Pákistán (Pakistan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Chudá jihoasijská země, známá mauzoleem Muhammada Alího Džinnáha…

ÚvodPákistán
Země:

Pákistán
Pakistan

Dějiny:

V Indus Valley civilizace, jednoho z nejstarších na světě, jejíž počátky sahají nejméně 5000 let a rozprostírá se na mnohé z toho, co je v současnosti Pákistánu. V průběhu druhého tisíciletí př. nl, pozůstatky této kultury taveného s migrací Indo-árijský národy. Tato oblast prošla postupnými invazí v následujících stoletích od Peršanů, Řeků, Scythians, Arabové (kteří přinesli islám), Afghánci, a Turci. V Mughal říše vzkvétala ve 16. a 17. století, Britové přišli ovládnout regionu v 18. století. Oddělení v roce 1947 britské Indie na muslimský stát Pákistán (se západní a východní oddílů) a převážně hinduistickou Indii nikdy nebyl uspokojivě vyřešen a Indie a Pákistán bojoval dvou válek - v 1947-48 a 1965 - více než sporné území Kašmíru. Třetí války mezi těmito zeměmi v roce 1971 - v Indii, která kapitalizovány na Islamabads marginalizace Bengalis v pákistánské politice - vyústila ve Východním Pákistánu stává samostatný národ Bangladéše. V reakci na indické testování jaderných zbraní, Pákistán provedeny vlastní zkoušky v roce 1998. Spor o stavu Kašmíru probíhá, ale diskuse, a opatření k budování důvěry-vedlo ke snížení napětí od roku 2002. Montáž nespokojenost veřejnosti s prezidentem Mušarafem, spojené s atentátem na předních i populární politické vůdce, Benazir Bhutto, koncem roku 2007, a MUSHARRAFs vystoupení v srpnu 2008, vedl k zářijové prezidentské volbě Asif ZARDARI, BHUTTOs vdovec. Pákistánskou vládou a vojenskými vůdci se snaží kontrolu islamistické militantní, z nichž mnozí jsou umístěna v kmenových oblastech přiléhajících k hranici s Afghánistánem. V listopadu 2008 Mumbai útoky opět zanícený indicko-pákistánské vztahy. Pákistánská vláda se také potýkají se zhoršující se ekonomiky jako poklesu devizových rezerv, měna se znehodnocuje a deficit běžného účtu platební bilance se rozšiřuje.

GeografiePákistán
Umístění:

Jižní Asii, hraničící s Arabským mořem, od Indie na východ a na Írán a Afghánistán na západě a na severu Číny

Zeměpisné souřadnice:

30°00´severní zeměpisné šířky, 70°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Pákistán :
Rozloha:

celkem: 803.940 čtv. km
pevnina: 778.720 čtv. km
voda: 25.220 čtv. km

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 6774 km
sousední země: Afghánistán 2430 km, 523 km Čína, Indie 2912 km, Irán 909 km

Pobřežní linie:

1046 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíPákistán
Podnebí:

většinou teplé a suché pouště, v mírném severopadní; arktických v severní

Povrch:

ploché Indus obyčejný ve východní; horách na severu a severozápadě; Balochistan plošině v západní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: K2 (Mt. Godwin-Austen) 8611 m

Přírodní zdroje:

pozemků, rozsáhlá ložiska zemního plynu, ropy omezené, nekvalitní uhlí, železné rudy, mědi, sůl, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 24,44%
trvalých kultur: 0,84%
ostatní: 74,72% (2005)

Zavlažovaná půda:

182.300 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

233,8 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 169,39 km3/ rok (2% / 2% / 96%)
Na jednoho obyvatele: 1072 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

častá zemětřesení, občas těžké, zejména v severní a západní; záplavy podél Indu po těžkých dešťů (červenec a srpen)

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody ze syrového splaškové, průmyslové odpady, zemědělské a přívalů; omezena přírodními zdroji sladké vody, většina populace nemá přístup k pitné vodě, odlesňování, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

kontrol Khyber Pass a Bolan Pass, tradiční invaze trasy mezi střední Asie a na indickém subkontinentu

ObyvatelstvoPákistán
Obyvatelstvo:

172800048 (červenec 2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 37,8% (muži 33617953 / ženy 31741258)
15-64 let: 58% (muži 51292535 / ženy 48921023)
65 let a více: 4,2% (muži 3408749 / ženy 3818533) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 20,5 let
Muži: 20,3 let
Ženy: 20,6 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.999% (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

28.35 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,85 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.51 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,05 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,89 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 66,94 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 67,04 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 66.84 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 64,13 let
Muži: 63,07 let
Ženy: 65.25 let (2008)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,73 narozených dětí na 1 ženu (2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

74.000 (2001)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

4900 (2003)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
Zvířecí choroby kontakt: vzteklina

Národnost:

podstatné jméno: pákistánskými (y)
Přívlastek: pákistánskými

Etnické skupiny:

Punjabi 44,68%, Pashtun (Pathan) 15,42%, sindhijsky 14,1%, Sariaki 8,38%, Muhagirs 7,57%, Balochi 3,57%, ostatní 6,28%

Náboženství:

Muslimské 95% (sunnitští 75%, šíité 20%), ostatní (včetně křesťanských a hinduistické) 5%

Jazyky:

Pandžábsky 48%, sindhijsky 12%, Siraiki (a pandžábština variantu) 10%, Pashtu 8%, Urdu (oficiální) 8%, Balochi 3%, Hindko 2%, 1% Brahui, angličtina (úřední; lingua franca z pákistánské elity a většina vládních ministerstev), Burushaski a dalších 8%

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 49,9%
Muž: 63%
Ženy: 36% (2005)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 7 let
Ženy: 6 let (2006)

Školství - výdaje:

2,6% HDP (2006)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaPákistán
Země - jméno:

dlouhá forma: Pákistánské islámské republiky
krátká forma: Pákistán
místní dlouhá forma: Jamhuryat Islami Pákistán
místní krátká forma: Pákistán
bývalé: Západní Pákistán

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Islámábád
Zeměpisné souřadnice: 33 42 N, 73 10 E
časový rozdíl: UTC +5 (10 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Pákistán :
Administrativní rozdělení:

4 provincie, území 1 * a 1 kapitálové území **; Balochistan, federálně Spravováno Tribal Areas *, Islamabad Capital Territory **, North-West hraniční provincii Paňdžáb, Sindh

Zobrazit všechna města státu: Pákistán :
Nezávislost:

14. srpna 1947 (od Britské Indie)

Národní svátek:

Den republiky, 23. března (1956)

Ústava:

12. dubna 1973; přerušeno 5. července 1977, obnovena 30. prosince 1985; pozastaven 15. října 1999, obnovena v etapách v roce 2002; změněna 31. prosince 2003; přerušeno 3. listopadu 2007, obnovena dne 15. prosince 2007

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo v souladu s předpisy pro Pakistans postavení islámského státu; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální; společného elektoráty parlamentních křesel, a vyhrazena pro ženy a non-muslimů

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Asif Ali ZARDARI (od 9. září 2008)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo madžlisu čili-e-Shoora se skládá ze Senátu (100 křesel, členové voleni nepřímo provinčních shromážděních a na území, zástupce v Národním shromáždění, který bude sloužit šest-podmínky roku, jedna polovina jsou voleni každé tři roky) a Národního shromáždění ( 342 míst, 272 členů volených lidovým hlasováním; 60 míst vyhrazených pro ženy, 10 míst vyhrazených pro non-muslimů, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - naposledy konala v březnu 2006 (vedle, která se bude konat v březnu 2009), Národní shromáždění - poslední konat dne 18. února 2008 se do-volbách dne 26. června 2008 (příští, který se bude konat v roce 2013)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel party - PML 38, MMA 18, PPPP 10, MQM 6, PML-N 4, PKMAP 3, ANP 2, PPP-S 2, BNP-A 1, BNP-M 1, JWP 1 žádné údaje 1, PML-F 1, nezávislé 12; Národní shromáždění výsledků (od 26. června 2008) - procent hlasů by party - žádné údaje; sedadel party - PPPP 124, PML-N 91, PML 54, MQM 25, ANP 13, MMA 7, PML-F 5, BNP-A 1, NPP 1, PPP-S 1, nezávislé 17; note - 3 místa zůstanou nevyplněné

