDT [Savino PEZZOTTA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Výrobci a obchodníci sdružení - Confcommercio; Confindustria; organizované skupiny zemědělských podniků - Confcoltivatori; Confagricoltura, římskokatolická církev, tři hlavní odborové konfederace - Confederazione Generale Italiana del Lavoro nebo CGIL [Guglielmo EPIFANI], které je levé křídlo, Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori nebo CISL [Raffaele BOžádné údajeNNO], což je římskokatolická centristických; Unione Italiana del Lavoro nebo UIL [Luigi ANGELETTI], která je položit centristických)

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupina, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA , EU, FAO, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINURSO, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO , WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Giovanni CASTELLANETA
adresa: 3000 Whitehaven Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 612-4400
FAX: [1] (202) 518-2151
konzulát obecně: Boston, Chicago, Houston, Miami, New York, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco
Konzulát : Detroit

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ronald S. SPOGLI; vědomí - může odstoupit v roce 2009
Velvyslanectví: Via Vittorio Veneto 121, 00187-Řím
poštovní adresa: PSČ 59, Box 100, APO AE 09624
Telefon: [39] (06) 46741
FAX: [39] (06) 488-2672, 4674-2356
konzulát obecně: Florencie, Miláno, Neapol

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně), bílá a červená, podobné vlajky Irska, který je delší a je zelená (výtah straně), bílá a oranžová, i podobné vlajky na Cote dIvoire, což má barvy obrácené - oranžová (výtah stranu), bílý a zelený, inspirované francouzskou vlajku přinesl do Itálie, které Napoleon v 1797

EkonomikaItálie
Ekonomický přehled:

Itálie má rozmanitou průmyslovou ekonomiku, která je rozdělena do rozvinutých průmyslových severu dominují soukromé společnosti, a-méně rozvinuté, blaho-dependentní, zemědělství na jih, s vysokou mírou nezaměstnanosti. Italská ekonomika se rozběhne ve velké části k výrobě high-kvalitní spotřební zboží vyrobené v malých a středních pod-niků. Itálie má také značný dopad na podzemní ekonomiky, která podle některých odhadů účtů, stejně jako 15% HDP. Tyto činnosti jsou nejčastější v zemědělství, stavebnictví a služeb. Itálie se posunul pomalu o provedení potřebných strukturálních reforem, jako je osvětlení vysoké daňové zatížení a sanaci Italys rigidní trh práce, a přes-štědré důchodového systému a tyto podmínky budou zhoršován nedávné globální finanční krize. Italská vláda se snaží, aby přitáhla vládních výdajů, ale vedení stojí před těžkou ekonomickou omezení: Italys oficiálního dluhu zůstává výše 100% HDP, a fiskální deficit - 1,5% HDP v roce 2007 - mohlo 3% v roce 2009 jako politická tlakem stimulovat ekonomiku a náklady na obsluhu dluhu Italys roste. Ekonomika bude nadále zakázky přes 2009 jako globálním poklesem poptávky po exportu.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,801 bilionu (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,399 bilionu dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

0% (2008)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 31.000 (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 26,7%
Služby: 71.3% (2008)

Pracovní síly:

25,09 mil. (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4,2%
Průmysl: 30,7%
Služby: 65,1% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

6,8% (2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,3%
Nejvyšší 10%: 26,8% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32 (2006)

Investice (hrubé):

20,5% HDP (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 1,139 bilionu
Výdaje: 1,203 bilionů dolarů (2008)

Státní dluh:

103,7% HDP (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,6% (2008)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,93% (k 31. prosinci 2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

3,084 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, zelenina, hrozny, brambory, cukrová řepa, sójové boby, obilí, olivy, hovězí maso, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

cestovního ruchu, strojní zařízení, železo a ocel, chemikálie, zpracování potravin, textilu, motorová vozidla, oblečení, obuv, keramika

Elektřina - výroba:

292,1 mld. kWh (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

316,3 mld. kWh (2006)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,916 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

34,56 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

166.600 barelů / den (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,702 milionu barelů / den (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 1,073 bilionů eur (31. prosince 2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

616.700 barelů / den (2005)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,223 milionu barelů / den (2005)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

406,5 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

9,706 miliard m3 (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

84,89 miliard m3 (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

68 miliónů m3 (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

73,95 miliard m3 (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

94,15 miliard m3 (1. ledna 2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 68,82 mld. dolarů (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

566,1 mld. dolarů (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojírenských výrobků, textilních a oděvních výrobků, výroba strojů, motorových vozidel, dopravních prostředků a zařízení, chemikálií, potravin, nápojů a tabákových výrobků, minerálních látek a barevných kovů

Export - partneři:

Německo 12,9%, 11,4% Francie, Španělsko 7,4%, USA 6,8%, Velká Británie 5,8% (2007)

Import:

566,8 miliard dolarů (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojírenské výrobky, chemikálie, dopravní prostředky, energetické produkty, minerální látky a neželezných kovů, textilních a oděvních výrobků, potravin, nápojů a tabákových

Import - partneři:

Německo 16,9%, Francie 9%, Čína 5,9%, Nizozemsko 5,5%, Belgie 4,3%, Španělsko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

104 miliard dolarů (k 31. prosinci 2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,06 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

374,8 miliard dolarů (2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

547,7 mld. dolarů (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6689 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetItálie
Telefony - pevné linky:

26,89 milionu (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

78,571 milionu (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Moderní, dobře vyvinutý, rychlý, plně automatická telefonní a datové služby
domácí: high-kapacita kabelových a mikrovlnných rádiových relé kufry
International: kód země - 39; sérii podmořských kabelů poskytovat spojení do Asie, Střední východ, Evropa, Severní Afrika a USA; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (s celkem 5 antény - 3 na Atlantický oceán a 2 pro indický oceánu), 1 Inmarsat (Atlantského oceánu) a Eutelsat žádné údaje

Rozhlasové stanice:

AM 100, FM asi 4600, krátkovlnný 9 (1998)

Televizní stanice:

358 (plus 4728 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.it

Internet - host:

to
17,702 milionu (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

32 mil. (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaItálie
Letiště:

132 (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 101
Nad 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 32
1524 až 2437 m: 15
914 až 1523 m: 34
Pod 914 m: 13 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 19 (2007)

Heliporty:

5 (2007)

Potrubní systém:

plyn 18863 km; ropa 1258 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 19460 km
normální rozchod: 18038 km 1.435-m rozchod (11354 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 123 km 1.000-m rozchod (123 km elektrizovaných), 1299 km 0.950-m rozchod (161 km elektrizovaných) (2006)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 487.700 km
silnice: 487700 km (zahrnuje 6700 km rychlostních silnic) (2005)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2400 km

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 609
podle typu: hromadný dopravce 60, náklad 47, dopravce 2, chemický tanker 159, kombinace rudy / ropy 1, kontejner 25, zkapalněný plyn 27 cestujících 22 cestujících / nákladu 154, ropný tanker 35, chlazený náklad 4, najet na / rolka vypnutí 33, specializovaný tanker 13 vozidel dopravce 27
cizí-vlastnil: 64 (Dánsko 3, France 2, Řecko 6, Japonsko 1, 1 Libanon, Nigérie 1, 2 Norsko, Portugalsko 1, 1 Švédsko, Švýcarsko 8, Tchaj-wan 13, Turecko 1, UK 7, USA, 17)
registrovaná v jiných zemích: 208 (Antigua a Barbuda 1, 4 Bahamy, Belize 3, 4 Kajmanské ostrovy, Kypr 7, Francie 2, Libérie 41, Malta 50, Marshallovy ostrovy 3, 1 Nizozemsko, Norsko 4, Panama 28, Portugalsko 12, Rusko 4, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grenadiny 17, Singapur 5, 2 Slovensko, Španělsko 2, 9 Švédsko, Turecko 3, UK 5) (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Augusta, Janov, Livorno, Ravenna, Sarroch, Taranto, Trieste, Benátky

ObranaItálie
Obrana - složky:

Italská armáda (Esercito Italiano, EI), italský Navy (Marina militare Italiana, MMI), italská Air Force (Aeronautica Italiana militare, AMI), Carabinieri sboru (ArmA dei Carabinieri, CC) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 rok věku pro dobrovolné vojenské služby; konskripční zrušen ledna 2005; ženy mohou sloužit v jakékoli vojenské pobočku, 10-měsíční služby, s rezervní povinnost věku 45 (armáda a letectvo) nebo 39 (Navy) (2006 )

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 13884079
ženy 16-49: 13158378 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 11285488
ženy16-49: 10680672 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 290740
ženy: 273569 (2008)

Výdaje na obranu:

1,8% HDP (2005)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéItálie
Mezinárodní spory:

Italys dlouhé pobřeží a rozvinuté ekonomiky láká desetitisíce ilegálních přistěhovalců z jihovýchodní Evropy a severní Afriky


Zobrazit všechny obrázky: Itálie

Diskuze k článku: Itálie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Itálie Příspěvek k článku: Itálie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Itálie
 Poradna k článku Itálie
Diskuze k článku: Itálie
 Diskuze k článku Itálie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Fotogalerie (131)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla