Paraguay (Paraguay): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Paraguay vyváží hlavně el. energii, které vyprodukuje mnohonásobně více než spotřebuje…

ÚvodParaguay
Země:

Paraguay
Paraguay

Dějiny:

V katastrofální války z Triple aliance (1865-70) - mezi Paraguay a Argentina, Brazílie a Uruguay - Paraguay přišli o dva-třetiny všech dospělých samců a většinu jeho území. Je ekonomicky stagnovala na příští půlstoletí. V Buenos Aires války 1932-35, Paraguay vyhrála velkých, ekonomicky důležitých oblastech od Bolívie. V 35-rok vojenskou diktaturu Alfredo Stroessner skončila v roce 1989, a to i přes výrazný nárůst v politických bojů v posledních letech, Paraguay vedla poměrně svobodných a řádných prezidentských voleb, protože potom.

GeografieParaguay
Umístění:

Střední Jižní Amerika, Argentina severovýchodě

Zeměpisné souřadnice:

23°00´ jižní zeměpisné šířky, 58°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Paraguay :
Rozloha:

celkem: 406.750 čtv. km
pevnina: 397.300 čtv. km
voda: 9450 čtv. km

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než California

Hranice:

celkem: 3995 km
sousední země: Argentina 1880 km, Bolívie 750 km, Brazílie 1365 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíParaguay
Podnebí:

subtropické až mírné, značné množství srážek ve východní části, stává semiaridní v dalekém západě

Povrch:

travnaté pláně a zalesněné kopce východně od Rio Paraguay, Gran Chaco oblast západně od Rio Paraguay většinou nízké, bažinatý holý blízké řeky a suchý trnitý lesa a křoviny jinde

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: soutok Rio Paraguay a Rio Parana 46 m
Nejvyšší bod: Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) 842 m

Přírodní zdroje:

vodní energie, dřevo, železná ruda, mangan, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 7,47%
trvalých kultur: 0,24%
ostatní: 92,29% (2005)

Zavlažovaná půda:

670 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

336 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,49 km3/ rok (20% / 8% / 71%)
Na jednoho obyvatele: 80 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

lokální záplavy na jihovýchodě (začátku září do června), špatně odkapané pláně může stát bažinatý (počátkem října do června)

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, znečištění vody, nedostatečné prostředky k odstraňování odpadů představovat zdravotní riziko pro mnoho městských obyvatel, ztráty mokřadů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; leží mezi Argentina, Bolívie a Brazílie; obyvatelstva soustředěna v jižní části země

ObyvatelstvoParaguay
Obyvatelstvo:

6831306 (červenec 2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 36,9% (muži 1283311 / ženy 1240769)
15-64 let: 57,9% (muži 1988256 / ženy 1968869)
65 let a více: 5,1% (muži 161811 / ženy 188290) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 21,7 let
Muži: 21,5 let
Ženy: 22 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2,39% (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

28.47 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,49 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.07 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,86 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 25,55 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 29,74 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 21.16 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,56 let
Muži: 72,99 let
Ženy: 78.26 let (2008)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,8 narozených dětí na 1 ženu (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,5% (2003)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

15.000 (1999)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

600 (2003)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárii (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Paraguayec (y)
Přívlastek: Paraguayec

Etnické skupiny:

mestic (směs španělské a indiánské) 95%, ostatní 5%

Náboženství:

Římskokatolické 89,6%, protestanti 6,2%, ostatní křesťanské 1,1%, ostatní nebo nespecifikované 1,9%, žádné 1,1% (2002 sčítání lidu)

Jazyky:

Španělština (úřední), Guaraní (oficiální)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 94%
Muži:94.9%
Ženy: 93% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 12 let (2005)

Školství - výdaje:

4% HDP (2004)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaParaguay
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Paraguay
krátká forma: Paraguay
místní dlouhá forma: Republica del Paraguay
místní krátká forma: Paraguay

Vláda - typ:

ústavní republiky

Hlavní město:

název: Asuncion
Zeměpisné souřadnice: 25 16 S, 57 40 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Paraguay :
Administrativní rozdělení:

17 oddělení (departamentos, singulární - Departamento) a 1 hlavního města *; Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Asuncionu * Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro

Zobrazit všechna města státu: Paraguay :
Nezávislost:

14. květen 1811 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 14. května 1811 (pozorováno 15 květen)

Ústava:

vyhlášeny 20. června 1992

Právní systém:

založené na Argentinské kódy, římské právo, francouzské a kódy soudního přezkumu legislativních aktů v Nejvyšší soudní dvůr; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální a povinně do 75

