Vzpomnme !!!

Ps nebko...&Tady bych se chtla zm&nit o m&m prvn&m bulinkovi, kter& u je v ps&m r&ji.&&&&&Jmenoval se iko, byl to tricolorn& bulteri&r& , &&* 21.9.2004, + 18.7.2006&&&&&&&

&Na ikiho vzpom&n&m dote, ikdy to s n&m nebylo lehk&, ale zaili jsme zpoustu kr&sn&ch chvil, a v&m, e i kdy ode&el tak brzy, e tam nkde na n&s taky vzpom&n&....&&&

&ikitek byl ji od malika temperamentn& a p&li&, nav&c byl hyperaktivn&, co vedlo k tomu, e ml zdravotn& probl&my a pedn&ma noikama. Prost ne&el unavit, a nest&haly mu s&lit kosti...take ho pobol&valy pedn& noky a pi vt&& n&maze je odlehoval, jinak to nebylo ani zn&t....Na to e to byl mj prvn& bulin, tak jsem si vzala p&li& velk& sousto...ono se &k&, e nejivj&& a temperamentn& &t&tka jsou to nej. A asi ano, v p&rod, kdyby byl divok& zv&e, tak by peil, byl by t&m on&m Alfa jedincem, ale souit& s n&m doma, nebylo tak lehk&...ml tendence b&t vd&, take obas odm&tal poslouchat, a nereagoval na pokyny. Ale jinak to byl &asn& bulinek se v&&m v&udy, tolik z&itk a srandy, e na nj nikdy nezapomenu. Kdy mi umel, na vrozenou srden& vadu, tak jsem s moji drahou polovikou vdla, e bez pesana se to ned&, nav&c n&m ho doma v&echno pipom&nalo, prvn& dny jsem neumla j&t ani na zahradu, ani bych ho v&ude nevidla. Bylo tedy jasn&, e si mus&me co nejd&v po&dit dal&&ho pesanka, a zaneme myslet na nco jin&ho a prcek je to prav&...lovk sb&r& nov& z&itky a netr&p& se...byly jsme rozhodnuti, e po&d&me dva! Protoe na ikiho obas nebyl as a nech&vat pesana samotn&ho doma, nen& to prav&. Dva pesani se zabav& a vznik& i takov& jejich pouto - smeka...a barvy?? tricolorka bylo jasn& e ne, protoe by mi ikiho moc pipom&nal. No take klasika b&l& a ern&...Black and White :)&&&

&&A samozejm, e jsem pi v&bru &tat ji nehledla na to, zdali je to nejvt&& cval&k, ale jak& prost je...Danny byl prvn& kdo na n&s skoil a to mu zstalo dodnes...mazel k pohled&n&..a pesto super hl&da. Ozzynek n&& ern& krteek...prost parav& Ozzynek...&&Opravdu kad& pes je jin&, m& sv& my&len& a proto je kad& jedinen& !!!&&&&

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175703871
:)

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175704246
T chytnu..

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175704274
S pnkem...

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175704294
Milek

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175704315
Plazenm vped

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175704339
S kamardem Maxem

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708075
Nkde tady byla kostika....

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708153
:)

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708227
Pupinek mal

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708271
ve nejlep....

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708306
Z pta perspektivy

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708345
Prcek ...

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708403
Pinkam...

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175708479
jojo postel.......

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175745400
Letn sdlo....

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175745471
Prvnch 5 minut v novm domov...

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175745507
iko a sourozenci :)

Vzpomnme !!! : 14-ozzy-danny-1175745547
Pokej j nevidm...uhni.


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 04.04.2007 000 18:21...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  26. 03. 2023 - Dnes m svtek Emanuel, ztra  Dita >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208474
42
6
1
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny