Kypr (Cyprus): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Malý ostrovní stát, dělí se na tureckou a řeckou část, člen EU…

ÚvodKypr
Země:

Kypr
Cyprus

Dějiny:

Kypr jako bývalá britská kolonie se osamostatnil v roce 1960 po letech odporu k britské vládě. Napětí mezi řeckokyperskou většinou a tureckou menšinou části Kypru vyvrcholilo v prosinci 1963, kdy vypuklo násilí v hlavním městě Nikósii. Přes nasazení mírových jednotek OSN v roce 1964, ojedinělé vnitřní násilí pokračovalo u většiny tureckých Kypřanů v enklávách po celém ostrově. V roce 1974, kdy se řecká vláda-sponzorovaná - pokusila chopit kontroly nad Kyprem, setkala s vojenskou intervenci z Turecka, která brzo kontrolovala více než třetinu tohoto ostrova. V roce 1983 se turecká oblast prohlásila sama za Tureckou republiku Severního Kypru (TRNC), ale je uznávaná pouze Tureckem. Později celé dva roky OSN zprostředkovala rozhovory mezi vůdci řecké a turecké části Kypru kyperské komunity s cílem dosáhnout dohody o znovusjednocení rozděleného ostrova - skončila, když Kyperští Řekové odmítli plán OSN vypořádání v dubnu 2004 referendem. Celý ostrov vstoupil do EU 1. května 2004, ačkoliv opatření EU - orgán společných práv a povinností - se vztahuje pouze na oblasti pod přímou vládní kontrolou a je odsunuta v oblastech spravovaných kyperskými Turky. Avšak jednotliví tureckí Kypřané schopni dokladovat svoji občanskou přislušnost k republice legálně mohou požívat stejných práv přiznávaných občanům jiných států Evropské unie. Volba nového kyperského prezidenta v roce 2008 sloužila jako impuls pro OSN s cílem podpořit obě turecké a kyperské vlády znovuotevřít jednání o sjednocení.

GeografieKypr
Zeměpisné souřadnice:

35°00´severní zeměpisné šířky, 33°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Kypr :
Rozloha:

celkem: 9250 čtv. km
pevnina: 9240 čtv. km
voda: 10 čtv. km

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně 0,6 krát větší než velikost Connecticut

Hranice:

celkem: 150,4 km (přibližně)
hranice výsostných oblastí: Akrotiri 47,4 km, Dhekelia 103 km (přibližně)

Pobřežní linie:

648 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíKypr
Podnebí:

mírných; středomořské s horkými, suchými léty a studené zimy

Povrch:

centrální roviny s horami na severu a jihu, ale rozptýlené významné pláně podél jižního pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: Mount Olympus 1951 m

Přírodní zdroje:

měď, pyrit, azbest, sádra, dřevo, sůl, mramor, hlína země pigmentové

Využíváná půda:

orná půda: 10,81%
trvalých kultur: 4,32%
ostatní: 84,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

400 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,4 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,21 km3/ rok (27% / 1% / 71%)
Na jednoho obyvatele: 250 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

mírné zemětřesení činnosti; suchách

Životní prostředí - aktuální problémy:

vodní zdroj problémů (žádné přírodní nádrž povodích, sezónní rozdíly v dešti, mořské vody vniknutí na ostrovy největší podzemní vody, zvýšenou salination na severu), znečištění vody z kanalizace a průmyslových odpadů; pobřežní degradace, ztráty stanovišť, volně žijících živočichů ze urbanizace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší - síra 94, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, Mokřady jsou podepsané, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

třetí největší ostrov ve Středozemním moři (po Sicílii a Sardinii)

ObyvatelstvoKypr
Obyvatelstvo:

792.604 (červenec 2008)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 19,5% (78.922 muži / ženy 75523)
15-64 let: 68,5% (muži 275223 / ženy 267798)
65 a více let: 12% (muži 41592 / ženy 53546) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 35,3 let
Muži: 34,3 let
Ženy: 36,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.522% (2008)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.56 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,76 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.42 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,75 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 8,34 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5,07 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,15 let
Muži: 75,75 let
Ženy: 80.67 let (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,79 narozených dětí na 1 ženu (2008)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 1000 (1999)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: kyperskými (y)
Přívlastek: kyperskými

Etnické skupiny:

Řecké 77%, turecký 18%, ostatní 5% (2001)

Náboženství:

Řecké ortodoxní 78%, muslimské 18%, ostatní (zahrnuje arménské apoštolské maronitských a) 4%

Jazyky:

Řečtina, turečtina, angličtina

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 97,6%
Muži:98.9%
Ženy: 96,3% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

6,3% HDP (2004)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKypr
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kypr
krátká forma: Kypr
místní dlouhá forma: Kypriaki Dimokratia / Kibris Cumhuriyeti
místní krátká forma: Kypros / Kibris

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Nikósie (Lefkosia)
Zeměpisné souřadnice: 35 10 N, 33 22 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Kypr :
Administrativní rozdělení:

6 okresů, Famagusta, Kyrenia, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos,

Zobrazit všechna města státu: Kypr :
Nezávislost:

16. srpna 1960 (od Spojeného království);

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. října (1960);

Ústava:

16. srpna 1960

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo, občanské právo úprav přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Dimitris CHRISTOFIAS (od 28. února 2008);

Zákonodárná moc:

jednokomorový - oblast pod kontrolu vlády: Sněmovna reprezentantů nebo Vouli Antiprosopon (80 míst, 56 přiřazená k řecké Kypřany, 24 do tureckých Kypřanů; poznámku - pouze Kyperští Řekové přidělí se naplní, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti - funkčních obdobích); oblasti spravované tureckých Kypřanů: shromáždění republiky nebo Cumhuriyet Meclisi (50 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy)
volby: oblast pod kontrolu vlády: naposledy konala 21. května 2006 (příští, který se bude konat roku 2010); oblasti spravované tureckých Kypřanů: poslední konat 14. prosinci 2003 (vedle, která se bude konat v roce 2008)
volební výsledky: oblast pod kontrolu vlády: House of Representatives - procenta hlasů party - AKEL 31,1%, DISY 30,3%, 17,9% DIKO, EDEK 8,9%, EURO.KO 5,8%, Zelení 2,0%; sedadel party - AKEL ( Komunistická) 18, DISY 18, DIKO 11, EDEK 4, EURO.KO 4, Zelení 1; oblasti spravované tureckých Kypřanů: shromáždění republiky - procenta hlasů party - CTP 35,8%, 32,3% UBP, mírové a demokratické hnutí 13,4%, 12,3% DP; sedadel party - CTP 19, UBP 18, mírové a demokratické hnutí 6, DP 7;

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni společně s prezidentem a Vice President)

Politické strany a jejich vůdci:

oblast pod kontrolu vlády: demokratická strana nebo DIKO [Mariose KAROYIAN]; demokratické Rally nebo DISY [Nikos Ažádné údajeSTASIADHIS]; Eleptheroi uspořádání společnosti nebo Kép [Timis EYTHIMIOU]; evropské demokracie nebo EURO.DI [Prodromos PRODROMOU] (Pro vyvinul z Evropy, které se sloučily s New Horizons), Evropská strana nebo EURO.KO [Demetris SYLLOURIS]; Boj demokratické hnutí nebo ADIK [Dinos MIKHAILIDIS], Strana zelených Kypr [George PERDIKIS]; Hnutí za sociální demokraty nebo EDEK [Yannakis OMIROU]; Politické hnutí Hunters [Michalis PAFITANIS]; Progressive strany pracujícímu lidu nebo AKEL (Komunistická strana) [Dimitris CHRISTOFIAS]; Spojených demokratů nebo EDI [Michalis PAPAPETROU]
oblast spravuje tureckých Kypřanů: středová strana nebo HP [Rasit PERTEV]; Komunální Demokratické strany nebo TDP [Mehmet CAKICIL]; Kypr Socialistické strany nebo KSP [Yusuf ALKIM]; demokratické strany nebo DP [Serder DENKTASH]; svobodu a reformní strana nebo ORP [Turgay AVCI]; národní jednoty strany nebo UBP [Derviş Ero

Politické organizace a jejich vůdci:

Konfederace kyperských pracovníků nebo SEK (pro-západ); Revoluční konfederace odborových svazů nebo Dev-IS; federace odborových svazů z turecké části Kypru nebo Turk-Sen, Pan-kyperský práce federace nebo lidí (komunistické řízené)

Mezinárodní organizace - účast:

Australská skupina, C, CE, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, IFAD, IFC, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), NSG, OAS (pozorovatel), OIF (přidružený člen), OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCL , WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Andreas KAKOURIS
adresa: 2211 R Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 462-5772, 462-0873
FAX: [1] (202) 483-6710
Konzulát obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Frank C. URBANCIC, Jr.
velvyslanectví: rohu Metochiou a Ploutarchou Streets, 2407 Engomi, Nicosia
poštovní adresa: PO Box 24536, 1385 Nicosia
Telefon: [357] (22) 393939
FAX: [357] (22) 780944

Vlajka - popis:

bílá s měď-barevný siluetou ostrově (Kypr jméno je odvozeno od řeckého slova pro měď) obou výše uvedených zelených oliv zkříženými pobočky v centru vlajky; ratolesti symbolizují naději pro mír a usmíření mezi řeckou a tureckou komunity

EkonomikaKypr
Ekonomický přehled:

Oblasti Kyperské republiky pod kontrolu vlády má tržní ekonomice dominuje sektor služeb, který tvoří 78% HDP. Cestovní ruch, finanční služby a nemovitosti jsou nejdůležitější sektory. Nevypočitatelným tempa růstu v posledních deseti letech odrážely economys závislost na cestovním ruchu, která se často mění v politické nestability v regionu a ekonomických podmínek v západní Evropě. Nicméně, ekonomika v oblasti pod kontrolu vlády průměrně vzrostla o 3,6% ročně v období 2000-06, což je výrazně nad průměrem EU. Kypr vstoupil do evropského mechanismu směnných kurzů (ERM2) v květnu 2005, a přijaly euro jako svou národní měnu od 1. ledna 2008. Agresivní úsporný program v předchozích letech, jejímž cílem je připravit půdu pro euro, pomohla proměnit stoupající fiskální schodek (6,3% v roce 2003) na přebytek ve výši 1,5% v roce 2007. V roce 2008 se na Kypru vzrostla ekonomika o 3,6%. Tato prosperita bude pod tlakem, v roce 2009, ve stavebnictví a cestovním ruchu pomalý v tvář sníženou zahraniční poptávky vyvolaný probíhající globální finanční krizi. Očekává se růst zpomalí na 2%, což by byla nejnižší úroveň od roku 2003. Stejně jako v oblasti spravovaných kyperskými Turky, nedostatkem vody je celoroční problém; pár odsolovací závody jsou v současné době on-line. Po 10 letech sucho, země obdržela značné množství srážek 2001-04 zmírnit bezprostřední obavy. Od té doby, dešti byla značně nižší než průměr, takže voda přídělovým nutností.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 23,12 mld. (2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

25,59 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,6% (2008)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 29.200 (2008)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,6%
Průmysl: 19,1%
Služby: 78.3% (2008)

Pracovní síly:

403.000 (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 8,5%
Průmysl: 20,5%
Služby: 71% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

3,8% (2008)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

29 (2005)

Investice (hrubé):

21,4% HDP (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy:: $ 11,33 mld.
Výdaje:: 11,2 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

49% HDP (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,1% (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5% (k 31. prosinci 2007)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,74% (k 31. prosinci 2007)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 4,094 miliard

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 43,93 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

52,09 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

citrusové plody, zelenina, ječmen, vinná réva, olivy, zelenina, drůbež, vepřové, jehněčí, mléčné výrobky, sýry

