POVST o duhovm most

navdy spolu&

&&&&Povst o Duhov&m most.&&&&&&

&&&&&
&
&Kdy ume njak& zv&e, kter& je tady na zemi nkomu zvl&&t bl&zk&, dostane se na kraj Duhov&ho mostu. Jsou tam kr&sn& louky, kopce a jezera, kde si na&i ps& kamar&di mohou spolu hr&t. Maj& plno dobr&ho j&dla, pit& i slunen&ho svitu, jsou v teple a v pohodl&. Tam pejsek zase oml&dne, me voln bhat podle chuti, k j&dlu m& tu nejjemnj&& j&trovou pa&tiku, k odpoinku ho ek& pel&&ek z prachov&ho pe&. Nic ho nestra&&, nejsou tam &dn& bouky ani zl& tvorov&. Na&i chlupat& kamar&di zkr&tka maj& v&echno, co jejich srd&ka &daj& a po em v ivot touili. I neduhy, kter& je prov&zely, jsou pry. Ten, kdo byl star&, je opt mlad&. Ten, kdo byl nemocen i porann je zdr&v a pi s&le, pln& ivota.&
&
Jsou opt takov&, jak& si je pamatujeme z nejkr&snj&&ch sn. Jsou &tastn&, a na jedinou malikou v&jimku - chyb& jim jejich p&niek, p&tel nejvt&&.&
&
V&ichni si spolu hraj& a pijde den, kdy se pejsek najednou zastav& a zpozorn&, pod&v& se do d&lky. Jeho jasn& oi se rozz&&, cel& tlo se nad&en&m rozechvje. Opust& kamar&dy a rozbhne se zelenou tr&vou k obzoru, st&le rychleji a rychleji. Objevil sv&ho lidsk&ho p&tele a kdy se konen setkaj&, pevn se obejmou. V radostn bl&zniv&m v&t&n& pejsek ol&e tv&e, ruce pohlad& jeho hlavu a lovk se znovu pod&v& do vrn&ch o&, kter& nadlouho zmizely z jeho ivota, ale nikdy se neztratily z jeho srdce. U je nic nerozdl&. &
&
A tehdy pekro& Duhov& most spolen.& &&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207777
80
13
2
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny