Ps modlitba

...&

&Mj pane,&
&k& se, e jsem nejlep&& p&tel lovka.&
To je pravda.&
Dl&m pro Tebe v&echno,&
co mohu a co um&m.&
Uct&v&m T jako Boha.&
V m&ch o&ch me& &st dvru a l&sku.&
Sna&m se vracet Ti dobro,&
kter& mi poskytuje&.&
St&rnu vedle Tebe a Tv&ch dt&,&
hl&d&m Tvj dm,&
vod&m nevidom&,&
zachrauji lidi v trosk&ch a lavin&ch,&
tah&m s&n,&
pom&h&m dopadnout zloince, bav&m lidi v man&&ch cirkus,&
sn&&&m krut& bolesti v pokusn&ch laborato&ch&
pro Tv& zdrav&.&
Milionkr&t vrt&m oc&skem,&
abych Ti podkoval za Tvou p&i,&
abych T piv&tal doma&
a dal Ti najevo radost.&
Kdyby T v&ichni opustili,&
j& s Tebou zstanu a do smrti.&
Pros&m T. pane,&
abys ani Ty mne neopou&tl&
a nechal mne u sebe do&t&
ten mj ps& ivot.&
Budu Ti za to vdn& a vrn& jako nikdo na cel&m svt.&&
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208135
25
4
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny