Novinky ze světa psů, koček, rostlin, cestování a ostatní.

vše novinky přidat novinku

Psí novinky Kočičí novinky Rostlinné novinky Cestovatelské novinky Ostatní novinky


  Ostatní novinky
Výročí pro den 10.11.

1493 * Theophrastus Paracelsus - lékař, přírodovědec, spisovatel (+ 24. 9. 1541)
v Moravském Krumlově léčil Jana z Lipé, je autorem spisů teologických, filozofických a sociálně etických i alchymistických, jeho poznatky stojí na počátku moderní chemické, fyzikální a farmaceutické terapie, bakalářské školení snad získal ve Vídni a doktorskou hodnost, jak sám později vždy tvrdil, ve Ferraře, procestoval mnoho zemí, byl v Itálii, asi ve Španělsku, Portugalsku, Anglii, Valašsku, Sedmihradsku, v Pobaltí, v Polsku a v Čechách, v letech 1527 a 1528 byl městským lékařem a profesorem medicíny v Basileji, kde úspěšně léčil významného nakladatele Frobenia a Erasma Rotterdamského, dostal se tu však záhy do konfliktu s ostatními lékaři, lékárníky i studenty, jimž přednášel své nauky o farmokologii, purgaci a pouštění žilou, zavrhoval klasiky - Hippokrata, Galen a Avicennu, dostal se do sporu s představenstvem města a se soudem, takže musel narychlo, snad dokonce v noci Basilej opustit, když v roce 1536 pobýval v Augsburgu, navštívil ho Václav ze Žerotína a požádal o vyšetření, Paracelsus se ujal léčení Žerotínovy dny, následků mrtvice a zánětu pohrudnice, když následujícího roku onemocněl Jan z Lipé, pán na Moravském Krumlově, a jeho lékaři mu nemohli pomoci, poradil mu pán ze Žerotína Paracelsa, vyslaný posel přivedl v dubnu 1537 Paracelsa na moravskokrumlovský zámek, léčení pána z Lipé nebylo snadné, snad šlo dokonce o malárii se zvětšením sleziny a vodnatelností, žaludeční potíže a žlučníkovou koliku, víme, že se stav po Paracelsově léčbě, o níž se zachovaly podrobné záznamy, zlepšil a pán z Lipé přežil i Paracelsa, ten v Moravském Krumlově sídlil zřejmě v přízemí velké věže, pracoval zde na některých svých spisech, snad i provozoval alchymii, poměrně nenadálý odjezd Paracelsův z Moravského Krumlova po šesti měsících úspěšného léčení Jana z Lipé je vysvětlován určitou krizí, která hluboce zasáhla do poklidného pobytu Paracelsa v Moravském Krumlově, počátkem září byl totiž pozván, aby léčil manželku Jana III. ze Žerotína na Strážnici, nejvyššího moravského komořího, po použití jeho léku, zemřela, po této nešťastné příhodě odejel 29. září 1537 z Moravského Krumlova do Bratislavy a do Vídně, v roce 1538 navštívil Villach a o dva roky později odjíždí do Salcburku na pozvání arcibiskupa Arnošta, zde zcela opuštěn zemřel asi po těžké chorobě, snad šlo o rakovinu jater nebo o chorobu ledvin, ale ozvala se i řada dohadů, že byl zabit, byl pochován na hřbitově chudých u Sv. Šebestiána, kde dnes jeho hrob připomíná pyramidový náhrobek
1567 * Robert Devereux Essex, 2. hrabě z Essexu, vikomt Hereford, lord Ferrers, lord Bourchie? - anglický politik a vojevůdce († 25. 2. 1601)
Otec Roberta Devereux Essexe, 3. hraběte z Essexu, vikomta Hereford, lorda Ferrers, lorda Bourchie?. V letech 1585 až 1587 bojoval proti Španělsku a Nizozemí, od roku 1588 nejvyšším komořím, roku 1599 místodržící v Irsku. Oblíbenec královny Alžběty I. Popraven za přípravu státního převratu.
1577 * Jacob Cats - nizozemský básník, právník a politik († 12. 9. 1660)
Autor moralistních veršovaných didaktických děl, například Houwelyck (Manželství), Spieghel van den Ouden en den Nieuwen Tijd (Zrcadlo staré a nové doby), Werelts begin, midden en eynde (Počátek, pokračování a konec světa); určeny širokému okruhu čtenářů.
1668 * François Couperin, zvaný le Grand - francouzský skladatel, clavecinista a varhaník († 11. 9. 1733)
Od roku 1693 královský varhaník v Paříži. Těžiště tvorby je ve skladbách pro clavecin a v hudbě komorní. Clavecinové skladby jsou řazeny do cyklů zvaných ordre, mají zpravidla programní názvy, virtuózní lesk, uplatňují se v nich nové harmonické postupy, množství melodických ozdob a převaha mollových tónin. Zásady své tvorby zachytil Couperin Ve spisu L’Art de toucher le clavecin (Umění hrát na clavecin). Též autor chrámové hudby.
1697 * William Hogarth - anglický malíř a grafik († 25. 10. 1764)
Pohotový kreslíř, vynikající satirik. Ovlivněn Jacquesem Callotem. Vyhledávaný portrétista i ilustrátor a autor mravoličných žánrů (Život prostopášníka, Život nevěstky, Svadba podle módy, Dívka s krevetami, Sigismunda).
1730 * Oliver Goldsmith - anglický spisovatel irského původu († 4. 4. 1774)
Z jeho díla vyniká sentimentalistický román Farář wakefieldský, zobrazující životní pád důvěřivého venkovského duchovního, a veselohra Omyly jedné noci, nakrátko oživující tradici komedie mravů.
1880 * sir Jacob Epstein - britský sochař amerického původu († 19. 8. 1959)
Hlavní představitel anglické avantgardy a vzor pro své následovníky včetně Henryho Moorea. Studoval v Paříži, žil v Anglii. Roku 1910 vytvořil pomník Oscara Wilda (pro hřbitov P#232;re-Lachaise v Paříži). Pod vlivem kubismu a futurismu se úspěšně pokusil o převedení mechanických forem do sochařské podoby ve skulptuře The Rock Drill. Věnoval se zejména portrétům, od roku 1917 také tematickým dílům s náboženským odkazem.
1883 * Olaf Bull - norský básník († 23. 6. 1933)
Nejpopulárnější lyrik meziválečné doby v Norsku.
1894 * Georgij Vladimirovič Ivanov - ruský básník († 27. 8. 1958)
Od roku 1922 žil v exilu. Autor egofuturistických manifestů, existenciální lyriky (Roza – Růže), básnických miniatur a vzpomínek na tzv. petrohradský stříbrný věk (Petěrburskije zimy – Petrohradské zimy).
1898 * Imre Forbáth - maďarský básník († 16. 5. 1967)
V roce 1919 emigroval do Československa, kde se zapojil do literárního života avantgardy. Přátelil se s Egonem Ervínem Kischem, Vítězslavem Nezvalem. Jeho poezie je expresionistická, často s groteskními prvky (sbírky básní Versek – Básně, Vándordal – Píseň poutníka, A farágók – Dřevorubci). Autor sbírky statí o česko-maďarských kulturních vztazích Eszmék és arcok (Zásady a portréty).
1918 * Stanislav Brandejs - meteorolog († 15. 6. 1975)
Profesor na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Založil školu dynamické meteorologie, zaměřenou na moderní metody matematicko-fyzikálního přístupu k meteorologickým předpovědím.
1918 * Ernst Otto Fischer - německý anorganický chemik
Profesor na technice a univerzitě v Mnichově. Nezávisle na Robertovi Burnsovi Woodwardovi a Geoffrey Wilkinsonovi určil strukturu ferrocenu. Nobelova cena v roce 1973 (spolu s Geoffrey Wilkinsonem) za výzkum organokovových sloučenin se sendvičovou strukturou.
