Novinky ze světa psů, koček, rostlin, cestování a ostatní.

vše novinky přidat novinku

Psí novinky Kočičí novinky Rostlinné novinky Cestovatelské novinky Ostatní novinky


  Ostatní novinky
Nové divy světa

Nových sedm divů světa mají vybrat účastníci ankety švýcarské nadace New Wonders (Nových sedm divů). Anketa byla vyhlášena v roce 2001 a příští rok v létě mají být zveřejněny výsledky.

Zakladatelé nadace srovnávají svůj záměr s myšlenkou Pierra de Coubertina, který v roce 1896 obnovil tradici olympijských her. Kritéria prvního výběru nových objektů, které budou nést hrdý titul Div světa, byly tři: navrhovány mohly být pouze objekty, které vytvořil člověk, musely vzniknout před rokem 2000 a být dostatečně zachovalé. Po čtyřech letech hlasování bylo vybráno 77 památek s největším počtem hlasů. Na konci loňského roku z nich vybrala porota složená z předních světových architektů jedenadvacet finalistů. Nyní probíhá poslední kolo hlasování. Výsledky budou vyhlášeny 7. července 2007. Číslo sedm se celým projektem symbolicky prolíná. Ve starověku mu byl přikládán velký význam. Bylo považováno za posvátné a spojovaly se s ním významné události.
Vybrání nových sedmi divů má být záležitostí lidí z celého světa. Akce láká k účasti sloganem 'Staňte se součástí historie'. Svého favorita může účastník podpořit na jednom z šesti telefonních čísel nebo online pomocí formuláře na internetových stránkách nadace. Pořadatelé chtějí zároveň upozornit na nutnost zachovat pro další generace cenné památky, které jsou kulturním dědictvím celého lidstva. Na to upozorňuje motto - Naším dědictvím je naše budoucnost. Polovina finančních prostředků získaných během této akce bude věnována na obnovu památek po celém světě.

HISTORIE

Seznam sedmi divů světa sepsal před více než dvěma tisíci lety řecký filozof Filon Byzantský. Soupis obsahoval stavby, které ve své době považoval za nejhonosnější a nejpozoruhodnější. On sám většinu těchto staveb nikdy neviděl a vycházel z popisů a vyprávění druhých nebo z knih. Proč seznam vůbec sestavoval, není známo. Možná šlo o prvního cestovního průvodce po oblasti Středomoří. Později vznikaly další podobné seznamy, které obsahovaly i více staveb. Svých sedm divů se pokoušely najít jednotlivé státy, divy se hledaly i v přírodě a to na souši i pod vodou. Jako směrodatný však dodnes uznáváme soupis Filonův.

NOVÝCH SEDM DIVŮ SVĚTA

Stavby, které se dostaly mezi jedenadvacet finalistů ankety, jsou vpravdě impozantní. Mají jedno společné. Na člověka opravdu působí jako div a jedna jako druhá si zaslouží umístit se na prvních sedmi příčkách. Každá by se mohla stát novým divem světa.

1. Akropolis v Athénách, Řecko

Athénská Akropole (městečko na kopci). Pahorek se zvedá nad městem a na jeho vrcholu se dodnes dochovalo několik budov: Propylaje - vstupní brána do Akropole, chrám bohyně Athény Vítězné a na nejvyšším a nejstrmějším místě je nejznámější stavba Akropole - Parthenon, který je považován za vrchol řecké antické kultury.

2. Palác Alhambra v Granadě, Španělsko

Alhambra nebo také Červený palác či Červená pevnost byla vybudována ve 13. - 14. století jako domov maurských vládců v jižním Španělsku. Celý komplex má tři části - královský palác, nádherné zahrady a pevnost Alcazaba. Alhambra se svými štíhlými sloupy, zdobnými zdmi a fontánami má být naplněním maurských představ o ráji. Je nejznámějším a nejkrásnějším projevem muslimské architektury (viz 100+1 11/2004).

3. Chrám Angkor Vat, Kambodža

Angkor Vat je příkladem khmérské architektury. Vznikl jako královský palác ve dvanáctém století. Tvarem má připomínat horu Meru - sídlo hinduistických bohů. Stal se symbolem Kambodži a dokonce je zobrazen na státní vlajce (viz 100+1 9/2001).

4. Pyramida v Chichen Itzá, Mexiko

Kukulkanova pyramida, pyramida Opeřeného hada nebo El Castillo (španělsky hrad) je nejnavštěvovanější mayskou památkou na Yucatanu. Postavena byla zřejmě v desátém století. Celá stavba je podřízena astronomickým pravidlům a mayské symbolice. Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti lze na severním schodišti pozorovat zajímavý jev. Celé schodiště je ve stínu až na křivolaký pás táhnoucí se shora a zakončený u paty pyramidy hadí hlavou. S postupujícím stínem to vypadá, jako kdyby se celý had plazil po pyramidě dolů (viz 100+1 13/2002).

