Ps prosba

....prosm.....&&&&&Ps& prosba& &&&Mj ivot trv& 10-15 rok. Kad& odlouen& od Tebe mi psob& smutek. Pamatuj - Ty sis m po&dil! &&&&Dej mi as, abych pochopil, co ode m chce&. &&&&Nehnvej se na m dlouho a za trest m nezav&rej. Ty m&& sv& p&tel& a z&bavu, j& m&m jen Tebe. &&&&Pov&dej si se mnou. I kdy Tv&m slovm &pln nerozum&m, sta& mi, kdy sly&&m Tvj hlas. &&&&Dvuj mi, nikdy T nezklamu. &&&&Uvdom si, e kdy m bije&, mohl bych T hrav kousnout, ale j& to neudl&m. &&&&Jestli jsem nkdy pi pr&ci &patn&, dl&m chyby, nebo jsem l&n&, uva - teba mi nen& dobe nebo jsem unaven&. &&&&Starej se o m, jsem-li star&, i Ty jednou zest&rne&. &&&&Bu v m&ch tk&ch chv&l&ch vdycky se mnou. S Tebou je pro m v&echno leh&. &&&&A se mj as napln&, nenech m trpt. V p&pad nutnosti skoni m& tr&pen& vas, jen T pros&m, zsta i v t&hle chv&li se mnou. &&&&&&&


Poslme pusinku


Smutn koukm


haf


Jsem na msteku...


puste m dom !


Nejdu ven...


pupek


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208135
25
4
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny