Datum hry: 20.09.09, 22:06
Druh hry: 15 min
Status:
Začátek
Černý:
Speedy /2064
Bílý:
Player-54194 /1679
Výsledek: 0-1
Vypršel čas
Tahy: Nastavte pozici!
1  e2-e4 >  e7-e5 >
2  f2-f4 >  e5-f4 >
3  f1-c4 >  d7-d5 >
4  c4-d5 >  d8-h4 >
5  e1-f1 >  g7-g5 >
6  d2-d4 >  g8-f6 >
7  g1-f3 >  h4-h6 >
8  b1-c3 >  f6-d5 >
9  c3-d5 >  b8-a6 >
10  e4-e5 >  f8-g7 >
11  d1-e2 >  c8-f5 >
12  d5-f6 >  e8-f8 >
13  e2-b5 >  g7-f6 >
14  b5-b7 >  a8-d8 >
15  b7-a6 >  f6-g7 >
16  a6-a7 >  h6-c6 >
17  a7-a3 >  f8-e8 >
18  a3-c3 >  c6-c3 >
19  b2-c3 >  g5-g4 >
20  f3-h4 >  f5-c2 >
21  c1-f4 >  c7-c5 >
22  d4-c5 >  g7-f8 >
23  f4-e3 >  f8-e7 >
24  e3-f2 >  d8-d2 >
25  a2-a4 >  e8-d7 >
26  h2-h3 >  d2-f2 >
27  f1-f2 >  e7-h4 >
28  g2-g3 >  h4-e7 >
29  h3-g4 >  h8-c8 >
30  a4-a5 >  e7-c5 >
31  f2-e2 >  d7-e6 >
32  a5-a6 >  c5-a7 >
33  e2-d2 >  c2-g6 >
34  a1-a3 >  c8-d8 >
35  d2-c1 >  d8-d3 >
36  h1-h3 >  a7-c5 >
37  a3-a4 >  d3-c3 >
38  c1-b2 >  c3-c2 >
39  b2-b3 >  c5-a7 >
40  a4-c4 >  c2-c4 >
41  b3-c4 >  e6-e5 >
42  h3-h1 >  e5-d6 >
43  g4-g5 >  d6-c7 >
44  g3-g4 >  c7-b6 >
45  h1-a1 >  g6-e4 >
46  c4-b4 >  e4-d5 >
47  a1-d1 >  d5-e6 >
48  d1-d6 >  b6-c7 >
FEN:

  Začátek hry :::    Další tah :::