SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Jedná se o smlouvu, která předchází někdy smlouvě kupní, zejména proto, že není možné prodat něco, co zatím není (dům se bude stavět nebo staví).

Účastníci této smlouvy (budoucí kupující a budoucí prodávající) se zavazují uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k předmětu převodu nejpozději do …

Následuje znění kupní smlouvy atd.