Panama (Panama): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země známá hlavně Panamským průplavem, který je velkým finančním přínosem pro zemi...

ÚvodPanama
Země:

Panama
Panama

Dějiny:

Území Panamy bylo prozkoumáno a osídleno Španěly v 16. století. V roce 1821 se Panama odtrhla od Španělska a spojila se s Kolumbií, Ekvádorem a Venezulou do společné unie, pojmenované republika Gran Columbia, Velká Kolumbie. V roce 1830 byla unie rozpuštěna, Panama zůstala části Kolumbie. S podporou USA se Panama v roce 1903 odpojila od Kolumbie a okamžitě podepsala smlouvu s USA, umožňující vybudování průplavu a poskytující USA svrchovanost nad pruhem území na obou stranách konstrukce. (Zóna Panamského průplavu). Pro působení v Zóně Panamského průplavu byl v USA ustaven v letech 1903 až 1914 Technický sbor ozbrojených sil. V roce 1977 byla podepsána dohoda o kompletním předání průplavu z působnosti USA do působnosti Panamy do konce 20. století. V průběhu následujících desetiletí byly upraveny některé části Zóny a postupně byla zvyšována odpovědnost panamských úřadů. S americkou pomocí byl v roce 1989 svržen diktátor Manuel Noriega. Celý Panamský průplav, podpůrné zázemí průplavu a zbývající americké vojenské základny byly převedeny do správy Panamy do konce roku 1999. V říjnu 2006, byl schválen ambiciózní plán na rozšíření kanálu Panamanians Project. Jeho realizace začala v roce 2007 a po jejím dokončení v letech 2014-2015 by mohla být kapacita průplavu zdvojnásobena.

GeografiePanama
Umístění:

Střední Americe, hraničí jak Karibském moři a severní části Tichého oceánu, mezi Kolumbií a Kostarikou

Zeměpisné souřadnice:

9°00´severní zeměpisné šířky, 80°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Panama :
Rozloha:

celkem: 78200 čtv. km
pevnina: 75.990 čtv. km
voda: 2210 čtv. km

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než South Carolina

Hranice:

Celkem: 555 km
sousední země: Kolumbie 225 km, Costa Rica 330 km

Pobřežní linie:

2490 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil nebo okraj kontinentální rozpětí

PodnebíPanama
Podnebí:

tropické mořské, horké, vlhké, cloudy; prodloužené období dešťů (květen až leden), sucho v krátkém období (leden až květen)

Povrch:

interiér většinou strmé, drsné hory a rozpitvaný, horské pláně, pobřežních oblastí, z velké části pláně a kolejových pahrbcích

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Volcan baru 3475 m

Přírodní zdroje:

měď, mahagon lesy, krevety, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 7,26%
trvalých kultur: 1,95%
ostatní: 90,79% (2005)

Zavlažovaná půda:

430 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

148 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,82 km3/ rok (67% / 5% / 28%)
Na jednoho obyvatele: 254 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

občasné těžké bouře a lesních požárů v oblasti Darien

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody ze zemědělských přívalů hrozí rybolovných zdrojů; odlesňování tropických deštných pralesů, znehodnocování půdy a eroze půdy ohrožuje Zanesení Panamský průplav z; znečištění ovzduší v městských oblastech; těžba ohrožuje přírodní zdroje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

Strategická poloha na východním konci šíje tvoří pozemky most spojující Severní a Jižní Ameriky; kontrol Panamský průplav spojující sever Atlantského oceánu přes Karibské moře se severní části Tichého oceánu

ObyvatelstvoPanama
Obyvatelstvo:

3309679 (červenec 2008)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 29,6% (muži 499254 / ženy 479242)
15-64 let: 63,8% (muži 1066915 / ženy 1043499)
65 let a více: 6,7% (muži 102937 / ženy 117832) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 26,7 let
Muži: 26,3 let
Ženy: 27,1 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.544% (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.68 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,71 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.53 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,04 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,87 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,02 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 13,4 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 14,35 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 12.42 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,88 let
Muži: 74,08 let
Ženy: 79.81 let (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,57 narozených dětí na 1 ženu (2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,9% (2003)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

16.000 (2003)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
Vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: panamské (y)
Přívlastek: panamské

Etnické skupiny:

mestic (směs indiánské a bílé) 70%, indiánské a smíšené (West indické) 14%, bílá 10%, 6% indiánské

Náboženství:

Římskokatolické 85%, protestanti 15%

Jazyky:

Španělština (úřední), angličtina 14%; vědomí - mnoho Panamanians dvojjazyčné

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 91,9%
Muži:92.5%
Ženy: 91,2% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2004)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaPanama
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Panama
krátká forma: Panama
místní dlouhá forma: Republica de Panama
místní krátká forma: Panama

Vláda - typ:

ústavní demokracie

Hlavní město:

Název: Panama
Zeměpisné souřadnice: 8 58 N, 79 32 W
časový rozdíl: UTC-5 (stejně jako ve Washingtonu, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Panama :
Administrativní rozdělení:

11 provincií (provincias, singulární - provincia) a 1 území * (comarca); Bocas del Toro, Comarca Kuna Yala, Comarca Ngobe-polnice, Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Herrera, Los Santos, Panama, San Blas * (Kuna Yala), a Veraguas

Zobrazit všechna města státu: Panama :
Nezávislost:

3. listopadu 1903 (z Kolumbie; osamostatnil ze Španělska 28. listopadu 1821)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 3. listopadu (1903)

Ústava:

11. října 1972, přijal významné reformy, 1978, 1983, 1994 a 2004

Právní systém:

založená na systému občanského práva, soudní přezkum aktů v Nejvyšší soudní dvůr; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Martín Torrijos Espino (od 1. září 2004); První Vice President Samuel LEWIS Navarro (od 1. září 2004), Druhá Vice President Ruben AROSEMEžádné údaje Valdes (od 1. září 2004);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Asamblea Nacional (78 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek);

Soudní moc:

Nejvyšší soudní dvůr nebo Corte Suprema de Justicia (devět soudců jmenovaných na 10-leté termíny), pět nadřízeného soudu, tři kurty na odvolání

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratickou změnu nebo CD [Ricardo Martinelli]; Demokratické revoluční strany nebo PRD [Martín Torrijos Espino]; Nacionalistické republikánské liberální hnutí nebo MOLIREžádné údaje [Sergio Gonzalez-Ruiz]; Panamenista strana nebo PA [Juan Carlos VARELA] (dříve Arnulfista strana); Vlastenecký Unie stranou, nebo PU (kombinace s Národní liberální stranou nebo PLN a solidarity strana nebo PS) [Guillermo Billy Ford a Anibal GALINDO], Lidová strana nebo PP [Rene ORILLAC] (původně Křesťanské demokratické strany nebo PDC)

Politické organizace a jejich vůdci:

Obchodní a hospodářská komora, Národní Občanské Crusade, Národní rady organizovaném pracovníků nebo COžádné údajeTO; Národní rady Soukromé podnikání nebo CONEP, National Union of Stavebnictví a podobné pracujících (SUNTRACS); panamské Asociace Business Executives nebo APEDE; průmyslníků panamské společnosti nebo SIP; pracovníků Konfederace republiky Panama nebo CTRP

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CAN (pozorovatel), ČSN (pozorovatel), FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa (pozorovatel), MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasně), Užádné údajeSUR (pozorovatel), UNCTAD , UNESCO, UNIDO, Latina unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: Velvyslanec Federico HUMBERT Arias
adresa: 2862 McGill Terasa NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-1407
FAX: [1] (202) 483-8416
konzulát obecně: Atlanta, Honolulu, Houston, Miami, New Orleans, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, San Juan (Portoriko), Tampa

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Barbara J. Stephenson
velvyslanectví: Edificio 783, Avenida Demetrio Basilio Lakas Panama, Apartado Postal 0816-02561, Zona 5, Panama City
korespondenční adresa: Americká ambasáda Panama, Jednotka 0945, APO AA 34002
Telefon: [507] 207-7000
FAX: [507] 317-5568

Vlajka - popis:

rozdělen na čtyři stejné obdélníky, horní kvadranty jsou bílé (výtah boku) s pěti-modrá hvězda ve středu a jasným červeným; dolní kvadranty jsou holý modrá (výtah straně) a bílý s červeným pět-špičaté hvězdy v centru

