Pro prv jorky?

povaha jorkaKdo by dokzal odolat kouzlu jorkrskho teriera? Co doke setst vae odpoledn chmury lpe ne modrozlat trpasli terir? Mohlo by se zdt, e kad, kdo tou po jorkim, by si ho ml podit. V nejmenm z britskch terir se pece ukrv tolik obrovskch pednost.
.
Dky drobnm rozmrm nepotebuje mnoho msta. Nemuste mt honosn sdlo s bezpenostnm plotem. Nepotebujete velk dm se zahradou, abyste mohli psa cviit odpovdajcm zpsobem. Nemuste sahat hluboko do kapsy, abyste mohli psovi poskytnout dostatek krmen. Nen teba poizovat drah cviebn nad, boudu ani jin zvltn vybaven.
.
Zato muste tomuhle jedenaplkilovmu zzraku otevt sv srdce a nauit se upmn vnovat dal iv bytosti.
.
Jorki uvt ve svm svt kohokoli. Je dviv a kadmu laskavmu a veselmu lovku se rd odvd za to, e s nm trv as. Jorki miluje lidi nade ve. Vychz s vtinou ostatnch ps, nen sobeck ani uzaven.
.
Majitelm se doporuuje dohlet na seznamovn jejich pska s vtmi psy. Pestoe se jorki vtch ps, jako dobrmana nebo nmeckho ovka, bt nebude, vt pes si ani nemus uvdomovat svoji slu. Hodn jork bylo zranno vtmi psy, kdy je hrav postrkovali tlamou nebo packou. Jakmile vt zve zjist, e jorkr je pes, bude si s nm chtt ' po psovsku promluvit ', bez ohledu na jeho kehkou konstrukci.
.
Jorkrt teriei jsou velice oblben, protoe jsou krsn, mal a chyt. Jsou jako iv panenky... ale narozdl od panenky potebuje pes neustlou pi a pozornost. Pokud nejste pipraveni pln se o jorkiho postarat, nemli byste si jej poizovat.
.
Akoli nedosahuje velikosti hldacho psa, velmi chrn svj domov a lidi. Stle m odvahu svch terierskch pedk, a pestoe je mal, neboj se. Jorkrsk terie, kter hld majetek svho pna, auto nebo zahradu, pedvede dokonal nebojcn a vstran postoj, je-li vyprovokovn. Jorkiov maj slon pam! Jakmile pska jednou natvete a on si vs zapamatuje jako neptele, nikdy na v hch nezapomene.
.
Vtina jorkr miluje zbavu. Navzdory svmu vnmu chovn ve vnch asech nejsou mstiv. Stejn jako pro vtinu ps - hraek je pro n hran zpsobem ivota.Budou vm vdn za jednoduch hry, jako je teba kutlen mku, chytn provzku, aportovn atd.
.
Jorkiho spoleensk osobnost spojen s hravost z nj dlaj ideln volbu pro mlad i star. Jorkrsk terier doke zabavit i ty nejpodivnj hosty skknm po nbytku a lovenm neexistujc myi a dalch neptel.
.
Dti a jorkiov jsou pirozen kamardi. Vzhledem k drobn konstrukci jorka je na mst pozornost. Vtina chovatel doporuuje, aby se do rodin s dtmi dostvali spe vt jorkiov ( i nad t kilov limit ). Jeliko men dti mvaj tendenci zachzet se svmi hrakami ( a trpaslimi psy ) hrub, mus bt poueny, e jorki je kehk iv bytost. Nen to dn hraka, kterou lze odhodit, kdy se omrz. Jorkiov mohou bt snadno zranni dtmi, kter s nimi dovdj. Pi he vznik nebezpe, e pi neopatrnm zachzen s mladm pejskem me nechtn dojt k natren lach, ppadn ke zlomen nohy. Velice zraniteln jsou ps oi, je bvaj obas terem dtskch hrtek.
.
Dti a jorkov jsou pro sebe jako dlan. Je vak teba varovat dti, e mal jorki je kehk iv stvoen, s nm se mus jednat opatrn.
.
Tak postar lid jorki zbouj. Jejich zbavn blzniviny a ptuln povaha z nich in vhodn partnery pro mn pohybliv jedince, kte s nimi nemohou pobhat po parku. Jorkm sta k dostatenmu procvien vnitek bytu a pleitostn pobhn po zahrad. Jsou ideln pro lidi do mst, kt mlo nebo vbec nevychzej z bytu.
.
Kdy se vak jorki dostane do velkho msta , bere to s nadenm a se zpalem. Je terier a slovo terrier pochz z latinskho terra, zem. Jorkov si s radost hraj v trv. Mete si bt jisti, e rdi a dobe hrabou. Toto plemeno vt vechny hry vtch terieru. Akoli jorki nem hmotnost dinmonta ani nahatost erdela, hry a kur jeho terirch pedk mu stle proud v krvi.
.
Jorki je rodinn pes. Mte-li rdi kvtiny, bude je mt tak rd. Zatoute-li po prochzce, pjde s vmi. Jestlie se rozhodnete jt spt, bude astn, kdy se bude moci uloit ke spnku s vmi. Prv touto povahou si jorki zskal srdce mnoha majitel ps.

Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138746
75
7
1
2

Logo: BlogAneta a Kessy