Popis hry: (4206339) Sihite,Chelsie Monica - Luong Nhat Linh (1952) [B27] zt 3.3 w Ho Chi Minh City VIE (8), 28.07.2009
Tahy:
49
Výsledek: 0-1
Tahy:

Začátek hry :::