Novinky ze světa psů, koček, rostlin, cestování a ostatní.

vše novinky přidat novinku

Psí novinky Kočičí novinky Rostlinné novinky Cestovatelské novinky Ostatní novinky


  Ostatní novinky
Výročí pro den 14.9.

Katolický svátek Povýšení sv. Kříže


1321 † Dante Alighieri - italský básník (* mezi 15. 5. a 15. 6. 1265)
Jeden z nejvýznamnějších představitelů světové literatury. Původem florentský guelfský šlechtic. Náležel ke straně bílých guelfů, obhájců městských svobod proti papeži Bonifácovi VIII. Účastnil se politického života města, od 15. 6. do 15. 8. 1300 jedním z priorů. V říjnu roku 1301 členem poselstva k papeži do Říma. Za jeho nepřítomnosti se vlády ve Florencii zmocnila propapežská strana černých guelfů a Dante Alighieri až do konce života zůstal ve vyhnanství, hrdě odmítl amnestii. Zemřel v Ravenně a byl zde pohřben. V prvním tvůrčím období napsal v tzv. sladkém novém stylu (dolce stil nuovo) Nový život, milostné básně komentované prózou, deník své platonické lásky k Beatrici, 'ušlechtilé paní', lásky, která zušlechťuje každého, kdo se jí přiblíží. Z básní, jež nebyly pojaty do Nového života, se odlišuje od sladkého nového stylu pět kancón, zvané pietrose (kamenité), pro jejich drsný styl, neboť opěvují necitelnou Pietru (kámen). Nedokončený traktát Convivio (Hostina) obsahuje filozofické kancóny opět komentované prózou; dokazuje vhodnost italského jazyka i k vyjádření náboženských a filozofických témat. Nedokončen zůstal latinský traktát De vulgari eloquentia (O lidové řeči) se zajímavým dělením italštiny na čtrnáct dialektů, jejichž syntézou měl vzniknout literární jazyk, tzv. illustre vulgare. V latinském traktátu O jediné vládě dokládá myšlenku o nezávislosti císařské moci na papeži a vytváří utopický obraz univerzální monarchie. Hlavní dílo, didakticko-alegorický epos v tercínách Božská komedie (původní název Commedia, tj. dílo se šťastným koncem; přívlastek božská poprvé použil Boccaccio, součástí názvu ve vydání 1555), má tři části: Peklo, Očistec (průvodcem je Vergilius, symbol pozemského vědění) a Ráj (Danta zde provázejí Beatrice a Sv. Bernard, symboly nadpozemské dokonalosti a božího zjevení). Důmyslná struktura eposu, opírající se o geocentrický světový názor, umožnila Dantovi shrnout veškeré středověké vědění. Pouť záhrobními říšemi symbolizuje lidský život od prvotního hříchu po vykoupení, setkání s výraznými postavami hříšníků i blažených slouží čtenáři jako příklady, jak žít, aby dosáhl věčné blaženosti. Dokonalostí verše a názornými metaforami, jimiž Dante Alighieri vyjádřil i abstraktní, doktrinální pojmy, působí dílo na všechny vrstvy čtenářského publika dodnes a zůstává zdrojem inspirace pro světovou kulturu.
1646 † Robert Devereux Essex, 3. hrabě z Essexu, vikomt Hereford, lord Ferrers, lord Bourchie? - anglický politik a vojevůdce (* ... 1. 1591)
Syn Roberta Devereux Essexe, 2. hraběte z Essexu, vikomta Hereforda, lorda Ferrerse, lorda Bourchie?. Od roku 1621 patřil k předákům parlamentní opozice vůči stuartovskému absolutismu, na začátcích anglické revoluce s malým úspěchem velel parlamentní armádě. Vedl tajná jednání s Karlem I.
1851 † James Fenimore Cooper - americký spisovatel (* 15. 9. 1789)
první významný autor těžící ryze z americké tematiky a vytvářející zárodky moderního amerického mýtu, do literatury vstoupil románem Opatrnost, napsaným po vzoru anglických mravoličných próz, úspěchu však dosáhl až románem Špeh, vlasteneckým příběhem z dob americké války za nezávislost; další díla: Lodivod, Rudý pirát, Průkopníci, Poslední Mohykán, Prérie, Stopař a Lovec jelenů; třebaže jsou postavy i jejich vztahy podány značně romanticky, dílo vyniká silou popisu, dramatičností a důrazem na morální hodnoty
1886 * Jan Masaryk - československý diplomat a politik, syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka († 10. 3. 1948)

1905 † Pierre Savorgnan de Brazza - francouzský cestovatel (* 26. 1. 1852)
Prozkoumal Gabun, Kongo a oblast Ubangi. V roce 1880 založil Brazzaville a organizoval koloniální správu Francouzské rovníkové Afriky; v letech 1883 až 1898 byl jejím vládním komisařem.
1927 † Hugo Ball - německý dramatik, básník, prozaik a esejista (* 22. 2. 1886)
Spoluzakladatel dadaismu (v Curychu), průkopník expresionistického divadla. Česky vyšly ukázky z jeho díla v antologii německého expresionismu Haló, tady je vichr, vichřice.
1937 † Tomáš Garrigue Masaryk - český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista (* 7. 3. 1850)
První československý prezident v letech 1918 až 1935. V letech 1878 až 1882 docentem na univerzitě ve Vídni; v habilitační práci Sebevražda hromadným jevem moderní doby ukázal na souvislost růstu sebevražednosti s mravní a intelektuální krizí moderního člověka, způsobenou polovzdělaností a rozpadem jednotného (náboženského) světového názoru. Od roku 1882 mimořádným, od roku 1897 řádným profesorem filozofie na české univerzitě v Praze. Zpočátku se věnoval zejména problematice metod vědeckého a filozofického poznání (Počet pravděpodobnosti a Humova skepse, Základové konkrétní logiky, Třídění a soustava věd). Comtovu stupnici abstraktních věd doplnil o psychologii (je základem všech duchovních věd, včetně sociologie), jazykovědu, estetiku a abstraktní logiku. Ve studii Blaise Pascal znovu přisoudil významnou úlohu víře v Boha a v nesmrtelnou duši při překonávání skepse ohrožující moderního člověka. V roce 1883 se podílel na založení vědeckého časopisu Athenaeum (do roku 1893 redaktorem); v něm v roce 1886 zasáhl i do sporu o pravost Rukopisů ('čest národa vyžaduje obhájení, respektive poznání pravdy'). V letech 1893 až 1914 redaktorem Naší doby. V letech 1899 až 1900 se z odporu vůči rasistickým a náboženským mýtům angažoval v hilsneriádě. Zájem o slovanskou otázku motivoval jeho studijní cesty do Ruska (v letech 1887, 1888, 1910) i mnoho prací vrcholící spisem Rusko a Evropa I – II. Do praktické politiky vstoupil v roce 1889 s realistickou skupinou (sdruženou kolem založeného časopisu Čas). V letech 1890 až 1893 členem mladočeské strany (v letech 1891 až 1893 za ni poslancem říšské rady); roku 1900 spoluzakladatelem a poté vůdcem České strany lidové (realistické), přejmenované roku 1906 na Českou stranu pokrokovou (v letech 1907 až 1914 poslancem říšské rady). Programu české společnosti se týkají především jeho spisy Česká otázka, Naše nynější krise, Karel Havlíček, Snahy a tužby politického probuzení, Palackého idea národa českého, Ideály humanitní a Problém malého národa: zdůrazňující kontinuitu humanitních ideálů české reformace a vůdců národního obrození. Programový charakter má i Sociální otázka; proti marxistickému filozofickému a sociálnímu učení kladl možnost postupných reforem stálou drobnou prací a ůrevolucí hlav a srdců“. V prosinci 1914 odjel do Itálie, odtud do Švýcarska, Francie a posléze do Anglie (kde působil i jako univerzitní profesor) a stanul v čele československého zahraničního odboje proti Rakousko-Uhersku. Od února 1916 předsedou Národní rady československé, kterou s Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem založil (navázala na Český zahraniční komitét, založený roku 1915 v Paříži). V květnu 1917 až březnu 1918 jednal v Rusku o československých legiích. 30. 5. 1918 podepsal Pittsburskou dohodu (získání slovenských krajanů v USA pro myšlenku společného státu Čechů a Slováků). 14. 11. 1918, 1920, 1927 a 1934 zvolen prezidentem ČSR. Po roce 1918 nebyl členem žádné politické strany; výrazný vliv na veřejný život ČSR si udržel zejména svou přirozenou mravní autoritou a politickým vlivem skupiny Hradu. 14. 12. 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů. Svou koncepci československého státu v kontextu celosvětového vývoje vyložil ve spisech Světová revoluce (1925) a Nová Evropa (1920). Masarykovy názory a postoje měly významný vliv na české filozofické myšlení, na českou a slovenskou inteligenci, kulturu i politický život. Jeho ideový a mravní odkaz se stal oporou československých demokratických sil v zápase s nacismem i komunismem, a proto byl v době německé okupace i za komunistického režimu oficiálně tabuizován.
1979 † Emil Boleslav Lukáč - slovenský básník, překladatel, publicista (* 1. 11. 1900)
Tvůrce neosymbolismu ve slovenské poezii. Usiloval o rovnováhu mezi moderními a tradičními proudy v literatuře. Od subjektivních motivů (Spoved’) přešel k obraně humánních hodnot v společenském a náboženských smyslu (Hymny k sláve Hosudarovej, Elixír, Moloch, Bábel). Myšlence svobody a bratrství mezi národy zasvětil i poválečné sbírky (Óda na poslednú a prvú, Parížske romance, Srdce pod Kavkazom). Překládal z literatury maďarské (E. Ady), francouzské (Ch. Baudelaire), německé a orientální. Redigoval literární časopisy Mladé Slovensko, Slovenské smery, Tvorba a jiné.

Před 50 lety americká počítačová firma IBM představila první pevný magnetický disk na světě RAMAC 305.


Autor: Eliška

Datum vložení: 14.09.2007 / Sekce: Ostatní novinky

Zhlédnutí: 3474

Diskuze  k novince...  Diskuze:

v diskuzi je 0 příspěvků | poslední příspěvek:
Podělte se s ostatními lidmi o Vaše poznatky a zkušenosti ! Zeptejte se na cokoli !
Přidej příspěvek / Zobraz příspěvky

Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2018 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Vendelín, zítra Brigita