EkonomikaPanama
Ekonomický přehled:

Panamas dollarized ekonomika se opírá především o dobře rozvinuté-sektor služeb, který tvoří 80% HDP. Služby zahrnují provoz Panama Canal, bankovnictví, se Colon Free Zone, pojištění kontejnerových přístavů, vlajková loď registru a cestovního ruchu. Ekonomický růst se bude posílena o Panama Canal rozšiřování projektu, který začal v roce 2007 a měla by být dokončena do roku 2014 v ceně 5,3 miliardy amerických dolarů - asi 30% současného HDP. Rozšíření projektu se více než zdvojnásobí kanálech kapacity, které jí umožňují přijímání lodí, které jsou nyní příliš velké, aby v příčném zaoceánský křižovatka a měla by přispět ke snížení vysoké nezaměstnanosti. Silná hospodářská výkonnost nebyla přeložena do široce sdílené prosperity. Panama má druhý největší nerovné rozdělení příjmů v Latinské Americe. Přibližně 30% obyvatel žije v chudobě. Vláda zavedla daňové reformy i reformy sociálního zabezpečení, a podporuje regionální dohody o obchodu a rozvoji cestovního ruchu. Nikoli CAFTA signatářskými, Panama v prosinci roku 2006 samostatně sjednána dohoda o volném obchodu s USA, které, jsou-li realizován, pomůže podpořit ekonomický růst země.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 39,33 mld. (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 23,42 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

8,3% (2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 11.900 (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 6,2%
Průmysl: 16,1%
Služby: 77.6% (2008)

Pracovní síly:

1,392 mil.

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 15%
Průmysl: 18%
Služby: 67% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

6,3% (2008)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 43% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

56,1 (2003)

Investice (hrubé):

24,9% HDP (2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 6,09 mld.
Výdaje: 6 miliard dolarů (2008)

Státní dluh:

46,4% HDP (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,6% (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,25% (k 31. prosinci 2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

3,054 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

14,26 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

17,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banánů, rýže, kukuřice, káva, cukrová třtina, zelenina, živočišné, krevety

Průmysl:

výstavba, pivovarnictví, cementu a jiných stavebních materiálů, cukru, frézování

Elektřina - výroba:

5,805 mld. kWh (2006)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

4,768 mld. kWh (2006)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

124,9 milionů kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

8,74 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

92.790 barelů / den (2006)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

6,219 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

4447 barelů / den (2005)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

88.790 barelů / den (2005)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 2,536 mld. (2008)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 10,37 miliard FOB; vědomí - zahrnuje Colon Free Zone (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

banány, krevety, cukru, kávy, oblečení

Export - partneři:

USA 35,6%, Nizozemí 10,2%, Čína 6%, Švédsko 5,5%, Velká Británie 5,4%, Costa Rica 5,1%, Španělsko 5% (2007)

Import:

$ 15,18 miliard

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálu, zboží, potraviny, spotřební zboží, chemikálie

Import - partneři:

USA 32,8%, Nizozemské Antily 7,6%, Čína 5,6%, Japonsko 5,1%, Costa Rica 5.1%, Jižní Korea 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,655 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

10,89 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

balboas (PAB) na americký dolar - 1 (2008), 1 (2007), 1 (2006), 1 (2005), 1 (2004)

Komunikace / internetPanama
Telefony - pevné linky:

491.900 (2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,392 mil. (2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vnitrostátní a mezinárodní zařízení dobře vyvinuté
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity blíží 90 na 100 osob
International: kód země - 507; přistávací místo pro Americas Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1), MAYA-1, a PAN-AM podmořské kabelové systémy, které společně zajistí vazby na USA a části Karibiku, Střední Ameriky, a Jižní Ameriky; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán), připojený k Středoamerického mikrovlnného systému (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 101, FM 134, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

38 (včetně opakovačky) (1998)

Internet - kód země:

.pa

Internet - host:

7.858 (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

525.200 (2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaPanama
Letiště:

116 (2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 54
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 18
Pod 914 m: 29 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 62
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 50 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 355 km
Normální rozchod: 77 km 1.435-m rozchod
úzkorozchodná: 278 km 0.914-m rozchod (2006)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 11978 km
silnice: 4300 km
Nezpevněné: 7343 km (2002)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

800 km (včetně 82 km Panama Canal) (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 6323
podle typu: člun dopravce 2, dopravce hromadně 2143, náklad 1208, dopravce, 13, chemický tanker 565, kombinace rudy / ropy 6, kontejner 790, zkapalněný plyn 189, osobní 44, osobní / nákladní 71, ropný tanker 557, chlazený náklad 265, najet na / drmolit 128, specializované tankerem 29 vozidel dopravce 313
cizí-vlastnil: 5394 (Albánie 2, 8 Argentina, Austrálie 4, Ázerbájdžán 1, 9 Bahamy, Bangladéš 2, Belgie 2, Britské Panenské ostrovy 1, Bulharsko 3, Barma 1, Kanada 18, Chile 12, Čína 532, Kolumbie 4, Chorvatsko 3, Kuba 10, Kypr 19, Dánsko 40, Dominikánská republika 1, 4 Ekvádor, Egypt 17, Estonsko 5, 2 Finsko, Francie 5, Gabon 1, Německo 44, Gibraltar 1, 510 Řecko, Hong Kong 130, Indie 27, 31 Indonésie, Írán 7, Izrael 3, Itálie 28, Japonsko 2335, 13 Jordánsko, Severní Korea 1, Jižní Korea 303, Kuvajt 2, Lotyšsko 8, Libanon 5, 7 Litva, Malajsie 12, Maledivy 1, 3 Malta, Mexiko 2, Monako 16, Nizozemsko 14, Nigérie 10, Norsko 89, Omán 2, Pákistán 9, Peru 16, Filipíny 7, Polsko 11, Portugalsko 9, Katar 1, 7 Rumunsko, Rusko 18, Saúdská Arábie 16, Singapur 100, Španělsko 50, Srí Lanka 1, 6 Švédsko, Švýcarsko 25, Sýrie 32, Tchaj-wan 320, Thajsko 10, Tunisko 1, Turecko 94, Turks a Caicos 1, Ukrajina 10, Spojené arabské emiráty 109, UK 59, USA 126, Venezuela 10, Vietnam 30, Jemen 6 )
registrovaná v jiných zemích: 3 (Marshallovy ostrovy 1, Sierra Leone 1, Venezuela 1) (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Balboa, Colon, Cristobal

ObranaPanama
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; panamské veřejných sil nebo PPF patří panamské národní policie (PNP), Národní námořní Service (NMS), a National Air Service (žádné údajeS) (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 851044 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 673103 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 31042
ženy: 29.969 (2008)

Obrana - poznámka:

Dne 10. února 1990, vláda tehdejšího prezidenta ENDARA zrušen Panamas vojenské a reformované bezpečnostní aparát vytvořením panamské Veřejné sil; v říjnu 1994, Panamas Legislative shromáždění schválilo ústavní změnu zakazuje vytvoření stálé vojenské síly, ale umožňuje dočasné zřízení speciálních policejních jednotek proti aktům vnější agresi

Výdaje na obranu:

1% HDP (2006)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéPanama
Mezinárodní spory:

organizované nelegální narkotika operacemi v Kolumbii pracují ve vzdálených pohraničních regionů s Panamou

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Panama která je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro obchodování se ženami a dětmi za účelem komerčního sexuálního vykořisťování; většinu obětí tvoří ženy a děti panamské obchodované v rámci země, v obchodu se sexem, venkovské děti mohou být v Panamě zavlečených vnitřně do městských oblastí pro pracovní využití
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Panama je na Tier 2 seznamu pro nezaznamenávání ukazují důkazy o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi, zejména pokud jde o stíhání, odsouzení a odsouzení člověka obchodníky za své zločiny, a nestanovilo adekvátní pomoci obětem trestných činů (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Panama

Diskuze k článku: Panama

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Panama Příspěvek k článku: Panama Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Panama
 Poradna k článku Panama
Diskuze k článku: Panama
 Diskuze k článku Panama
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Panama
Panama


Panama
Panama


Panama
Panama


Panama
Panama


Panama
Panama


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Panama, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vratislav, zítra Julie