Úvod

Projekt podpořený Fondem rozvoje vysokých škol číslo 419/2011 " Multimediální učebnice předmětu "Stavební mechanizace".


Knihovna technicko taktických dat: stručný popis jednotlivých strojů, obecné možnosti jejich nasazení, s přehledem hlavních technických parametrů.


TTD DATA

KNIHOVNA č. 1: TTD DATA

VSTUP :Knihovna videoklipů: řada ukázek nasazení popisované mechanizace v reálných situacích na skutečných stavbách, možnost výběru stroje nebo činnosti.


3D MODELY

KNIHOVNA č. 3: 3D MODELY

VSTUP :