SEM - systém environmentálního managementu

Registr environmentálních
aspektů (43)

Databáze environmentálních
aspektů (829)

Databáze stavebních
činností (519)

Environmentální plán

Analýzy přípravy staveb

Environmentální management

O projektu

Diskuzní fórum

Kniha návštěv

Kontakt

Seznam smluv

Systém Contec

Ke stažení

NápovědaDílo vzniklo díky finanční podpoře výzkumného záměru Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území (MSM 6840770006) financovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy na Českém vysokém učení technickém v Praze, na Fakultě stavební a grantu SGS10/006/OHK1/1T/11 (Studentská grantová soutěž ČVUT 2010).

O projektu · Kontakt · Kniha návštěv