Novinky ze světa psů, koček, rostlin, cestování a ostatní.

vše novinky přidat novinku

Psí novinky Kočičí novinky Rostlinné novinky Cestovatelské novinky Ostatní novinky


  Ostatní novinky
Pomoc občanům v nouzi za hranicemi ČR

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR. Jde o řešení situace občana ČR, který se za hranicemi republiky ocitl v nouzi v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, například při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků a není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.


Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyzývá české občany, kteří se v zahraničí ocitnou v oblasti náhle postižené přírodní katastrofou, teroristickým útokem nebo obdobnou událostí, aby se neprodleně spojili se svými příbuznými nebo se zastupitelským úřadem České republiky působícím v dotčené oblasti. Důvodem je zájem o to, aby nebyli zahrnováni mezi pohřešované osoby v případech, kdy k tomu nebude reálný důvod.

Občan má díky existenci nepřetržité služby možnost obrátit se na ZÚ se žádostí o poskytnutí pomoci a jiné součinnosti, musí však na řešení svého problému v odpovídající míře spolupracovat.

Základní informace o poskytování pomoci v nouzi

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace (v případě jazykové bariéry), v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií, pokud je to nutné, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

V případě hospitalizace
Pomoc se opět poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod.

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů je třeba kontaktovat příslušný ZÚ a následně se dostavit na ZÚ osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystaví ZÚ, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, náhradní cestovní doklad. Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (takže občan nemusí cestovat k ZÚ) i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možné obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v jehož rámci vyplacení ekvivalentu částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možné ji použít například na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané možnosti, jako je například poskytnutí půjčky ve zcela mimořádných případech, kdy nelze na základě konkrétních okolností postupovat jiným, standardním způsobem.

Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem získání zaměstnání a mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv už návrat do ČR, resp. cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jde o případy, při nichž by bylo nutné označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

převzato z internetového serveru http://www.qmagazin.cz/
Poradna pro spotřebitele onlineVíce na: www.qmagazin.cz

Autor: Eliška

Datum vložení: 14.04.2008 / Sekce: Ostatní novinky

Zhlédnutí: 4080

Diskuze  k novince...  Diskuze:

v diskuzi je 0 příspěvků | poslední příspěvek:
Podělte se s ostatními lidmi o Vaše poznatky a zkušenosti ! Zeptejte se na cokoli !
Přidej příspěvek / Zobraz příspěvky

Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online
Copyright (c) 2019 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.czIQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Ilona, zítra Běla