Jorkiho vbava

co ve je poteba...Jet ne si pivedete pejska dom je poteba nakoupit pr vciek:
.
.
.
spac kok nebo pelek

mme oboj, dokonce 3 pelky ( 2 doma a 1 velk v aut ) a boudiku plyovou

dekumme v aut a doma panika pouv pebalovac podloky pro miminka
2 misky
my mme 3 ( 2 na rdlo a 1 velkou na vodu )
krmivo
na msc panika kupuje 3kg Eukanuba mini adult ( kdy jsme byly mal tak jsme mly papu pro ttka )
vodtkomme 4
obojek mme 4 ( 2 oby a 2 exklusive )
pouzdro s adresou nebo ttek
jet nemme
hraku spousty hraek
pepravku mme jenom taku
poteby k pi mme
.

.
Pelek
.
Vtina malch ps se ct velmi dobe v pelku, do nho se mohou vdy schovat. V obchod najdete urit mnoho model na vbr. Velmi praktick jsou pelky plyov nebo ltkov, kter se daj prt v prace. Rozhodn bych nedoporuovala kok proutn, pokud budete chtt svmu pejskovy pstovat dlouhou srst. A to z jednoho prostho dvodu, e by se do prout zacuchvala a pot by mohlo dojt k jejmu vytren.
.
.
Deka
.
Jako podloku na dno doporuuji deku z pracho nebo omyvatelnho materilu. Tak snadno udrte pelek ist. Dle pouvm tzv. pebalovac podloky pro miminka, jsou dobr pod hrajc fenky a nebo jako pokrvka msta pro rn ( rozhodn lep ne noviny nebo bednka s pskem apod... ) Msto tak velmi snadno udrujete v istot.
.
.
Obojek
.
Obojek by ml odpovdat velikosti a sle pejska. Pro jorka tedy lehk obojky. A to bud koen ( ale ten moc nedoporuuji, pejsky hodn svd, protoe nen prodyn a stv se, e barv a odr srst ) nebo textiln ( nylonov ). Sama pouvm nylonov obojky a na pardu kovov ( odlehen, zdoben kamnky ). Pro ttka bych doporuila obyejnou tkaniku na boty. Nevyplat se kupovat obojek, protoe pejsek roste a tkanika je opravdu lehouk a pejsek si na ni velmi brzy zvykne.
.
.
Vodtko
.
Mte na vbr z vodtek rznch velikost a samonavjecch vodtek. Pokud se chystte pejska cviit, potebujete s nm bt stle v kontaktu ( kontaktn vzdlenost ) a proto se urit hod klasick vodtko 1,2 - 1,5 m dloh. Pokud pejska nemte v plnu njak zvl᚝ cviit, urit vyuijete samonavjec vodtko dlouh 3 a 5 m. Opt plat to sam co u obojku, m leh, ale zrove pevnj je, tm lep
.
.
Krmivo
.
O tom by se dalo napsat mnoho, ale v zsad plat, e by strava mla bt vyvena ( suen krmivo - granule ) a rozhodn by se nemla kombinovat. To znamen, pokud se rozhodnete pejska krmit suenm rdlem ( co si myslm je pln nejlep, jak kvli istot,tak pedevm kvli vyvenosti ) nemli byste pejskovi mchat do stravy vaen rdlo a naopak. Samozejm, e nemuste toto zsadn dodrovat, mal mnostv vaenho masa jednou tdn, pejskovi neukod. Mm takovou zkuenost, e vaen maso nebo kousek salmu je dobrm pamlskem...
.
.
Misky
.
K zkladnmu vybaven pat po jedn misce z kameniny, keramiky nebo nerezov oceli na rdlo a vodu. U nerezovch misek doporuuji, aby dno bylo potaeno gumou. Zabrnte tm pohybu misky pi krmen. nedoporuuji misky plastikov. Jednak pli klouou a za druh nejsou odoln proti okusovn. Spolknut kousky plastu mohou pejskovi ublit.
.
.
Pepravka
.
Jak u jsem zmnila ve, pepravku nemm. Na msta, kde je poteba mt pejsky v pepravce ( MHD, vlak, autobus nebo obchody, restaurace, atd ) pouvm pepravn taku s pevnm dnem. Ale co jsem se doetla, tak e pepravn box je velmi eln zazen, pi cestovn nebo doprav ke zvrolkai. Dle, e majitel jork, kte se se svmi psy zastuj vstav, mohou takovou pepravku pokrt sametem a pout ji jako vstavn stl. Tyto boxy se dlaj z umlch hmot nebo lamintu. Plastov pepravky jsou levnj, ale maj nevhodu, e je v nich v lt moc velk horko. Pepravky z lamintu nejsou v chovatelskch potebch bohuel zatm tm k dostn.
.
.
Poteby k pi
.
K potebm k pi se budu vnovat samostatn. Take zde nebudu nic uvdt.
.
.
Hraky
.
Vhodn jsou vechny hraky z pln gumy, latexu a buvol ke. Tak kousek lana nebo starou ponoku bude pes s chut tahat po byt. Nevhodn jsou hraky plastov a pedmty tak mal, e je pes me lehce polknout.
Nm se osvdily tyto hraky: tenisk, letexov mek, plyci a ve z bvol ke ( botiky, uzlky, kostiky, atd. )Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2021 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

139176
73
7
0
1

Logo: BlogAneta a Kessy