Novinky ze světa psů, koček, rostlin, cestování a ostatní.

vše novinky přidat novinku

Psí novinky Kočičí novinky Rostlinné novinky Cestovatelské novinky Ostatní novinky


  Ostatní novinky
Výročí pro den 2.10.

Památka zesnulých - Dušičky; katolická církev 'vzpomíná na všechny věrné zemřelé'.


1470 * Eduard V. anglicky Edward V. - anglický král († ... ... 1483)
Anglickým králem byl od 9. 4. do 21. 6. 1483 z rodu Yorků; syn Eduarda IV. Dobu jeho vlády poznamenal boj mezi příbuznými z matčiny strany a strýcem a regentem Richardem z Gloucesteru (Richard III.), který jej sesadil a nechal ve vězení v Toweru zavraždit.
1618 † Maxmilián - arcivévoda rakouský (* 12. 10. 1558)
Král polský v letech 1587 až 1598, velmistr řádu německých rytířů od roku 1590; syn císaře Maxmiliána II. Králem polským byl zvolen proti švédskému kandidátovi Zikmundovi III. Oblehl Krakov, ale v lednu roku 1588 byl poražen v bitvě u Bytčiny a zajat; propuštěn roku 1589 na zákrok císaře Rudolfa II. Habsburského. Od roku 1593 regent za nezletilého Ferdinanda II. Habsburského; prosazoval rekatolizaci, roku 1595 velel císařskému vojsku v Uhrách, od roku 1602 tyrolský místodržící. Ve sporech bratrů Rudolfa II. a Matyáše plnil úlohu prostředníka, po nástupu Matyáše na trůn se vzdal svého práva následnictví ve prospěch Ferdinanda II., v roce 1615 přiměl k témuž bratra Albrechta Rakouského.
1739 * Karl Ditters von Dittersdorf - rakouský skladatel († 24. 10. 1799)
V letech 1769 až 1795 působil v čele kapely vratislavského biskupa v Javorníku. Autor zejména singspielů (Lékař a lékárník), oratorií (Esther, Isaak), symfonií, instrumentálních koncertů, komorních skladeb a jiných děl. Napsal autobiografii Vzpomínky hudebníka 18. století.
1808 * Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly - francouzský básník, prozaik, kritik († 23. 4. 1889)
Pozdní romantik. Romány ovlivněné naturalismem směřují k symbolismu a dekadentní literatuře. Provokativně útočil na průměrnost tehdejší společnosti, na její konvence a lži. Zobrazil fantaskní svět úzkosti, hrůzy, krutosti a pošlapaných ideálů. Česky vyšlo například Co neumírá, Ďábelské novely, Rudá záclona, Zapomenuté rytmy, Ženatý kněz.
1815 * George Boole - irský matematik a logik († 8. 12. 1864)
Profesor na univerzitě v Corku. Získal uznání za užití operátorů v analýze, při řešení diferenciálních rovnic. Přispěl k základům formální logiky pokusem zpracovat algebru logiky. Později po něm nazvána jistá algebraická struktura s dvěma operacemi, tzv. Booleova algebra. Hlavní dílo: The Mathematical Analysis of Logic (Matematická analýza logiky).
1834 * Mark Matvejevič Antokolskij - ruský sochař († 9. 7. 1902)
Byl sochařem akademicko-realistického směru. Žil převážně na Západě. Autor historických pomníků (Petr Veliký, bronz, Ivan Hrozný, mramor) a mnoha mysticko-náboženských postav.
1861 * Maurice Blondel - francouzský myslitel († 4. 6. 1949)
Představitel filozofie činu, spojující tradiční křesťanské motivy (Augustinus) s podněty pragmatismu. Vytvořil originální, katolicky orientovanou filozofii náboženství, ve které se myšlení a víra stvrzují v jednání, v němž se člověk setkává s vlastní smrtelností. Hlavní dílo: L Action (Jednání).
1862 † Josef Alois Prokop - herec, operní zpěvák (* 10. 5. 1807)
