Datum hry: 28.11.11, 08:29
Druh hry: 10 min
ECO: D45
Čas na hru (sek):
Bílý:322 s. Černý:460 s.
Status:
Začátek
Černý:
js /1568
Bílý:
dobo /1476
Výsledek: 1/2-1/2
Pat
Tahy: Nastavte pozici!
1  d2-d4 >  d7-d5 >
2  e2-e3 >  e7-e6 >
3  c2-c4 >  g8-f6 >
4  g1-f3 >  f8-e7 >
5  f1-e2 >  d5-c4 >
6  e2-c4 >  e8-g8 >
7  a2-a3 >  b8-d7 >
8  e1-g1 >  f6-e4 >
9  c4-d3 >  d7-f6 >
10  c1-d2 >  b7-b6 >
11  b1-c3 >  e4-d2 >
12  f3-d2 >  c8-b7 >
13  f2-f4 >  f6-d5 >
14  d1-e2 >  f7-f5 >
15  e3-e4 >  f5-e4 >
16  d3-e4 >  d5-c3 >
17  b2-c3 >  c7-c6 >
18  e2-g4 >  f8-f6 >
19  g4-h3 >  f6-h6 >
20  h3-g4 >  d8-c7 >
21  f4-f5 >  c7-h2 >
22  g1-f2 >  e6-f5 >
23  e4-f5 >  a8-f8 >
24  f1-h1 >  e7-h4 >
25  f2-e2 >  f8-e8 >
26  e2-d3 >  h2-g3 >
27  g4-g3 >  h4-g3 >
28  h1-h6 >  g7-h6 >
29  a1-h1 >  g8-g7 >
30  d2-e4 >  g3-f4 >
31  g2-g3 >  b7-a6 >
32  d3-c2 >  f4-c7 >
33  g3-g4 >  a6-c4 >
34  e4-g5 >  h6-g5 >
35  h1-h7 >  g7-f6 >
36  h7-c7 >  e8-e2 >
37  c2-d1 >  a7-a5 >
38  c7-c6 >  f6-e7 >
39  c6-c4 >  e2-e3 >
40  d1-d2 >  e3-g3 >
41  c4-c6 >  b6-b5 >
42  c6-b6 >  b5-b4 >
43  a3-b4 >  a5-b4 >
44  b6-b4 >  g3-g2 >
45  d2-e3 >  g2-g3 >
46  e3-d2 >  g3-g2 >
47  d2-d3 >  g2-g3 >
48  d3-c4 >  g3-g1 >
49  b4-b6 >  g1-a1 >
50  d4-d5 >  a1-a4 >
51  b6-b4 >  a4-a8 >
52  b4-b6 >  a8-c8 >
53  c4-d4 >  c8-a8 >
54  d5-d6 >  e7-d8 >
55  d6-d7 >  a8-a4 >
56  d4-c5 >  a4-a3 >
57  c5-d6 >  a3-a8 >
58  b6-c6 >  a8-a6 >
59  d6-d5 >  a6-a5 >
60  c6-c5 >  a5-a6 >
61  c3-c4 >  a6-d6 >
62  d5-d6 >
FEN:

  Začátek hry :::    Další tah :::