Literatura o Bulterirech

...potenko...&&&&Bulteri&r&&&&Autor: Gibson Bethany&&&&Cena: cca 291,58 K&&&&Form&t: 170 x 215 mm , 157 stran , barevn& fotografie , k&dov& pap&r , pevn& vazba&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Zav&t okno&&&&
&Tato kniha v&s z&sob& potebn&mi fakty o bulteri&rovi a jeho pedc&ch, o jeho povaze a standardu plemene stejn jako o vhodn&m v&bru, krmen&, v&cviku, preventivn& zdravotn& p&i a chov&n& tohoto plemene. Nov& majitel& piv&taj& rady o p&prav domova na p&chod &tnte a o pedch&zen& p&padn&m probl&mm se &taty.&
Tento velmi zaj&mav& text dopluje pes 135 barevn&ch fotografi&, kter& jsou stejn poun& jako pitaliv&. Uiten& pokyny a zaj&mav& informace jsou zdraznny tak, aby umonily snadn& p&stup ten&e ke v&emu, co potebuje vdt o ivot s bulteri&rem. A u jde o probl&m s v&cvikem k istotnostim s alergiemi nebo blechami, tato kniha je n&vodem, jak pot&&m pedch&zet, poskytne ten&i informace, kter& bude jako majitel bulteri&ra potebovat od jeho &tnc&ho vku a po st&& psa. Je doporuena &pikov&mi chovateli a cviiteli. Peliv& proten& t&to knihy je prvn&m spr&vn&m krokem kad&ho nov&ho majitele bulteri&ra.&
Zpracov&v& n&sleduj&c& t&mata: &&&&&&Pedkov& bulteri&ra &&&&&&Pro bulteri&ra &&&&&&Plemenn& standard &&&&&&Va&e &tn &&&&&&Kadodenn& p&e &&&&&&Dom&c& v&chova a v&cvik bulteri&ra &&&&&&P&e o zdrav& va&eho psa &&&&&&Kdy v&& bulteri&r zest&rne &&&&&&V&& pes na v&stav &&&&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

210716
48
2
0
2