Působil u německých divadelních společností, na německých operních scénách, ve Stavovském divadle. Na podnět J. K. Tyla založil v roce 1849 První divadelní společnost českou pro venkov (neoficiálně nazývanou Národní divadlo pro venkov), která významně přispěla k rozvoji českého profesionálního divadla.
1884 * Oleksandr Ivanovyč Bileckyj - ukrajinský literární historik a kritik († 2. 8. 1961)
Zabýval se literární teorií a metodologií, antikou, orientální literaturou, dějinami evropské literatury, ukrajinskou literaturou od nejstarší doby až po současnost, dějinami divadla a dramatu. Vydal soubory Zibrannja prac, Trudy po těorii literatury.
1890 * Charles André Joseph Marie de Gaulle - francouzský politik († 9. 11. 1970)
Významný státník 20. stol. Do 2. světové války zastával pouze méně významné funkce ve státní správě. Od roku 1940 státní podsekretář pro válku, brigádní generál. Odmítl kapitulaci Francie; po zvolení Winstona Churchilla předsedou britské vlády odešel do Londýna a prosazoval spojenectví s Velkou Británií proti Německu. Jeho slavná výzva v londýnském rozhlase 18. 6. 1940 ('Francie prohrála bitvu, ale neprohrála válku') zahájila formování francouzského zahraničního odboje (viz Svobodná Francie). V roce 1940 založil v Londýně Francouzský výbor národního osvobození a stal se symbolem francouzského protiněmeckého odporu. Od roku 1943 předseda francouzské exilové vlády, 1944 až 1946 předseda (prozatímní) vlády. Pro neshody s předáky nových politických stran a pro odmítání jeho návrhu ústavy roku 1946 odstoupil. V letech 1947 až 1953 zakladatel a předseda Hnutí francouzského lidu (R. P. F.), od roku 1976 Hnutí pro republiku (R. P. R.). Do politiky se vrátil v období alžírské krize v roce 1958. V letech 1958 až 1959 byl předsedou vlády, v letech 1959 až 1969 prezidentem. Ukončil válku v Alžíru (přes četné protesty i ve vlastní straně), roku 1962 poskytl Evianskými dohodami Alžírsku nezávislost. V roce 1963 položil s Konrádem Adenauerem základy francouzsko-německého sblížení. Současně budoval Francii jako velmoc se silnou armádou a s nezávislou zahraniční politikou, zahájil francouzský atomový program; roku 1965 vystoupil z vojenské složky NATO. Prosazoval Evropu národních států s hegemonií Francie, proti myšlence atlantické jednoty postavil myšlenku jednoty evropské. V zájmu posílení svého mezinárodního postavení uplatňoval tzv. reálnou politiku i vůči tehdy socialistickým zemím. Ve vnitřní politice mu nová ústava (21. 12. 1958) umožnila oslabit pozici parlamentu a nastolit tzv. prezidentský systém, ale i zvýšit hospodářský rozmach a sociální stabilitu státu. V roce 1969, po studentských bouřích a velké vlně stávek, odstoupil. Autor pamětí a brilantních esejů s vojenskou tematikou.
1902 * Ismáíl al-Azharí - súdánský politik († 26. 8. 1969)
Jako předseda vlády v letech 1954 až 1956 přivedl Súdán k nezávislosti. V letech 1965 až 1969 byl předsedou Nejvyšší státní rady; svržen převratem.
1905 * Colin Grant Clark - anglický ekonom († ... ... 1989)
Průkopník ve zkoumání problematiky národního důchodu. Provedl rozsáhlé propočty národního důchodu za některé země, jako první je analyzoval a provedl mezinárodní srovnání kupní síly měn a národního důchodu. Uskutečnil první propočty keynesovských multiplikátorů. Hlavní dílo: Conditions of economic progress (Podmínky ekonomického pokroku), The economics of 1960 (Ekonomika roku 1960).
1906 * Daniil Leonidovič Andrejev - ruský básník a filozof († 30. 3. 1959)
Syn Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Jeho náboženské, básnické a filozofické práce se šířily v samizdatu a vyšly až po autorově smrti. Napsal mystickou epickou skladbu Roza mira (Růže světa) o tajemstvích lidského života a kosmického řádu a povídky o tragickém osudu Leningradu za 2. světové války (Leningradskij apokalipsis – Leningradská apokalypsa).
1911 * Odysseus Elytis, vl. jm. Alepudelis - řecký básník († 18. 3. 1996)
Příslušník tzv. generace 30. let minulého století. Od symbolismu přešel pod vlivem francouzského básníka Emile-Paula Grindela Eluarda k surrealismu. Pro jeho lyriku je příznačný cit pro přírodu, vyjádřený metaforami světla a barev; uplatňoval jej i v kolážích. Autor sbírek Prosanatolismi (Orientace), Ilios o Protos (Slunce První), Asma iroiko ke penthimo ja ton chameno anthypolochago tis Alvanias (Hrdinský žalozpěv o podporučíkovi padlém v Albánii), Axion esti (Je důstojné; zhudebnil Mikis Theodorakis), To Monogramma (Monogram), Maria Nefeli, Imerologio enos atheatu Apriliu (Deník nespatřeného dubna), O mikros nautilos (Malý námořník), To domatio me tis ikones (Pokoj s obrazy). České ukázky vyšly v knize Bílá v sousedství modré. Nobelova cena ze literaturu 1979.
1916 * Laurenţiu Fulga, vl. jm. Laurenţiu Ionescu - rumunský prozaik († 17. 11. 1984)
Autor románů Eroica, Moartea lui Orfeu (Orfeova smrt), Fascinaţia (Fascinace), Salvaţi sufletele noastre (Spaste naše duše).
1928 † Enrico Cecchetti - italský tanečník a baletní mistr, pedagog (* 21. 6. 1850)
Od roku 1870 tančil v La Scale, od roku 1890 v Mariinském divadle v Petrohradě. Virtuózní interpret prvních baletních nastudování významných děl, vyučoval na Petrohradské taneční škole, od roku 1902 vedl školu při varšavské Opeře, v letech 1911 až 1921 byl hlavním pedagogem Ďagilevova Ruského baletu. Výrazně ovlivnil formování několika generací ruských, později anglických a italských tanečníků.
1930 * Václav Erben - spisovatel
Autor detektivek s kapitánem Exnerem (Poklad byzantského kupce, Bláznova smrt, Pastvina zmizelých, Na dosah ruky, Smrt talentovaného ševce), románů historických (Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad I – III) a psychologických o absurditě skutečných životních situací (Týden žurnalisty Korina).
1932 * Pál Gábor - maďarský filmový režisér
Autor psychologických filmů o mládeži (Horizont, Putování s Jakubem) a komorních psychologických dramat (Věra Angiová, Promarněný život, Rozpolcený strop).


Dnes se narodili:
Burt Lancaster (1915)
americký herec
Iva Hercíková (1935)
česká spisovatelka
královna Sofia (1938)
španělská královna
Luchino Visconti (1906)
italský filmový režisér
Marie Antoinette (1755)
francouzská královna
Věra Martinová (1960)
česká zpěvačka


Před 70 lety zahájila v Londýně BBC Television jako první televizní stanice na světě pravidelné vysílání.

Před 10 lety byla zahájena stavba ruské jaderné ponorky Jurij Dolgorukij; na vodu by měla být spuštěna letos v prosinci.


Autor: Eliška

Datum vložení: 02.11.2007 / Sekce: Ostatní novinky

Zhlédnutí: 3434

Diskuze  k novince...  Diskuze:

v diskuzi je 0 příspěvků | poslední příspěvek:
Podělte se s ostatními lidmi o Vaše poznatky a zkušenosti ! Zeptejte se na cokoli !
Přidej příspěvek / Zobraz příspěvky

Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2018 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Radana, zítra Albína