Soudní moc:

Nejvyšší soud (právích jmenované prezidentem); Spolková islámského soudu šaría nebo

Politické strany a jejich vůdci:

Awami Národní strana nebo ANP [Asfandyar Wali Khan]; Balochistan Národní strany-Hayee skupiny nebo BNP-H [Dr. Hayee BALOCH]; Balochistan Národní strany-Awami nebo BNP-A [Moheem Khan BALOCH]; Balochistan Národní strany-Mengal nebo BNP-M [Sardar Ataullah MENGAL]; Jamhoori Watan strana nebo JWP; Jamiat Ahle Hadith nebo JAH [Sajid MIR]; Jamaat-i Islami nebo JI [Qazi Hussain AHMED]; Jamiat Ulema-i islám Fazlur Rehman nebo JUI-F [Fazlur Rehman]; Jamiat Ulema-i islám Sami-ul HAQ nebo JUI-S [Sami ul-HAQ]; Jamiat Ulema -i Pákistán nebo JUP [Shah Faridul HAQ]; Muttahida madžlisu čili e-Amal nebo MMA [Qazi Hussain AHMED]; Muttahida Qaumi hnutí nebo MQM [altaf Hussain]; Národní aliance nebo žádné údaje [Ghulam Mustapha JATOI] (sloučila s PML), Národní Peoples Party nebo NPP; Pakhtun Khwa Milli Awami Party nebo PKMAP [Mahmood Khan ACHAKZAI]; Pákistán Awami Tehrik nebo PAT [Tahir ul QADRI]; Pákistán muslimská liga-Funkcionální a PML-F [PIR PAGARO]; Pákistán muslimská liga-Nawaz Sharif nebo PML-N [Nawaz Sharif]; Pákistán muslimská liga nebo PML [Chaudhry Shujaat Hussain]; Pákistán lidové strany-SHERPAO nebo PPP-S [Aftab Ahmed Khan SHERPAO]; Pákistán lidové strany poslanců či PPPP [Bilawal Bhuttová ZARDARI, předseda; Asif Ali ZARDARI, co-předseda]; Pákistán Tehrik e-Insaaf nebo PTI [Imran Khan]; Tehrik-i Islami [Allama Sajid žádné údajeQVI]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: vojenské (nejdůležitější politické síly); ulema (kněžích), půdy, průmyslníci, malých obchodníků

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, ARF, C (obnovena 2004), CP, ECO, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, Nam, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, PCA, SAARC, SACEP, SCO (pozorovatel), OSN Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Husajn HAQQANI
adresa: 3517 Mezinárodní soud, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 243-6500
FAX: [1] (202) 686-1544
konzulát obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Sunnyvale (Kalifornie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Anne W. Patterson
velvyslanectví: Diplomatická Enclave, Ramna 5, Islámábád
poštovní adresa: PO Box 1048, oddělení 62200, APO AE 09812-2200
Telefon: [92] (51) 208-0000
FAX: [92] (51) 2276427
Konzulát obecně: Karáčí
Konzulát : Lahore, Peshawar

Vlajka - popis:

zelená s vertikální bílý pás (symbolizující role náboženských menšin) na straně výtah, velký bílý půlměsíc a hvězda se středem v zeleném poli, půlměsíc, hvězda a zelené barvy jsou tradiční symboly islámu

EkonomikaPákistán
Ekonomický přehled:

Pákistán, zbídačeného a zaostalá země, trpí desetiletí vnitřních politických sporů, nízká úroveň zahraničních investic a klesající vývozy vyrábí. Tváří v tvář neudržitelné rozpočtové schodky, vysoká inflace, krvácí a devizových rezerv, vláda souhlasila, aby Mezinárodní měnový fond pohotovostního ujednání v listopadu 2008. V letech 2004-07, růst HDP v rozmezí 6-8% byl ostnatý zisky v odvětví průmyslu a služeb, a to navzdory těžkým výpadků elektřiny. Úroveň chudoby snížily o 10% oproti roku 2001, a Islámábádu stále zvyšuje výdaje na rozvoj v posledních letech. V roce 2008 se fiskální deficit - důsledek chronicky nízkých daní a zvýšení výdajů - překročena Islamabads cíl 4% HDP. Inflace zůstává top znepokojení veřejnosti, skokem z 7,7% v roce 2007 na 24,4% v roce 2008, a to především díky rostoucí světové paliva a cen komodit. Kromě pákistánské rupie byla odepisována výrazně jako výsledek politické a ekonomické nestability.

HDP (v paritě kupní síly):

454,2 miliardy dolarů (2008)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

160,9 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

4,7% (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2600 (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 20,4%
Průmysl: 26,6%
Služby: 53% (2008)

Pracovní síly:

50,58 milionu

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 43%
Průmysl: 20,3%
Služby: 36.6% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

7,4% plus podstatné Podzaměstnanost (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4%
Nejvyšší 10%: 26,3% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,6 (FY07/08)

Investice (hrubé):

20% HDP (2008)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 22,14 mld.
Výdaje: 32,09 mld. $ (2008)

Státní dluh:

49,8% HDP (2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

20,8% (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15% (31. listopadu 2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

52,76 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

18,42 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

65,05 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlna, pšenice, rýže, cukrová třtina, ovoce, zelenina, mléko, hovězí maso, skopové maso, vejce

Průmysl:

textilu a oděvů, zpracování potravin, farmaceutických výrobků, stavebních materiálů, papírové produkty, hnojiva, krevety

Elektřina - výroba:

93,26 mld. kWh (2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

68,4 miliard kWh (2006)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

68.670 barelů / den (2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

345.000 barelů / den (2006)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 70,26 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

28.060 barelů / den (2005)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

290.600 barelů / den (2005)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

289,2 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

30,8 miliard m3 (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

30,8 miliard m3 (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

792,8 miliard m3 (1. ledna 2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 10,57 mld. (2008)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 20,62 miliard (2008)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

textil (oděvy, ložní prádlo, bavlněné tkaniny, příze), rýže, kožené zboží, sportovní zboží, chemikálie, výrobci, koberců a kobercových

Export - partneři:

USA 18%, 10,4% Spojené arabské emiráty, Afghánistán 8,4%, Čína 5,2%, Velká Británie 4,7% (2007)

Import:

$ 35,38 miliard (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, ropné produkty, stroje, plasty, dopravní zařízení, jedlých olejů, papír a lepenka, železo a ocel, čaj

Import - partneři:

Čína 16,2%, 10,9% Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty 10,1%, USA 5,7%, Česká republika 4,9%, Japonsko 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

9,104 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 43,23 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 25,31 mld. (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,032 mld. dolarů (2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Pákistánskou rupií (Pákistánu) na americký dolar - 70.64 (2008), 60.6295 (2007), 60,35 (2006), 59,515 (2005), 58,258 (2004)

Komunikace / internetPákistán
Telefony - pevné linky:

4,546 mil. (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

88,02 milionu (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: na telekomunikační infrastruktuře se zlepšuje dramaticky se zahraniční a domácí investice do fixního-line a mobilní sítě, mobilní-buněčné subscribership má skyrocketed, dosahující několik 88 milionů v roce 2008, od jen asi 300.000 v roce 2000; vlákniny systémy jsou konstruovány na celém zemi na podporu v síti růstu; hlavní linie dostupnost vzrostla jen nepatrně více než ve stejném období a je stále ještě potíže, jak se hlavní linky do venkovských oblastí
domácí: mikrovlnných rádiových relé, koaxiální kabel, kabel z optických vláken-, mobilní a satelitní sítě
International: kód země - 92; přistávací místo pro SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 podmořské kabelové systémy, které zajišťují spojení do Asie, na Blízkém východě a Evropě; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (1 Atlantský oceán a Indický oceán 2), 3 provozní mezinárodní výměny brána (1 a 2 v Karáčí v Islámábádu); mikrovlná rádio relé do sousedních zemí (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 31, FM 68, krátkovlnný žádné údaje (2006)

