Popis hry: (4206354) Nguyen Quynh Anh (2102) - Le Kieu Thien Kim (2250) [B03] zt 3.3 w Ho Chi Minh City VIE (9), 29.07.2009
Tahy:
64
Výsledek: 1/2
Tahy:

Začátek hry :::