1918 * Miroslav Horníček - herec, režisér, prozaik a dramatik
Významné bylo zejména jeho působení v Divadle satiry (v letech 1946 až 1949), v Divadle ABC (scéna Městských divadel pražských v letech 1955 až 1961) a v Semaforu (v letech 1965 až 1968). Mistr improvizovaného, partnersky inspirativního dialogu; schopností jemného intelektuálního nadhledu obohacuje svou uměleckou výpověď o světě. Působí v rozhlase, ve filmu (Kam čert nemůže) i v televizi (Hovory H, Kabaret U dobré pohody). Autor dramatických děl (Tvrďák, Pokušitel, Dobře utajené housle, Malá noční inventura aj.) a prozaických prací (Dobrý den, socho, Jablko je vinno, Javorové listy, Hovory s Janem Werichem, S paní ve spaní).
1925 * Richard Burton, vl. jm. Richard Walter Jenkins - britský divadelní a filmový herec a filmový režisér († 5. 8. 1984)
Režíroval film Doktor Faust. Působil také v USA. Z divadelních rolí vytvořil napíklad mnoho postav děl Williama Shakespeara (Hamlet, Othello, Jago). S manželkou Elizabeth Taylorovou natočil světově známé velkofilmy Kleopatra, Zkrocení zlé ženy, Boom, Kdo se bojí Virginie Woolfové. Hrál titulní postavu v desetidílném seriálu Wagner. Další filmy: Ohlédni se v hněvu, Becket, Hamlet, Schodiště, Candy, Tristan a Izolda.
1938 * Jiří Gruša - básník, prozaik a překladatel
Po roce 1969 publikoval v samizdatu, od roku 1981 v exilu v Německu. V básnické tvorbě ovlivněn surrealismem a existenciální tematikou (Torna, Cvičení mučení). Autor próz (Mimmer aneb Hra o smrďocha) a experimentálního románu o hledání lidské svobody Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele. Od roku 1991 velvyslancem v Německu, od roku 1998 v Rakousku.
1944 * Askar Akajev - sovětský vědec, kyrgyzský politik
Původním povoláním fyzik (optik), do roku 1986 přednášel na technickém institutu v Leningradě. Od roku 1989 předsedou kyrgyzské akademie věd, od roku 1990 prezidentem Kyrgyzstánu; zasloužil se o vyhlášení jeho nezávislosti (1991). Dlouho považován za umírněného politika (Kyrgyzstán byl považován za 'ostrov demokracie' ve střední Asii); po několika drtivých vítězstvích v prezidentských volbách se i u něho projevily autokratické tendence (rozšířené prezidentské pravomoce, změna volebního zákona ve prospěch jeho strany apod.).
1947 + Richard Zika - primárius Ondříčkova kvarteta (* 9. 1. 1897)


Dnes se narodili:
Arnold Zweig (1887)
německý spisovatel
Friedrich Schiller (1759)
německý spisovatel
Jiří Gruša (1938)
diplomat, překladatel, spisovatel
Martin Luther (1483)
německý protestantský reformátor
Michail Kalašnikov (1919)
ruský vynálezce
Miroslav Horníček (1918)
český herec
Patrik Berger (1973)
český fotbalista
Richard Burton (1925)
velšský herec
Taťjana Medvecká (1953)
česká herečka

Autor: Eliška

Datum vložení: 10.11.2007 / Sekce: Ostatní novinky

Zhlédnutí: 3852

Diskuze  k novince...  Diskuze:

v diskuzi je 0 příspěvků | poslední příspěvek:
Podělte se s ostatními lidmi o Vaše poznatky a zkušenosti ! Zeptejte se na cokoli !
Přidej příspěvek / Zobraz příspěvky

Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2019 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Ctirad, zítra Drahoslav