Průmysl:

turistika, zpracování potravin a nápojů, cementu a sádry výroba, opravy a rekonstrukce lodí, textilní průmysl, lehké chemikálie, kovové výrobky, dřevo, papír, kámen, hlína a produkty

Elektřina - výroba:

4,52 mld. kWh (2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

4,151 mld. kWh (2006)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2008)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

57.830 barelů / den (2006)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 29,48 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

55.970 barelů / den (2005)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

žádné údaje

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

žádné údaje

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 2,609 mld. (2008)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,53 mld. dolarů (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

citrusové plody, brambory, léčiva, cementu a oděvní

Export - partneři:

Řecko 21,1%, Spojené království 14,3%, Německo 6,6% (2007)

Import:

8,689 mld. dolarů (2008)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

spotřebního zboží, ropné a maziv, středněvroucí zboží, strojů, dopravních prostředků a zařízení

Import - partneři:

Řecko 17,7%, Itálie 10,2%, Spojené království 9,6%, Německo 9,4%, Izrael 6,5%, Francie 5,4%, Čína 5,3%, Nizozemsko 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,476 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 28,84 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 15,04 mld. (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

6,403 mld. dolarů (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ekonomika spravovaná kyperskými turky:

Hospodářství - přehled: turecké části Kypru ekonomika zhruba 40% HDP na obyvatele na jihu země, a hospodářský růst bývá kolísavá, vzhledem k norths relativní izolaci, nafouklý veřejném sektoru, a spoléhání na turecké liry, a malá velikost trhu. Zemědělství a služeb, společně zaměstnávají více než polovinu pracovní síly. Kyperských Turků ekonomika rostla přibližně 10,6% v roce 2006, podněcovaný růstu ve stavebnictví a vzdělávání, jakož i zvýšení zaměstnanosti tureckých Kypřanů v oblasti pod kontrolu vlády. HDP klesl o 2,0% v roce 2007. Turecký Kypřané jsou silně závislé na převody z turecké vlády. Ankara přímo financuje přibližně jeden-třetina z TRNCs rozpočtu. Podpora z Turecka přesáhly 400 milionů dolarů ročně v posledních letech. Kyperských Turků ekonomika pravděpodobně bude pravděpodobně zažije prudké zpomalení v letech 2008-2009 v důsledku globální finanční krize, protože se z turecké části Kypru, finanční sektor je ovládán pevninskými tureckých břehů.

HDP (v paritě kupní síly): 1,865 miliardy dolarů (2006)
HDP - růst reálného kurzu: -2% (2007)
GDP - na jednoho obyvatele: 11800 $ (2006)
GDP - složení sektorem: zemědělství: 8,6%, průmysl: 22,5% služby: 69.1% (2006)
Pracovní síla: 95.030 (2007)
Pracovní síly - podle povolání: zemědělství: 14,5%, průmysl: 29% služby: 56.5% (2004)
Míra nezaměstnanosti: 9,4% (2005)
Počet obyvatel pod hranicí chudoby: žádné údaje%
Míra inflace: 11,4% (2006)
Rozpočet: výnosy: $ 2,5 miliard, výdaje: 2,5 miliardy dolarů (2006)
Zemědělství - produkty: citrusové ovoce, mléčné výrobky, brambory, vinná réva, olivy, drůbež, jehněčí
Odvětvích: potraviny, textil, oděvy, opravy lodí, hlíny, sádry, měď, nábytek
Průmyslová výroba tempo růstu: -0.3% (2007)
Výrobě elektřiny: 998,9 milionů kWh (2005)
Spotřeba elektrické energie: 797,9 milionů kWh (2005)
Vývoz: 68,1 milionů dolarů, f.o.b. (2007)
Export - komodity: citrusy, mléčné produkty, brambory, textil
Export - partneři: Turecko 40%, přímý obchod mezi oblasti spravovaných kyperskými Turky a oblast pod kontrolu vlády stále omezené
Dovoz: 1,2 miliard dolarů, f.o.b. (2007)
Import - komodity: vozidla, pohonné hmoty, cigarety, potraviny, minerální látky, chemikálie, strojní zařízení
Import - partneři: Turecko 60%, přímý obchod mezi oblasti spravovaných kyperskými Turky a oblast pod kontrolu vlády stále omezené
Hospodářská pomoc - příjemce: do července 2006 dohodu, Turecko plánuje poskytovat prostor spravovaných kyperskými Turky 1,875 mld. YTL ($ 1,3 miliardy) v průběhu tří let (600 milionů YTL v roce 2006, 625 mil. YTL v roce 2007 a 650 mil. YTL v roce 2008) ; Turecko bylo odpuštěno nejvíce podpory v minulosti; pomocně EU přislíbila finanční pomoc 259 milionů eur ($ 388 milionů), v roce 2004, které je třeba ještě vyplacena.
Rezervy deviz a zlata: $ žádné údaje
Dluh - externí: $ žádné údaje
Měna (kód): nová turecká lira (YTL)
Devizové kurzy: nová turecká lira na americký dolar: 1,319 (2007) 1,4286 (2006) 1,3436 (2005) 1,4255 (2004) 1,5009 (2003)

Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0,673 (2008), kyperských liber (CYP) na americký dolar - 0.4286 (2007), 0.4586 (2006), 0.4641 (2005), 0,4686 (2004)

Komunikace / internetKypr
Telefony - pevné linky:

376000 (2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

962200 (2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: výborný v obou oblastí pod kontrolu vlády a oblast spravuje tureckých Kypřanů
domácí: open-drát, vlákno-optických kabelových a mikrovlnných rádiových relé
International: kód země - 357 (areál spravuje tureckých Kypřanů používá kód země Turecko - 90); řadě podmořských kabelů, včetně SEA-ME-WE-3, kombinovat poskytování konektivity do západní Evropy, Středního východu, a Asie; troposférických rozptýlím; družicových pozemských stanic - 8 (3 Intelsat - 1 Atlantického oceánu a Indického oceánu, 2, 2 Eutelsat, 2 Intersputnik a 1 Arabsat)

Rozhlasové stanice:

oblast pod kontrolu vlády: AM 5, FM 76, krátkovlnný 0
oblast spravuje tureckých Kypřanů: AM 1, FM 20, krátkovlnný 1 (2004)

Televizní stanice:

oblast pod kontrolu vlády: 8
oblast spravuje tureckých Kypřanů: 2 (plus 4 relé) (2004)

Internet - kód země:

.cy

Internet - host:

143.099 (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

380.000 (2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKypr
Letiště:

16 (2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 13
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
1524 až 2437 m: 1
Pod 914 m: 2 (2007)

Heliporty:

10 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 14630 km (oblast pod kontrolu vlády: 12280 km; oblasti spravované tureckých Kypřanů: 2350 km)
silnice: oblast pod kontrolu vlády: 7979 km (zahrnuje 257 km rychlostních silnic), oblast spravuje tureckých Kypřanů: 1370 km
nezpevněné: oblast pod kontrolu vlády: 4301 km; oblasti spravované tureckých Kypřanů: 980 km (2006)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 858 podle typu: hromadný dopravce 295, náklad 182, chemický tanker 63, kontejner 193, zkapalněný plyn 10, osobní 5, osobní / nákladní 24, ropný tanker 58, chlazený nákladu 10, válec o / drmolit 12, specializovaný tanker 1, vozidla zahraničního dopravce 5-vlastnictví: +690 (1 Rakousko, Belgie 2, 2 Kanada, Chile 1, Čína 10, Kuba 1, 4 Dánsko, Estonsko 5, Německo 189, Řecko 259, Hong Kong 2 , Indie 2, Írán 10, Irsko 3, 4 Izrael, Itálie 7, Japonsko 21, Jižní Korea 1, Lotyšsko 1, 1 Libanon, Nizozemí 22, v Norsku 18, Filipíny 1, Polsko 18, Portugalsko 1, Rusko 50, Singapur 3, Slovinsko 4, 6 Španělsko, Švédsko 2, 2 Sýrie, Ukrajina 4, SAE 9, UK 19, US 5) registrovaná v jiných zemích: 256 (Antigua a Barbuda 18, Česká republika 25, Belize 1, 1 Barma, Kambodža 7, Komory 1 , Gruzie 1, Německo 2, 1 Gibraltar, Řecko 7, Libérie 63, Malta 31, Marshallovy ostrovy 37, Nizozemsko 8, Nizozemské Antily 21, Panama 19, Polsko 1, 2 Rusko, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grenadiny 1, 1 Samoa, Singapur 1, Tonga 1, 2 Turecko, Velká Británie 2, neznámá 1) (2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

