Datum hry: 30.09.11, 13:16
Druh hry: 10 min
ECO: A87
Čas na hru (sek):
Bílý:452 s. Černý:428 s.
Status:
Začátek
Černý:
Player-128193 /1565
Bílý:
Adi /1432
Výsledek: 0-1
Mat!
Tahy: Nastavte pozici!
1  g1-f3 >  f7-f5 >
2  d2-d4 >  g8-f6 >
3  e2-e3 >  e7-e6 >
4  b1-c3 >  d7-d5 >
5  f3-e5 >  f8-d6 >
6  f1-b5 >  c7-c6 >
7  b5-a4 >  d6-e5 >
8  d4-e5 >  f6-g4 >
9  h2-h3 >  g4-e5 >
10  d1-h5 >  e5-g6 >
11  e1-g1 >  e8-g8 >
12  c3-e2 >  b8-d7 >
13  c2-c3 >  d7-f6 >
14  h5-f3 >  e6-e5 >
15  g2-g3 >  e5-e4 >
16  f3-g2 >  g6-e5 >
17  e2-d4 >  c6-c5 >
18  d4-e2 >  e5-f3 >
19  g1-h1 >  a7-a6 >
20  e2-f4 >  b7-b5 >
21  a4-d1 >  f3-e5 >
22  d1-e2 >  g7-g5 >
23  f4-h5 >  f6-h5 >
24  e2-h5 >  g5-g4 >
25  b2-b4 >  c5-c4 >
26  c1-d2 >  d8-g5 >
27  f2-f4 >  e4-f3 >
28  g2-h2 >  g5-h5 >
29  h3-h4 >  c8-b7 >
30  f1-f2 >  e5-d3 >
31  e3-e4 >  d3-f2 >
32  h2-f2 >  d5-e4 >
33  d2-f4 >  f8-d8 >
34  f2-b6 >  h5-f7 >
35  a1-c1 >  d8-d3 >
36  b6-h6 >  a8-d8 >
37  h6-g5 >  g8-f8 >
38  g5-h6 >  f8-e8 >
39  h6-b6 >  f7-d7 >
40  b6-g6 >  h7-g6 >
41  f4-e5 >  d3-d1 >
42  h1-h2 >  d7-d2 >
FEN:

  Začátek hry :::    Další tah :::