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Fernando Lugo Mendez Armindo (od 15. srpna 2008), Vice President Federico FRANCO (od 15. srpna 2008);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový kongres nebo Congreso skládá z komory Senátoři nebo Camara de Senadores (45 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny nebo Camara de Diputados (80 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: komofie Senátoři - naposledy konala 20. dubna 2008 (příští, který se bude konat v dubnu 2013); Poslanecká sněmovna - naposledy konala 20. dubna 2008 (příští, který se bude konat v dubnu 2013)
volební výsledky: komofie Senátoři - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - ANR 15, PLRA 14, Užádné údajeCE 9, PPQ 4, další 3; Poslanecká sněmovna - procenta hlasů stranou - Na; sedadel strana -- ANR 30, PLRA 27, Užádné údajeCE 15, PPQ 3, APC 2, další 3

Soudní moc:

Nejvyšší soudní dvůr nebo Corte Suprema de Justicia (devět soudců jmenovaných na návrh Rady nebo magistrátní Consejo de la Magistratura)

Politické strany a jejich vůdci:

Alianza por el cambio Patriotica (vlastenecké aliance pro změnu) nebo APC [Fernando Lugo]; Asociación Nacional Republicana - Colorado strana nebo ANR [Lilian SAMANIEGO]; unie Movimiento Nacional de Ciudadanos Eticos nebo Užádné údajeCE [Lino Cesar OVIEDO Silva]; Patria querida (Nejmilejší otčina Party) nebo PPQ [Pedro Nicolas Maraa FADUL Niella]; del Partido Movimiento al Socialismo nebo P-MAS, Partido Nacional Encuentro nebo PEN [Emilio CAMACHO Paredes]; Liberální Partido Radical Autentico nebo PLRA [Gustavo Cardozo]; Partido Pais Solidario nebo PPS [Carlos Alberto FILIZZOLA Pallares]

Politické organizace a jejich vůdci:

Ahorristas Estafados nebo AE; Národní koordinační rady farmě Organzace nebo MCNOC [Luis AGUAYO] Národní federace Campesinos nebo FNC [Odilon ESPINOLA]; Národní pracovníků střední nebo CNT [generálního tajemníka Juan TORRALES]; Paraguayec pracovníků konfederace nebo CPT, římskokatolická církev ; Unitární pracovníků střední nebo střihaná [Jorge Guzman ALVARENGA Malgarejo]

Mezinárodní organizace - účast:

CAN (spolupracovníka), FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, Nám. (pozorovatel), OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latina unie, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec James Spalding Hellmers
adresa: 2400 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-6960 až 6962
FAX: [1] (202) 234-4508
konzulát obecně: Los Angeles, Miami, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

velvyslanectví Velvyslanec Liliana AYALDE: 1776 Avenida Mariscal Lopez, Casilla Poštovní 402, Asuncionu adresu: Unit 4711, APO AA 34036-0001 telefon: [595] (21) 213-715 Fax: [ 595] (21) 228-603

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a modrá s emblémem uprostřed bílý pás; neobvyklé vlajky v tom, že znak je odlišný na každé straně, na lícové (výtah na levé straně) je opatřeno vnitrostátním vrstva zbraně (žluté pěti-hvězda v zeleném věnci limitován těmito slovy Republica DEL PARAGUAY, vše do dvou kruhů), reverse (výtah na pravé straně) nese pečeť pokladnice (žlutý lev pod červeným strop Svoboda slova a Paz y Justicia (mír a spravedlnost) limitován těmito slovy Republica DEL PARAGUAY, vše do dvou kruhů)

EkonomikaParaguay
Ekonomický přehled:

Odříznutým Paraguay má tržní hospodářství vyznačuje se velkou neformálním sektoru, s reexport dováženého spotřebního zboží do sousedních zemí, jakož i činnosti tisíce mikropodniky a městské pouliční prodejci. A velké procento populace, a to zejména ve venkovských oblastech, odvozuje svůj životní ze zemědělské činnosti, a to často na denní bázi. Vzhledem k významu neformálního sektoru, přesné ekonomických opatření je obtížné získat. Na hlavu základě reálné příjmy stagnují na úrovni 1980. Většina pozorovatelů se atribut Paraguays špatné ekonomické výkonnosti na politické nejistoty, korupce, omezený pokrok v oblasti strukturálních reforem, a nedostatečné infrastruktury. Ekonomika opětovně oživil mezi roky 2003 a 2008, ale, jak rostoucí světové poptávky po komoditách v kombinaci s vysokými cenami a příznivé počasí na podporu Paraguays vývozních komodit-založené expanzi. Paraguay je šestý největší producent sóji na světě.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 29,11 mld. (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