oblast pod kontrolu vlády: Larnaca, Limassol, Vasilikos; oblasti spravované tureckých Kypřanů: Famagusta, Kyrenia

ObranaKypr
Obrana - složky:

Kyperská republika: řecké kyperské Národní gardy (Ethniki Forea, EF, včetně leteckých a námořních prvků); severní Kypr: turecké části Kypru bezpečnostní síly (GKK) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

Řecké kyperské Národní gardy (GCNG): 18-50 let věku pro povinnou vojenskou službu pro všechny řeckokyperské mužů, 17 let věku pro dobrovolné služby; ženy nejsou conscripted; věk vojenské způsobilosti 17 - 50, délka běžné služby 25 měsíců s nejméně 3 měsíce (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

Řecké kyperské Národní gardy (GCNG):
Muži 16-49: 199767
ženy 16-49 let: 190665 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

Řecké kyperské Národní gardy (GCNG):
Muži 16-49: 165042
ženy 16-49 let: 158869 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 6482
ženy: 6208 (2008)

Výdaje na obranu:

3,8% HDP (2005)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKypr
Mezinárodní spory:

nepřátelských akcí v roce 1974 na ostrov rozdělen na dvě de facto autonomní subjekty, mezinárodně uznané kyperské vlády a turecko-kyperské komunity (severní Kypr), 1000-silná mírových sil OSN na Kypru (UNFICYP) byl na Kypru od roku 1964 a tvrdí, že nárazníkové zóny mezi severem a jihem; k 1. květnu 2004, Kypr vstoupil do Evropské unie stále ještě dělí s EU soubor právních předpisů a norem (acquis communitaire) pozastaveno na severu, Turecko protesty kyperská vláda vytváří uhlovodíkových bloků a námořní hranici s Libanonem Březen 2007

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 210000 (obě turecké a řecké Kypřany; mnoha vysídlených po více než 30 let) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Kypr je především země určení pro velký počet obchodovaných žen z východní a střední Evropy, Filipín, Dominikánské republiky a za účelem sexuálního vykořisťování; obchodníků stále podvodně získávat oběti pro práci jako tanečnice v nočních klubech a kabaretů na krátké období-artiste víz pro práci v restauracích a barech na pracovní vízum, nebo za nelegální práci na turistické nebo studentské vízum
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Kypr je na Tier 2 seznamu pro třetí rok po sobě, protože nedošlo ke ukázat doklad o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, avšak Kypr schválil nový zákon obchodování a zahájila vláda obchodování přístřeší, Tyto snahy jsou převážena nedodržení hmatatelným a kriticky potřebné k pokroku v oblasti prosazování práva, ochranu obětí a prevenci obchodování s lidmi (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Kypr

Diskuze k článku: Kypr

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kypr Příspěvek k článku: Kypr Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kypr
 Poradna k článku Kypr
Diskuze k článku: Kypr
 Diskuze k článku Kypr
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kypr
Kypr


Kypr
Kypr


Kypr
Kypr


Kypr
Kypr


Kypr
Kypr


Fotogalerie (24)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
14.08: Jaké je počasí na Kypru v říjnu děkuji ......
13.05: Dobrý den, na začátku června letím z Prahy do Larnaci s přestupem ve Vídni ...
23.06: esli mate spoj ot larnaca do Pafosa 3 hodiny prilet s Vidni,prosim o jzdni ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alois, zítra Pavla