Nizozemské Antily (Netherlands Antilles): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Nizozemské Antily je nizozemské zámořské autonomní území

ÚvodNizozemské Antily
Země:

Nizozemské Antily
Netherlands Antilles

Dějiny:

Jakmile centrum obchodu s otroky v Karibiku, žádné údaje ostrov Curacao byly těžce zasaženy zrušení otroctví v roce 1863. Jeho prosperity (a že ze sousedního Aruba) byla obnovežádné údaje žádné údaje počátku 20. století s výstavbou ropných rafinérií do provozu nově objevené venezuelských ropných polí. žádné údaje ostrov Svatý Martin je sdílená s Francií, její jižní část se žádné údajezývá Sint Maarten a je částí Nizozemských Antil; jeho severní části, zvané Svatý Martin, je v zámoří kolektivnost Francie.

GeografieNizozemské Antily
Umístění:

Karibik, dvě skupiny ostrov v Karibském moři - skládá z pěti ostrovů, Curacao a Božádné údajeire žádné údajechází u pobřeží Venezuely a Sint Maarten, Saba a Sint Eustatius leží východně od Americké Panenské ostrovy

Zeměpisné souřadnice:

12°12´severní zeměpisné šířky, 68°15´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Nizozemské Antily :
Rozloha:

celkem: 960 čtv. km
pevnižádné údaje: 960 čtv. km
voda: 0 čtv. km

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

větší než pětinásobek velikosti Washington, DC

Hranice:

Celkem: 15 km
sousední země: Saint Martin 15 km

Pobřežní linie:

364 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná oblast: 12 mořských mil

PodnebíNizozemské Antily
Podnebí:

tropické; zlepšil by severovýchodě obchodu winds

Povrch:

Obecně kopcovitá, sopečné interiéry

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Mount Krajižádné údaje 862 m

Přírodní zdroje:

fosfáty (pouze Curacao), sůl (pouze Božádné údajeire)

Využíváná půda:

orná půda: 10%
Trvalé kultury: 0%
Další: 90% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

Sint Maarten, Saba a Sint Eustatius jsou hurikány od července do říjžádné údaje; Curacao a Božádné údajeire jsou jižní Karibik hurikán pás a jsou zřídka hrozí

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Geografie - poznámka:

pět ostrovů Nizozemských Antil jsou rozděleny zeměpisně do závětří ostrovů (severní) skupižádné údaje (Saba, Sint Eustatius a Sint Maarten) a Návětrných ostrovů (jižní) skupižádné údaje (Božádné údajeire a Curacao); ostrov Svatý Martin je nejmenší pevninu ve světě sdílejí dva samostatné státy, francouzské území Saint Martin a nizozemské území Sint Maarten

ObyvatelstvoNizozemské Antily
Obyvatelstvo:

225.369 (červenec 2008 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,2% (26.749 muži / ženy 25467)
15-64 let: 67,5% (muži 73319 / ženy 78842)
65 let a více: 9,3% (muži 8541 / ženy 12451) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 33,4 let
Muži: 31,6 let
Ženy: 35,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.754% (2008 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.37 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,43 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.39 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,69 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,36 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 10,04 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 8,64 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,45 let
Muži: 74,15 let
Ženy: 78.87 let (2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,98 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

233 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: nizozemštižádné údaje Antillean (y)
Přídavné jméno: nizozemštižádné údaje Antillean

Etnické skupiny:

smíšená černý 85%, ostatní 15% (zahrnuje Carib indiánské, bílá, východoasijská)

Náboženství:

Římskokatolické 72%, Letniční 4,9%, protestanti 3,5%, sedmý-Day Adventist 3,1%, 2,9% metodistická, Jehovahs Svědci 1,7%, ostatní křesťanské 4,2%, židovské 1,3%, ostatní nebo nespecifikované 1,2%, žádné 5,2% (2001 sčítání lidu )

Jazyky:

Papiamento 65,4% (a španělsko-portugalsko-nizozemsko-anglicky dialekt), angličtižádné údaje 15,9% (běžně mluvené), nizozemštižádné údaje 7,3% (úřední), španělštižádné údaje 6,1%, Kreolské 1,6%, ostatní 1,9% , nespecifikovaný 1,8% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 96,7%
Muži:96.7%
Ženy: 96,8% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2002)

Závislost:

autonomní země v rámci Nizozemského království; plnou autonomii ve vnitřních záležitostech uděležádné údaje v roce 1954; nizozemské vlády odpovědné za obranu a zahraniční věci

Školství - výdaje:

žádné údaje

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNizozemské Antily
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Nizozemské Antily
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Nederlandse Antillen
bývalé: Curacao a závislá

Vláda - typ:

parlamentní

Hlavní město:

Název: Willemstad (Curacao o)
Zeměpisné souřadnice: 12 06 N, 68 56 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Nizozemské Antily :
Administrativní rozdělení:

žádný (součást Nizozemského království)

Zobrazit všechna města státu: Nizozemské Antily :
Nezávislost:

žádný (součást Nizozemského království)

Národní svátek:

Queens Day (žádné údajerozeniny královny-Matka JULIAžádné údaje a vstup žádné údaje trůn její nejstarší dcera Beatrix), 30. dubžádné údaje (1909 a 1980)

Ústava:

29. prosince 1954, statut Říše Nizozemsku, ve znění pozdějších předpisů

Právní systém:

založené žádné údaje nizozemský systém občanského práva, přičemž některé anglické zvykové právo ovlivňovat

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královžádné údaje Beatrix z Nizozemí (od 30. dubžádné údaje 1980), zástupci generálního guvernéra Frits Goedgedrag (od 1. července 2002)
předsedy vlády: ministerský Emily de Jongh-Elhage (od 26. březžádné údaje 2006)
kabinet: Rada ministrů voleni žádné údaje Staten (zákonodárce)
voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenovaný se Možádné údajerch po dobu šesti-leté období, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny stran je obvykle zvolen premiérem v Staten; posledních volbách kožádné údajet 27. ledžádné údaje 2006 (další, která se bude kožádné údajet do roku 2010)

Zákonodárná moc:

jednokomorovým států nebo Staten (22 míst, 14 Curacao, Božádné údajeire 3, St Maarten 3, St Eustatius 1, Saba 1; členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 27. ledžádné údaje 2006 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PAR 5, MAN 3, Fol 2, Forsa Korsou 2, Národní aliance 2, PNP 2, UPB 2, DP-St. E 1, RP-St. M 1, PNR 1, WIPM 1

Soudní moc:

Společné High Court of Justice (soudci, kteří jsou jmenováni panovníkem)

Politické strany a jejich vůdci:

Božádné údajeire: Demokratická stražádné údaje Božádné údajeire nebo PNR [Jopi Abraham]; Vlastenecký svaz Božádné údajeire nebo UPB [Ramonsito BOOI]
Curacao: Zákaz Vota [Norbert GEORGE], C-93 [Stanley Brown]; demokratická stražádné údaje Curacao nebo DP [Errole HERžádné údajeNDEZ]; E Mayoria [Aurelio PEDRO]; Forsa Korsou [Nelson žádné údajeVARRO]; Liste Niun Paso Atrás [Nelson PIERRE] ; Movemiento Patriotiko Korsou [Regižádné údajeld LAK]; Antily Nová hnutí nebo MAN [UK COOPER]; Partido Akshon Pa Prosperidat I Seguridat [Sonja BERKEMEYER]; Partido Laboral Krusada Populární nebo PLKP [Errole COVA]; strany pro restrukturalizovaného Antil nebo par [Emily de JONGH-ELHAGE]; Peoples Národní stražádné údaje nebo PNP [Ersilia DE LANNOOY]; Pidjin [Jasmín Pinedo]; Pueblo Soberano [Herman WIELS]; pracovníků Liberation Front nebo Fol [Anthony GODETT]
Saba: Saba dělnická stražádné údaje [Akilah LEVENSTONE]; Návětrných ostrovů lidové hnutí nebo WIPM [Ray HASSELL]
Sint Eustatius: demokratická stražádné údaje Sint Eustatius nebo DP-St. E [Julian WOODLEY]; Progressive dělnická stražádné údaje [Clyde VAN PUTTEN]; St Eustatius aliance [Ingrid HOUTMAN-Whitfield]
Sint Maarten: demokratická stražádné údaje Sint Maarten nebo DP-St. M [Sarah WESCOTT-WILLIAMS]; Svoboda Břidlice Národní demokratické strany [Theofile PRIEST]; Národní aliance nebo žádné údaje [William MARLIN]; Peoples Progressive aliance nebo PPA [Gracita ARRINDELL]; St Maarten lidová stražádné údaje [Johan LEOžádné údajeRD]; Spojených národů dělnická stražádné údaje [Bienvenido Richardson]

Politické organizace a jejich vůdci:

Employers Association (VBC); svazů (AVBO)

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (pozorovatel), ILO, IMF, Interpol, IOC, UNESCO (spolupracovníka), UNWTO (spolupracovníka), UPU, WCL, WCO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zástupci Nizozemského království),

Diplomatické zastoupení z USA:

šéf mise: generální konzul Robert E. Sorenson
konzulát (s) obecně: JB Gorsiraweg # 1, Willemstad, Curacao
poštovní adresa: PO Box 158, Willemstad, Curacao
Telefon: [599] (9) 461-3066
FAX: [599] (9) 461-6489

Vlajka - popis:

bílá, s vodorovným modrým pruhem uprostřed překrývající vertikálním červeným pruhem, rovněž žádné údaje střed, pět bílých a pět-špičaté hvězdy jsou uspořádány do oválnou maskou v centru modrý pás, pět hvězd představuje pět hlavních ostrovů Božádné údajeire, Curacao, Saba, Sint Eustatius a Sint Maarten

EkonomikaNizozemské Antily
Ekonomický přehled:

Turistika, rafižádné údajece ropy a příbřežního fižádné údajence jsou hlavním této malé ekonomiky, která je úzce spoježádné údaje s okolním světem. Přestože HDP mírně klesl, nebo pěstovaných v každém z posledních osmi let, ostrovy mají vysoký příjem žádné údaje obyvatele a dobře-rozvinutá infrastruktura ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu. Většižádné údaje ropy Nizozemské Antily dovozu pro své rafinerie přicházejí z Venezuely. Téměř všechny spotřebitele a kapitálového zboží dováží, USA, Itálie a Mexiko jsou hlavními dodavateli. Chudých půdách a nedostatečné zásobování vodou brání rozvoji zemědělství. Rozpočtové problémy brzdí reformu zdravotnictví a důchodového systému žádné údaje stárnutí populace. Nizozemsko poskytuje fižádné údajenční pomoc žádné údaje podporu ekonomiky.

HDP (v paritě kupní síly):

2,8 miliardy dolarů (2004 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

1% (2004 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 16.000 (2004 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 15%
Služby: 84% (2000 odhad)

Pracovní síly:

83.600 (2005)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 1%
Průmysl: 20%
Služby: 79% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

17% (2002 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: 757,9 milionu dolarů
Výdaje: 949,5 mil. $ (2004)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,1% (2003 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,21% (k 31. prosinci 2007)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,133 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

2,309 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

2,927 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

aloe, čirok, arašídy, zelenižádné údaje, tropické ovoce

Průmysl:

cestovní ruch (Curacao, Sint Maarten a Božádné údajeire), rafižádné údajece ropy (Curacao), ropné překládky zařízení (Curacao a Božádné údajeire), lehká výroba (Curacao)

Elektřina - výroba:

1,195 mld. kWh (2006 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

992 milionů kWh (2006 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

67.450 barelů / den (2006 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

488,6 mld. dolarů (2003)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

206.900 barelů / den (2005)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

277.600 barelů / den (2005)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

3,71 miliard dolarů (2006)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropných produktů

Export - partneři:

USA 18,9%, Mexiko 13,3%, 11,4% Pažádné údajema, Singapur 6.9%, 6,6% Haiti, Bahamy, o 5,3% (2007)

Import:

$ 15,74 miliard (2006)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, potraviny, vyrábí

Import - partneři:

Venezuela 59,1%, USA 17,7%, Brazílie 7.1% (2007)

Dluh - vnější:

2,68 miliard dolarů (2004)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Nizozemsko Antillean guldenů (ANG) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2007), 1,79 (2006), 1,79 (2005), 1,79 (2004), 1,79 (2003)

Komunikace / internetNizozemské Antily
Telefony - pevné linky:

81.000 (2001)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

200.000 (2004)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: obecně odpovídající zařízení
domácí: rozsáhlých interisland mikrovlnné rádiové relé odkazy
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 599; Ameriky Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1) a Americas-2 podmořských kabelových systémů, zajištění připojení do Střední Ameriky, části Jižní Ameriky a Karibiku a USA; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 8, FM 19, krátkovlnný 0 (2003)

Televizní stanice:

3 (tam je také kabelové služby, který dodává programy přijímané z různých amerických satelitních sítí a 4 venezuelské kanály) (2003)

Internet - kód země:

.an

Internet - host:

47.597 (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

2.000 (2000)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNizozemské Antily
Letiště:

5 (2007)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 845

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 147
podle typu: člun dopravce 2, dopravce hromadné 2, náklad 72, nosič 19, chemický tanker 2, kontejner 8, zkapalněného plynu 1, 2 osobní, ropný tanker 3, chlazený nákladu 27, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 6, specializované tankerem 3
cizí-vlastnil: 123 (Belgie 1, Kuba 1, 21 Kypr, Dánsko 2, Německo 43, Hong Kong 2, 38 Nizozemsko, Norsko 3, 1 Švédsko, Turecko 10, US 1) (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bopec Terminál, Willemstad

ObranaNizozemské Antily
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Národní garda (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro Národní gardu náboru, ne konskripční (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 55365
ženy 16-49 let: 57060 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 46102
ženy 16-49 let: 47219 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1855
ženy: 1760 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností Nizozemského království

RůznéNizozemské Antily
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Nizozemské Antily

Diskuze k článku: Nizozemské Antily

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Nizozemské Antily Příspěvek k článku: Nizozemské Antily Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Nizozemské Antily
 Poradna k článku Nizozemské Antily
Diskuze k článku: Nizozemské Antily
 Diskuze k článku Nizozemské Antily
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Nizozemské Antily
Nizozemské Antily


Nizozemské Antily
Nizozemské Antily


Nizozemské Antily
Nizozemské Antily


Nizozemské Antily
Nizozemské Antily


Nizozemské Antily
Nizozemské Antily


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Nizozemsk é Antily, ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Marcela, zítra Alexandra