Norsko (Norway): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země s překrásnou krajinou, s celoročně chladným počasím, patří mezi nejbohatší státy světa…

ÚvodNorsko
Země:

Norsko
Norway

Dějiny:

Dvě staletí Viking nájezdy do Evropy kuželíkových vypnutí po přijetí křesťanství král Olav TRYGGVASON ve 994. Konverze z norského království se objevily v příštích několika desetiletích. V 1397, v Norsku byl absorbován do unie s Dánskem, které trvalo více než čtyři staletí. V 1814, Norové vzdoroval postoupení jejich zemi na Švédsko a přijal novou ústavu. Švédsko pak zaútočila na Norsko, ale dohodli nechat Norsko zachovat svou ústavu za přijetí Unie podle švédského krále. Rostoucí nacionalismus v celém 19. století vedlo k 1905 referendum o poskytnutí Norsko nezávislost. Přestože Norsko zůstalo neutrální ve druhé světové válce, je utrpělo těžké ztráty na své plavby. Norsko vyhlásili své neutrality na začátku druhé světové války, ale přesto byla obsazena po dobu pěti let od nacistického Německa (1940-45). V roce 1949, neutrality byl opuštěn a Norsko se stalo členem žádné údajeTO. Discovery ropy a zemního plynu v přilehlých vodách v pozdních 1960s posilovanou Norways ekonomického bohatství. Současný Důraz je kladen na obsahující výdaje na rozsáhlý sociální systém a plánování času, kdy ropné rezervy jsou vyčerpány. V referenda konala v roce 1972 a 1994, Norsko odmítnut vstup do EU.

GeografieNorsko
Umístění:

Severní Evropy, které hraničí se Severním mořem a severním Atlantském oceánu západně od Švédska

Zeměpisné souřadnice:

62°00´severní zeměpisné šířky, 10°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Norsko :
Rozloha:

celkem: 323.802 čtv. km
pevnina: 307.442 čtv. km
voda: 16.360 čtv. km

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než New Mexico

Hranice:

celkem: 2542 km
sousední země: Finsko 727 km, ve Švédsku 1619 km, Rusko 196 km

Pobřežní linie:

25148 km (zahrnuje pevninou 2650 km, stejně jako dlouhé fjordy, mnoho malých ostrovů a moll vruby 22498 km, délka pobřeží ostrova 58133 km)

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 10 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
Kontinentálního šelfu: 200 mořských mil

PodnebíNorsko
Podnebí:

mírného pásma podél pobřeží, upravil Severoatlantická Současné; chladnější interiéru se zvýšenou srážek a chladnější léta, deštivé rok-round na západním pobřeží

Povrch:

glaciated; většinou vysoké náhorní plošiny a drsné hory člení do úrodné údolí; malé, rozptýlené pláně; pobřeží hluboce odsadit od fjordy, arktické tundře na severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Norské moře 0 m
Nejvyšší bod: Galdhopiggen 2469 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, železná ruda, měď, olovo, zinek, titan, pyrit, nikl, ryby, dřevo, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 2,7%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 97,3% (2005)

Zavlažovaná půda:

1270 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

381,4 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,4 km3/ rok (23% / 67% / 10%)
Na jednoho obyvatele: 519 m3 / rok (1996)

Přírodní nebezpečí:

rockslides, laviny

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vod, kyselé deště poškozují lesy a nepříznivě ovlivňují jezera, ohrožuje rybí populace, znečištění ovzduší z emisí vozidel

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřady, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

asi dva-třetiny horách, někteří 50.000 ostrovů od svého mnohem odsadit pobřeží; strategické poloze na přilehlých námořních tras a leteckých tras v severním Atlantiku, jeden z nejvíce drsných a nejdelší pobřeží ve světě

ObyvatelstvoNorsko
Obyvatelstvo:

4644457 (červenec 2008)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,8% (muži 446146 / ženy 426166)
15-64 let: 66,2% (muži 1559750 / ženy 1516217)
65 a více let: 15% (muži 297175 / ženy 399003) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 39 let
Muži: 38,2 let
Ženy: 39,9 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0,35% (2008)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

11.12 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,33 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.71 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,74 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,61 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 3,96 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,24 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,81 let
Muži: 77,16 let
Ženy: 82,6 let (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,78 narozených dětí na 1 ženu (2008)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2100 (2001)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Norwegian (y)
Přívlastek: Norská

Etnické skupiny:

Norská 94,4% (zahrnuje Sami asi 60000), ostatní evropské 3,6%, ostatní 2% (2007)

Náboženství:

Kostel Norsko 85,7%, Letniční 1%, římskokatolické 1%, ostatní křesťanské 2,4%, muslimské 1,8%, ostatní 8,1% (2004)

Jazyky:

Bokmal Norwegian (oficiální), Norská Nynorsk (oficiální), malé a Sami-Finské-mluvící menšiny;

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100%

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:17 let
Ženy: 18 let (2006)

Školství - výdaje:

7,2% HDP (2005)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNorsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Norské království
krátká forma: Norsko
místní dlouhá forma: Kongeriket Norge
místní krátká forma: Norge

Vláda - typ:

konstituční monarchie

Závislých oblastí:

Bouvetův ostrov, Jan Mayen, Svalbard

Hlavní město:

Název: Oslo
Zeměpisné souřadnice: 59 55 N, 10 45 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Norsko :
Nezávislost:

7. červen 1905 (Norsko prohlásilo unii se Švédskem rozpustí), 26. října 1905 (Švédsko souhlasilo se zrušením svazku)

Národní svátek:

Den ústavy, 17. května (1814)

Ústava:

17. květen 1814, mění několikrát

Právní systém:

Směs zvykového práva, občanského práva, systém práva a společných tradic; Nejvyššího soudu činí posudky na zákonodárce, když požádal, přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král Harald V (od 17. ledna 1991), dědic korunní princ HAAKON MAGNUS, syn je monarcha (narozen 20. července 1973)
předsedy vlády: premiér Jens Stoltenberg (od 17. října 2005)
kabinet: Státní rady, kteří jsou jmenováni panovníkem se souhlasem parlamentu
voleb: v monarcha je dědičný; následujících parlamentních volbách, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které panovník se souhlasem Parlamentu

Zákonodárná moc:

modifikovaný jednokomorový parlament nebo Storting (169 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním podle poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok podmínek);

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Hoyesterett (právích jmenované je panovník)

Politické strany a jejich vůdci:

Centrum strany [Liv Signe žádné údajeVARSETE]; Křesťanské lidové strany [Dagfinn HOYBRATEN]; Conservative Party [Erna Solberg]; dělnická strana [Jens Stoltenberg]; Liberální strana [Lars SPONHEIM]; Pokrok strany [Siv Jensen]; levice Socialistická strana [Kristin HALVORSEN ]

Politické organizace a jejich vůdci:

Norská pomoc nebo NORWAC; norském Sdružení zdravotně; Pure Salmon kampaně, spotřebitelské rady (obhajoba spotřebitelských skupin)
ostatní: environmentální skupiny, média, reformní hnutí

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arktické rady, Australská skupina, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), žádné údajeTO, NC, NEA, NIB , NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WEU ( spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Wegger C. Strommen
adresa: 2720 34. Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 333-6000
FAX: [1] (202) 337-0870
konzulát obecně: Houston, Minneapolis, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Benson K. Whitney
velvyslanectví: Henrik Ibsens branou 48, 0244 Oslo,

Vlajka - popis:

červená s modrým křížkem nastíněné v bílé barvě, která se vztahuje na okraji vlajky; svislá část kříže se posune na výtah straně ve stylu z Dannebrog (dánské vlajky)

EkonomikaNorsko
Ekonomický přehled:

Norská ekonomika je prosperující baštou sociální kapitalismus, s kombinací volného trhu a vládních intervencí. Vláda kontroluje klíčové oblasti, jako je zásadní ropného sektoru, a to prostřednictvím velké-rozsahu státních podniků. V zemi je bohatě vybaven přírodních zdrojů - ropy, vodní energie, ryby, lesy, a minerálních látek - a je velmi závislá na ropného sektoru, který tvoří téměř polovinu vývozu a 30% státních příjmů. Norsko je světy třetí-největší vývozce zemního plynu, jeho postavení jako vývozcem ropy má uklouzl na sedmý-největší, jako je výroba začala klesat. Norsko rozhodlo zůstat mimo EU v referendu v listopadu 1994, nicméně, jak je členem Evropského hospodářského prostoru, je sizably přispívá do rozpočtu EU. V anticiipation případného poklesu výroby ropy a plynu, Norsko ušetří téměř všechny státní příjmy z ropného sektoru v svrchovaného majetku fondu. Po nevýrazný růst méně než 1,5% v roce 2002-03, růst HDP až o 2.5-6.2% v roce 2004-07, částečně v důsledku vyšších cen ropy. Růst poklesl na 2,3% v roce 2008 jako důsledek zpomalení světové ekonomiky a pokles cen ropy.

HDP (v paritě kupní síly):

267 miliard dolarů (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

481,1 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2,8% (2008)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 57.500 (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,4%
Průmysl: 40,7%
Služby: 56.8% (2008)

Pracovní síly:

2,59 mil. (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 3,3%
Průmysl: 20,8%
Služby: 75,9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

2,5% (2008)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,9%
Nejvyšší 10%: 23,4% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

28 (2005)

Investice (hrubé):

20,3% HDP (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 283,7 miliard dolarů
výdaje: 197 miliard dolarů (2008)

Státní dluh:

89,7% HDP (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,6% (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,25% (k 31. prosinci 2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,65% (k 31. prosinci 2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ječmen, pšenice, brambory, vepřové, hovězí, telecí maso, mléko, ryby

Průmysl:

ropy a zemního plynu, potravinářský průmysl, stavba lodí, celulózy a papíru, kovy, chemikálie, dřevo, hornictví, textilní průmysl, rybolov

Elektřina - výroba:

135 mld. kWh (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

111,5 mld. kWh (2006)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

15,32 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

5,284 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

2,565 milionu barelů / den (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

224.500 barelů / den (2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

357,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,714 milionu barelů / den (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

92.650 barelů / den (2005)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

6,865 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

92,6 miliard m3 (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

6,5 miliard m3 (2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

86,1 miliard m3 (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,241 bilionu m3 (1. ledna 2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

84,35 mld. dolarů (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

177,6 miliard amerických dolarů (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných výrobků, strojů a zařízení, kovy, chemikálie, lodě, ryby

Export - partneři:

Velká Británie 26,3%, Německo 12,3%, Nizozemí 10,2%, Francie 8%, Švédsko 6,5%, USA 6,2% (2007)

Import:

$ 93,21 miliard (2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, kovy, potraviny

Import - partneři:

Švédsko 14,7%, Německo 13,6%, Spojené království 6,9%, Dánsko 6,4%, Čína 6,1%, USA 4,8%, Kanada 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

60,84 mld. dolarů (2006)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

469,1 miliard dolarů; (30. června 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

69,04 mld. dolarů (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

142,3 mld. dolarů (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Norských korunách (NOK) na americký dolar - 5.6361 (2008), 5,86 (2007), 6,418 (2006), 6,445 (2005), 6,7327 (2004)

Komunikace / internetNorsko
Telefony - pevné linky:

1,988 mil. (2007)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

5,192 mil. (2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní ve všech ohledech, jeden z nejmodernějších telekomunikačních sítí v Evropě
domácí: Norsko má domácí satelitní systém a navíc výskyt venkovských oblastech podporuje široké využití buněčné-mobilní systémy místo pevné-vodičové systémy
International: kód země - 47, 2 pohřben koaxiální kabel systémů; podmořské kabely poskytují odkazy na další severské země a Evropa; družicových pozemských stanic - žádné údaje Eutelsat, žádné údaje Intelsat (Atlantský oceán) a 1 Inmarsat (Atlantik a Indický oceán regiony); vědomí - Norsko sdílí Inmarsat pozemských stanic s ostatními severských zemí (Dánsko, Finsko, Island, Švédsko) (1999)

Rozhlasové stanice:

AM 5, FM 160, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

69 (2008)

