N prvn cvik :)

Dannyho a Ozzyho pern hodinka&&&&

&&Chod&me na cvi&k ! &&&&&

&Ano, ano, sly&&te dobe, panika n&s dovedla na cvi&k abychom se pr& nauili l&pe se chovat . Chod&me tam od listopadu 2007. Samozejm e jak jsme tam dojeli, nejprv jsme vbec nevdli co e tam budem dlat. Stra&n jsme j&sali, kdy jsme tam uvidli tu spoustu nov&ch kamar&d. A l&tali jsme a bhali. Panika n&s okem pozorovala a e&ila tam jak&si blbosti s na&imi okovac&mi pap&ry u &&fa t& lidsk& smeky.&&&

&&Danny cvi& &&&&&

&To u je konec z&bavy??? Pro m zav&r&? Ozzy se znovu ocitl v kufru auta. Kam jde Danny? V&ichni psi se ocitli zpt na vod&tku a nastupuj& do divn& ady. Hm...na cvi&ku jsou pr& ostatn& asi o 3 t&dny ped n&mi, co je pr& nic. Sedt u lev& nohy...no toto...jsem si sem pi&el hr&t a oni na m zvy&uj& hlas a tla& mi na zadek. Chjo... A vped...co ?? k noze...a u se mnou panika &kube a &kube. Po&d pr& k noze. M se nechce. Ale usoudil jsem e kdy netah&m a jdu u nohy dost&v&m pi&kot....to je dobr&..na tom nco bude. Akor&t lep&& by to bylo kdybychom &li rovn, m&sto toho neust&le sam& vlevo, vpravo..a elem zad..to o m panika m&lem zakopla...ale &lo to..pr& nejsem tak hrozn&. A t&d m nut& po&d si sedat, lehat, vst&vat..no nech&pu pro? Inteligence je ov&em OK. Tyto povely mi jdou vcelku dobe. Brzo jsem pochopil o jde. Cvi&me je&t pivolaku na dlouh&m vod&tku ke mn ! Akoliv m to t&hne za ostatn&mi psy, tohle vcelku ch&pu, po nkolika n&cvic&ch v&m e m&m pibhnout a sednou ped paniku, a dostanu pi&kot. Obas m&m tendence k panice jen pibhnout a ut&kat pry ale to se dopiluje. Hur& mj z&kladn& tr&ning je ukonce...Mu bhat hur&&&&&...Aaa Ozzy u je tu. Po chv&li u m vede panika do auta...coe?? t&d budu j& zaven&?? n&&&....&&&

&&Ozzy cvi& &&&&&

&Co?? kam m vedou..no j&t na vod&tku mi neva, ale njak& t&hnut& a e mus&m vedle nohy..no to ne. Donutili m sednout si k lev& noze. Pro v&ichni tak mus&me sedt? Nasadil jsem svj star& zn&m& v&raz - nechci, nebudu, nenu m ! A kouk&m co bude. Pr& vped a k noze. No pomalu se pl&&m. Nech&pu pro tak m&m chodit. Panika usoudila e se mnou to bude tky ! Jsem pr& zabejen& a vzpurn&. Tak na m vatl& a m to rozdivo& a hned jdu veseleji. Dostala pokyny, e pr& m mus& motivovat a blbnout se mnou. Sice nejdu pedpisov u nohy, ale to chce pr& as. Zat&m mus&m pochopit e mi chze u nohy neubliuje...No i to zat&en& doleva, doprava..elem zad...kdy jdu za nk&m tak ok. ale kdy jdu prvn&, tak zdruju a chci se ot&et za sebe..nevid&m kdo mi kouk& na zadek. Chjo..to je teda den..A co to dl&me jako te?? Sedni , lehni, vsta..tak si peci vyberte co m&m dlat...Sedni um&m..pi&kotky jsou OK. Lehni..tak to urit..nejsem bl&zen..tak se zanu v&let..Pro po m panika ki&?? si nehrajem??? ona to moc ere..no jo no u le&m..a vsta..no mon&...Panice asi do&lo e se mnou to lehk& nebude. Trplivost a to pjde. Je&t pivolaka ke mn. To je leh& ,to mi jde..akor&t to pedsednut& je&t moc neum&m. Hur& u je volno...a bh&me a pov&d&me si s pesanama co a jak. N&m s Dannym vysvtluj& e tak to bude po&d..No tohle..chjo...&&&

&A hur& prvn& hodina je za n&ma. A od t& doby chod&me cviit pravideln 1-2 t&dn. Ze za&tku jsme se uili z&kladn& povely, postupn pibyla ovladatelnost sedni, lehni, vsta ped psovodem. Pak pivolaka na d&lku k noze, odloen& - to n&m jde..te to zkou&&me u i tak, e panika kolem n&s dribluje balonem a pekrauje n&s atd.. sice v n&s &kube ale jde to. Samozejm i chze u nohy je t&& a t&& , rzn& kiov&n& se atd..Pak pibyla i obrana...jooo to n&s bav&..to je super !!! a Stopa, nejprv jsme nech&pali o co go, ale v&me e tam je dlabanec a to se dou&me. &&&

&Kamar&di na cvi&ku jsou moc fajn, s nkter&ma jsme si padli do oka hned, jindy to trvalo d&le. Panika z n&s m& moc radost, pr& u n&m nkter& vci jdou moc dobe. Ale obas m&me svj den a cvi&me pr& hrozn...a taky kdy nkter& feneka m& svoje dny..to na n& po&d mysl&me a vbec ale vbec necvi&me...&&&

Na cvi&ku n&s postupn pib&v&, jsme tam st&l& banda, ale pak i obas nkte& nemou a tak chod& m&lo. Na&e standartn& banda je :&&

Rotvinka - Jesie&&

Rotvinka - Betty&&

Labrador - Snoopy&&

Labrador - Nero&&

Nyn& byla poprv& nov& mal& Labradorka Beky&&

Pak Carpati&ci pana vedouc&ho - Dyk, a Fugina &&

A mal& staford&&rsk& bulinka&&

D&ve chodila i kn&raka, ale dlouho nebyla.&&

S nkter&mi se st&k&me i mimo tr&ning. Bydl& bl&zko tak chod&me na proch&zky.&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&

&&&&&

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203397929

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398002

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398108

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398164

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398236

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398343

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398448

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398530

N prvn cvik :) : 322-ozzy-danny-1203398562


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 23.10.2007 000 05:49...

>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208155
37
5
1
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny