Litva (Lithuania): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mála pobaltská země, od 90. let prochází transformací ze social. hosp. …

ÚvodLitva
Země:

Litva
Lithuania

Dějiny:

Litevština pozemky byly sjednocené pod MINDAUGAS do 1236, v příštím století, a to prostřednictvím aliancí a dobývání, Litva rozšířil své území, aby zahrnovala většinu přítomných-den Bělorusko a Ukrajina. Do konce 14. století, Litva byla největším státem v Evropě. Spojenectví s Polskem v roce 1386 vedly k tomu, že obě země do unie prostřednictvím osoby společný vládce. V roce 1569, v Litvě a Polsku oficiálně spojily v jeden duální stavu polsko-litevské společenství. Tento subjekt přežily až 1795, kdy jeho pozůstatky byly rozděleny do okolních zemí. Litva opět své nezávislosti po první světové válce, ale byl připojený do SSSR v roce 1940 - akční nikdy uznané USA a mnoha dalších zemích. Dne 11. března 1990, Litva se stala první ze sovětských republik, aby prohlásil jeho nezávislost, ale Moskva nepoznal tuto proklamaci do září roku 1991 (po nezdařený převrat v Moskvě). Poslední ruské jednotky stáhly v roce 1993. Litva následně restrukturováno své ekonomiky na integraci do západních evropských institucí, ale připojil i žádné údajeTO a EU na jaře 2004.

GeografieLitva
Umístění:

Východní Evropa, ležící na pobřeží Baltského moře, mezi Lotyšskem a Ruskem

Zeměpisné souřadnice:

56°00´severní zeměpisné šířky, 24°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Litva :
Rozloha:

celkem: 65300 čtv. km
pevnina: žádné údaje čtv. km
voda: žádné údaje sq čtv. km

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než West Virginia

Hranice:

celkem: 1574 km
sousední země: Bělorusko 680 km, Lotyšsko 576 km, Polsko 91 km, Rusko (Kaliningrad) 227 km

Pobřežní linie:

90 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíLitva
Podnebí:

přechodné, mezi námořní a kontinentální, vlhké, mírné zimy a léta

Povrch:

níľinné mnoho roztroušených jezírka, úrodné půdy

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Baltské moře 0 m
Nejvyšší bod: Juozapines Kalnas 293,6 m

Přírodní zdroje:

rašeliny, ornou půdu, oranžová

Využíváná půda:

orná půda: 44,81%
Trvalé kultury: 0,9%
ostatní: 54,29% (2005)

Zavlažovaná půda:

70 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

24,5 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 3,33 km3/ rok (78% / 15% / 7%)
Na jednoho obyvatele: 971 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

kontaminace půdy a podzemních vod ropnými produkty a chemikáliemi na vojenských základnách

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

úrodné centrální roviny jsou odděleny kopcovité vrchoviny, které jsou starověké ledové vkladů

ObyvatelstvoLitva
Obyvatelstvo:

3565205 (červenec 2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,5% (muži 264668 / ženy 250997)
15-64 let: 69,5% (muži 1214236 / ženy 1263198)
65 a více let: 16% (muži 197498 / ženy 374608) (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,284% (2008)

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.12 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.72 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,53 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,89 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,57 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 7,86 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5,21 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,67 let
Muži: 69,72 let
Ženy: 79.89 let (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,22 narozených dětí na 1 ženu (2008)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1300 (2003)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne chorob: tickborne encefalitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Litevština (y)
Přívlastek: Litevština

Etnické skupiny:

Litevština 83,4%, polská 6,7%, ruský 6,3%, ostatní nebo nespecifikované 3,6% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 79%, ruské ortodoxní 4,1%, protestanti (včetně Luteránský a evangelické křesťanské Křtitele) 1,9%, ostatní nebo nespecifikované 5,5%, žádné 9,5% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Litevština (oficiální) 82%, ruština 8%, polská 5,6%, ostatní nespecifikované a 4,4% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,6%
Muži:99.6%
Ženy: 99,6% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:15 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

5% HDP (2005)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaLitva
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Litva
krátká forma: Litva
místní dlouhá forma: Lietuvos Respublika
místní krátká forma: Lietuva
bývalé: Litevské sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Vilnius
Zeměpisné souřadnice: 54 41 N, 25 19 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Litva :
Administrativní rozdělení:

10 okresů (apskritys, singulární - Apskritis); Alytaus, Kauno, Klaip

Zobrazit všechna města státu: Litva :
Nezávislost:

11. března 1990 (deklarované), 6. září 1991 (uznané Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 16. února (1918);

Ústava:

přijatý 25. října 1992, naposledy změněna 13. července 2004

Právní systém:

založená na systému občanského práva, legislativních aktů se lze odvolat k Ústavnímu soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Valdas Adamkus (od 12. července 2004)
předsedy vlády: premiér Andrius Kubilius (od 27. listopadu 2008)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem na jmenování premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách konají 13. a 27. června 2004 (příští, který se bude konat v květnu 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem na schválení ze strany Parlament
volební výsledky: Valdas Adamkus zvolen prezidentem; procent hlasů - Valdas Adamkus 52,2%, 47,8% Kazimiera PRUNSKIENE, Andrius Kubilius vlády schváleného Parlamentem 83-40 5 se zdrželo hlasování

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Seimas (141 křesel, 71 členové jsou voleni lidovým hlasováním, 70 je voleno poměrným zastoupením; slouží čtyři-rok podmínek)
volby: naposledy konala 12. a 26. října 2008 (příští, který se bude konat října 2012)
volební výsledky: procento hlasů party - TS-LKD 19,7%, 15,1% TPP, TT 12,7%, 11,7% LSDP, KDP J + 9%, LRLS 5,7%, LCS 5,3%, LLRA 4,8%, LVLS 3,7%, NS 3,6%, ostatní 8,7%; sedadel frakci - TS-LKD 44, LSDP 26, TPP 16, TT 15, LRLS 11, KDP + J 10, LCS 8, LLRA 3, LVLS 3, NS 1, nezávislý 4

Soudní moc:

Ústavní soud, Nejvyšší soud, Odvolací soud, soudce všech soudů jmenuje prezident

Politické strany a jejich vůdci:

Občanské demokracie stranou nebo PDP [Viktor MUNTIAžádné údajeS]; koalice dělnická strana a mládež nebo KDP + J [Viktor USPASKICH]; Volební akce litevských Poláků nebo LLRA [Valdemar TOMASZEVSKI]; Vlasteneckého svazu - litevsky Křesťanských demokratů nebo TS-LKD [Andrius Kubilius ]; litevský sedlák Populární unie nebo LVLS [Kazimiera PRUNSKIENE]; Liberální a Centrum unie nebo LCS [Arturas ZUOKAS]; liberální hnutí nebo LRLS [Eligijus MASIULIS]; národního obrození nebo TPP [Arunas VALINSKAS]; Nová unie (Sociální liberálové) nebo NS [Arturas PAULAUSKAS]; pořádek a spravedlnost stranou nebo TT [Rolandas Paksas]; strany sociálně demokratické a LSDP [Gediminas Kirkilas]; Young Litva a New nacionalistů [Stanislovas BUSKEVICIUS]

Politické organizace a jejich vůdci:

Europe House (podporuje EU), Evropského hnutí (podporuje EU); litevském Budoucí Forum (podporuje EU)

Mezinárodní organizace - účast:

Australská skupina, BA, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM , IPJ, ISO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NIB, NSG, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (přidružený partner), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Audrius BRUZGA
adresa: 2622 16. Street NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 234-5860
FAX: [1] (202) 328-0466
konzulát obecně: Chicago, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec John A. CLOUD
Velvyslanectví: Akmenu gatve 6, Vilnius, LT-03106
korespondenční adresa: Americká ambasáda, Akmenu gatve 6, Vilnius LT-03106
Telefon: [370] (5) 266 5500
FAX: [370] (5) 266 5510

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky žlutá (top), zelená a červená

EkonomikaLitva
Ekonomický přehled:

Litva vzrostla v průměru o 8% ročně, za poslední čtyři roky, a to díky vývozu a domácí spotřebitelské poptávky. Nezaměstnanosti činila 4,8% v roce 2008, zatímco mzdy dále rostou na dvouciferný sazeb. Schodek běžného účtu se zvýšil na zhruba 15% HDP v letech 2007-08. Litva získala členství ve Světové obchodní organizaci a vstoupily do EU v květnu 2004. Přes Lithuanias přistoupení k EU, Lithuanias obchod s středo-a východoevropských sousedů, a zejména Rusko, účty za rostoucí procento z celkového obchodu. Privatizace velkých, státem vlastněných-utility je téměř kompletní. Zahraniční vlády a na podporu podnikání pomohly při přechodu ze starého příkazové ekonomiky k tržní ekonomice.

HDP (v paritě kupní síly):

65,76 miliardy dolarů (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 48,75 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5,1% (2008)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 18.400 (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,3%
Průmysl: 32,8%
Služby: 62.8% (2008)

Pracovní síly:

1,601 mil. (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 14%
Průmysl: 29,1%
Služby: 56,9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

4,8%

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,7%
Nejvyšší 10%: 27,7% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36 (2005)

Investice (hrubé):

27,8% HDP (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

výnosy: 15,4 miliardy dolarů
Výdaje: 15,86 mld. $ (2008)

Státní dluh:

11,9% HDP (2008)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11% (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,85% (k 31. prosinci 2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,86% (k 31. prosinci 2007)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

11,84 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

6,917 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 25,05 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, cukrová řepa, len, zelenina, maso, mléko, vejce, ryby

Průmysl:

kov-řezné obráběcí stroje, elektrické motory, televizní přijímače, chladničky a mrazničky, rafinace ropy, stavba lodí (malý lodí), výrobu nábytku, textilu, zpracování potravin, hnojiv, zemědělských strojů, optických zařízení, elektronické součástky, počítače, jantarové šperky

Elektřina - výroba:

11,91 mld. kWh (2006)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

10,4 miliard kWh (2006)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

7,217 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

5,846 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

8250 barelů / den (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

57.170 barelů / den (2006)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

10,13 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

148.400 barelů / den (2005)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

206.700 barelů / den (2005)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

12 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,44 miliard m3 (2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

3,44 miliard m3 (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 6,775 mld. (2008)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 23,48 miliard (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

minerálních výrobků o 23%, textilních a oděvních výrobků o 16%, strojů a zařízení o 11%, 6% chemikálií, dřeva a dřevěných výrobků o 5%, potraviny 5% (2001)

Export - partneři:

Rusko 15%, Lotyšsko 12,9%, Německo 10,5%, Polsko 6,3%, Estonsko 5,8%, Velká Británie 4,6%, Dánsko 4,1%, Bělorusko 4% (2007)

Import:

$ 30,26 miliard (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

minerálních výrobků, strojů a zařízení, dopravních prostředků a zařízení, chemikálií, textilních a oděvních výrobků, kovy

Import - partneři:

Rusko 18%, Německo 15%, Polsko 10,6%, Lotyšsko 5,5%, Nizozemsko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 8,397 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

35,46 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 16,43 mld. (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 2,142 mld. (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

litai (LTL) na americký dolar - 2.3251 (2008), 2.5362 (2007), 2.7498 (2006), 2,774 (2005), 2,7806 (2004)

Komunikace / internetLitva
Telefony - pevné linky:

799.400 (2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,912 mil. (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: adekvátní; byla modernizována poskytovat lepší a lepší schopnost mezinárodní rezidenční přístup
domácí: rychlé rozšíření mobilní buňkové-služby má za následek stálý pokles v počtu hlavních tratí předplatné, mobilní-buněčné teledensity vzrostl až o 135 na 100 osob, zatímco pevné-line teledensity klesla na 22 100 osob
International: kód země - 370; hlavní mezinárodní spoje do Dánska, Švédska a Norska, které podmořské kabely pro další přenos prostřednictvím satelitu, pevné připojení k Lotyšsko a Polsko (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 29, FM 142, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

44 (může mít až 100 vysílačů, včetně opakovac stanic) (2008)

Internet - kód země:

.lt

Internet - host:

812.083 (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,333 mil. (2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaLitva
Letiště:

87 (2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 30
Nad 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 17 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 57
Nad 3047 m: 1
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 53 (2007)

Potrubní systém:

1695 km plyn, ropa 228 km; čištěná ropa 121 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 1771 km
široký rozchod kolejí: 1749 km 1.524-m rozchod (122 km elektrizovaných)
normální rozchod: 22 km 1.435-m rozchod (2006)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 80715 km
silnice: 71.301 km (včetně 309 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 9414 km (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

441 km (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 45
podle typu: 23 náklad, kontejnerové 2 cestující / náklad 6, ropný tanker 1, chlazený nákladu 13
Cizí-vlastnil: 6 (Dánsko 5, Ukrajina 1)
registrovaná v jiných zemích: 28 (Antigua a Barbuda 5, 1 Cookovy ostrovy, Severní Korea 1, Malta 1, Norsko 1, Panama 7, Svatý Vincenc a Grenadiny 9, znám 3) (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Klaipeda

ObranaLitva
Obrana - složky:

Pozemní síly, námořní síly, litevských vojenských leteckých sil, Národní obrany Dobrovolníkova sil (2005)

Věk pro vojenskou službu:

19-45 let pro povinné vojenské služby, 18 let pro dobrovolníky, 12-měsíční odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 915187
ženy 16-49 let: 906097 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 678434
ženy 16-49 let: 749483 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 25907
ženy: 24.735 (2008)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2006, 1,23% 2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéLitva
Mezinárodní spory:

Litva a Rusko odhodlána ohraničujícími jejich hranice v roce 2006 v souladu s pozemní a námořní smlouvu ratifikovalo Rusko v květnu 2003 a v roce 1999 v Litvě, Litva funguje zjednodušený tranzitní režim pro ruské státní příslušníky cestující z Kaliningradu pobřežních exclave do Ruska, zatímco ještě shodný, jako členský stát EU s vnější hranice s non-EU, přísné schengenské hranici pravidel; lotyšského parlamentu neratifikovala své námořní hranici 1998 smlouvu s Litvou, především z důvodu obavy možného uhlovodíků, v lednu 2007 , zemní vymezení hranic s Běloruskem byla kompletní a mapovanou s konečnou ratifikací dokumenty v přípravě


Zobrazit všechny obrázky: Litva

Diskuze k článku: Litva

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Litva Příspěvek k článku: Litva Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Litva
 Poradna k článku Litva
Diskuze k článku: Litva
 Diskuze k článku Litva
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.10: Chci do Litvy příští září na cyklovýpravu .Rád bych hovořil alespon trošku l...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Litva, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Lada, zítra Soběslav