Popis hry: (4210283) Davletbayeva,M (2133) - Turebayeva,A (2202) [C67] zt 3.4 w Tashkent UZB (8), 22.06.2009
Tahy:
67
Výsledek: 1-0
Tahy:

Začátek hry :::