5. Socha Krista Spasitele v přístavu Rio de Janeiro, Brazílie

Bílá socha se tyčí na vrcholku hory Corcovado. Práce na 38 metrů vysoké soše trvaly pět let. Byla slavnostně odhalena v říjnu roku 1931 a stala se symbolem města a jedním z nejznámějších světových monumentů.

6. Koloseum v Římě, Itálie

Římské koloseum je tím největším, pochází z prvního století, kdy bylo vybudováno jako dějiště gladiátorských her. Bylo schopno pojmout na 55 000 diváků. (viz 100+1 10/2001)

7. Sochy Moai, Velikonoční ostrov

Tyto obří sochy, z nichž každá váží přes 20 tun, udivují lidi po celá staletí. Každá je vytesána z jednoho kusu kamene. Soch je na ostrově asi 900. Ty nejstarší pocházejí už ze 4. století. Některé jsou vztyčené na speciálních plošinách, většina jich ale zůstala v lomu, kde se vyráběly. Ta největší je tam k vidění dodnes - stále neodtesaná od skály. Jsou to nejznámější a nejzáhadnější kamenné sochy na světě (viz 100+1 9/2003).

8. Eiffelova věž v Paříži, Francie

Přes 300 metrů vysoká věž byla vybudována k příležitosti výstavy na počest 100. výročí Francouzské revoluce v roce 1889. Během let získala světový věhlas a stala se symbolem Paříže. Není jen turistickou atrakcí. Na vrcholu je meteorologické pracoviště a zařízení pro leteckou navigaci (viz 100+1 24/2002).

9. Velká čínská zeď, Čína

Velká čínská zeď je se svými 6700 metry jedinou stavbou,
je údajně viditelná i z vesmíru. Měla sloužit jako opevnění a nájezdům z východu.
jak ji známe dnes, získávala v období od patnáctého do sedmnáctého století. Dnes je vnímána jako symbol Číny a odkazují na ni i slova čínské hymny - Pochod dobrovolníků.

10. Chrám Hagia Sofia v Istanbulu, Turecko

Hagia Sofia neboli Chrám Boží moudrosti pochází z 6. století. Je největší, nejkrásnější a nejznámější byzantskou památkou. Svou architekturou ohromuje lidi po celá staletí. Kopule chrámu byla až do postavení chrámu sv. Petra v Římě největší na světě. Po dobytí Konstantinopole Turky byl chrám přeměněn na mešitu a kolem něj byly postupně vybudovány čtyři minarety. Od roku 1934 slouží Hagia Sofia jako muzeum. Někdy bývá chrám označován jako osmý div světa 11. Chrám Kiyomizu v Kjóto, Japonsko
Kiyomizu je buddhistický chrám založený v 8. století. Stávající podobu získal v roce 1633, kdy se dočkal rekonstrukce po ničivém požáru. Nejpozoruhodnější je obrovská visutá veranda, která je podpírána stovkami pilířů. Uvnitř chrámu se skrývají malé vodopády, podle nichž získal jméno - čistá voda.

12. Kreml a Rudé náměstí v Moskvě, Rusko

Kreml je rozlehlá pevnost pocházející z 11. století, která za svými zdmi skrývá významné paláce a chrámy. Hlavní brána Kremlu směřuje na Rudé náměstí, jehož dominantou je katedrála sv. Vasila Blaženého z poloviny šestnáctého století, která se stala jedním ze symbolů Ruska (viz 100+1 22/2005).

13. Machu Picchu, Peru

Kultovní místo Inků. Název (v překladu Starý vrcholek) mu dala nedaleká hora. V dobách největší slávy to byl velký komplex s terasami, zahradami, paláci a chrámy zasvěcenými nejspíš Slunci. Budovy byly propojeny systémem vodních kanálů, dají se tu nalézt zbytky studní či lázní. Komplex pochází zřejmě z 15. století. Později byl z neznámých důvodů opuštěn. Znovu objeven byl až v roce 1911 anglickým archeologem (viz 100+1 3/2006).

14. Zámek Neuschwanstein ve Füssenu, Německo

Bavorský zámek připomíná zámek z pohádek. Pochází z konce devatenáctého století, kdy si jej nechal postavit bavorský král Ludvík. Pojmenován je po rytíři Swanovi z opery Lohengrin Richarda Wagnera, jehož hudbou byl Ludvík okouzlen. Svou podobou měl ilustrovat atmosféru Wágnerovy hudby, měl vypadat jako z jiného světa (viz 100+1 21/2002). 15. Skalní město Petra, Jordánsko
Město je vytesáno do skály (petra = skála). Pochází přibližně z 5. století před naším letopočtem a je dílem kočovných Nabatejců. Na konci prvního století našeho letopočtu se Petra stala součástí římské říše. V těch dobách tam byl vybudován amfiteátr a ulice s kolonádou. Průčelí domů a paláců vystupují přímo z hrubých neotesaných skal (viz 100+1 16/2004). 16. Pyramidy v Gíze, Egypt
Jsou jediným z původních sedmi divů světa, který se uchoval do dnešních dnů. Pocházejí z doby přibližně 2500 let př. n. l. (viz 100+1 26/2001).

17. Socha Svobody v New Yorku, USA

Socha Svobody měla původně stát u Suezského průplavu jako symbol spolupráce mnoha národů. Egyptu se ale zdála příliš drahá, a tak nakonec našla své místo ve Spojených státech. Francie jim ji věnovala k příležitosti výročí 100 let od získání nezávislosti. I s podstavcem měří socha úctyhodné 93 metry. Stala se symbolem nejen svobody, ale i New Yorku (viz 100+1 25/2004).
18. Stonehenge u Salisbury, Velká Británie
Komplex menhirů a kamenných kruhů. Jeho účel není stále jasný. Možná měl sloužit jako kalendář, možná obětní místo, možná to bylo pouze posvátné místo (viz 100+1 25/2003).

19. Opera v Sydney, Austrálie

Budova opery v Sydney je od svého otevření symbolem města a jednou z nejznámějších budov dvacátého století. Architekt Jorn Utzon se inspiroval plachtami v přístavu, kde budova stojí, a částečně i stavbami Mayů a Aztéků v Mexiku. Opera byla slavnostně otevřena v roce 1973 britskou královnou Alžbětou II. Někteří lidé tvrdí, že je nejen nejkrásnější budovou, která vznikla v druhé polovině století, ale nejkrásnější budovou vůbec.

20. Tádž Mahal v Agře, Indie

Tádž Mahal je považován za největší skvost muslimského umění v Indii. Bývá také nazýván nejvelkolepějším pomníkem lásky. Toto mauzoleum dal muslimský císař Shah Jahan postavit pro svou milovanou manželku Mumtaz Mahal. Sedmdesát pět metrů vysoká budova byla dokončena v roce 1653 (viz 100+1 3/2005). 21. Timbuktu, Mali

Město v západní Africe. Jeho počátky se dají vystopovat do desátého století, kdy tu byla vybudována první obchodní stanice. Později tam vznikla křižovatka obchodních cest. Ve 14. století byla v Timbuktu zřízena jedna z prvních univerzit na světě. Dnes je toto místo jedním ze sedmi svatých měst islámu. Kvůli rozšiřování pouští je také nejohroženější památkou ze všech 21 finalistů. (6/2001)
Pokud se chcete na výběru podílet i vy, hlasovat můžete na http://www.new7wonders.com

***

SEDM DIVŮ TŘIKRÁT JINAK

Sedm divů České republiky
Elektrárna Dlouhé Stráně
Historické centrum Českého
Krumlova
Hrad Karlštejn
Karlův most v Praze
Pražský hrad
Vysílač s restaurací na Ještědu
Zámek Hluboká nad Vltavou

Sedm přírodních divů
Polární záře
Grand Canyon v USA
(Velký kaňon)
Sopka Paricutin v Mexiku
Zátoka v Rio de Janeiro
Viktoriiny vodopády v Africe
Mount Everest
Velký korálový útes u pobřeží
Austrálie

Sedm divů moderního světa
Tunel pod Lamanšským průlivem
(Eurotunel)
CN Tower v Torontě
(Televizní věž)
Empire State Building
v New Yorku
Golden Gate Bridge
v San Franciscu
Itaipu Dam na hranici Brazílie
a Paraguaye (největší vodní
elektrárna na světě)
Největší hráze světa v provincii
Zeeland v Nizozemí
Panamský průplav

STÁVAJÍCÍCH SEDM DIVŮ SVĚTA

Pyramidy v Gíze - jediné se dochovaly až dodnes
Visuté zahrady Semiramidiny - jako o jediných jsou o nich pouze písemné zmínky a jejich existence nebyla dokázána archeologickými nálezy
Feidiův Zeus v Olympii - byl zničen při požáru
Artemidin chrám v Efesu - byl zničen při požáru
Mauzoleum v Halikarnasu - podlehlo zemětřesení
Rhódský kolos - podlehl zemětřesení
Maják na ostrově Faru - podlehl zemětřesení


Autor: Eliška

Datum vložení: 22.03.2008 / Sekce: Ostatní novinky

Zhlédnutí: 7341

Diskuze  k novince...  Diskuze:

v diskuzi je 0 příspěvků | poslední příspěvek:
Podělte se s ostatními lidmi o Vaše poznatky a zkušenosti ! Zeptejte se na cokoli !
Přidej příspěvek / Zobraz příspěvky

Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2018 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Dana, zítra Simona