Datum hry: 21.12.11, 06:59
Druh hry: 10 min
ECO: D02
Čas na hru (sek):
Bílý:484 s. Černý:496 s.
Status:
Začátek
Černý:
js /1545
Bílý:
Player-12062 /1437
Výsledek: 0-1
Vypršel čas
Tahy: Nastavte pozici!
1  d2-d4 >  d7-d5 >
2  g1-f3 >  c8-g4 >
3  f3-e5 >  g4-d7 >
4  e2-e3 >  b8-c6 >
5  e5-c6 >  d7-c6 >
6  c2-c4 >  g8-f6 >
7  c4-d5 >  c6-d5 >
8  b1-c3 >  d5-c6 >
9  b2-b3 >  g7-g6 >
10  c1-a3 >  f8-g7 >
11  f1-b5 >  c6-d7 >
12  e1-g1 >  c7-c6 >
13  b5-e2 >  e8-g8 >
14  a1-c1 >  f8-e8 >
15  e2-f3 >  e7-e5 >
16  d4-e5 >  e8-e5 >
17  d1-c2 >  e5-g5 >
18  f1-d1 >  d8-c7 >
19  a3-d6 >  c7-c8 >
20  d6-f4 >  g5-c5 >
21  c2-d2 >  c8-e8 >
22  f4-d6 >  c5-g5 >
23  d6-f4 >  g5-f5 >
24  f4-g3 >  g7-h6 >
25  d2-d3 >  f5-c5 >
26  c3-e4 >  f6-e4 >
27  d3-e4 >  e8-c8 >
28  c1-c5 >  b7-b6 >
29  c5-c1 >  h6-f8 >
30  g3-d6 >  f8-g7 >
31  e4-e7 >  d7-f5 >
32  e3-e4 >  f5-e6 >
33  d6-a3 >  c8-a6 >
34  c1-c6 >  a6-b5 >
35  c6-d6 >  h7-h5 >
36  d6-d8 >  a8-d8 >
37  e7-d8 >  g8-h7 >
38  d8-d3 >  b5-a5 >
39  a3-d6 >  a5-a2 >
40  b3-b4 >  a2-a4 >
41  e4-e5 >  a7-a5 >
42  b4-a5 >  b6-a5 >
43  h2-h3 >  a4-a2 >
44  g2-g4 >  h5-g4 >
45  f3-g4 >  e6-g4 >
46  h3-g4 >  a5-a4 >
47  g1-g2 >  a2-e6 >
48  d1-h1 >  h7-g8 >
49  d3-h3 >  e6-d5 >
50  h3-f3 >  d5-f3 >
51  g2-f3 >  a4-a3 >
52  h1-a1 >  a3-a2 >
53  a1-a2 >  g6-g5 >
54  a2-a8 >  g8-h7 >
FEN:

  Začátek hry :::    Další tah :::