16,36 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

4,7% (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4300 (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 23,1%
Průmysl: 17,2%
Služby: 59.6% (2008)

Pracovní síly:

2,839 mil. (2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 31%
Průmysl: 17%
Služby: 52% (2007)

Míra nezaměstnanosti:

5,4% (2008)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 46,1% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

56,8 (2008)

Investice (hrubé):

20,2% HDP (2008)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,939 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 2,866 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

22,2% HDP (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11% (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

20% (k 31. prosinci 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

25,03% (k 31. prosinci 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,943 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,368 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

2,457 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlna, cukrová třtina, sojové boby, kukuřice, pšenice, tabák, maniok (tapioka), ovoce, zelenina, maso, vepřové maso, vejce, mléko, dřevo

Průmysl:

cukru, cementu, textilu, nápojů a výrobků ze dřeva, oceli, hutní, elektrické

Elektřina - výroba:

70 miliard kWh (2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6 miliard kWh (2007)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

64 miliard kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

27.410 barelů / den (2006)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 233,8 mil. (2005)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2007)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

25.940 barelů / den (2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 178 mil. (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

6,901 miliard dolarů (2008)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

sójové boby, krmiva, bavlna, maso, jedlé oleje, elektřinu, dřevo, kůže

Export - partneři:

Argentina 28,1%, 15,2% Uruguay, Brazílie 12.7%, Chile 5,9%, Německo 4,9%, Rusko 4,5% (2007)

Import:

7,351 miliard dolarů (2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

silničních vozidel, spotřebního zboží, tabák, ropné produkty, elektrické stroje, traktory, chemikálií, vozidla, díly

Import - partneři:

Brazílie 30.4%, USA 22,8%, Argentina 14,4%, Čína 8.6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,629 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

3,487 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 2.057 miliónů (2007)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Guaraní (PYG) na americký dolar - 4337.7 (2008), 5031 (2007), 5672,8 (2006), 6178 (2005), 5974,6 (2004)

Komunikace / internetParaguay
Telefony - pevné linky:

453.800 (2007)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,33 mil. (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Skrovný telefonních služeb, přepínání hlavní centrum je v Asuncionu
domácí: pevná-line trh je státní monopol, nedostatky v poskytování pevných-line služby mají za následek rychlé rozšíření mobilní buňkové-služby podporovat konkurenci mezi několika poskytovateli
International: kód země - 595; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 41, FM 121, krátkovlnný 6 (3 neaktivní) (2006)

Televizní stanice:

5 (2007)

Internet - kód země:

.py

Internet - host:

19.691 (2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

280.000 (2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaParaguay
Letiště:

838 (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 13
Nad 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 825
1524 až 2437 m: 26
914 až 1523 m: 267
Pod 914 m: 532 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 36 km
normální rozchod: 36 km 1.435-m rozchod (2006)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 29500 km
silnice: 14.986 km
Nezpevněné: 14.514 km (2000)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

3100 km (2008)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 23
podle typu: náklad 18, nosič 1, 1 cestující, ropný tanker 2, najet na / drmolit 1
cizí-vlastnil: 6 (Argentina 5, Nizozemsko 1) (2008)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion

ObranaParaguay
Obrana - složky:

Armáda, Národní námořnictva (Armada Nacional zahrnuje Naval letectví, námořní pěchoty, generální Naval prefekturní), Air Force (fuerza Aerea Paraguay, FAP) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let za povinné a dobrovolné vojenské služby; odvedenec služby - 12 měsíců pro armádu, 24 měsíců pro Navy (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1589873
ženy 16-49 let: 1585573 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1327730
ženy 16-49 let: 1356989 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 72109
ženy: 70.509 (2008)

Výdaje na obranu:

1% HDP (2006)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéParaguay
Mezinárodní spory:

neukáznění regionu na konvergenci Argentina-Brazílie-Paraguay hranice je místem, z praní špinavých peněz, pašování zbraní a nedovoleného obchodování s narkotiky, a fundraising extremistických organizací


Zobrazit všechny obrázky: Paraguay

Diskuze k článku: Paraguay

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Paraguay Příspěvek k článku: Paraguay Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Paraguay
 Poradna k článku Paraguay
Diskuze k článku: Paraguay
 Diskuze k článku Paraguay
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Paraguay
Paraguay


Paraguay
Paraguay


Paraguay
Paraguay


Paraguay
Paraguay


Paraguay
Paraguay


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Roman, zítra Vavřinec