Datum hry: 04.02.14, 14:42
Druh hry: 10 min
ECO: D00
Čas na hru (sek):
Bílý:392 s. Černý:475 s.
Status:
Začátek
Černý:
Player-2094 /1613
Bílý:
Player-18385 /1577
Výsledek: 1/2-1/2
Nedostatek materiálu
Tahy: Nastavte pozici!
1  d2-d4 >  d7-d5 >
2  c1-g5 >  c7-c5 >
3  d4-c5 >  d8-a5 >
4  d1-d2 >  a5-c5 >
5  b1-c3 >  e7-e6 >
6  e2-e3 >  b8-c6 >
7  g1-f3 >  g8-f6 >
8  f1-b5 >  a7-a6 >
9  b5-c6 >  b7-c6 >
10  f3-e5 >  f8-e7 >
11  e5-d3 >  c5-a5 >
12  e1-g1 >  e8-g8 >
13  a2-a3 >  a5-c7 >
14  c3-a4 >  f6-e4 >
15  d2-e2 >  e7-g5 >
16  d3-c5 >  e4-c5 >
17  a4-c5 >  g5-e7 >
18  c5-d3 >  a6-a5 >
19  a1-c1 >  c8-a6 >
20  e2-d2 >  c7-d6 >
21  f1-e1 >  a6-d3 >
22  c2-d3 >  c6-c5 >
23  c1-c2 >  e7-f6 >
24  e1-c1 >  f8-c8 >
25  d3-d4 >  c5-c4 >
26  d2-e2 >  a5-a4 >
27  e2-f3 >  a8-a7 >
28  f3-e2 >  c8-b8 >
29  e2-d1 >  a7-b7 >
30  d1-e2 >  e6-e5 >
31  c1-d1 >  e5-d4 >
32  e3-d4 >  d6-f4 >
33  g2-g3 >  f4-e4 >
34  e2-e4 >  d5-e4 >
35  c2-c4 >  b7-b2 >
36  d1-c1 >  h7-h6 >
37  d4-d5 >  b2-d2 >
38  c4-e4 >  b8-b2 >
39  d5-d6 >  d2-d6 >
40  e4-a4 >  d6-d2 >
41  c1-f1 >  f6-d4 >
42  a4-d4 >  d2-d4 >
43  f1-a1 >  d4-d2 >
44  a3-a4 >  d2-f2 >
45  a4-a5 >  b2-a2 >
46  a1-a2 >  f2-a2 >
47  a5-a6 >  a2-a6 >
48  g1-f2 >  a6-a3 >
49  h2-h3 >  h6-h5 >
50  f2-g2 >  g7-g5 >
51  g2-f2 >  f7-f5 >
52  f2-g2 >  f5-f4 >
53  g3-f4 >  g5-f4 >
54  g2-h2 >  g8-g7 >
55  h2-g2 >  g7-g6 >
56  h3-h4 >  g6-f5 >
57  g2-f2 >  f5-g4 >
58  f2-g2 >  g4-h4 >
59  g2-f2 >  h4-g4 >
60  f2-e2 >  a3-a2 >
61  e2-d3 >  f4-f3 >
62  d3-e4 >
FEN:

  Začátek hry :::    Další tah :::