Internet - kód země:

.no

Internet - host:

2,995 mil. (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,8 mil. (2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNorsko
Letiště:

98 (2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 67
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 12
1524 až 2437 m: 12
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 29 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
914 až 1523 m: 6
Pod 914 m: 25 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 508 km, plyn 6529 km; ropa 2444 km, ropa / plyn / voda 457 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 4114 km
normální rozchod: 4114 km 1.435-m rozchod (2552 km elektrizovaných) (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 92946 km
silnice: 72.033 km (včetně 664 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 20.913 km (2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1577 km (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 688
podle typu: 46 hromadný dopravce, náklad 141, dopravce 3, chemický tanker 137, kombinace rudy / ropy 12, nádoba 4, zkapalněný plyn 65 cestujících / nákladu 117, ropný tanker 85, chlazený nákladu 14, najet na / drmolit 13, specializovaných tanker 1, vozidla dopravce 50
cizí-vlastnil: 199 (Kanada 3, 7 Kanadě, Chile 2, Čína 36, Dánsko 25, Estonsko 1, Finsko 1, France 3, 1 Německo, Řecko 3, Hong Kong 20, na Islandu 3, 4 Itálie, Japonsko 29, Litva 1, Malajsie, 1, 5 Monako, Polsko 3, 3 Saúdská Arábie, Singapur 1, Švédsko 34, UK 5, US 8)
registrovaná v jiných zemích: 923 (Antigua a Barbuda 8, Austrálie 1, 189 Bahamy, Barbados 38, Belize 3, 5 Bermudy, Brazílie 5, Kanada 3, Kajmanské ostrovy 1, Čína 1, Komory 1, 5 Cookovy ostrovy, Kypr 18, Dánsko 1, 2 Dánsko, Dominika 1, 2 Estonsko, Faerské ostrovy 4, Finsko 3, Francie 5, Gibraltar 33, Hong Kong 40, Indonésie 1, Isle of Man, 20, Itálie 2, Jižní Korea 2, 40 Libérie, Libye 1, Malta 93, Marshallovy ostrovy 66, Nizozemsko 12, Nizozemské Antily 3, Panama 89, Filipíny 10, Rusko 2, Svatý Vincenc a Grenadiny 13, Singapur 143, Španělsko 5, Švédsko 7, Tuvalu 1, UK 31, US 9, neznámé 4 ) (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bergen, Borg Havn, Haugesund, Maaloy, Mongstad, Narvik, Oslo, Sture

ObranaNorsko
Obrana - složky:

Norská armáda (Haeren), Královské norské námořnictvo (Kongelige Norske Sjoeforsvaret, RNoN; zahrnuje Pobřežní Rangers a Pobřežní stráž (Kystvakt)), Royal Norwegian Air Force (Kongelige Norske Luftforsvaret, RNoAF) , Domobrana (Heimevernet, HV) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18-44 let pro muže povinné vojenské služby, 16 let na válečných; 17 let pro muže dobrovolníky, 18 let pro ženy, 12-měsíční služby, v praxi zkrácena na 8 až 9 měsíců, i když všichni muži od věku 18 a 44 jsou odpovědné za službu, v praxi se jen zřídka vyzval k dani po věku 30 let; rezervy povinnost věku 35-60, 16 let pro dobrovolníky na vnitřní stráže, kteří slouží 6-měsíční daň výlety (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1078181
ženy 16-49 let: 1046550 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 888101
ženy 16-49 let: 862159 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 32185
ženy: 30.683 (2008)

Výdaje na obranu:

1,9% HDP (2005)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNorsko

Zobrazit všechny obrázky: Norsko

Diskuze k článku: Norsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Norsko Příspěvek k článku: Norsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Norsko
 Poradna k článku Norsko
Diskuze k článku: Norsko
 Diskuze k článku Norsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Norsko
Norsko


Norsko
Norsko


Norsko
Norsko


Norsko
Norsko


Norsko
Norsko


Fotogalerie (31)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
21.11: Chtěl jsem se zeptat na svátky v Norsku???? P ředem děkuji za odpověď ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Norsko, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Iva, zítra Blanka