Televizní stanice:

20 (5-spuštění státních kanálů a 15 soukromě vlastněných-satelitních kanálů) (2006)

Internet - kód země:

.pk

Internet - host:

197.264 (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

17,5 mil. (2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaPákistán
Letiště:

146 (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 92
Nad 3047 m: 16
2438 až 3047 m: 19
1524 až 2437 m: 29
914 až 1523 m: 18
Pod 914 m: 10 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 54
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 16
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 24 (2007)

Heliporty:

18 (2007)

Potrubní systém:

plyn 10398 km; ropa 2076 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 8163 km
široký rozchod kolejí: 7718 km 1.676-m rozchod (293 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 445 km 1.000-m rozchod (2006)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 259.758 km
silnice: 162879 km (zahrnuje 711 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 96.879 km (2005)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 15
podle typu: 1 hromadný dopravce, náklad 10, ropný tanker 4
registrovaná v jiných zemích: 19 (Komorami 4, 2 Malta, Marshallovy ostrovy 1, Panama 9, Svatý Kryštof a Nevis 3) (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Karáčí, Port Muhammad Bin Qasim

ObranaPákistán
Obrana - složky:

Armády (včetně národní gardy), námořnictvo (zahrnuje námořní pěchotu a agentury pro námořní bezpečnost), Pákistán Air Force (Pákistán Fizaya) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro dobrovolné vojenské služby, vojáci nemohou být nasazeny pro potírání do věku 18 let; pákistánskými Air Force a pákistánské námořnictvo má inducted jejich první ženské piloti a námořníci (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 42633765
ženy 16-49: 40114017 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 32453913
ženy16-49: 31369057 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2062065
ženy: 1936916 (2008)

Výdaje na obranu:

3% HDP (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéPákistán
Mezinárodní spory:

různé rozhovory a opatření k budování důvěry-opatrně začaly zmírnit napětí přes Kašmír, zejména proto, že v říjnu 2005 zemětřesení v regionu; Kašmíru přesto zůstává místě na světě největší a nejsložitější militarizovaný územní spor s porcí za de facto správu Číny ( Aksai Chin), Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti); vojenského pozorovatele OSN skupina v Indii a Pákistán (UNMOGIP) udržuje malou skupinou mírových sil od roku 1949; Indie nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru pozemků v roce 1964 do Číny, Indie a Pákistán zachována jejich 2004 příměří v Kašmíru, a zahájila diskusi o zmírňovali ozbrojených stand-volno na ledovec Siachen regionu; Pákistán protesty Indias oplocení vysoce militarizovaný Line automatizace a budování přehrady na Baglihar o Chenab River v Džammú a Kašmíru, který je součástí většího sporu o rozdělení vody na řece Indu a jeho přítoků, zmírnit napětí a připravit se na jednání o mořské hranice, Indie a Pákistánu, usilují o technickém řešení sporné hranice v pane potok ústí v ústech se RANN z Kutch v Arabském moři; pákistánskými mapy nadále ukazují Junagadh nárok na Indias Gujarat státu, v roce 2005, Pákistán, s pomoci OSN, repatriované 2,3 milionu afghánských uprchlíků opouští něco více než milion, mnozí z nich zůstanou na jejich vlastní volbě, Pákistánu a Afghánistánu navrhla protesty výstavbu oplocení a pokládka dolů podél částí jejich porézní hranici, Pákistán poslal vojáky do kmenových oblastí na vzdálené monitorování a kontrole hranic s Afghánistánem, a zastavit teroristické nebo jiné protiprávní činnosti

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 1043984 (Afghánistán)
KDOs: neurčeného (vláda stávky na islámské militantní v Jižní Waziristan), 34000 (říjen 2005 zemětřesení, většina vysídlených osob se vrátil do své vesnice na jaře 2006) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Pákistán

Diskuze k článku: Pákistán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Pákistán Příspěvek k článku: Pákistán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Pákistán
 Poradna k článku Pákistán
Diskuze k článku: Pákistán
 Diskuze k článku Pákistán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vratislav, zítra Julie