Kanada (Canada): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země z rozstáhlými nerostnými surovinami, obrovskou rozlohou lesů a nádhernou pestrou krajinou.

ÚvodKanada
Země:

Kanada
Canada

Dějiny:

A zemi obrovské vzdálenosti a bohaté přírodní zdroje, Kanada stala vlastní-řídí panství v roce 1867, při současném zachování vazby na britskou korunu. Ekonomicky a technologicky národa se vyvíjela souběžně s USA, její soused na jih přes jeden unfortified hranice. Kanada čelí politické výzvy veřejného zasedání nároky na zvýšení kvality zdravotní péče a vzdělání, stejně jako reakci na obavy v separatistických převážně frankofonní Quebec. Kanada také se zaměřuje na rozvoj svých rozmanitých zdrojů energie a zároveň zachovat svůj závazek vůči životnímu prostředí.

GeografieKanada
Umístění:

Severní Severní Ameriky, které hraničí se Severním Atlantiku na východ, severní části Tichého oceánu na západě a Severního ledového oceánu na severu, na sever od conterminous USA

Zeměpisné souřadnice:

60°00´severní zeměpisné šířky, 95°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Kanada :
Rozloha:

celkem: 9.984.670 čtv. km
pevnina: 9.093.507 čtv. km
voda: 891.163 čtv. km

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

něco větší než USA

Hranice:

celkem: 8893 km
sousední země: USA, 8893 km (zahrnuje 2477 km s Aljaška)

Pobřežní linie:

202.080 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíKanada
Podnebí:

kolísá od mírného na jih až k subarktické a arktické v severní

Povrch:

většinou pláně s horami v nížinách na západě a jihovýchodě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Logan 5959 m

Přírodní zdroje:

železná ruda, nikl, zinek, měď, zlato, olovo, molybden, potaš, diamanty, stříbro, ryby, dřevo, volně žijících živočichů, uhlí, ropa, zemní plyn, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 4,57%
trvalých kultur: 0,65%
ostatní: 94,78% (2005)

Zavlažovaná půda:

7850 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3300 cu km3 (1985)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 44,72 km3/ rok (20% / 69% / 12%)
na jednoho obyvatele: 1386 m3 / rok (1996)

Přírodní nebezpečí:

kontinuální permafrostu na severu je vážnou překážkou pro rozvoj; cyklónový storms formě východně od Skalisté hory, následkem směšování vzduchových hmot z Arktidy, Pacifik, Severní Ameriky a interiér, a produkují nejvíce ze země deštěm a sněhem východně hor

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší a výsledné kyselé deště silně ovlivňují jezer a poškozování lesů, tavení kovů, uhlí-pálení utility, a emisí vozidel s dopadem na zemědělské a lesní produktivity; oceánských vod stává znečištěné v důsledku zemědělské, průmyslové, důlní a lesnické činnosti

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší sirné-85 , znečištění ovzduší-sirné 94, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu , Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, Mokřady jsou podepsané, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-těkavých organických sloučenin, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

druhý-největší země na světě (po Rusku); strategické poloze mezi Ruskem a USA přes severní polární trase; přibližně 90% obyvatel je soustředěno do 160 km od americké hranice

ObyvatelstvoKanada
Obyvatelstvo:

33212696 (červenec 2008)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,3% (muži 2780491 / ženy 2644276)
15-64 let: 68,8% (muži 11547354 / ženy 11300639)
65 let a více: 14,9% (muži 2150991 / ženy 2788945) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 40,1 let
Muži: 39 let
Ženy: 41,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0,83% (2008)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.29 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,61 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.62 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,08 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 5,4 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 4,75 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 81,16 let
Muži: 78,65 let
Ženy: 83.81 let (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,57 narozených dětí na 1 ženu (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2003)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

56.000 (2003)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1500 (2003)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Canadian (y)
Přídavné jméno: Canadian

Etnické skupiny:

British Isles původu 28%, francouzský původ 23%, 15% ostatní evropské, indiánské 2%, ostatní, většinou asijské, africké, arabské 6%, 26% smíšené pozadí

Náboženství:

Římskokatolické 42,6%, protestanti 23,3% (včetně Spojených církve 9,5%, anglikánský 6,8%, 2,4% Křtitele, Luteránský 2%), ostatní křesťanské 4,4%, muslimské 1,9%, dalších 11,8% a nespecifikovaný, nemá 16% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

English (oficiální) 59,3%, francouzština (oficiální) 23,2%, ostatní 17,5%

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:17 let
Ženy: 17 let (2004)

Školství - výdaje:

5,2% HDP (2002)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKanada
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Kanada

Vláda - typ:

konstituční monarchie, která se také parlamentní demokracii a federaci

Hlavní město:

Název: Ottawa
Zeměpisné souřadnice: 45 25 N, 75 42 W
časový rozdíl: UTC-5 (stejně jako ve Washingtonu, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhé neděli v březnu, končí první neděli v listopadu

Zobrazit největší města státu: Kanada :
Administrativní rozdělení:

10 provincií a 3 území *; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland a Labrador, Northwest Territories *, Nova Scotia, Nunavut *, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory *

Zobrazit všechna města státu: Kanada :
Nezávislost:

1. července 1867 (svazu britských kolonií v Severní Americe), 11. prosince 1931 (uznané UK)

Národní svátek:

Kanada den, 1. července (1867)

Ústava:

skládá z ústní a písemné úkony, celní, soudní rozhodnutí, a tradicemi; písemné části Ústavy se skládá z Ústavy zákon ze dne 29. března 1867, který vytvořil federace ze čtyř provincií a ústavy zákon ze dne 17. dubna 1982, která převedena formální kontrolu nad ústavy z Británie do Kanady, a přidala kanadské Listiny základních práv a svobod, jakož i postupy pro ústavní změny

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo, s výjimkou Quebec, kde civilní zákon systém založen na francouzském právu převládá; přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zástupci generálního guvernéra Michaëlle Jean (od 27. září 2005)
předsedy vlády: ministerský předseda Stephen Harper (od 6. února 2006)
kabinet: Spolkové ministerstvo zvolený premiér většinou z řad členů jeho vlastní strany, sedí v parlamentu
volby: monarchie je dědičná, guvernér jmenovaný se Monarch na doporučení předsedy vlády po dobu pěti-leté období, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny strany nebo vůdce většiny koalice v House of Commons, je automaticky designovaný premiér, které guvernér

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo parlament se skládá ze Senátu a Senát (105 křesel, členové jmenovaní guvernérem všeobecné s doporučením premiéra a sloužila až do dosažení 75 let věku) a House of Commons nebo Chambre des Communes (308 křesel; členů volen v přímých, všelidovém hlasování sloužit maximálně pěti-leté hlediska počínaje volbami v roce 2009)
volby: House of Commons - poslední konat 14. října 2008 (příští, který se bude konat nejpozději do 19. října 2012)
volební výsledky: House of Commons - procenta hlasů strany - Konzervativní strana 37,6%, 26,2% Liberální strana, Nová demokratická strana 18,2%, Bloc Quebecois 10%, Zelení 6,8%, ostatní 1%; sedadel strany - Konzervativní strana 143, Liberální strana 77, Nová demokratická strana 37, Bloc Quebecois 49, další 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud Kanady (soudci jsou jmenováni předsedou vlády prostřednictvím guvernér), Federální soud Kanady, Federální odvolací soud, zemské soudy (ty se nazývají různě odvolací soud, Soud Queens Bench, Vrchní soud, Nejvyšší soud, a Soudní dvůr)

Politické strany a jejich vůdci:

Bloc Quebecois [Gilles DUCEPPE]; Konzervativní strana Kanady [Stephen Harper] (sloučení kanadské aliance a Progressive Conservative Party), Strana zelených [Elizabeth May]; Liberální strana [Michael Ignatieff]; Nová demokratická strana [Jack Layton]

Politické organizace a jejich vůdci:

Ostatní: zemědělství, automobilovém průmyslu, obchodních skupin, chemického průmyslu, komerčních bank, komunikací, energetiky, ekologové, veřejná správa skupin, ocelářského průmyslu, odborů

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupina, BIS, C, CDB, CE (pozorovatel), EAPC, EBRD, ESA (spolupracující stát) , FAO, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, MONUC, žádné údajeFTA, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS, OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club , PCA, PIF (partner), SECI (pozorovatel), OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO , ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Michael WILSON
kancléřství: 501 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20001
Tel.: [1] (202) 682-1740
FAX: [1] (202) 682-7701
konzulát obecně: Atlanta, Boston, Buffalo, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, Phoenix, San Diego, San Francisco, Seattle, Tucson
konzulát : Anchorage, Houston, Philadelphia, Princeton (New Jersey), Raleigh, San Jose (Kalifornie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec David H. Wilkins
velvyslanectví: 490 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1N 1G8
poštovní adresa: PO Box 5000, Ogdensburgh, NY 13669-0430, PO Box 866, Station B, Ottawa, Ontario K1P 5T1
Tel.: [1] (613) 688-5335
FAX: [1] (613) 688-3082
konzulát obecně: Calgary, Halifax, Montreal, Quebec, Toronto, Vancouver, Winnipeg

Vlajka - popis:

dvou vertikálních pásem červeného (výtah a létat straně polovina šířka), s bílým čtvercem mezi nimi; 11-špičaté červené javorovým listem je uprostřed bílý čtverec; oficiální barvy Kanady jsou červené a bílé

EkonomikaKanada
Ekonomický přehled:

Jako majetnými, high-tech průmyslových společností v bilionu dolaru-class, Kanada podobá USA svůj trh-orientovaného ekonomického systému, způsobu výroby, a bohatých životních standardů. Od druhé světové války, se impozantní růst výroby, těžby a odvětvích služeb se transformovala národa z velké části venkovskou ekonomiku do jedné především průmyslové a měst. V 1989 US-Kanada dohodě o volném obchodu (FTA) a v roce 1994 Severoamerická dohoda o volném obchodu (žádné údajeFTA) (což zahrnuje Mexiko) dotkla téměř dramatický nárůst v oblasti obchodu a hospodářské integrace s USA, její zásady obchodního partnera. Kanada má značný přebytek obchodní bilance se Spojenými státy, které pohlcuje téměř 80% kanadského exportu každého roku. Kanada je USS největším zahraničním dodavatelem energie, včetně ropy, zemního plynu, uranu a elektrické energie. Vzhledem ke své velké přírodní zdroje, kvalifikované pracovní síly, kapitálu a moderní závod, Kanada má rád solidní hospodářský růst, a obezřetné fiskální řízení přinesl jdoucích vyrovnané rozpočty od roku 1997 do roku 2007. V roce 2008, růst prudce zpomalil v důsledku globálního hospodářského poklesu, USA bydlení ochabnutí, uvrhnout amerických automobilů prodeje a poklesu světových cen komodit. Veřejných financí, a také jsou nastaveny zhoršovat poprvé po deseti letech. Napjaté globální úvěrové podmínky byly dále zadržováno podnikání a investice do bydlení, a to i přes konzervativní úvěry a silná kapitalizace, že se Canadas velkých bank, mezi stongest ve světě.

HDP (v paritě kupní síly):

1,336 bilionu dolarů (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 1,564 bilionu (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

0,7% (2008)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 40.200 (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 28,4%
Služby: 69,6% (2008)

Pracovní síly:

18,18 mil. (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství 2%, výroba o 13%, stavebnictví 6%, služby 76%, ostatní 3% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

6,1% (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 24,8% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32,1 (2005)

Investice (hrubé):

22,6% HDP (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 608,3 miliardy dolarů
výdaje: $ 606 mld. (2008)

Státní dluh:

62,3% HDP (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3% (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,5% (k 31. prosinci 2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,1% (k 31. prosinci 2007)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

391,6 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

1,381 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 2,382 bilionu (31. prosince 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmene, olejnin, tabák, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, lesními produkty, ryby

Průmysl:

přepravní zařízení, chemikálie, nezpracované a zpracované nerosty, potravinářských produktů, dřeva a papírenských výrobků, rybí výrobky, ropy a zemního plynu

Elektřina - výroba:

612,6 mld. kWh (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

530 mld. kWh (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

50,12 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

19,66 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

3,425 milionu barelů / den (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,371 milionu barelů / den (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

2,187 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,225 milionu barelů / den (2005)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,229 milionu barelů / den (2005)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

178,6 miliardy barelů

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

187 miliard m3 (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

92,9 miliard m3 (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

107,3 miliard m3 (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

13,2 miliard m3 (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,648 bilionu m3 (1. ledna 2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

12,82 mld. dolarů (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

461,8 mld. dolarů (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

motorových vozidel a jejich dílů, průmyslových strojů, letadel, telekomunikačních zařízení, chemikálií, plastů, hnojiv, dřevovina, dřevo, ropa, zemní plyn, elektřina, hliníková

Export - partneři:

USA 78.9%, UK 2.8%, Čína 2.1% (2007)

Import:

436,7 miliard dolarů (2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, motorových vozidel a jejich částí, ropa, chemikálie, elektrické energie,

Import - partneři:

trvanlivého spotřebního zboží
USA 54,1%, Čína 9.4%, Mexiko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 41,08 mld. (2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

758,6 mld. dolarů (30. června 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

586,6 mld. amerických dolarů (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

547,2 miliard amerických dolarů (2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kanadských dolarů (CAD) na americký dolar - 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), 1,301 (2004)

Komunikace / internetKanada
Telefony - pevné linky:

21 mil. (2006)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

18,749 milionu (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vynikající služby poskytované prostřednictvím moderních technologií
domácí: domácí satelitní systém s asi 300 pozemských stanic
International: kód země - 1; podmořských kabelů zajistí vazby na USA a Evropu; družicových pozemských stanic - 7 (5 Intelsat - 4 Atlantického oceánu a Tichého oceánu 1 a 2 Intersputnik - Atlantského oceánu) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 245, FM 582, krátkovlnný 6 (2004)

Televizní stanice:

80 (plus mnoho opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.ca

Internet - host:

5,119 mil. (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

28 mil. (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKanada
Letiště:

1.343 (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 509
Nad 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 16
1524 až 2437 m: 149
914 až 1523 m: 248
Pod 914 m: 78 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 834
1524 až 2437 m: 68
914 až 1523 m: 356
Pod 914 m: 410 (2007)

Heliporty:

11 (2007)

Potrubní systém:

surových a rafinovaných ropných 23564 km; kapalný zemní plyn 74980 km (2006)

Železniční trati:

celkem: 48068 km
normální rozchod: 48068 km 1.435-m rozchod (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.042.300 km
silnice: 415600 km (zahrnuje 17.000 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 626.700 km (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

636 km

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 175
podle typu: hromadný dopravce 60, náklad 13, nosič 1, chemický tanker 10, kombinace rudy / ropy 1, 2 nádoby, 6 cestujících, osobní / nákladní 64, ropný tanker 12, najet na / drmolit 6
cizí-vlastnil: 17 (Německo 3, 1 Nizozemsko, Norsko 3, USA 10)
registrovaná v jiných zemích: 206 (Austrálie 9, Česká republika 84, Barbados 9, Kambodža 2, 2 Kypr, Dánsko 1, 1 Honduras, Hong Kong 44, Libérie 7, Malta 1, 6 Marshallovy ostrovy, Norsko 7, Norsko 3, Panama 18 , Svatý Vincenc a Grenadiny 1, Španělsko 1, 3 Španělsko, Tchaj-wan 2, Vanuatu 5) (2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Fraser River Port, Halifax, Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Quebec City, Saint John (New Brunswick), Sept-Isles, Vancouver

ObranaKanada
Obrana - složky:

Kanadské síly: Pozemní síly Command (LFC), námořní Command (MARCOM), Air Command (AIRCOM), Kanada Command (vnitřní bezpečnost) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17 let u mužů a žen dobrovolná vojenská služba (se souhlasem rodičů), 16 let pro rezervní a vojenské akademie žadatelů; kanadské občanství nebo trvalý pobyt stav nezbytný, maximálně 34 let věku, služeb 3-9 roky (2008 )

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8072010
ženy 16-49 let: 7813462 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 6646281
ženy 16-49 let: 6417924 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 227435
ženy: 215556 (2008)

Výdaje na obranu:

1,1% HDP (2005)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKanada
Mezinárodní spory:

řízena námořní hranice sporech s USA na přijímací Dixon, Beaufort moři, průlivu Juan de Fuca a zálivu Maine včetně sporné Machias Seal Island a Severní Rock, Kanada, USA a dalších zemí sporu postavení v severozápadním Pasáž , USA, úzce spolupracuje s Kanadou k zesílení bezpečnostních opatření pro monitorování a řízení legální a nelegální pohyb osob, doprava a komodit přes mezinárodní hranice, suverenita sporu s Dánskem přes Hans Island v Kennedy Channel mezi Ellesmere Island a Grónsko, zahájení sbírky technických důkazů k předložení Komisi pro hranice kontinentálního šelfu na podporu tvrzení o kontinentální šelf přesahuje 200 námořních mil od základních linií, deklarované v arktické oblasti, jak je stanoveno v článku 76, odst. 8, Úmluvy OSN o o mořském právu


Zobrazit všechny obrázky: Kanada

Diskuze k článku: Kanada

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kanada Příspěvek k článku: Kanada Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kanada
 Poradna k článku Kanada
Diskuze k článku: Kanada
 Diskuze k článku Kanada
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Fotogalerie (26)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
25.01: Jak je to v Kanade s mytnym na dalnicich? Nebo maji znamku? Diky ......
11.01: Chtěla bych jet na rok do Kanady.. ale nesnášim velká města a mám ráda koně...
03.01: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké jsou nejbežnějš í nemoci či infekce v K...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Gabriela, zítra Františka