Ps rekordmani

...a votom to je....&&Nejdel&&m ps&m jazykem se py&n& boxer Brandy majitele Johna Scheida z USA, jeho jazyk m& 43 cm.&&&&Nejpoetnj&& vrh &tal 24 &t&tek, kter& se narodila 29. listopadu 2004 fence Neapolsk&ho mastifa jm&nem Tia v UK.&&&&Nejdel&& ps& u&i zdob& baseta jm&nem Jack vom Foster Wald, kter& ije se sv&mi hrd&mi majiteli Claudi& a Carsten Bausov&mi v nmeck& Fuld. Jeho u&iska mila k 11. prosinci 2003 33,2 cm.&&&&Nejv&c tenis&k v tlam - Zlat& retr&vr Augie z USA dok&zal do tlamy nasoukat a udret tam 5 m&k.&&&&Skok do v&&ky - rekord dr& fenka chrta greyhounda Cinderella May (Cindy), je to 167,6 cm.&&&&Nejrychleji oteven& okno v aut - za pomoci um&ku a tlapky to za 13 vtein dok&zal Striker, border kolie z Maarska.&&&&Nejmen&& pes na svt je slovensk& ivava Danka, kter& je vysok& 13 cm.&&&&A vbec nejmen&&m psem na svt byl yorkshirsk& teri&r z Velk& Brit&nie. Mil v dosplosti 7,11 cm v kohoutku a od enichu ke &pice ocasu mil 9,5 cm.&&&&Nejvt&& pes - naopak nejvy&&&m ij&c&m psem je Nmeck& doga Gibson z USA. M& v kohoutku 107 cm.&&
Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1175958339
tak jest

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1175958370
:)

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1175958393
dkuji

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048096
5 mk v tlam

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048114
24 tat

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048140
nejdel ui

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048175
nejdel jazyk

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048190
nejmen pes

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048204
nejvt pes

Ps rekordmani : 25-ozzy-danny-1176048217
skok do vky


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 07.04.2007 000 16:55...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  26. 03. 2023 - Dnes m svtek Emanuel, ztra  Dita >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208473
40
4
0
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny